Home >Documents >19 - JAZZ - AFROAMERICKA HUDBA

19 - JAZZ - AFROAMERICKA HUDBA

Date post:07-Sep-2015
Category:
View:238 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
prezentace cizi
Transcript:
 • Nzev koly: Zkladn kola a Matesk kola Lutn pspvkov organizace Autor: Mgr. Renata echov Nzev: EU_32_REN_HV_019 Tma: HUDEBN VCHOVA PRO II. STUPE Z Ronk: 8. slo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3775 Vytvoeno: 6. 4. 2013 Oveno: 13. 6. 2013

 • A N O T A C E

  Uebn materil: p r e z e n t a c e (vklad uiva)Cl prezentace:- seznmen k s uivem formou dialogu za pomoc logicky azench otzek, odpovd, obrazovho materilu, poslechu a textu bsnOekvan vstup: k si zopakuje, utd a obohat sv znalosti o jazzu - afroamerick hudb - charakterizuje jazz (piny vzniku, vvoj, hudebn projevy) a uvd konkrtn pklady chpe nronost a originalitu improvizace Klov slova: 3 fze jazzu, work-songs, spiritul, tradicionl, gospel, balada, blues, rag-time, brass band Clov skupina: ci II. stupn Z a vceletch gymnziMezipedmtov vztah: ciz jazyk (anglick jazyk), djepis, zempis, esk jazyk a literatura, vtvarn vchova

 • Jazz - afroamerick hudba

  New Orleans Second Line - Bob Graham

 • Slovo JAZZ na sv cest kdstojnosti znamenalonejprve SEX, potom TANEC, teprve pak HUDBU.

  Francis Scott Key Fitzgerald(24.9. 1896 - 21.12. 1940)americk spisovatelautor a pedstavitel jazz age

 • Jazz - afroamerick hudba

  1. Co je to jazz?2. Jak jsou piny vzniku jazzu?

  pojem: jazz (nejasn pvod) slovo nejprve znamenalo sex, potom tanec, nakonec hudba

  obecn definice:

  tj. hudebn projevy jiho a severo - americkch ernoch, jejich pedkov se do Ameriky dostvali jako otroci, kte byli vletech 1619 - 1863 nsiln deportovan zAfriky (= 4 miliony otrok)

  + hudba americkch bloch - pisthovalc (Anglian, Francouzi, panl, Portugalci, Italov, Nizozemci, Nmci, Slovan, Skandinvci a id)

 • Jazz - afroamerick hudba

  3. Kdy a kde vznikal jazz?

  vznik: 80. - 90. lta 19. stolet vAmerice (pstav New Orleans, stt Louisiana, JV Amerika)

  dleit data:

  r. 1862 - zruen otroctv (za prezidenta Abrahama Lincolna)

  r. 1865 - konec obansk vlky J proti S (1861 - 1865) (pohyb ernoskho obyvatelstva, pracovn pleitosti)

  r. 1895 - Scott Joplin prodv svoje prvn jazzov skladby

  r. 1898 - otevena zbavn tvr Storyville vNew Orleans

  r. 1900 - se narodil Louis Satchmo Armstrong - symbol jazzu

 • Jazz - afroamerick hudba

  New Orleans, stt Lousiana, JV Amerika

 • Jazz - afroamerick hudba

  4. Kam se il jazz?

  (1914 - 1918, bhem 1. svtov vlky) z JV na S Ameriky (proti proudu eky Mississippi na sever - Chicago, New York)

  kolem r. 1920 se dostv do cel Evropy - jazz age

  5. Jak se vyvjel jazz?

  rozliujeme 3 vvojov fze jazzu:

  afroamerick hudba (archaick jazz) (1619 - 1900) tradin jazz (klasick/historick jazz) (1900 - 40. lta 20. stol.) modern jazz (souasn jazz) (40. lta 20. stolet - souasnost)

 • Jazz - afroamerick hudba

  6. Jak lze tedy charakterizovat tuto afroamerickou hudbu?

  je povaovna za prapotek jazzu (1619 - 1900)

  nositel: ernoi (otroci z Afriky) na JV a na S Ameriky

  hudba:

  - mla pedevm vokln charakter otroci nemli dostatek penz - na nkup hudebnch nstroj - na hudebn vzdln - neznali noty mli vbornou pam, schopnost improvizovat, hudebn nadn

  - primitivn melodie (pentatonika = rozsah 5 tn)

  - vrazn a bohat rytmus (synkopy, trioly, rytmick modely)

 • Jazz - afroamerick hudba

  hudba (pokraovn):

  - osobit zpsob zpvu (tvoen tnu, proctn zpv )

  - hra na tlo (pleskn, tleskn, luskn )

  - pohyby tla (podupvn, africk tance, pozdji i step )

  - pouvn primitivnch hudebnch i nehudebnch nstroj (podomcku vyroben nstroje; valchy, kopek, kravsk zvonce )

  - tmata psn: - obecn (vyjadovala touhu po svobod, po spravedlivm ivot ) - podlhala jednotlivm druhm psn

  - rozliujeme 3 typy hudebnch projev:

  a) vokln projevy

  b) vokln - instrumentln projevy

  c) instrumentln projevy

 • Jazz - afroamerick hudba

  7. Vokln projevy - psn

  WORK - SONGS (= pracovn psn)

  - zpvali si je pi prci

  - stavba:

  zvoln 1 pedzpvka (slo) + odpov sboru (kolektivu)

  - hudba: rytmus - pizpsoben chodu prce

  - mly tyto funkce:

  a) usnadovaly jim zvldat namhavou prci - tzv. pet

  b) reagovaly na pracovn podmnky - tzv. forma protestu

  c) zprostedkovaly vzjemnou komunikaci mezi sebou

 • Jazz - afroamerick hudba

  druhy pracovnch psn:

  a) hollery (angl. holler = vkik, ev) (= ernosk halekaky) - ernoi po ulicch vykikovali sv zmelodizovan pobdky ke koupi vrobk, kzskvn zakzek na zbo (potek reklamy)

  b) sea shanties (angl. sea shanties = mosk chatr) (= nmonick popvky) - psn pi prci na moi vpstavu - nap. MY BONNIE IS OVER THE OCEAN

  THE DRUNKEN SAILOR (= Opil nmonk)

  c) railroad songs (angl. rail , road = eleznice, cesta) (= psn dlnk a ernoch pi stavb eleznic a silnic) - nap. JOHN HENRY

 • Jazz - afroamerick hudba

  d) chain-gang songs (angl. chain, band = etz, banda) (= psn v etzech)

  - psn ernoch v pracovnch nebo trestaneckch tborech

  - nap.

  SKO TAM NATRHEJ

  POLE S BAVLNOU (= Cotton fields) 3:00 http://www.youtube.com/watch?v=bQONX19-Brk (zpv: skupina The rangers = Plavci)

 • Jazz - afroamerick hudba

  SPIRITULY/ TRADICIONLY (angl. spirit, tradition = duevno, tradice)

  - tj. duchovn psn ernoch, kdy poznvali kesanstv (draz byl kladen na rovnost lid ped Bohem) (ernoi - otroci se pirovnvali kidm vEgypt)

  - stavba: zvoln 1 pedzpvka (slo) + odpov sboru (kolektivu)

  - hudba: zaloen na improvizaci melodie a rytmu

  - tmata: zBible (ze Starho zkona = hebrejsk bible) - ernosk nboensk pedstavy a jejich proitky znovho prosted

  STAR ARCHA (= Olark is a moverin)

  STAR PBH / MOJ (= King Jesus)

 • Jazz - afroamerick hudba

  - motiv eky (nap. Jordn - za nm je svoboda, hojnost )

  KDE EKY HU PROUD (= Down by the riverside)

  HLUBOK EKA (= Deep river)

  VOZKU, KE MN LE (= Swing low, sweet chariot)

  DL, DL TOU VODOU (= Wade in the water)

  - motiv cesty (vlak, lo, pou = vedou do nebe - lep ivot)

  ZVEDNTE KOTVY / LO JOHN B (= Sloop John B)

  J SE TM DO NEBE (= Hallelujah, freedom)

  EKM NA SVJ DEN (= Witness)

  JEDNOU BUDEM DL (= We shall overcome)

 • Jazz - afroamerick hudba

  - koledy/ vnon psn (Bible - Nov zkon)

  VJESLCH DT SPINK (= Mary had a baby)

  BIM BAM / HVZDA ZILA (= Virgin Mary had a baby born)

  Z BETLMA SE OZV (= Wasnt that a might day) (zpv: Spiritul kvintet)

  DV, NE SE VZBUD (= Mary had a little baby) 3:03 http://www.youtube.com/watch?v=cA-fooeRNAA

 • Jazz - afroamerick hudba

  GOSPEL SONGS (angl. gospel = evangelium) - tj. modern duchovn psn ernoch vychzejc zBible (Nov zkon)

  - stavba: proctn slo sozdobnou melodi, je doprovzen- sborem, pohybem - hudebnmi nstroji (tj. nitern a osobit rozhovor s Bohem)

  - msto: zpv se v kostelech, chrmech

  - AMAZING GRACE

  OH, HAPPY DAY (= Oh, radostn den) 3:36 http://www.youtube.com/watch?v=AheC9ul5w1A (zpv: sbor - The South African Youth Choir)

 • Jazz - afroamerick hudba

  John Brown(9.5. 1800 - 2.12. 1859)

  BALADY tj. epick psn samerickou tematikou konc tragicky

  JOHN BROWNS BODY (John Brown - prosazoval ozbrojen povstn jako jedinou monost vedouc ke zruen otroctv, byl za to popraven - tj. symbol ernoch)

  DVA BRATI (balada zvlky Sever proti Jihu)

  VELK VZ (= Follow the drinking gourd) (pebhn ernch otrok zJ na S)

 • Jazz - afroamerick hudba

  8. Vokln - instrumentln projev

  BLUES (angl. blue = modr; blues = smutn, sklen) (Im feeling blue = ctm se smutn, sklen) (I have the blues = je mi smutno, mm spln)

  - 3 vznamy:

  a) pvodn: svtsk lidov psn Afroamerian

  b) pozdji: instrumentln skladba nebo tanec

  c) dnes: samostatn hudebn styl

  - stavba: 12 takt (4+4+4) (obsahuje 2x zvoln + odpov s pointou)

 • Jazz - afroamerick hudba

  - blues je obsaeno ve vech slokch hudby:

  HUDBA - blues tonalita (3. a 7. stupe - vychleny o tvrttn blue tny) (jsou pro posluchae vnmny jako barevn, ale zrove i falen) - obliba tyhlasch maj akord (septakordy typu C 7maj: c-e-g-h; vyvolvaj chvn) - melodie kols mezi dur a moll

  TEXT - tmata vyvolvaj / navozuj vlovku smutek (cesta - eleznice, odjezd, louen; ztracen domov a lska - samota; vzen, trable v ivot, smrt a hbitov .)

 • Jazz - afroamerick hudba

  - blues je obsaeno ve vech slokch hudby:

  PROVEDEN

  ZPV - zpsob tvoen tn a zpvu

  (glissando - zpv skluzem, vyladnm tnu; hlavov tn) (falset - peskakovn muskho hlasu do vysokch poloh) (zpv - zamlen textu, polykn a vyren uritch slov) (obliba altu - sametov barva, smutn podbarven hlas ) HRA - nstroje vyjadujc melancholickou nladu

  (nstroje - saxofon, trubka, piano, banjo, kytara )

  (nstroje - jsou partne

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended