Home >Documents >2. Komunikace

2. Komunikace

Date post:31-Jan-2017
Category:
View:226 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Komunikace

  fjfi

 • m vm spolu komunikujeme Pm kontakt (tv v tv) Quasipm kontakt (videohovor,

  textov penos; penos hlasu) Zznam (dopis, elektronick zznam) Petven okol (zkony, pravidla,

  vytven vsledk innosti) Symboly

 • Komunikace a intervenujc promnn (co tak psob):

  Pedvn obsah (informac) i jejich forma

  Nastaven komunikujcch (kondice, vnmn druhho - oekvn)

  Zaclen komunikace, oekvn Prosted

 • Druhy komunikace Verbln (slova, jazykov roviny) Paralingvistick (zpsob zachzen s

  e) Neverbln

  (vznam informace: vizul sluch pohyb; kombinace)Osobnostn individuln preference

 • Verblno

  Vbr slov a jazykov roviny Spolen jazyk Odborn slang

  Situace reprezentovn statutu/pozice i instituce x oekvn okol

 • e - paralingvistika

  Hlasitost Artikulace - vslovnost Rychlost Pauzy Vplov slova; parazitn zvuky Melodie (individuln x jazyk) Zkladn tn (barva) hlasu

 • Neverblno e tla (posturologie) Vzdlenost (proxemika) Tv (mimika) e rukou (gestika) Pohled o Dotyky (haptika) Vn (vnj prava x pleitost a kontext)

  (pozor na kulturn odlinosti; kontaktn x distann)

 • Specifick podoby komunikace Jednocestn komunikaceZptn vazba

  Pobdky ke komunikaci x bariry

 • Usnadovae

  Prosted (polohy komunikujcch navzjem)

  OekvnNaslouchn Spolen zjemDobe zpracovan emoceRovnocennost

 • Bariry

  ProstedAroganceNerovnostMonolog Poprn emoc

 • Komunikan stopky

  Pkazy a nazen Pouovn ( hloup jsi ty)Napomnn (morln)Rady (moc brzy!!!)Hodnocen druhho (negat.)Vyvracen pocit J, j, j!

 • Komunikan omyly a mty Komunikujeme pouze slovy Slova vyjaduj myleky pesnNen dleit JAK, ale CO kme Poslouchat = slyet

 • Asertivita nen, co si myslteOteven komunikace

  (neschovvat se za druh)Ochota nst nsledky Schopnost pracovat na sobDovednost ocenit druh

  Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10Slide 11Slide 12Slide 13

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended