+ All Categories
Home > Lifestyle > 2014.05.12. happyweek 67

2014.05.12. happyweek 67

Date post: 04-Dec-2014
Category:
Upload: jirka-cernak
View: 352 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
longevity, health, harmony, partners, relationships, home, family, love, business, family business
Embed Size (px)
of 11 /11
www.akademiestesti.webs.com TÝDEN OD 12.5. 2014 Č. 067 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ www.akademiestesti.webs.com Určitě víte, že partnerské vztahy jsou v naší společnosti velmi problematické. Příčin je jistě mnoho: od výchovy, přes vzdělání až po vlivy společnosti. Všechny tyto vlivy mají za následek, že lidé vůbec neumí se vztahy pracovat. Názory na vztahy jsou tak často milné a vůbec neodpovídají skutečnosti. V takové konstelaci pak žádný vztah nemůže dobře fungovat. Proto většina vztahů končí krachem. Nezvládnuté vztahy však mají dalekosáhlé důsledky, které se neprojeví jen mezi partnery, ale silně ovlivní rodinu, děti a tím i budoucnost celé společnosti. Již dnes mnoho znalců soudí, že budoucí lidská společnost se bude potýkat s velkými problémy právě díky nefungujícím vztahům v současnosti. Samozřejmě se můžete ptát, jestli vztahy v minulosti byly lepší a poukázat na mnoho nešťastných lidí, kteří museli trávit celý svůj život ve vztahu, který jim nevyhovoval. Samozřejmě že každá doba se potýkala s problémy ve vztazích a řešila je dle pravidel dané doby. Ale nikdy před tím nebylo tolik „rozbitých“ rodin, jako v současnosti. Uvědomíte-li si, že člověk je na síle rodiny velmi závislý, pak je zřejmé, že nefunkční rodina bude mít velmi nepříznivý vliv na další vývoj hlavně u dětí, které z této rodiny vzejdou. Na budoucí vztah v dnešní době nepřipravují ani rodiče, ani škola, a ani společnost není v tomto směru nápomocná. A tak budování vztahu je ve velké míře na partnerech samotných. Lidé se však pouštějí do vztahů s partnerem, o kterém vůbec nic nevědí. Jen to, co sami o sobě chtějí říct. Velmi často však o sobě neřeknou vše a některé skutečnosti o sobě raději i zatají. Ale co je nejhorší: nemohou o sobě často říci téměř nic, protože neznají sami sebe. A tak lidé vstoupí do vztahu s úplným „cizincem“. Nevědí, co mu dělá dobře, co mu vadí, jak na co reagují, co je potěší, co naopak zklame apod. A tak i když mohou chtít sebevíc, stane se, že mu nedokáží dát, co jejich partner skutečně potřebuje. Základní podmínkou vztahu jsou dvě věci: přijetí a zodpovědnost. Jak ale můžete přijmout partnera, když ho vůbec neznáte? To není možné. A tak tato základní podmínka ve většině vztahů je nesplnitelná. Jakmile však nedojde k přijetí, tak každá věc, která není partnerem přijatelná, se může stát příčinou rozpadu vztahu. Existuje několik typů lidí. Pokud neznáte typologii svého partnera, pak nevíte, co a jak cítí, jaké pocity prožívá v různých situacích, jak přemýšlí, jaký má hodnotový systém, co mu dodává energii a co ho naopak vyčerpává apod. Pokud neznáte např. Astrotyp svého partnera, je velmi obtížné ho přijmout a žít s ním tak, aby byl ve vztahu spokojený. A stejně tak nebudete spokojeni vy, pokud partner nezná vás. Vzájemné poznání se a přijetí jeden druhého je opravdu velmi důležité. Zároveň je to i velmi krásné. Ti z vás, kteří své partnery znají a bezpodmínečně jste je přijali, víte, jak krásné takové soužití je. Milujete svého partnera právě takového, jaký je. I zdánlivě negativní věci jsou pro vás přijatelné a ladí s celkovou osobností partnera, kterého milujete. Milujete-li např. „bouřliváka“, pak vás nerozhází jeho časté výbuchy vzteku, milujete-li intelektuála, pak je pro vás roztomilá i jeho naprostá nešikovnost a nepraktičnost. Ale to vše je možné jen tehdy, pokud svého partnera znáte a bezpodmínečně ho přijmete za svého.
Transcript
Page 1: 2014.05.12. happyweek 67

ww

w.a

kadem

ieste

sti.w

ebs.c

om

TÝDEN OD 12.5. 2014 Č. 067

TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ

www.akademiestesti.webs.com

Určitě víte, že partnerské vztahy jsou v naší společnosti velmi problematické. Příčin je jistě mnoho:

od výchovy, přes vzdělání až po vlivy společnosti. Všechny tyto vlivy mají za následek, že lidé vůbec neumí

se vztahy pracovat. Názory na vztahy jsou tak často milné a vůbec neodpovídají skutečnosti. V takové

konstelaci pak žádný vztah nemůže dobře fungovat. Proto většina vztahů končí krachem.

Nezvládnuté vztahy však mají dalekosáhlé důsledky, které se neprojeví jen mezi partnery, ale silně ovlivní

rodinu, děti a tím i budoucnost celé společnosti. Již dnes mnoho znalců soudí, že budoucí lidská společnost

se bude potýkat s velkými problémy právě díky nefungujícím vztahům v současnosti. Samozřejmě se

můžete ptát, jestli vztahy v minulosti byly lepší a poukázat na mnoho nešťastných lidí, kteří museli trávit

celý svůj život ve vztahu, který jim nevyhovoval. Samozřejmě že každá doba se potýkala s problémy ve

vztazích a řešila je dle pravidel dané doby. Ale nikdy před tím nebylo tolik „rozbitých“ rodin, jako v

současnosti. Uvědomíte-li si, že člověk je na síle rodiny velmi závislý, pak je zřejmé, že nefunkční rodina

bude mít velmi nepříznivý vliv na další vývoj hlavně u dětí, které z této rodiny vzejdou.

Na budoucí vztah v dnešní době nepřipravují ani rodiče, ani škola, a ani společnost není v tomto směru

nápomocná. A tak budování vztahu je ve velké míře na partnerech samotných. Lidé se však pouštějí do

vztahů s partnerem, o kterém vůbec nic nevědí. Jen to, co sami o sobě chtějí říct. Velmi často však o sobě

neřeknou vše a některé skutečnosti o sobě raději i zatají. Ale co je nejhorší: nemohou o sobě často říci

téměř nic, protože neznají sami sebe. A tak lidé vstoupí do vztahu s úplným „cizincem“. Nevědí, co mu dělá

dobře, co mu vadí, jak na co reagují, co je potěší, co naopak zklame apod. A tak i když mohou chtít

sebevíc, stane se, že mu nedokáží dát, co jejich partner skutečně potřebuje.

Základní podmínkou vztahu jsou dvě věci: přijetí a zodpovědnost. Jak ale můžete přijmout partnera, když

ho vůbec neznáte? To není možné. A tak tato základní podmínka ve většině vztahů je nesplnitelná. Jakmile

však nedojde k přijetí, tak každá věc, která není partnerem přijatelná, se může stát příčinou rozpadu

vztahu.

Existuje několik typů lidí. Pokud neznáte typologii svého partnera, pak nevíte, co a jak cítí, jaké pocity

prožívá v různých situacích, jak přemýšlí, jaký má hodnotový systém, co mu dodává energii a co ho naopak

vyčerpává apod. Pokud neznáte např. Astrotyp svého partnera, je velmi obtížné ho přijmout a žít s ním tak,

aby byl ve vztahu spokojený. A stejně tak nebudete spokojeni vy, pokud partner nezná vás. Vzájemné

poznání se a přijetí jeden druhého je opravdu velmi důležité. Zároveň je to i velmi krásné. Ti z vás, kteří své

partnery znají a bezpodmínečně jste je přijali, víte, jak krásné takové soužití je. Milujete svého partnera

právě takového, jaký je. I zdánlivě negativní věci jsou pro vás přijatelné a ladí s celkovou osobností

partnera, kterého milujete. Milujete-li např. „bouřliváka“, pak vás nerozhází jeho časté výbuchy vzteku,

milujete-li intelektuála, pak je pro vás roztomilá i jeho naprostá nešikovnost a nepraktičnost. Ale to vše je

možné jen tehdy, pokud svého partnera znáte a bezpodmínečně ho přijmete za svého.

Page 2: 2014.05.12. happyweek 67

ww

w.a

kadem

ieste

sti.w

ebs.c

om

POZVÁNKAMěstská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1

12.5. – 19:00

Jak umění Feng shui

ovlivňuje délku života?Každý člověk je jedinečný a pro svůj přirozený

zdravý vývoj a růst potřebuje jiné energie a jiné

prostředí. Víte-li, jaké energie, činnosti, lidé, prostředí

nebo barvy vám dělají dobře a posilují vás, můžete si

tak vytvořit jedinečné prostředí a životní styl, který

povede k vašemu spokojenému životu a tím

i dlouhověkosti.

Přednáší Ing. Jiří Černák.

Vstupné 40 Kč v pokladně Městské knihovny. Více info: http://www.mlp.cz/cz/akce/e12503-jak-umeni-feng-shui-ovlivnuje-delku-zivota/

Page 3: 2014.05.12. happyweek 67

ww

w.a

kadem

ieste

sti.w

ebs.c

om

MĚJTE SVÉHO

UČITELEŽivot je velmi komplexní záležitost a nikdo z vás není a nebude expertem na všechno. Moudří lidé od

nepaměti měli své průvodce, učitele, mentory. I Mojžíš v Bibli měl svého nejslavnějšího učitele – Boha.

Každý panovník v minulosti i současnosti měl a má své poradce, každý významný člověk, který v životě

něčeho dosahuje, má své učitele, mentory apod. Člověk sám neumí zvládnout komplexnost světa. Musí mít

průvodce, aby mohl procházet životem lehce, moudře a prožívat celoživotní štěstí a úspěch. Jistě znáte

rčení: více hlav víc ví, více očí víc vidí. A vždy je na tomto světě někdo, kdo je moudřejší, než vy. Tak proč

se zbytečně vyčerpávat něčím, s čím vám může pomoci někdo, kdo je moudřejší a zkušenější?

Moderní doba je bohužel silně vedena individualismem. Celý systém výchovy, vzdělání a praxe je veden

tak, že člověk sám musí uspět. Ale člověk sám za sebe je daleko slabší, než člověk, který má své rádce.

Mám dokonce pocit, že trend individualismu je podporován záměrně, aby každého jedince oslabil a byl tak

snáze manipulovatelný a řiditelný. Slabý „individualista“ se snadno manipuluje tam, kam ti silní chtějí.

Pokud chcete žít dobrý a kvalitní život, měli byste i vy využít moudrosti ostatních a nechat se jimi vést.

Uvědomte si, že vše již existuje, nelze tedy vymyslet nic nového. Lze jen přijít na nové způsoby využívání

toho, co existuje. Proč byste se měli namáhat tímto vymýšlením, když tyto způsoby již vymyslel někdo před

vámi, zná je a je ochotný vám je předat?

Uvědomte si, že přemýšlení, vymýšlení, je jednou z nejnáročnějších aktivit, kterou člověk dělá. Vymýšlení

velmi vyčerpává životní energii, kterou máte danou pro život. Čím více přemýšlíte, tím více si ukrajujete ze

svého života. Není lepší trávit život tím, že si užíváte to, co nabízí, než stále jen vymýšlet, co život nabízí,

ale neužívat si toho? Když totiž neustále něco vymýšlíte, tak v tu samou dobu si tu věc nemůžete užívat.

Když budete přemýšlet nad tím, jak něčeho dosáhnout, pak vám zbyde méně času na to, abyste toho

dosáhli a užili jste si toho. Nepřemýšlejte nad tím a zeptejte se někoho, kdo to již ví. Pak máte více času na

užívání si toho, co chcete. Život je tak příjemnější a navíc, nevyčerpáváte svoji energii.

Většina známých osobností a světových vůdců to ví a proto se neustále obklopují lidmi, kteří již vědí to, co

tito významní lidé potřebují, ale neznají to. Následují tyto rady a jejich život je jednodušší. Rychleji a bez

zbytečného vyčerpání dosahují svých snů. Netráví život lámáním si hlavy jak na to, ale tráví život tím, že

své sny žijí, protože jim někdo poradil JAK.

Jedinou vaší starostí tedy je vědět CO. Zjistit JAK již nemusí být vaší starostí. Na to se stačí zeptat, protože

je někdo, kdo to ví. Z hlediska Feng Shui je to Gua 6 – nápomocní přátelé. Je to energie, která vám

pomáhá dosáhnout toho, CO chcete. Nemáte na to být sami. Proto energie Gua 6 existuje a je součástí

velké Ba Gua, tj. systému 8 energií, které jsou klíčové pro šťastný a spokojený život. Jsou to energie, které

můžete čerpat a při tom nevyčerpávat sami sebe.

Najděte si proto svého učitele, rádce, mentora. Svěřte se do jeho rukou. Řiďte se jeho radami a následujte

je. Je to podobné, jako ve sportu vztah mezi sportovcem a trenérem. Když se podíváte na slavné

sportovce, základem jejich úspěchu byl vždy výborný trenér. Protože trenér jim ukazoval cestu, JAK

dosáhnout úspěchu. Úspěšní sportovci tak nemusejí tolik přemýšlet a celou svoji energii a talent tak mohou

věnovat jen tomu, že dělají to, co jim trenér radí a jak je vede. Stačí se pak svému učiteli „odevzdat“ s plnou

důvěrou a svůj život si pak jen a jen užívat. Uvidíte, že život bude najednou krásně jednoduchý a bohatý.

Page 4: 2014.05.12. happyweek 67

ww

w.a

kadem

ieste

sti.w

ebs.c

om

ŽENETE SE TAKÉ ZA

PENĚZI?

Peníze jsou stále považovány většinou lidí

za základ bohatství a šťastného života.

Hodně lidí si tak myslí, že nejprve musí

vydělat hodně peněz a POTOM přijde to

štěstí, svoboda a úspěch.

Nic však není vzdáleno pravdě, než tato

představa. Mít hodně peněz není zárukou

ničeho: ani štěstí, ani lásky, ani

jednoduchého života, ani větší svobody. Když

se na to podíváte více podrobně, pak zjistíte,

že většinou opak je pravdou. Mít hodně

peněz a hodně majetku přináší také hodně

starostí. Protože o vše, co máte, se musíte

starat, jinak o to zase přijdete. Neznám

člověka, který by díky penězům přišel k větší

lásce. Pokud si vás partner vybere kvůli

vašim penězům, pak o lásce přeci nemůže

být ani řeč. A svoboda? To, že si za peníze

můžete koupit spousty věcí, neznamená, že

jste svobodnější. Zde se naopak stává, že

peníze z vás dělají závislé právě na majetku

a na tom, co si za peníze koupíte.

Neříkám však, že mít peníze je špatné a že

je nemáte chtít. Naopak, peníze jsou pro

život důležité a jsou jeho pevnou součástí.

Proto se jich rozhodně nezříkejte! Co vám

chci jen říci je to, že peníze nejsou vaším

cílem. V mnoha vědeckých a sociologických

studií bylo dokázáno, že pro lidi jsou daleko

důležitější věci jako: zdraví, rodina, vztahy,

láska, příjemné zážitky apod. než peníze.

Když v těchto průzkumech byli lidé dotázáni,

čeho by z těchto věcí byli ochotni se v životě

vzdát, pak nikdo neodpověděl, že by se vzdal

dětí, zdraví, lásky, nebo krásných zážitků či

vzpomínek. Čeho by se ale lehce vzdali, byly

právě peníze. Z toho plyne, že peníze na

žebříčku důležitosti pro skutečný život mají

opravdu menší hodnotu, než si

uvědomujeme. Peníze vám opravdu

nepřinesou štěstí, jste-li nemocní, jste-li

nešťastně zamilovaní, přijdete-li o své děti

apod. Věnujte proto svoji energii jen tomu, co

má pro vás skutečnou hodnotou. A opravdu

věřte, že peníze VŽDY přijdou sami a že jich

budete mít tolik, kolik potřebujete k tomu,

abyste prožívali své štěstí. Určete si CO

chcete a tomu věnujte svoji energii, ne

penězům.

VYMĚŇTE VÍCE ZA

LÉPE

Ve filmu Wall Street II je jedna zajímavá

scéna: mladý finančník se ptá vlivného

zkušeného finančníka, jakou sumu si chce

vydělat a ten mu odpoví: „VÍC, vždy VÍC.“

Bohužel tato odpověď je velmi příznačná

pro naší dobu. Všichni chtějí víc. Celá

společnost je založena na růstu: země

dělají odhady růstu ekonomiky, firmy dělají

své plány tak, aby každý rok rostl jejich

obrat a zisk, každý člověk chce vydělávat v

příštím roce více peněz než, nyní……

Zdá se, že lidé jsou opravdu nepoučitelní a

tragické konce starých civilizací nejsou

dostatečným varováním. I přesto, že

všichni vědí, že historie se vždy opakuje. A

tak je přeci všem jasné (i když na to všichni

rádi zapomínají), že jednoho dne se to VÍC

překlopí v NIC. A opět bude platit heslo:

KDO CHCE VÍC, NEMÁ NIC.

Nevím, kdo z vás toho může sníst více

příští rok než letos, kdo z vás může jezdit

ve více autech, než letos, kdo z vás může

bydlet ve více domech než letos, kdo z vás

může mít více věcí, než letos…..

Naopak žijeme ve společnosti, která je ve

velkém nadbytku. Již několikrát jsme se v

HAPPYWEEKu zmiňovali o tom, že je

velká převaha energie Gua 4 – tj. bohatství

a to nás velmi silně vyčerpává. To, co lidé v

současné době vyprodukují nejsou a nikdy

nebudou schopni spotřebovat.

V životě by se tedy lidé měli přestat

orientovat na kvantitu a místo toho se mají

začít soustředit na kvalitu. Není možné

sníst více masa, než sníte nyní. Je ale

možné sníst kvalitnější maso. Není možné

žít ve dvou domech najednou, ale můžete

si pořídit kvalitnější bydlení atd.

Soustřeďte se na kvalitu. Nehleďte na ceny

a nekupujte nic podle toho, jestli to je

nejlevnější rohlík na trhu. Kupte si ten

nejlepší rohlík na trhu a hledejte, kde se dá

koupit za rozumnou cenu. Kupováním

levných věcí ještě nikdo neušetřil. Levné

věci nemohou být dostatečně kvalitní. A to,

jakou kvalitu si do života dodáváte, tak

kvalitní život i žijete. To se projeví na

kvalitě vašeho zdraví i na délce vašeho

života.

Page 5: 2014.05.12. happyweek 67

ww

w.a

kadem

ieste

sti.w

ebs.c

om

V dnešní době již asi nikdo

z vás nepochybuje o

prospěšnosti meditace. O

meditacích je napsáno mnoho

knih, článků, je mnoho

přednášek i kurzů. Většinou

se k meditaci váže jedna věc:

přestat myslet. Když pak lidé

zkusí meditovat, zjistí, že

přestat myslet nedovedou,

myslí si tedy, že meditace

není nic pro ně a tím pro ně

téma „meditace“ končí. Jiní si

zase meditaci spojí s učením

„Východu“ a mají pocit, že je

to záležitost asijská, tedy nic

pro ně, Evropany. A meditace

opět pro ně končí.

Bohužel tu opět dochází k

velkému nedorozumění. Zdá

se, že většina lidí, kteří o

meditacích píší či pořádají

kurzy, chtějí být jen

zajímavější a proto z

meditace dělají něco víc, než

je nezbytně nutné.

Jako každé cvičení i meditace

vyžaduje nějakou techniku.

Ale vězte, že jako každé jiné

cvičení, můžete i meditaci

provádět na různých

úrovních. Chcete-li chodit

běhat, ještě to neznamená, že

musíte zvládat techniku

vrcholových běžců.

Meditace má velmi zdravé

účinky pro celé tělo tím, že se

zklidníte, ale HLAVNĚ tím, že

se uvolníte. Tím umožníte,

aby energie lépe proudila

vaším tělem a tím zlepšujete

sebeuzdravovací schopnost

ZLEPŠETE

SVOJI

NÁLADUVaše nálada a to, jak se

cítíte, souvisí s kvalitou

vaší energie. Pokud máte v

životě kvalitní zdroje energie,

pak tato kvalitní energie

koluje ve vašem těle a

přispívá tak k lepší kvalitě

celého vašeho života –

zlepšuje se vaše zdraví i

dlouhověkost.

Kvalita této energie pak velmi

rychle ovlivní i to, jak se cítíte.

Pokud je kvalita dobrá, zlepší

se vám nálada, pokud je

kvalita energie špatná, nálada

se hned zhorší.

Díky své náladě jste tak

schopni určovat kvalitu

energie, kterou právě

přijímáte.

Nemusí se vždy jednat o

špatnou energii, když se cítíte

nepříjemně, ale může se

jednat o nedostatek či blok

energie. Odblokování přísunu

energie a tím zlepšení nálady

můžete pomoci velmi rychle.

Stačí se narovnat v zádech,

aby páteř byla správně

nastavena a tím se uvolnily

všechny energetické kanály,

které prochází podél páteře.

Dále narovnejte hlavu, aby

energie z páteře mohla volně

proudit i do hlavy a mozku.

Pak mírně posuňte koutky úst

vzhůru a vytvořte jemný a

nenásilný úsměv, více

rozevřete oči a mírně

povytáhněte obočí nahoru –

tím se přestanete mračit. Již

po pár minutách (často ihned)

se vám zlepší nálada. Pokud

takto dokážete vydržet celý

den, pak bude vše krásnější.

UVOLNĚTE

SVÉ TĚLO

vašeho těla. Nemusíte tedy

tak hned o sobě hovořit, že

meditujete. Prostě se na

několik minut zcela uvolněte.

Naši předkové také

nepoužívali slovo meditace.

Oni tomu říkali: dát si šlofíčka

. To neznamenalo spánek (i

když někteří u toho i usínali).

Znamenalo to v klidu se

natáhnout, uvolnit se, a jen

tak v klidu být.

Není proto ani důležité,

abyste trénovali složité formy

sedů jako je např. „lotosový“

sed apod. Toto je již

„vrcholová“ technika, ke které

se můžete někdy dopracovat,

ale rozhodně není vhodná pro

začátečníky. Naopak, musíte

si najít polohu, která je pro

vás nejpříjemnější. Často to

může být právě leh. Lehnout

si rovně na záda, uvolnit celé

tělo a vnímat jednotlivé části

těla, jak se uvolňují.

Pozorujte, jak se vám uvolňují

nohy, ruce, břicho, záda, hruď

atd. A vychutnávejte si ten

krásný pocit uvolnění. Snažte

se postřehnout ten moment,

kdy se část těla uvolní.

Zjistíte, že se jedná téměř o

„slastné“ prožitky. Hlavně se

nesnažte dělat nic násilím.

Prostě vnímejte např. své

lýtko a jen čekejte, až se

uvolní. Nesnažte se ho uvolnit

násilím. Možná se hned

neuvolní. Možná se dnes

neuvolní vůbec. To nevadí.

Uvolní se zítra, pozítří.

Nespěchejte. Nechte to

energii času. Když takto

strávíte každý den 10 min

(ideálně ráno i večer) již po

několika dnech se budete cítit

daleko lépe. Díky tomuto

uvolnění se odblokuje vaše

energie a začne volněji

proudit celým vaším tělem a

tím ho bude uzdravovat.

Page 6: 2014.05.12. happyweek 67

ww

w.a

kadem

ieste

sti.w

ebs.c

om

POZNEJTE TOHO

PRAVÉHO

PARTNERA

SPECIÁLNÍ

SLEVA

20%

NA PARTNERSKÉ

KORELÁTY

V KVĚTNUOBJEDNÁVKY NA: [email protected] nebo 602 556 379

Cena po slevě: 792 Kč

Page 7: 2014.05.12. happyweek 67

ww

w.a

kadem

ieste

sti.w

ebs.c

om

HAPPILLIONAIRE

NA CO SE SOUSTŘEDÍTE, TO SE ROZVÍJÍ

www.happillionaire.wordpress.com

O síle myšlenky asi již nikdo z vás nepochybuje. Stejně tak, jako byste neměli pochybovat o síle slova. I Bible začíná slovem a říká: „Na počátku bylo slovo….“. Např. i Tao Te Ťing začíná tím, že hovoří o síle slova. Proto nikdy tuto sílu nepodceňujte. Bohužel ne každý tuto sílu používá. Nejen v životě, ale ani ve svém podnikání. Přitom je to energie, která je zcela zdarma a může ji využít úplně každý z vás.

Slovy vyjadřujete své myšlenky. Vaše myšlenky vychází z vašich pocitů. Vaše pocity jsou energie, na kterou se soustředíte. A na co se soustředíte, to se velmi silně a často i rychle rozvíjí. Vyzkoušejte si to hned teď: uvědomte si, na co nejvíce myslíte ve svém podnikání. O čem nejvíce hovoříte ve svém podnikání. Pak to porovnejte s tím, co se ve vašem podnikání děje. Zjistíte, že to, o čem přemýšlíte a mluvíte, má tendenci nabírat na důležitostí ve vašem podnikání.

Každé podnikání má mít svůj cíl. Cíl však nesmí být vyjádřen čísly. Aby byl cíl silný a hlavně přitažlivý (aby si cíl přitáhl vás a vy nemuseli přitahovat cíl k sobě), musí mít emotivní základ, musíte ho cítit uvnitř sebe. Tím vznikne zákon rezonance a cíl vás k sobě sám začne přitahovat. Abyste jeho sílu zvýšili, pojmenujte ho co nejpřesněji a pokud možno emotivně. Název tohoto cíle pak můžete vyjádřit i obrazně, čímž jeho sílu ještě více umocníte. Obraz a název svého cíle pak rozmístěte po svém pracovišti. Heslo napište na všechny své materiály, často o něm hovořte, mějte ho stále na očích. Uvidíte, že se cíl začne k vám přibližovat.

Page 8: 2014.05.12. happyweek 67

ww

w.a

kadem

ieste

sti.w

ebs.c

om

KVALITA BYDLENÍ =

KVALITA VAŠEHO ŽIVOTAČasto v HAPPYWEEKu i na přednáškách hovoříme o tom, že váš domov velmi silně ovlivňuje kvalitu

vašeho života. Průměrný člověk ve svém bytě či domě tráví převážnou část svého života. Často jsou to i

2/3 života a více. Navíc doma děláte nejdůležitější věci pro svůj život, zdraví a dlouhověkost: jíte a spíte.

Proto se opravdu snažte, aby váš dům, váš byt byly co nejkvalitnější. Dnes nebudeme rozebírat důležitost

lokality a stavby. Dnes bych se rád věnoval nábytku a bytovým doplňkům. Bohužel i zde zachvátil trh

fenomén „nejlevnější“. Většina lidí tak nekupuje podle kvality a vhodnosti, ale jen a jen podle ceny. Běží do

prodejny, která má nejlevnější postele, do prodejny, která má právě nejlevnější židle atd. Je velmi důležité,

abyste si uvědomili, že většina tohoto levného nábytku je také velmi „levná“ co se týče kvality. Jak se říká: za

kvalitu se platí. Proto nemůžete očekávat, že levné věci budou vyráběny z kvalitních materiálů či kvalitními

pracovníky. A věřte tomu, že energie materiálů i pracovníků je v energii vyrobeného nábytku obsažena.

Jelikož se kvalita vašeho bydlení promítá velmi výrazně do kvality vašeho života – zdraví a dlouhověkosti,

nesnažte se za každou cenu pořizovat vše nejlevněji. Naopak, soustřeďte se i zde na kvalitu. Zkoumejte

materiály, způsob výroby atd., neboť tyto energie si pak přinesete k sobě domů a tak i do svého života.

ČERNÁK INTERIOR DESIGNBlog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - klikněte ZDE

Služby ČERNÁK INTERIOR DESIGN si objednejte na [email protected] nebo telefonicky na 602 556 479

www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com

Page 9: 2014.05.12. happyweek 67

ww

w.a

kadem

ieste

sti.w

ebs.c

om

POZVÁNKA

FENG SHUI –

DLOUHOVĚKOSTŽít dlouhý a kvalitní život je snem asi každého z nás. Jak toho přirozeně dosáhnout? Rady a tipy, jak se

přirozeně dožít vysokého věku a žít kvalitnější život ve zdraví a psychické pohodě. Avšak jak dlouho

budeme žít a co jsme pro vlastní dlouhověkost ochotni udělat, je na každém z nás.

TŘI PŘEDNÁŠKYMěstská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1

12.5. – pondělí Jak umění Feng shui ovlivňuje délku života?

Každý člověk je jedinečný a pro svůj přirozený zdravý vývoj a růst potřebuje jiné energie a jiné prostředí.

Víte-li, jaké energie, činnosti, lidé, prostředí nebo barvy vám dělají dobře a posilují vás, můžete si tak

vytvořit jedinečné prostředí a životní styl, který povede k vašemu spokojenému životu a tím i dlouhověkosti.

Přednáší Ing. Jiří Černák. Vstupné 40 Kč v pokladně Městské knihovny.

26.5. – pondělí Jak prostor ovlivňuje délku života každého z nás?

Každý prostor a to, kde bydlíte a pracujete, ovlivňuje celý váš život. Má velký vliv na vaši osobnost, vaše

emoce, radost, náladu, vaše zdraví, vztahy a prosperitu. Je velmi důležité si prostředí kolem sebe

uzpůsobit podle vašich představ, potřeb, vaší osobnosti a podle funkce, kterou v daném místě vykonáváte.

Prostorem se dá léčit a tím i prodlužovat lidský život.

Přednáší Ing. Jiří Černák. Vstupné 40 Kč v pokladně Městské knihovny.

2.6. – pondělí Jak čas dokáže pozitivně ovlivnit délku života?

Jeden z mnoha důležitých principů Feng shui je často opomíjený čas. Znalost a napojení se na přirozený

rytmus přírody (roční období, den a noc, lunární cyklus, sluneční cyklus, orgánové hodiny) umožní člověku

využívat těchto cyklů ve svůj prospěch a posilovat tak své zdraví a svoji osobnost.

Přednáší Ing. Jiří Černák. Vstupné 40 Kč v pokladně Městské knihovny.

Page 10: 2014.05.12. happyweek 67

ww

w.a

kadem

ieste

sti.w

ebs.c

om

Dvacátá třetí kapitola nám ukázala, jak je důležité znát přírodní zákony, přirozené dění věcí. Pokud tyto

zákony známe, je dobré je využívat pro svůj život. Vždy je výhodnější se přizpůsobit těmto zákonům, než s

nimi bojovat. Přírodu nelze porazit. Proto náš vzdor vůči těmto zákonům vždy přinese pouze vyčerpání a velké

ztráty. Musíme se tedy učit tyto zákony, umět je využívat a čerpat z nich energii pro svůj život a pro svojí

dlouhověkost.

Kapitola 24

Kdo vystupuje na špičky,

Nemůže pevně stát.

Kdo kráčí strojeně,

Nemůže dlouho jít.

Kdo se vystavuje na odiv,

Nemůže zářit.

Kdo se pokládá za dokonalého,

Nemůže být oslavován.

Kdo se prosazuje,

Nemůže být uznáván,

Kdo se vyvyšuje,

Nemůže vynikat.

Pro Tao je jako výkal a odpadky,

Jež v každém budí odpor a hnus.

Proto ten, kdo obsahuje Tao,

U toho neprodlévá.

Starý Mistr v této kapitole řeší velmi ožehavý problém, který provází lidstvo také od nepaměti. A to je touha po

slávě, zviditelnění a dokonalosti. Tyto energie se váží k energii Jang, elementu oheň a Gua 9. Jsou to

nejsilnější aktivní energie a tím jsou také velmi nebezpečné. Oheň znamená život, ale také smrt. Příliš mnoho

či málo ohně přináší smrt. Proto je velmi důležité, aby v tomto ohledu člověk poznal nutnost ohně, ale zároveň

uplatnil střídmost a pokoru.

Honba za slávou již mnoho slavných odsoudila k předčasnému odchodu z jejich výsluní, a některým dokonce

předčasně ukončila i jejich životy. Tragické smrti mnoha „slavných“ lidí jistě znáte a to nejen ze zahraničí, ale i

u nás.

Tao Te Ťing nám zde jasně ukazuje, že pokud vše děláme pro svoji slávu a zviditelnění, pak s největší

pravděpodobností dosáhneme pravého opaku. Každý člověk má v sobě potenciál být úspěšný, dobrý,

nejlepší. Ale tady je potřeba dávat pozor. Dar tohoto potenciálu nám nebyl dán proto, abychom chtěli být

nejlepší. Tento dar nám byl dán proto, abychom se o něj podělili s ostatními. Dáváme jim to, co oni nemají a

přesto potřebují. Náš talent nerozdáváme pro to, abychom za něj byli oslavováni, ale proto, že tím pomáháme

jiným.

Člověk se tak nemá snažit dosáhnout slávy, ale má se snažit vydat ze sebe to nejlepší, co má a dát to k

dispozici těm, komu náš dar chybí. Jak se říká: „Ti co mohou, se starají o ty, kteří nemohou.“

Proto i vy odhalte svůj jedinečný talent. Každý z vás je jedinečný, jste jedinečná kombinace energií, kterou

nikdo jiný nemá. A protože nikdo jiný nemá to, co vy, nemůže jim to nikdo jiný, než vy, dát. Proto nehledejte to,

co lidé chtějí a pak se jim to snažte dát. Naopak, mějte jasnou představu o své jedinečnosti, o svém daru a

hledejte ty, kteří váš dar potřebují. Tak dosáhnete úspěchu a slávy, aniž o ně usilujete.

TAO TE ŤING

Page 11: 2014.05.12. happyweek 67

ww

w.a

kadem

ieste

sti.w

ebs.c

om

PŘEDPOVĚĎ PRO ČR –

ENERGIE

Tento týden (od 12.5.) vládnou celých pět dní silné kovové energie. Lidé s převahou dřeva ve svém Astrotypu tak mohou „úpět“ . Dávejte si pozor na detaily, dodržování pravidel a zákonů. Ohnivým lidem se může zdát, že se vše zpomalí a komplikuje. Dodržování pravidel a využívání systémů vás však jistě dovede k cíli.

•PONDĚLÍ – PES 7-8-3

•Dnes dávejte pozor na pravidla a dodržování zákonů. Dnes by se takové porušení nemuselo vyplatit. Den může být konzervativní. Je vhodné se věnovat detailům, nápravám věcí, které nejsou v pořádku.

– Jídlo: dnešní jídlo by mělo být hlavně o radosti. Pokuste se jídlo využít pro zlepšení nálady doma. Připravte něco, co si s chutí dá celá rodina.

•ÚTERÝ – BAŽANT 6-9-4

•Úterý může přinést trošku těžkopádné energie. Není to vhodný den pro větší změny, či pro zavádění „novot“. I dnes se můžete věnovat detailům a také i tento den budou hrát důležitou roli pravidla. Můžete též využít pomoci svého okolí.

– Jídlo: pokud se vám dnes nechce zabývat jídlem, můžete se „nechat pozvat“ ke svým přátelům či známým. Berte však jídlo více jako společenskou záležitost, než gurmánský zážitek.

•STŘEDA – KOHOUT 5-1-5

•Dnes se věnujte hlavně sami sobě a své kariéře. Ideální energie pro to, abyste na sobě zlepšili vše, co se zlepšit dá. Můžete zajít ke kadeřníkovi, koupit si nové oblečení apod.

– Jídlo: dnes se můžete „vytáhnout“ svým oblíbeným jídlem, či receptem. Můžete všem dokázat, jak geniální pokrm umíte připravit. Pozor na detaily.

•ČTVRTEK – HAVRAN 4-2-6

•Ve čtvrtek nemějte žádná velká očekávání. Vše se může setkat s negativními reakcemi. Rozhodně si dnes nechoďte pro chválu a pokud to jde, nic neprezentujte. Energie jsou dobré na důkladné prohlídky či kontroly. Mohou odhalit vše špatné.

– Jídlo: dnešní jídlo by mělo být velmi rozmanité a lépe si ho dopřát jen ve dvou. Zkuste ochutnávat různé věci a nesoustřeďte se jen na jeden chod.

•PÁTEK - OPICE 3-3-7

•Dnes se rozhodně vyhněte všem problémům. Ty vám mohou zkazit náladu i celý nadcházející víkend. Snažte se věnovat spíše zábavě a věcem, které máte rádi. Pozor však na své okolí, lidé se mohou snažit vás přelstít. Dnes nikomu nelžete, budete hned odhaleni.

– Jídlo: ideální den pro tradiční rodinné jídlo. Bylo by dobré se sejít v širokém kruhu rodiny a jídlo tak vnímat jako skvělou příležitost setkat se s celou rodinou.

•SOBOTA – LIDOOP 2-4-8

•V sobotu budou vládnout mírné, příjemné a empatické energie. Velmi dobrý den pro posílení vztahů s partnery. Snažte se empatie využít k tomu, abyste svým blízkým vyšli vstříc. Snažte se vnímat jejich potřeby.

– Jídlo: dnes spojte jídlo s příjemnou chvilkou se svým partnerem. Vychutnejte si něco nového, netradičního. Raději si dejte více menších chodů, než jeden velký. Raději jezte v restauraci, než doma.

•NEDĚLE – TAPÍR 1-5-9

•Opět empatický den. Soustřeďte se na své reálné osobní potřeby a snažte se je uspokojit. Žádost o pomoc bude vyslyšena jen tehdy, je-li to potřeba opravdu reálná.

– Jídlo: dnešní jídlo musí být hlavně jednoduché a musí chutnat hlavně vám.


Recommended