+ All Categories
Home > Lifestyle > 2014.09.08. happyweek 84

2014.09.08. happyweek 84

Date post: 07-Dec-2014
Category:
Upload: jirka-cernak
View: 142 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
vztahy, rodina, on, ona, rodinná firma, byznys, podnikání, štěstí, rovnováha, životní styl
Embed Size (px)
of 10 /10
www.akademiestesti.webs.com TÝDEN OD 8.9. 2014 Č. 084 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ www.akademiestesti.webs.com Vztahy jsou téma, které v našem životě hraje velikou, ale i důležitou roli. Z hlediska našeho života jsou na čtvrtém místě z věcí, které bychom měli mít správně v životě nastavené (první je poznání sebe sama, druhé je stanovení si své životní cesty a třetí je životní vize – kam chceme v životě dojít, čeho chceme v životě dosáhnout). Bez správně nastavených vztahů je celý život komplikovanější, složitější a také těžší. Pokud nemáte dobře vyřešené vztahy, je také těžké najít ve svém životě to pravé štěstí. Vztahy se zabývá dnes kde kdo: lifestylové časopisy, televizní pořady, různí poradci, celebrity, sexuologové, psychologové atd.. Je to téma, které vždy přitahuje pozornost, a proto se tím mnoho lidí rádo zabývá. Nebezpečné ale je, že se tímto velmi závažným problémem zabývají tito lidé velmi povrchně. Různé rady tipu: jak zapůsobit na svého partnera, jak nakládat s nevěrou apod. posouvají toto důležité téma na opravdu velmi povrchní úroveň. Je také poměrně nepříjemné, že nikdo na životní vztah nepřipravuje děti. Ve školách se učí všelicos, ale o tomto důležitém aspektu života neví nic. Dříve bylo zvykem, že na společný život v manželství připravovala rodina. Měla také velký vliv na výběr partnera. Dnes však rodina tuto roli vůbec neřeší. I zde je rozšířený postoj, že si každý má v tomto aspektu života poradit sám, že jim rodiče do ničeho nemají mluvit apod. Děti – i v pozdějším věku – jsou tak ponechány úplně na pospas a neví, co a jak hodnotit. Nechápou základní podstatu vztahu. Nechápou ani role ženy a muže ve vztahu. Vše se tak v poslední době odehrává jen na úrovni: „žijeme spolu“. Vztahy jsou pak opravdu „degradovány“ na to, že dva lidé žijí každý svůj život a sdílejí pak společné chvíle. Takový vztah ale opravdu není tím, co chápeme pod tzv. vztahem Gua 2. Moderní doba opouští stále více a více přirozené nastavení života člověka. Nerozlišuje muže a ženu jako dvě úplně rozdílné entity. Neustálá snaha o rovnost ve všem tak ničí vše, co si rovné nikdy být nemůže. Stejně bychom mohli chtít nastavit rovnost mezi lvem a antilopou (tj. že když lev loví antilopu, tak antilopa má právo lovit lva). Pleteme si tak rovnost a rovnováhu. Rovnost v přírodě neexistuje. Naopak. Vše má své pevně dané místo a tím i svoji funkci, kterou přispívá k tomu, že příroda funguje v rovnováze. A stejně tak to je ve vztahu mezi mužem a ženou. Každý z nich má svoji přirozenou roli a jejím plněním přispívá k rovnovážnému vztahu. Proto mužům i ženám dala příroda různé vlohy jak duševní tak tělesné. Proto, aby byli schopni své role vykonávat. Pokud každý ve vztahu bude tyto role vykonávat tak, jak má, pak život v takovém vztahu je daleko jednodušší, než žít sám. Ženy a muži jsou různé polarity. Jsou to rozdílné energie na tomtéž podkladě. Rozdílné nejsou pro to, aby spolu bojovaly. Jsou odlišné pro to, aby se navzájem doplnily. Pokud se tyto dva rozdílné póly spojí, vytvoří tak silné JEDNO. A toto JEDNO je podstatou vztahu mezi mužem a ženou. Pokud si toto lidé opět neuvědomí, budou vztahy i nadále procházet velkou krizí. Tato krize pak dále může vést k úplnému rozpadu pojmu partnerské vztahy. Může lidstvo dovést zpět k životu v komunitách, kdy skupiny žen a mužů budou žít pospolu, jako v dávných dobách v kmenovém uspořádání. Již dnes jsou patrné jemné stránky tohoto uspořádání. Mnoho žen i mužů nyní žijí tzv. single a volné chvíle tráví se svými kamarádkami resp. kamarády. Uvidíme, kam lidstvo rozpad vztahů posune. K lepšímu, nebo horšímu?
Transcript
Page 1: 2014.09.08. happyweek 84

ww

w.a

kadem

ieste

sti.w

ebs.c

om

TÝDEN OD 8.9. 2014 Č. 084

TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ

www.akademiestesti.webs.com

Vztahy jsou téma, které v našem životě hraje velikou, ale i důležitou roli. Z hlediska našeho života

jsou na čtvrtém místě z věcí, které bychom měli mít správně v životě nastavené (první je poznání sebe

sama, druhé je stanovení si své životní cesty a třetí je životní vize – kam chceme v životě dojít, čeho

chceme v životě dosáhnout). Bez správně nastavených vztahů je celý život komplikovanější, složitější a

také těžší. Pokud nemáte dobře vyřešené vztahy, je také těžké najít ve svém životě to pravé štěstí.

Vztahy se zabývá dnes kde kdo: lifestylové časopisy, televizní pořady, různí poradci, celebrity,

sexuologové, psychologové atd.. Je to téma, které vždy přitahuje pozornost, a proto se tím mnoho lidí rádo

zabývá. Nebezpečné ale je, že se tímto velmi závažným problémem zabývají tito lidé velmi povrchně.

Různé rady tipu: jak zapůsobit na svého partnera, jak nakládat s nevěrou apod. posouvají toto důležité

téma na opravdu velmi povrchní úroveň.

Je také poměrně nepříjemné, že nikdo na životní vztah nepřipravuje děti. Ve školách se učí všelicos, ale o

tomto důležitém aspektu života neví nic. Dříve bylo zvykem, že na společný život v manželství připravovala

rodina. Měla také velký vliv na výběr partnera. Dnes však rodina tuto roli vůbec neřeší. I zde je rozšířený

postoj, že si každý má v tomto aspektu života poradit sám, že jim rodiče do ničeho nemají mluvit apod. Děti

– i v pozdějším věku – jsou tak ponechány úplně na pospas a neví, co a jak hodnotit. Nechápou základní

podstatu vztahu. Nechápou ani role ženy a muže ve vztahu. Vše se tak v poslední době odehrává jen na

úrovni: „žijeme spolu“. Vztahy jsou pak opravdu „degradovány“ na to, že dva lidé žijí každý svůj život a

sdílejí pak společné chvíle. Takový vztah ale opravdu není tím, co chápeme pod tzv. vztahem Gua 2.

Moderní doba opouští stále více a více přirozené nastavení života člověka. Nerozlišuje muže a ženu jako

dvě úplně rozdílné entity. Neustálá snaha o rovnost ve všem tak ničí vše, co si rovné nikdy být nemůže.

Stejně bychom mohli chtít nastavit rovnost mezi lvem a antilopou (tj. že když lev loví antilopu, tak antilopa

má právo lovit lva). Pleteme si tak rovnost a rovnováhu. Rovnost v přírodě neexistuje. Naopak. Vše má své

pevně dané místo a tím i svoji funkci, kterou přispívá k tomu, že příroda funguje v rovnováze. A stejně tak

to je ve vztahu mezi mužem a ženou. Každý z nich má svoji přirozenou roli a jejím plněním přispívá k

rovnovážnému vztahu. Proto mužům i ženám dala příroda různé vlohy jak duševní tak tělesné. Proto, aby

byli schopni své role vykonávat. Pokud každý ve vztahu bude tyto role vykonávat tak, jak má, pak život v

takovém vztahu je daleko jednodušší, než žít sám.

Ženy a muži jsou různé polarity. Jsou to rozdílné energie na tomtéž podkladě. Rozdílné nejsou pro to, aby

spolu bojovaly. Jsou odlišné pro to, aby se navzájem doplnily. Pokud se tyto dva rozdílné póly spojí, vytvoří

tak silné JEDNO. A toto JEDNO je podstatou vztahu mezi mužem a ženou. Pokud si toto lidé opět

neuvědomí, budou vztahy i nadále procházet velkou krizí. Tato krize pak dále může vést k úplnému

rozpadu pojmu partnerské vztahy. Může lidstvo dovést zpět k životu v komunitách, kdy skupiny žen a mužů

budou žít pospolu, jako v dávných dobách v kmenovém uspořádání. Již dnes jsou patrné jemné stránky

tohoto uspořádání. Mnoho žen i mužů nyní žijí tzv. single a volné chvíle tráví se svými kamarádkami resp.

kamarády. Uvidíme, kam lidstvo rozpad vztahů posune. K lepšímu, nebo horšímu?

Page 2: 2014.09.08. happyweek 84

ww

w.a

kadem

ieste

sti.w

ebs.c

om

JE NEGATIVNÍ

MYŠLENÍ ŠKODLIVÉ?

Vaše první reakce asi bude „ANO“. V posledních letech jsou lidé stále více a více přesvědčováni o tom,

jak negativní myšlení zhoršuje kvalitu života, zdraví a vede k nešťastnému životu. Ano, negativní myšlení s

přístupy k životu mají tyto neblahé účinky na život. Ale jak víte, každá mince má dvě strany, vše je Jin a

Jang.

Co tedy může být tou druhou stranou? Myšlenky jak víme, jsou vytvářeny různými pocity. Máme-li nějaký

pocit, pak na jeho základě si vytváříme různé představy, které mají podobu myšlenek. Je tedy zřejmé, že

negativní pocity vedou k negativnímu myšlení. Proč ale mají lidé negativní pocity? Pokud patříte k

pravidelným čtenářům HAPPYWEEKu či jste našimi studenty, pak víte, že pocit je energie Jang. Energie

Jang je funkce, tj. je základem toho, aby něco fungovalo. Pocit tedy je něco, co existuje. Máte-li nějaký

pocit, tak přesně víte, že něco JE. Pokud máte pocit chladu, pak víte, že je zima, máte-li pocit hladu, pak

víte, že máte hlad. Tento pocit, tedy Jang ve vás probouzí funkci. V případě pocitu chladu funkcí je se

zahřát (třeba si vzít teplý svetr), v případě hladu to bude dát si něco dobrého.

Stejně tak to funguje s negativními pocity. Negativní pocit ve vás generuje energii funkce, tj. máte něco

dělat. Např. vztek byste asi zařadili mezi negativní pocity. Často slýcháte, že vztek je nebezpečný, ohrožuje

zdraví apod. Ano, pokud nevíte, co vztek je a pokud se jím necháváte často unášet, pak má své negativní

účinky. Ale když víte, že vztek je signál, že je něco špatně a že je třeba rychle sjednat nápravu, pak

negativní pocit vede k pozitivnímu jednání – zjednání nápravy. Pokud však takto nejednáte, pak je vztek

opravdu jen a jen negativním vlivem na vaše zdraví. Většinou to pak odnesou játra či žlučník.

A co strach? Určitě jste byli v životě nabádáni k tomu, abyste překonali strach. Dlouhodobý strach opravdu

vede k velmi nebezpečným koncům, jako jsou např. deprese. Strach patří k energii Vody. Hluboká voda

(deprese) pak může člověka opravdu dostat až na hluboké dno. Naučte se strach využívat pozitivně. Strach

je opět signál, že „číhá“ možné nebezpečí. Pokud to víte, pak opět využijete energii Vody. Ta ráda pracuje

s informacemi. Takže si seženete co nejvíce informací o tom, čeho se bojíte. Uvidíte, že pokud strach úplně

nepomine, pak se rozhodně velmi sníží.

Další pocit, který lidi často trápí je smutek. Žít ve smutku je skutečně nepříjemné. I zde však musíme

chápat princip tohoto pocitu. Vychází často ze ztráty. Stejně jako vše kolem nás, i ztráta má dvě strany

mince. Jednou z nich je opravdu ztráta něčeho, co pro vás bylo důležité, či vzácné. Druhá strana této

mince je změna. Pokud o něco v životě přijdete, prodělali jste změnu. Něco jste měli a už to nemáte. A vy

opět víte, že změna je život, je to základní princip života jako takového. V životě se vše neustále mění.

Naopak „ne-změna“ je smrt. Tím, že o něco v životě přicházíte znamená, že místo toho může přijít něco

nového. Změna vede do budoucnosti, vytváří ji. Vytváří nové věci ve vašem životě. Samozřejmě záleží jak

pro vás cenné bylo to, co jste ztratili. Smutek po určitou dobu je důležitý, protože umí zacelit rány. Proto

jsou známé tradice, kdy např. při úmrtí někoho v rodině musela rodina po danou dobu truchlit. Je to očistný

proces. Ale zároveň je důležité vnímat to jako vstup do nové etapy života.

Pokud tedy rozumíte tomu, co vlastně vaše negativní myšlenky způsobuje, že to jsou pocity a pokud

rozumíte těmto pocitům, pak můžete využívat i jejich pozitivní dopady na váš život. Jak stará moudrost

praví: Vše zlé je pro něco dobré. Negativní myšlenka sama o sobě tak jen negativní není. Negativní je,

pokud ji necháte jen negativně působit a nebudete využívat i její kladné energie. Proto vždy přemýšlejte,

jak daný pocit využít pro své dobro. Vždy přemýšlejte pozitivně a to i na základě negativní myšlenky.

Page 3: 2014.09.08. happyweek 84

ww

w.a

kadem

ieste

sti.w

ebs.c

om

BÝT BOHATÝ,

NEBO

DUCHOVNÍ?

Často narážím na tuto otázku a zároveň

velký konflikt. Lidé vnímají tyto dvě roviny

za naprosto neslučitelné. Bohatství podle

těchto názorů patří k materiálnímu světu a

duchovní život pak k spirituálnímu světu. A

opět vnímají tyto dvě roviny jako naprosto

konfliktní. Ale jak víte, svět je jin-jangový.

Tj. skládá se jak z materiálního tak i

duchovního základu. Vše je Jin a Jang.

Žijeme ve světě, který má Jinový, tj.

materiální základ, ale zároveň lidé mají

možnost vnímat Jangovou energii, tj. umí

žít duchovním životem.

Tyto dvě energie nejsou v žádném případě

nepřátelské. Stejně jako jsme si ukázali v

článku On & Ona, tyto dvě energie se

neustále doplňují. Dokud se nenaučíte

vnímat a používat tento základní princip –

tj. Jin a Jang spolu nesoupeří, ale doplňují

se – nikdy nemůžete být v životě šťastní.

Vždy budete žít v konfliktu, který ale vůbec

neexistuje. Jen si ho sami vyvoláváte.

Duchovní svět si opět razí více a více cestu

ke světlu. Vy víte, že v roce 1864 došlo k

obratu energií, které se přesouvají z

východu na západ a ze západu na východ.

V tomto roce se tedy z východu začaly

přesouvat silné duchovní energie a ze

západu naopak ty materiální. Tím na

západní polokouli sílí duchovní uvědomění.

I vy určitě sami cítíte větší a větší potřebu

duchovního života. To ale neznamená, že

vše hmotné je špatné a že se toho máte

zbavit.

Život má být naopak duchovní. Celá příroda

je velmi bohatá. Vše na tomto světě je

uzpůsobeno k hojnosti. Z jednoho zrna

vyroste klas s více zrny, z jednoho zrníčka

jablka vyroste strom rodící stovky jablek.

Naučte se tedy spojovat duchovní prožitky

s užíváním si materiálního bohatství. V

tomto propojení je právě štěstí života.

ČERSTVÝ

VZDUCH

Pamatujete si, co znamená Feng Shui? Ve

volném překladu to znamená vítr a voda. Vy

již víte, že máte dva základní zdroje energie

pro váš aktivní život. Prvním zdrojem je

potrava a živiny z ní. Proto je kvalita vaší

stravy přímo úměrná s kvalitou vašeho

života.

Stejně tak důležitým zdrojem energie pro

život je vzduch, který dýcháte. I jeho kvalita

určuje kvalitu vašeho života. Se vzduchem je

také spojeno prostředí, ve kterém žijete.

Proto je také Feng Shui tak často uváděno

jako umění prostoru (i když to není jen umění

prostoru, ale je to umění daleko obsáhlejší).

V moderní době stále ubývá míst s opravdu

zdravým vzduchem. Vyspělá civilizace s

sebou přináší také velké výrobní základny,

které jsou zdrojem znečištění vzduchu. Ale

nejsou to jen továrny, ale také běžné chování

lidí. Jízda autem, lety letadlem, spotřeba

elektřiny, topení atd. atd..

Zdravý vzduch je však opravdu velmi důležitý

nejen pro vaše aktuální zdraví, ale také pro

vaši dlouhověkost. Délka vašeho života

hodně souvisí s délkou života vašich buněk a

jak rychle vám odumírají. Život buňky je

závislý na kyslíku. Čím více kyslíku se k

buňce dostane, tím větší životnost má. Dá se

říci, že buňky v těle umírají na „udušení“. Čím

horší přísun kyslíku máte, tím rychleji vaše

buňky umírají.

Čerství vzduch má však i další pozitivní

účinky. Posiluje váš imunitní systém. Ten tak

opět chrání buňky před napadením zvenčí a

tím jim opět prodlužuje život.

Čerstvý vzduch má další blahodárné účinky.

Uvolňuje stres a napětí v těle i psychice. Díky

tomuto uvolnění zvyšuje pocity štěstí a

spokojenosti.

Vzduch je zdrojem vaší energie. Čím lepší

vzduch budete dýchat, tím kvalitnější energii

budete mít.

Page 4: 2014.09.08. happyweek 84

ww

w.a

kadem

ieste

sti.w

ebs.c

om

PIŠTE ČERNÁKŮMPoradna pro čtenáře HAPPYWEEKu.

Své dotazy posílejte na [email protected] a napište: „Dotaz pro poradnu“

Vážení Černákovi,

Po vzoru vaší metody Ba Gua, kterou

jsem si vyslechla na jedné z vašich

přednášek jsem zjistila, že nemáme

doma Gua 8. Jak můžeme tuto metodu

využít k tomu, abychom si energii z Gua

8 vytvořili? Můžeme ji vůbec vytvořit?

Mám strach, aby nám v životě

nechyběla.

Předem děkuji za odpověď a těším se na

Váš další Happyweek.

S pozdravem a přáním všeho krásného

Mirka.

Milá Mirko,

Děkujeme za dotaz a jsme rádi, že chodíte

na naše přednášky .

Ano, někdy se stává, že některá část z Ba

Gua úplně v bytě či domě chybí. Je to však

něco, s čím Feng Shui umí pracovat.

Energie Gua 8, které vám chybí, patří k

energii Země. Tato energie vám tak může

chybět nejen v doma, ale také ve vašem

životě. Proto si ji musíte do života i do

prostoru o to více dodávat sami.

Energie Země potřebuje hlavně stabilitu,

jistotu, rovnováhu. Tuto energii si tak

posilujte ve všech prostorách svého bytu či

domu. Z přednášky víte, že metodu Ba Gua

můžete využít pro celý byt jako celek, tak i

pro jednotlivé místnosti. Proto si mřížku Ba

Gua přiložte na každou místnost a určete,

kde v dané místnosti je Gua 8. V těchto

Gua 8 pak co nejvíce posilte energii Země.

V těchto místech byste měla mít velmi

stabilní nábytek. Měl by být pevný až

robustní. Nic se zde nesmí „viklat“, „hýbat“

apod. Tím posílíte energii stability a jistoty.

Dále můžete posílit energii rovnováhy tím,

že vše v těchto místech uspořádáte pomocí

symetrie. Všechny věci si dejte tak, aby

byly symetrické. Pokud v těchto místech

nemáte místo na nábytek, pak zde můžete

dát na zeď obraz hory, či většího kopce.

Dále si sem můžete dát různé kamínky či

solné lampy. Co se týče barev, měly by zde

být jemné zemité barvy.

Dobrý den,

Ráda bych se zeptala, jak mohu Feng Shui

využít pro své děti, aby se jim lépe učilo

do školy. Mám dvě děti ve věku 9 a 14 let.

Mají společný pokoj a nemají v něm moc

místa. Při učení jsou často velmi

nesoustředěné.

Děkuji za odopvěď.

Vaše čtenářka Kamila

Vážená Kamilo,

Děkujeme za dotaz. Zde Feng Shui nabízí

řadu možných řešení. Všechny děti mají v

sobě velké množství tzv. dřevěné energie. Ta

v nich vyvolává neustálý neklid, touhu po

pohybu, vytváří v nich chaos a

nesoustředěnost. Aby se tato energie

zmírnila, je dobré ji mírnit pomocí energie

Kovu a Země. Kov dává do života jistý řád a

pořádek. Proto je důležité, abyste např.

dětem stanovila jasný čas, kdy se mají učit,

kde se mají učit apod. Nastavit tak pro učení

jasná pravidla. Tato pravidla jim musíte zadat

dopředu, tj. musí být platná dlouhodobě a ne

je každý den měnit. Při učení je také důležité,

aby na pracovním stole a kolem něj byl

pořádek. Na stole by měly být jen ty věci,

které s učením souvisí. Vše ostatní by mělo

být uklizené a schované, aby se netříštila

pozornost dítěte.

Energii Země pak vytvoříte v prostoru

použitím žluté barvy a dále zemitých barev.

Žlutá barva je velmi dobrá pro učení a „přijetí“

nových informací a také podporuje paměť

(proto jsou tzv. lepítka/post-it ve žluté barvě).

Dále je dobré dát na jejich pracovní stůl

nějaké keramické předměty a malé kamínky.

Ty zklidňují energii a také podporují

sebedůvěru a pocit stability.

Důležitá je také židle u stolu. Měla by být

polstrovaná a opěradlo by mělo být co

nejvyšší. Důležité jsou také područky.

Snažte se v místě pro učení eliminovat

dřevěné předměty (např. pastelky apod.).

Nemělo by zde být ani příliš mnoho květin.

Je také důležité, aby se děti učily hned po

příchodu ze školy, kdy ještě mají v sobě

„školní energii“.

Page 5: 2014.09.08. happyweek 84

ww

w.a

kadem

ieste

sti.w

ebs.c

om

Page 6: 2014.09.08. happyweek 84

ww

w.a

kadem

ieste

sti.w

ebs.c

om

HAPPILLIONAIRE

NEPRACUJTE VÍC, NEŽ JE

TŘEBAZákon 80/20 již znáte, psali jsme o něm v HAPPYWEEKu před několika týdny. Tento zákon se vztahuje

na vše, co v životě děláte. Pokud tento zákon znáte a řídíte-li se jím, pak máte spousty volného času.

Bohužel, takto žije jen zlomek populace. Ti ostatní jsou stále ve stresu, honí se neustále za tisíci věcmi

najednou a nic nestíhají. „Nemám čas“ je pak jejich celoživotní mantrou.

Vy ale takto žít ani pracovat nemusíte. Život si máte užívat, ne jej protrpět. Co se týče práce, je tu pár tipů,

jak tento zákon využít v praxi. Vždy se soustřeďte jen a jen na svých úspěšných 20% činností a úkolů. Těch

dalších 80% shoďte ze stolu. Z těchto 20% si stanovte jasný a přesný cíl pro každou činnost. Čím jasnější cíl

bude, tím lépe se vám bude dařit ho naplňovat. Hlavně si ujasněte očekávání.

Pro každý z těchto cílů si pak vytyčte maximálně pět základních věcí, které musíte udělat, abyste cíl splnili.

Uvidíte, že víc jich dělat nemusíte. Těchto pět základních věcí si pak stanovte jako své milníky na cestě k

cíli. Udělejte si na ně přesný časový plán a dejte si vše do svého diáře na měsíční a týdenní bázi. Pak se

soustřeďte jen na své týdenní cíle. Na základě těchto týdenních cílů si pak stanovte na každý den JEDEN

VELKÝ CÍL. To je vaše priorita na tento den. Nepouštějte se do ničeho jiného, dokud tento cíl nesplníte. Nic

ten den není důležitějšího. Jakmile si stanovíte tento JEDEN VELKÝ ÚKOL na den, tak teprve potom si na

tento den můžete naplánovat další úkoly, pokud máte pocit, že je můžete také zvládnout. Pokud ne, pak je

na tento den neplánujte!

Je důležité, aby tento JEDEN VELKÝ ÚKOL jasně přispíval ke splnění vašeho týdenního/měsíčního cíle.

Pokud takto budete pracovat každý den, jistě dosáhnete svých cílů a navíc ušetříte spousty času, který

můžete věnovat dalším příjemným aktivitám. Tak si krásně můžete života užívat i při plnění svých cílů.

Page 7: 2014.09.08. happyweek 84

ww

w.a

kadem

ieste

sti.w

ebs.c

om

UMĚNÍUmění má velmi silnou energii. Je to nadstavba vašeho života. Umění je jakési propojení mezi materiálním

a duchovním světem. Velmi silně ovlivňuje vaše pocity a tím i kvalitu života. Proto má umění tak velkou

hodnotu, která jde do miliónů dolarů. Lidé, kteří investují velké peníze do uměleckých sbírek moc dobře vědí,

proč to dělají. U většiny těchto sběratelů opravdu nejde jen o to, pochlubit se, co všechno mají a ukázat své

bohatství materiální. Naopak, oni si tím posilují bohatství celého života. Vědí, že velké umění přináší velmi

silnou energii, která zlepšuje kvalitu jejich života.

Proto je velmi důležité, abyste i vy ve svém životě využívali umění. Samozřejmě většina lidí nemůže mít

doma obraz Mony Lisy . Ale to ještě neznamená, že si nemůžete zvýšit kvalitu života pěkným obrázkem či

uměleckým předmětem za pár tisíc korun.

Musíte však umět rozlišovat mezi uměním a bytovým doplňkem. Na trhu je spousta předmětů a obrazů,

které se „tváří“ jako umělecké, ale jde v zásadě opravdu jen o bytové doplňky. Tyto obrázky můžete koupit v

jakémkoliv obchodním centru. Jsou vhodné pro nastavení určité energie, ale neposilují kvalitu životní

energie. To umí opravdu jen umělecký předmět.

Proto když chcete zvýšit kvalitu energie vašeho interiéru, měli byste zde mít pár opravdu uměleckých

předmětů či obrazů. Ty byste měli koupit v galeriích či na prodejních výstavách. Musíte z nich opravdu cítit

umění.

Pěkná umělecká díla můžete skutečně koupit za pár tisíc korun. Ale zde bych opravdu nedoporučoval šetřit.

Tato díla nekupujete pro to, abyste ušetřili, ale pro to, abyste posílili kvalitu svého života. Podle toho pak také

umělecké dílo vybírejte.

Umělecké dílo vždy posiluje určitou energii, která z tohoto díla vyzařuje. Ujistěte se, že je to taková kvalita,

kterou ve svém životě chcete. Jsou díla, která mohou vyzařovat velmi depresivní či smutné energie.

Takovým byste se měli vyhnout.

Umělecké dílo vždy posílí energii v Gua, ve kterém ho umístíte. Proto je důležité, abyste umístění díla ve

vašem interiéru opravdu věnovali pozornost. Pokud ho umístíte např. do Gua 6, pak bude posilovat energii

řádů, pořádků. Pokud pak nebudou dodržovány, přijdou konflikty atd.

ČERNÁK INTERIOR DESIGNBlog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - klikněte ZDE

Služby ČERNÁK INTERIOR DESIGN si objednejte na [email protected] nebo telefonicky na 602 556 479

www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com

Page 8: 2014.09.08. happyweek 84

ww

w.a

kadem

ieste

sti.w

ebs.c

om

Čtyřicátá kapitola je velmi krátká, ale o to významnější má obsah. Pochopení této kapitoly je jedním z

klíčů pochopení života. Hovoří o začátku a konci. Konec je něco, s čím dnešní vyspělá kultura zapomněla žít.

Konec čehokoliv je nám nepříjemný. Smrt si raději vůbec nepřipouštíme i když je jasnou součástí života. A

přesto vše je rozeno ke svému konci. Každý konec je předzvěstí zrození nového. Konce tak nemají jen

negativní energii, ale také pozitivní. Bez konců nemůže nic nového začínat. Bez konců tak nemůže ani vznikat

budoucnost. Další důležitou myšlenkou zde je fakt, že vše začíná z ničeho, z tzv. ne-bytí. Čím více věcí člověk

má, tím menší má prostor pro vznik nového. Naopak, čím méně věcí člověk vlastní, tím více věcí si do života

může dát. Život je tak neustálým koloběhem od nebytí k bytí a zpět k nebytí.

Kapitola 41

Slyší-li vynikající učenec mluvit o Tao,

Snaží se ze všech sil je následovat.

Slyší-li průměrný učenec mluvit o Tao,

Občas je zachovává, občas o ně nedbá.

Slyší-li polovzdělanec mluvit o Tao,

Dá se do hlasitého smíchu.

Kdyby však Tao nebylo vysmíváno,

Ani by to nemohlo být opravdové Tao.

Proto se praví v moudrosloví:

Tao ve svém jasu zdá se být temné,

Ve svém postupu zdá se ustupovat,

Ve své prostotě zdá se být podružné.

Nejvyšší cnost se jeví jako prohlubeň,

Nejčistší bělost se jeví jako poskvrna,

Nejrozsáhlejší cnost se jeví jako nedostatečná,

Nejpevnější ctnost se jeví jako vratká,

Nejstálejší čestnost se jeví jako proměnlivá.

Největší čtverec jako by byl bez rohů,

Největší nádoba jako by byla beze dna,

Nejmocnější tón jako by byl bez zvuku,

Nejvyšší forma jako by byla bez tvaru.

Tao zůstává skryté a beze jména.

A přece: zdaž to není Tao,

Jež vše dobrotivě dává a dovršuje?

V této kapitole se Starý Mistr vrací k nepostižitelnosti a nepojmenovatelnosti Tao. Tao je vše kolem nás, vše

vytváří a přesto ho neumíme popsat a pojmenovat. Je neuchopitelné. Ne-moudrým se může jevit jako

paradox, může být k smíchu. Bez většího porozumění se vše může jevit obráceně. Čtverec bez rohů, nádoby

beze dna. Tím pak člověk nechápe smysl Tao a snaží se jej měnit, či přetvářet dané věci podle sebe. Tím

však porušuje Tao a tím jeho činnost vede rovnou ke skáze. Kdo následuje Tao a nepřemýšlí o jeho smyslu či

pravidlech, ten vždy dojde k cíli, ke štěstí. Neboť tam vede cesta Tao.

TAO TE ŤING

Page 9: 2014.09.08. happyweek 84

ww

w.a

kadem

ieste

sti.w

ebs.c

om

PŘEDPOVĚĎ PRO ČR – ENERGIE

V týdnu od 8.9. vládnou spíše aktivnější energie ohně a dřeva, které jsou proloženy zemitou energií. Tento týden můžete být aktivnější, dát o sobě vědět. Dopřejte si trochu rozptýlení a hravosti.

•PONDĚLÍ – JELEN 5-1-5

•V pondělí budou vládnout aktivní ohnivé energie. Můžete se tedy pouštět do větších činností. Velmi vhodný den pro reklamu, prezentace. Můžete se pochlubit svým výkonem. Máte šanci emotivně strhnout ostatní na svoji stranu.

• Jídlo: dnes by jídlo nemělo hrát žádnou důležitou roli. Je jen důležité, aby to bylo jídlo, které vám chutná. Neohlížejte se proto na ostatní.

•ÚTERÝ – HAD 4-2-6

•Ideální den na strategie, hlubší zamyšlení se nad dalším postupem. Pokud máte něco vymýšlet, pak se tomu věnujte dnes. Pozor však na to, že vše musí být vedeno k dokonalosti. Veškerá povrchnost dnes bude odmítnuta.

• Jídlo: dnešní jídlo by mělo být bohaté a rozmanité. Připravte více menších chodů. Stůl by měl být plný rozmanitého jídla i pití. Můžete vyzkoušet i něco exotického.

•STŘEDA – ČERV 3-3-7

•Středeční energie jsou velmi slabé. Budou také poměrně konzervativní. Proto se nepouštějte ani do ničeho velkého ani nového.

• Jídlo: dnes je vhodný den na tradiční rodinné stolování. Navštivte svoji rodinu a dejte si oblíbené jídlo.

•ČTVRTEK – BEZROHÝ DRAK 2-4-8

•Dnes jsou ideální energie pro konsolidaci všech aktivit. Rozhodujte se na základě faktů, ne domněnek. Vycházejte z reálných předpokladů, ne z pocitů. Je též vhodný den na empatické jednání.

• Jídlo: ideální den na příjemné a milé posezení s partnerem nad dobrým a zajímavým jídlem. Můžete něco dobrého pro partnera uvařit nebo ho pozvat do zajímavé restaurace.

•PÁTEK - DRAK 1-5-9

•V pátek vládnou velmi silné energie. Dnes se opravdu můžete pustit do velkých akcí, které jsou pro vás důležité. Měly by to být aktivity, které vedou k vašemu cíli.

• Jídlo: jídlo dnes není nijak důležité a neplní žádnou zvláštní funkci. Dnes si tedy dejte jen to, co máte rádi. Může to být něco jednoduchého.

•SOBOTA – JEZEVEC 9-6-1

•V sobotu mohou být příjemné energie pro společenské posezení s rodinou nebo přáteli, které máte rádi. Můžete ho uspořádat doma, nebo v místě, které máte oblíbené. Hlavně se musíte cítit příjemně a atmosféra musí být velmi milá.

• Jídlo: dnes může být jídlo společenskou událostí. Ideální příležitost pro setkání se s přáteli.

•NEDĚLE – ZAJÍC 8-7-2

•Neděle je tento týden ideální pro příjemné chvíle strávené doma s rodinou. Věnujte se především domovu, jeho zařizováním nebo zkrášlením.

• Jídlo: k jídlu si připravte něco dobrého, co má ráda celá rodina. Jídlo by mělo sloužit k vytvoření příjemné, domácí atmosféry.

Page 10: 2014.09.08. happyweek 84

ww

w.a

kadem

ieste

sti.w

ebs.c

om

PŘEDPOVĚĎ PRO ČR – ENERGIE

V týdnu od 15.9. vládnou stále ještě energie kreativního dřeva, které vystřídají energie rozumné země a klidné vody. To, co jste v minulém týdnu vymysleli, zkuste rozumově promyslet více do hloubky.

•PONDĚLÍ – LIŠKA 7-8-3

•V pondělí budou vládnout aktivní dřevěné energie. Dnes se nesnažte nikoho přechytračit. Buďte také opatrní, aby někdo nepřechytračil vás.

• Jídlo: Dnes je vhodný den vyzkoušet něco nového. Ideálně připravit jídlo doma pro celou rodinu.

•ÚTERÝ – TYGR 6-9-4

•Dnes jsou velmi silné až agresivní energie. Vhodný den se pustit do něčeho nového. Rozhodně se vyhněte bojům. Mohou být „krvavé“. Jděte si za svým, ale ne přes mrtvoly.

• Jídlo: dnes bude nejlepší, když si s přáteli vyjdete na jídlo někam ven. Spojte jídlo s příjemnou společenskou událostí.

•STŘEDA – LEOPARD 5-1-5

•Ve středu jsou energie různorodé. Dnes se můžete lehce přizpůsobit jakékoliv situaci a snažit se ji využít. Nebuďte příliš agresivní, dnes není ta správná síla.

• Jídlo: dnešní jídlo by mělo být hlavně okouzlující. Mělo by to být něco, co vám chutná, co znáte. Je to především váš den.

•ČTVRTEK – KONDOR 4-2-6

•Ve čtvrtek jsou ideální energie zamyslet se opět nad svojí životní rozmanitostí a hojností. Dívejte se opravdu hodně z vrchu a hodně daleko. Měli byste mít dobrý přehled o tom, co chcete a kde se vaše štěstí nachází.

• Jídlo: dnes musí jídlo vypadat velmi bohatě a rozmanitě. Nesmí se jednat o nic jednoduchého, ideálně více chodů. Dobrou formou je např. švédský stůl. Rozhodně se dnes při jídle neupejpejte.

•PÁTEK - BUVOL 3-3-7

•Budovatelský den. Potřebujete-li něco budovat doma, na zahradě apod. pak se vám to dnes může podařit dokončit. Pozor však na spěch. Buvol má rád své tempo.

• Jídlo: v pátek se držte tradiční kuchyně. Ideální den pro návštěvu rodiny. Využijte tuto příležitost a upevněte vztahy v rodině při oblíbeném rodinném jídle. Stmelí to celou rodinu.

•SOBOTA – NETOPÝR 2-4-8

•Týden se zakončí poměrně nestálými energiemi. Připravte se, že vše se může stále měnit, že co jste si domluvili, nemusí za chvíli platit apod. Nenechte se tím zaskočit, ani otrávit.

• Jídlo: v sobotu byste si měli užít jídlo se svým partnerem. Můžete si klidně vyjít i ven a vyzkoušet něco nového. Jídlo musí vypadat bohatě a rozmanitě.

•NEDĚLE – KRYSA 1-5-9

•Dnes vládne energie, která bude mít razanci a bude mít i svůj cíl. Pozor na netrpělivost. Vyhýbejte se překážkám, frontám či zácpám na silnici.

• Jídlo: dnes musí být jídlo jednoduché a musí hlavně vyhovovat vám.


Recommended