Home >Presentations & Public Speaking >Aktivity Œesk©ho telekomunikan­ho ™adu

Aktivity Œesk©ho telekomunikan­ho ™adu

Date post:22-Jul-2015
Category:
View:208 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Aktivity T v oblasti vysokorychlostnho internetu

  Marek Ebertesk telekomunikan ad

  pro seminAktuln stav a budoucnost slueb elektronickch komunikac*** Praha, 3. nora 2015

 • T v roce 2014Program podpory NGASpoluprce s MPO na zkladnch principech ProgramuDokonen mapovn NGA (ervenec 2014)Pprava na zadn registru pasivn infrastruktury

  Kvalita sluebPravidla zen datovho provozu (prosinec 2013)Zkladn parametry kvality a postup ovovn

  Sprva spektra- Dokonen aukce kmitot 800, 1800 a 2600 MHzStrategie sprvy spektraDiskuse k podmnkm aukc 1800/2600 MHz a 3,7GDiskuse k psmu 700 MHz

  Ex-ante regulaceDokonen ART 4, 5 ( 6)

 • Podl perspektivnch technologi pro vysokorychlostn pstup je v R stle nzk

  Zdroj: T, leden 2015

 • Zdroj: T, leden 2015 (daje za 2014 jsou odhadem)

 • T v roce 2015 (z plnu innosti)Podpora rozvoje st a slueb elektronickch komunikacPodpora rozvoje NGA st-spoluprce s MPO na pprav vzev k programu na podporu projekt zamench na budovn pstupovch st nov generace a expertn ast na jeho realizaci,-pprava registru pasivn infrastruktury (RPI) v nvaznosti na doporuen Studie proveditelnosti.

  Aukce volnch kmitot pro irokopsmov st- kontrola plnn rozvojovch kritri z 4G aukce 2013,vbrov zen na pdly zbylch kmitot z aukce v psmech 1800 a 2600 MHz,vbrov zen na pdlu kmitot v psmu 3600 a 3800 MHz.

  Mezi hlavn cle sttn politiky pat:Podpora rozvoje vysokorychlostnch pstupovch st k internetu umoujcch penosov rychlosti v souladu s cly Digitln agendy, tj. do roku 2020: 30 Mbit/s pro vechny obyvatele, 100 Mbit/s minimln pro polovinu domcnost.

  Kap. 4.1 Rozvoj NGA st:Je smyslupln podporovat monosti efektivnho kofinancovn vstavby z veejnch prostedk .

  vlda pro vtinu lokalit v R povauje za vhodnou a dlouhodob perspektivn infrastrukturu kabelovou technologii s optickmi vlkny .

 • Program podpory NGA expertn podpora

  vodn mapovn NGAIndikativn oven monost uplatnn veejnch prostedk2 fze verifikace (dv konzultace vsledk)Podklad pro uplatnn poadavku na EU financovnZvry (vetn mapy) T zveejnil v 7/204Nutn kontroln a verifikan mechanismus na bl, ed a ern msta pro ely vzev / dost o podporu

  T pot s dalm expertnm zapojenm v ProgramuSpoluprce na formulaci podmnek pro vzvyVerifikace charakteru zjmovho zemast na hodnocen dostSpoluprce na kontrole plnn podmnek a een spor

  Ji je as definovat vzvy, postup hodnocen atd.

 • Registr pasivn infrastruktury (RPI)

  T pipravuje Studii proveditelnosti Zahjeno v pololet 2014Dodavatelem je spolenost eNovationPvodn termn 11/2014, nov 4/2015

  Aktuln stavPracovn nvrh Studie proveditelnosti (30. 1. 2015)Dnes nebo ztra T pod doten subjekty o pipomnky (do 25. 2. 2015)Nsledn (na konci 3/2015) workshop k jejich vypodnFinln verze Studie proveditelnosti v dubnu 2015.

  Dal krokyFormulace zadn a veejn zakzka na realizaci RPIIniciace souvisejcch opaten Funkn RPI nejpozdji od roku 2017

 • Vbrov zen na kmitoty

  Aukce 1800/2600 MHz- Zmrem je podpora budovn 4G mobilnch stPlatnost zvazk z Aukce 2013, stle monost dal stJi po vyjden OHS

  Aukce 3,7GPodpora budovn vysokorychlostnch pstupovch stMonost vzniku alespo 3 celoplonch stSpektrln limit 80 MHz (40 MHz pro stvajc MNOs)Rozvojov kritria pro pokryt i malch obcchZvazek velkoobchodn nabdky

  Dal postup - V noru 2015 konzultace nvrhu podmnek V 3,7 GHzZahjen obou V ve vazb na zmnu NV 154/2005 Sb.Alespo V 1800/2600 MHz provst jet v r. 2015

 • Dle z plnu innosti T na rok 2015 ...

  Kontroln innost Kontrola voblasti kvality datovch sluebMetodika a mc nstroje pro kontroly vybranch parametr kvality datovch st vnvaznosti dokumentu Stanoven zkladnch parametr a men kvality sluby pstupu ksti Internet,Aplikace pro uivatelsk ovovn kvality datovch slueb

  Analzy a monitoring trh elektronickch komunikaculoen npravnch opaten (REM/CEN) na relevantnch trzch 4, 5 a 6proveden reanalz trh dotench oznmenou separac spolenosti O2

 • Npravn opaten na trzch 4 a 5

  Trh 4 (velkoobchodn fyzick pstup)Nov zpstupnn optickch pstupovch stPistup do pasivn infrastruktury, vetn dark fibrePoadavky na formulaci SLA a KPIEkvivalence vstupVirtuln zpstupnn (VULA)

  Trh 5 (velkoobchodn irokopsmov pstup)Nov pstup na rovni REN (v ppad zvaznho zjmu)Poadavky na formulaci SLA a KPIEkvivalence vstup

  Dal postup - V noru 2015 zahjen S, v beznu veejn konzultace.Do poloviny roku 2015 notifikace rozhodnut Nsledn reanalzy a nov nastaven REM v souvislosti se separac O2

 • Take shrnut aktivit roku 2015

  Studie proveditelnosti RPI (duben 2015)Spoluprce vzvch k Programu podpory NGA (1. Q/2015)Aplikace pro uivatelsk oven kvality slueb (1.Q/2015)Povinnosti na trzch 4 a 5 (pololet 2015)Finalizace podmnek pro aukci 3,7G (pololet 2015)Aukce 1800/2600 MHz (druh pololet 2015)Zakzka na realizaci RPI (2. pol. 2015)Zahjen ART u trh 3a, 3b a 4 (do konce 2015)

 • ***Dkuji za pozornost

  kontakt: ebert@ctu.cz

  *

Embed Size (px)
Recommended