Home >Documents >Arabové a jejich výboje

Arabové a jejich výboje

Date post:22-Jan-2016
Category:
View:32 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Arabové a jejich výboje. Koho ohrožovali Jak a čím přispěli k rozvoji Evropy. B_________________ říše. Vrátíme se k tématu minulé hodiny – o jaké říši jsme se učili – doplňte do nadpisu V hlavním městě říše byl postaven významný chrám – jak se jmenuje toto město – znáte všechny jeho názvy - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • Koho ohroovaliJak a m pispli k rozvoji Evropy

 • B_________________ eVrtme se k tmatu minul hodiny o jak i jsme se uili doplte do nadpisuV hlavnm mst e byl postaven vznamn chrm jak se jmenuje toto msto znte vechny jeho nzvyByzantion, Konstantinopolis, Caihrad, IstanbulJak se chrm nazvChrm Bo moudrosti Hagia SophiaZa domc kol jste mli vysvtlit pojmy mete i nartnoutIkona -Kupole - Mozaika -

 • Chrm ______________________ v __________________http://www.mundo.cz/sites/default/files/images/turecko/turecko-istanbul-hagia-sofia.jpg

 • Neptel eByzantt csaov se snaili obnovit slvu a moc msk e vedli proto dlouh boje, aby ovldli dal zem s km vlili, co ovldliS Perany, Slovany a Avary ovldli Apeninsk poloostrov, Balkn, Malou Asii, pobe Stedozemnho moe a ostrovy, severn Afriku, jih Pyrenejskho poloostrovaOd poloviny 7. stolet zaali ale zem postupn ztrcet kdo byl jejich hlavnm neptelem, njezdm kterch soused se musela stle brnitPouijte uebnice strana 13 a mapu na stran 15Velkou st zem dobyli Arabov, st Bulhai

 • Mapa ARABSK Ehttp://www.sarakt.eu/arabove.gif

 • http://files.ramchankovi.webnode.cz/200000184-2d3b52e359/TabulaRogeriana_upside-down_1154_2.jpg

 • Arabsk poloostrovhttp://adam.gyzamb.cz/sl/lib/exe/fetch.php?w=400&h=&cache=cache&media=wikinotes:z:red_sea_87.jpghttp://www.sci.muni.cz/~dobro/Images/Systemy/006_RedSea.jpg

 • Pro Arabov zskvali nov zemAraby hnalo do zskvn novch zem i jejich nboenstv nazvalo se i____________ Bylo zaloeno na ve v jednoho boha - A_____________Zakladatelem nboenstv byl M___________Tm, kte v v toto nboenstv, se k m_____________________Jejich posvtnou knihou je k______________

 • ryvky z kornuK emu byli vc vedeni?Co bylo povinnost kadho muslima?V jen v AllhaModli se k nmu ptkrt dennVichni lid si jsou ped Allhem rovniPosti se jeden msc v roceivot je pedurenKonec svta je blzkZmrtvchvstn je jistSvat vlka k en prorokovch mylenek je povinnost muslimaJednou za ivot vykonej pou do MekkyKdo zeme pro vru, dostane se do rje

 • ivot ArabArabsk kmeny ily na Arabskm poloostrov byla to vznamn kiovatka obchodnch cest ze Stedomo do zem orientu ( Indie, na) a z Afriky do Stedn AsieArabov se zabvali pastevectvm koz, ovc, kon, velbloud. Pouze pi pobe a na okrajch oz se dailo zemdlstv jinak zde byly pout

 • Boje o pdu a pastvinyArabov mezi sebou stle bojovali o pdu a pastviny Konec tmto bojm uinil po roce 622 Mohamed novm nboenstvm i____________Islm naizoval vem svm vyznavam, aby ili v bratrstv a svornosti a aby vechny svoje sly soustedili na boj za en tto vry - tedy vbojm do cizch zem, ne boj mezi sebouKad, kdo padne v boji za en islmu se dostane do posmrtnho rje

 • OMARVznamnm panovnkem, kter sjednotil arabsk kmeny byl OmarCo patilo za jeho vldy k i mapka strana 15Egypt, zem ve V Stedomo, cel S Afrika, Pyrenejsk poloostrov hlavn msto C___________________Cordoba

 • ivot na dobytch zemchNa dobytch zemch ji Arabov neili jako koovnci, ale pracovali zde jako z________________ a ________________ - vynikli ve tkan kobercVtina dobytch zem se poarabtila a pijala nboenstv i_____________Arabov na dobytch zemch rozvjeli starovkou kulturu a vzdlanost

 • Orientace v textuVyhledejte, jak obory doshly v arabsk i velkho rozkvtu uebnice strana 18 vypite je

 • Nejvt rozsah eNejvt rozsah mla e za panovnka Hrna ar Rada kolem roku 800Hlavn mstem byl B_________________100 let pot se e rozpadla na men sti a podlehla tokm T__________________Arabov ale dodnes ij na Arabskm poloostrov, na Blzkm vchod a v S Africe

 • O ivot Arab na Pyrenejskm poloostrovten s porozumnm srana 17 lita Vypisujte, jak vyspl vzdlanost a kultura zde byla

 • Arabov a jejich vbojeArabov p________________ a z____________________ na A______________________ poloostrovPo roce 622 M___________________ zaloil nboenstv i_____________ = vra v 1 boha A_________________, vc = m_________________, posvtn kniha = k______________Povinnost vcch en vry i b___________- v_________Zisk novch zem:__________________________________ _________________________________________________Nejvznamnj panovnci: O__________________, H______________________________ - sjednocen e, nejvt rozsah, rozvoj kultury a vzdlanosti

 • OpakujemeJin oznaen hlavnho msta Byzantsk eNzev nboenstv u Arab, vyznavai, vra v koho, zakladatel, poutn msto, posvtn kniha, nkter zsady vryivotn podmnky na Arabskm poloostrovKoovnci, kte ohroovali EvropuVznamn stedisko na Pyrenejskm poloostrovPanovnci v i

 • Zapamatovali jsme siPite pojmy ostatn vysvtl

Embed Size (px)
Recommended