Home >Documents >Berthold Bodoni Pro 12 - quentin.czquentin.cz/documents/BertholdBodoniPro.pdf · Bodoni Pro &...

Berthold Bodoni Pro 12 - quentin.czquentin.cz/documents/BertholdBodoniPro.pdf · Bodoni Pro &...

Date post:18-Feb-2019
Category:
View:213 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

Berthold Bodoni Pro Light

Berthold Bodoni Pro Regular

Berthold Bodoni Pro Italic

Berthold Bodoni Pro Medium

Berthold Bodoni Pro Medium Italic

Berthold Bodoni Pro Bold

Berthold Bodoni Pro Bold Italic

Berthold Bodoni Pro Light Italic

V ukzce nejsou uvedeny vechny litery a znaky, kter jsou soust psma. Uveden ukzka je pevn CE sada (central european set). Rodina psma se dodv ve formtu OpenType Pro pro platformy Windows a Macintosh. Obsahuje znaky podle kdov strnky Microsoftu 1250 Latin 2: Eastern Europe pouvan v esk republice, Chorvatsku,Maarsku, Moldvii, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku a v jazyku Luickch Srb (horn a doln). Dle sada obsahuje znaky podle kdov strnky Microsoftu 1252 Western Latin 1 tchto jazyk: albntina, bretontina, katalntina, dntina, holandtina, anglitina, fintina, francouztina, nmina, islandtina, irtina, italtina, nortina,portugaltina, retoromntina, panltina a vdtina a dle znaky podle kdov strnky Microsoftu 1254 Turkish: turetina a kurdtina, 1257 Baltic: estontina, lotytina,litevtina a poltina. Seznam vech dostupnch sad psem firmy Berthold pro Macintosh i Windows naleznete v nabdce na http://www.DTPobchod.cz.Vce informac: Quentin spol. s r. o. distributor psem Berthold pro R a SR, Blohorsk 45, 169 00 Praha 6 - Bevnov, tel.: 233 355 585, fax: 233 352 595,e-mail: [email protected], http://www.quentin.cz, http://www.bertholdtypes.com

BertholdBodoni Pro

& ItalicBerthold

Bodoni Pro& ItalicBerthold

Bodoni Pro& Italic

BertholdBodoni Pro

& Italic

GIAMBATTISTA BODONI (1740 1813)

zaujm v djinch knihtisku estn msto neobyejnm

rozsahem i hodnotou svho ivotnho dla. Jeho antikva

a italika pat k nejkrsnjm psmm obdob klasicismu.

Bodoni doshl nebvalho typografickho mistrovstv,

jak o tom pesvduje kterkoliv knin svazek jm

upraven a vytitn. pln soubor Bodoniho typogra-

fickho dla byl vydn pt let po jeho smrti roku 1818

ve dvou svazcch monumentlnho Manuale Tipografico,

kter na 340 stranch ukzek jednotlivch stup

shrnuje celkem na 144 rznch typ psem latinkovch,

eckch, ruskch a orientlnch.

PSMO BERTHOLD BODONI ANTIQUA

bylo pvodn uvedeno na trh v roce 1930 firmou

Berthold. Tato novodob modifikace psma Giambattisty

Bodoniho vystihuje dobe charakter pvodn pedlohy.

Vlasov tahy nejsou vak tak jemn a stedn psmov

vka je oproti originlu mrn zvtena. Pro svoje

kresebn i sazebn kvality pat toto psmo k trvale

oblbenm a asto pouvanm typm. Pod nzvem

Berthold Bodoni Pro je k dispozici ve formtu

OpenType Pro pro platformy Windows a Macintosh.

Literatura: Bohuslav Blaej, Run sazba 1; Adobe Type Browser

of 1/1
Berthold Bodoni Pro Light Berthold Bodoni Pro Regular Berthold Bodoni Pro Italic Berthold Bodoni Pro Medium Berthold Bodoni Pro Medium Italic Berthold Bodoni Pro Bold Berthold Bodoni Pro Bold Italic Berthold Bodoni Pro Light Italic V ukázce nejsou uvedeny všechny litery a znaky, které jsou součástí písma. Uvedená ukázka je převážně CE sada (central european set). Rodina písma se dodává ve formátu OpenType Pro pro platformy Windows a Macintosh. Obsahuje znaky podle kódové stránky Microsoftu 1250 Latin 2:Eastern Europe používané v České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Moldávii, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku a v jazyku Lužických Srbů (horní a dolní).Dále sada obsahuje znaky podle kódové stránky Microsoftu 1252 Western Latin 1 těchto jazyků: albánština, bretonština, katalánština, dánština, holandština, angličtina, finština, francouzština, němčina, islandština, irština, italština, norština, portugalština, retorománština, španělština a švédština a dále znaky podle kódové stránky Microsoftu 1254 Turkish: turečtina a kurdština,1257 Baltic: estonština, lotyšština, litevština a polština. Seznam všech dostupných sad písem firmy Berthold pro Macintosh i Windows naleznete v nabídce na http://www.DTPobchod.cz. Více informací: Quentin spol. s r. o. – distributor písem Berthold pro ČR a SR, Bělohorská 45, 169 00 Praha 6 - Břevnov, tel.: 233 355 585, fax: 233 352 595, e-mail: [email protected], http://www.quentin.cz, http://www.bertholdtypes.com Berthold Bodoni Pro & Italic Berthold Bodoni Pro & Italic Berthold Bodoni Pro & Italic Berthold Bodoni Pro & Italic GIAMBATTISTA BODONI (1740–1813) zaujímá v dějinách knihtisku čestné místo neobyčejným rozsahem i hodnotou svého životního díla. Jeho antikva a italika patří k nejkrásnějším písmům období klasicismu. Bodoni dosáhl nebývalého typografického mistrovství, jak o tom přesvědčuje kterýkoliv knižní svazek jím upravený a vytištěný. Úplný soubor Bodoniho typogra- fického díla byl vydán pět let po jeho smrti roku1818 ve dvou svazcích monumentálního Manuale Tipografico, který na 340 stranách ukázek jednotlivých stupňů shrnuje celkem na 144 různých typů písem latinkových, řeckých, ruských a orientálních. PÍSMO BERTHOLD BODONI ANTIQUA bylo původně uvedeno na trh v roce 1930 firmou Berthold. Tato novodobá modifikace písma Giambattisty Bodoniho vystihuje dobře charakter původní předlohy. Vlasové tahy nejsou však tak jemné a střední písmová výška je oproti originálu mírně zvětšena. Pro svoje kresebné i sazební kvality patří toto písmo k trvale oblíbeným a často používaným typům. Pod názvem Berthold Bodoni Pro je k dispozici ve formátu OpenType Pro pro platformy Windows a Macintosh. Literatura: Bohuslav Blažej, Ruční sazba 1; Adobe Type Browser
Embed Size (px)
Recommended