+ All Categories
Home > Education > Bi1011 prezentace-word

Bi1011 prezentace-word

Date post: 02-Nov-2014
Category:
Upload: kubasek
View: 22 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
 
242
Textový procesor Microsoft Word Ctimne.txt
Transcript
Page 1: Bi1011 prezentace-word

Textový procesorMicrosoft Word

Ctimne.txt

Page 2: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

2

Obsah prezentace0. Úvod snímek 41. Editace snímek 272. Formát snímek 373. Tabulka snímek 864. Vložit snímek 1035. Zobrazit snímek 1386. Úpravy snímek 1477. Nástroje snímek 1608. Okno snímek 2239. Soubor snímek 22510. Nápověda snímek 25211. Formuláře snímek 25412. Šablona diplomky snímek 25813. Dodatky snímek 266

Page 3: Bi1011 prezentace-word

0. Úvod

Page 4: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

4

Zpracování textu pomocí PC 1/2

Textové editory Pouze základní textové funkce Obvykle neproporcionální písmo (stejná šířka znaků – Courier apod.) Často bez možnosti změny fontů, řezů, barev… Obvykle nelze pracovat s grafikou, tabulkami, styly odstavců… Příklady: program EDIT MS DOSu, Poznámkový blok Windows, T602 Použití: při programování, manuály, soubory CTI. MNE, poznámky…Textové procesory Obvykle WYSIWYG (What You See Is What You Get) Široká paleta funkcí Proporcionální písma Práce s grafikou, tabulkami, styly odstavců, rovnicemi a dalšími

objekty Příklady: MS Word, Word Perfect, Ami Pro, WinText 602 Použití: tiskoviny kancelářského typu, manuály, skripta, publikace

jednodušší typografické konstrukce Rozdíly mezi editory a procesory se často stírají

Page 5: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

5

Zpracování textu pomocí PC 2/2

DTP systémy (sázecí či lámací programy) Nástroje pro lámání tiskovin včetně funkcí pro pre-press (předtisková

příprava) Montáž rozsáhlých a složitých typografických konstrukcí, práce s barvami Přesné umísťování objektů, rotace, další speciální funkce Příklady: Adobe PageMaker, QuarkXPress, TeX, Adobe InDesign Použití: barevná periodika, katalogy, knihy, umělecké monografie,

prestižní reklamní tiskoviny, speciální druhy tiskovin (matematické či chemické texty)

Hypertextové editory Programy pro zpracování nelineárního textu (jako webové stránky) Grafika, multimédia, možnost dynamického obsahu Použití: prezentace, multimediální publikace, encyklopedie, webové

stránky WYSIWYG, značkovací jazyky Příklady: HomeSite, FrontPage, Adobe GoLive, ale i Poznámkový blok

další informace o zpracování textu na PC

Page 6: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

6

MS Word – základní charakteristikaTextový procesor

Plně lokalizovaný textový procesor firmy Microsoft Corp. Nejpoužívanější program tohoto typu na světě Slouží ke tvorbě a editaci dokumentů kancelářského charakteru a publikací

jednodušší typografické konstrukce Obvykle distribuován jako součást balíku programů MS OFFICE Proporcionální písmo (znaky mají různou šířku) Možnost automatického generování obsahu, rejstříku, seznamu obrázků aj. Je možno vkládat: obrázky, tabulky, grafy, vzorce, organizační diagramy,

videa, zvuky, prezentace, odkazy a další objekty Styly znaků, odstavců, tabulek, seznamů, styly (šablony) dokumentů Kontrola pravopisu, Synonyma, Makra, Hromadná korespondence, Formuláře,

Sledování změn, Automatický text… Word je možno použít i jako generátor webových stránek (nedoporučováno) Vestavěný programovací jazyk Visual Basic for Applications Schopnost úzké spolupráce s bratrskými programy firmy Microsoft

Page 7: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

7

Jak ovládáme Word? Pomocí systému nabídek (voleb menu)

např. Úpravy – Kopírovat Panely nástrojů

např. ikona na panelu nástrojů Standardní Klávesovými zkratkami

Např. Ctrl+C Pomocí místní nabídky

pravé tlačítko myši na vybraném objektu či klávesová zkratka Shift+F10 (nebo klávesa vedle pravého Ctrl)

Page 8: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

8

Obecné informace Chyby ve Wordu – nedotažená nápověda, nefunkční klávesové zkratky,

špatný překlad voleb (např. Pravopis)… Upozornění: řadu problémů si způsobují uživatelé sami svou neznalostí,

chybným nastavením Wordu, vypnutím důležitých funkcí apod. Pravé tlačítko myši na objektu či Shift+F10 (místní nabídka) – obvykle

umožňuje formátování a další operace s vybraným objektem (též klávesa vlevo od pravého Ctrl)

Nápověda – Co je to (Shift+F1) – kliknout na objekt V řadě dialogů: kliknout na otazníček v pravém horním rohu dialogu –

kliknout na objekt Některé z dále vyložených postupů (např. kopírování objektů) budou

použitelné i v bratrských aplikacích MS Officu (Excel, PowerPoint, Access, FrontPage...) či v jiných programech nikoli nutně od Microsoftu

Naopak, některé postupy aplikovatelné jinde nejsou, např. proto, že možnosti formátování dokumentů Wordu, PowerPointu, Excelu se liší (např. nefunguje výběr nesouvislých úseků textu myší v PowerPointu)

Page 9: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

9

Spuštění Wordu

Soubor Winword.exe. Standardní spuštění: Start – Programy – Microsoft Word Spustit – Winword Start – Hledat – Soubory či složky – Všechny soubory či

složky – Winword.exe Cesta: C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\

Winword.exe (standardní nesíťová instalace) Kliknutí pravým tlačítkem myši na ploše – Nový –

Zástupce – Procházet – viz cesta v předchozím bodě Kliknutí pravým tlačítkem myši na zástupci Winword –

Vlastnosti – Klávesová zkratka (lze aplikovat na libovolného zástupce včetně dokumentů)

Page 10: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

10

Počáteční nastavení Wordu Nástroje – Vlastní – Možnosti – Vždy zobrazovat úplné

nabídky Nástroje – Vlastní – Možnosti – Umístit panely nástrojů

Standardní a Formát ve dvou řadách Nástroje – Možnosti automatických oprav – Automatické

opravy – zrušit všechna zaškrtnutí Nástroje – Možnosti automatických oprav – Automatické

úpravy formátu při psaní – zrušit všechna zaškrtnutí Nástroje – Možnosti – Pravopis – Automatická kontrola

pravopisu – zrušit Diskutabilní: velikost písma: 10 bodů, uložit do šablony

(vybrat styl – Změnit – Úprava stylu – přidat do šablony)

Page 11: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

11

Obrazovka Wordu po spuštěníShora dolů horní lišta okna

(jméno dokumentu) hlavní nabídka (menu) panel nástrojů

Standardní panel nástrojů Formát vodorovné pravítko oblast editace textu vodorovný posuvník panel nástrojů Kreslení stavový řádek

Zleva doprava svislé pravítko oblast editace textu svislý posuvník

Page 12: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

12

Obrazovka Wordu 1/3 horní lišta okna

ikona W – ukončení Wordu, menu „MS Word” + jméno aktuálního dokumentu ikony pro minimalizaci, obnovení velikosti/maximalizaci okna a ukončení

Wordu hlavní nabídka (menu)

hierarchicky a tématicky strukturovaný seznam příkazů Wordu nabídka může být uživatelsky upravena pole pro zadání dotazu Nápovědě ikona pro uzavření aktuálního dokumentu

panel nástrojů Standardní ikony voleb pro práci se soubory, schránkou, zobrazením dokumentu aj.

panel nástrojů Formát ikony pro formátování výběru nebo odstavce s kurzorem

Panely nástrojů lze přesouvat tažením myší za počáteční úchytPanel přesunutý na plochu lze vrátit do původní pozice poklepánímZobrazit – Panely nástrojů: zobrazí/vypne zvolený panel

Page 13: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

13

Obrazovka Wordu 2/3 vodorovné pravítko

ikona pro výběr tabulátoru (zarážky) vlastní pravítko s umístěnými zarážkami

oblast editace textu plocha, kde se zobrazuje upravovaný dokument

vodorovný posuvník ikony pro výběr druhu zobrazení dokumentu (v tomto pořadí):

normální pro web pro tisk osnova

vlastní posuvník pro horizontální posun dokumentu panel nástrojů Kreslení

obsahuje např. Automatické tvary, WordArt, textové pole, stínování či prostorové efekty

Page 14: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

14

Obrazovka Wordu 3/3 stavový řádek zobrazuje informace:

číslo aktuální strany číslo aktuálního oddílu číslo aktuální strany / celkový počet stran vzdálenost od horního okraje strany (fyzického) aktuální řádek aktuální sloupec ZAZN – ikona přepínače záznamu maker REV – ikona přepínače sledovaných změn (revizí) ROZ – ikona rozšířeného výběru PŘES – ikona přepínače vkládání a přepisování textu informace o aktuálním jazyku a možnost jeho změny pro

potřeby kontroly pravopisu (nesouvisí s výběrem klávesnice!) ikona pro kontrolu překlepů a gramatiky

Page 15: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

15

Panel nástrojů Standardní 1/6

Nový Ctrl+N vytvoří nový prázdný dokument založený na šabloně

Normal.dot požadujeme-li dokument založený na jiné šabloně:

Zobrazit – Podokno Úloh – Obecné šablony nebo Soubor – Nový – Obecné šablony

Otevřít Ctrl+O, Ctrl+F12 otevře dokument uložený na disku

Uložit Shift+F12 uloží aktuální dokument při prvním uložení otevře dialog pro zadání umístění a

názvu ukládaného souboru

Page 16: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

16

Panel nástrojů Standardní 2/6Elektronická pošta Ctrl+Alt+Shift+C

odešle dokument jako e-mailHledat

otevře podokno úloh Hledat pro vyhledání dokumentů obsahujících zadaný text

Tisk Ctrl+P odešle dokument na tiskárnu

Náhled Ctrl+Alt+I zobrazí předtiskový vzhled dokumentu včetně záhlaví, zápatí a odhadu oříznutí stránky

Page 17: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

17

Panel nástrojů Standardní 3/6

Pravopis (kontrola překlepů) F7 zapne program na kontrolu překlepů

Vyjmout Ctrl+X aktuální výběr (text či jiný objekt) vyjme z dokumentu a

vloží do schránky Kopírovat Ctrl+C

aktuální výběr (text či jiný objekt) zkopíruje do schránky Vložit Ctrl+V

vloží obsah schránky na pozici kurzoru

Page 18: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

18

Panel nástrojů Standardní 4/6

Kopírovat formát Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V aplikuje na vybraný text formát odjinud

Zpět Ctrl+Z vrátí jednu nebo více akcí

Znovu Ctrl+Y zopakuje jednu nebo více vrácených akcí

Vložit hypertextový odkaz Ctrl+K otevře dialog pro vložení hypertextového odkazu na

webovou stránku, na jiný dokument či na místo v aktuálním dokumentu

Page 19: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

19

Panel nástrojů Standardní 5/6

Tabulky a ohraničení zapne/vypne panel nástrojů Tabulky a ohraničení

Vložit tabulku vloží do dokumentu tabulku

Vložit tabulku programu MS Excel vloží na pozici kurzoru tabulku MS Excelu tabulku lze poklepáním editovat (nové ikony v

panelech nástrojů) nebo otevřít v Excelu (pravé tlačítko myši – Objekt List – Otevřít)

Sloupce provede formátování aktuálního výběru nebo celého

dokumentu do sloupců

Page 20: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

20

Panel nástrojů Standardní 6/6

Kreslení zapne/vypne panel nástrojů Kreslení (standardně

dole)Rozvržení dokumentu

zapne/vypne podokno zobrazující strukturu dokumentu

umožňuje rychlé procházení dlouhými dokumenty Zobrazit nebo skrýt

zapne/vypne zobrazovaní znaků, které se netisknou (konce odstavců, konce oddílů, mezery atd.)

Měřítko zobrazení umožňuje nastavit pohled na dokument

Nápověda Wordu F1 Pomocník nebo karty Obsah, Answer Wizard a Index

Page 21: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

21

Panel nástrojů Formát 1/5 Styly a formátování

zapne/vypne podokno Styly a formátování Styl

nastavení stylu odstavce s kurzorem nebo všech (i částečně) vybraných odstavců

Písmo nastavení písma pro aktuální výběr

Velikost písma nastavení velikosti písma pro aktuální výběr velikost je možno zadat i ručně (maximum je 1638) jednotka: typografický bod

Page 22: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

22

Panel nástrojů Formát 2/5

Tučné (bold) Ctrl+B pro aktuální výběr nastaví/vypne tučné písmo

Kurzíva (Italic) Ctrl+I pro aktuální výběr nastaví/vypne kurzívu

Podtrhnout (Underline) Ctrl+U pro aktuální výběr nastaví/vypne podtržení

Používání jednotlivých řezů lze kombinovat, tedy např. lze vytvořit tučnou podtrženou kurzívu

Page 23: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

23

Panel nástrojů Formát 3/5Zarovnat vlevo Ctrl+Q

Odstavec s kurzorem nebo odstavce, do kterých zasahuje výběr, zarovná vlevo

Zarovnat na střed Ctrl+E Odstavec s kurzorem nebo odstavce, do kterých zasahuje

výběr, zarovná vpravoZarovnat vpravo Ctrl+R

Odstavec s kurzorem nebo odstavce, do kterých zasahuje výběr, zarovná na střed stránky

Zarovnat do bloku Ctrl+J Odstavec s kurzorem nebo odstavce, do kterých zasahuje

výběr, zarovná do bloku (na oba okraje, tj. rozpálí mezery mezi slovy)

poslední řádek odstavce bude zarovnán vlevo

Page 24: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

24

Panel nástrojů Formát 4/5 Řádkování

nastaví řádkování aktuálního odstavce nebo odstavců, do kterých zasahuje výběr

v závorce zobrazuje aktuální řádkování Číslování

očísluje aktuální odstavec nebo odstavce, do kterých zasahuje výběr

Odrážky označkuje aktuální odstavec nebo odstavce, do kterých

zasahuje výběr Zvětšit odsazení

zvětší odsazeni aktuálního odstavce nebo odstavců, do kterých zasahuje výběr, od levého okraje (posun po tabulátorech doprava)

Zmenšit odsazení zmenší odsazení aktuálního odstavce nebo odstavců, do

kterých zasahuje výběr (posun po tabulátorech doleva)

Page 25: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 0: Úvod Microsoft Word 08.04.20

23

25

Panel nástrojů Formát 5/5Ohraničení

ohraničí aktuální odstavec nebo odstavce, do kterých zasahuje výběr

lze zvolit různé druhy ohraničení podrobnější nastavení: Formát – Ohraničení a stínování

Zvýraznění je-li vybrán text, obarví jeho pozadí zvolenou barvou není-li vybrán text, umožňuje obarvovat pozadí textu zvolenou

barvou interaktivně myší tak dlouho, dokud tento nástroj nevypneme

podobná funkce: Formát – Ohraničení a stínování simulace zvýrazňovače

Barva písma aktuálně vybraný text obarví zvolenou barvou Automatická: černá nebo bílá podle barvy pozadí textu (kontrastní)

Page 26: Bi1011 prezentace-word

1. Editace dokumentu

Page 27: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 1: Editace dokumentu Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas27

Psaní textu Text píšeme pomocí klávesnice (nebo myší: Vložit – Symbol či prg. Osk) Konec řádku není třeba vyznačovat, řádky se zalamují automaticky Klávesou Enter ukončíme aktuální odstavec a zároveň otevřeme

odstavec nový Chybějící či požadovanou klávesnici nahrajeme z instalačního CD

Windows Přepínač klávesnic je na Hlavním panelu v pravém dolním rohu

obrazovky Aktivace přepínače klávesnic ve W98: Start – Nastavení – Ovládací

panely – Klávesnice Aktivace přepínače klávesnic ve W-XP: Start – Ovládací panely – Místní

a jazykové nastavení – Jazyky – Podrobnosti – Panel Jazyků: Zobrazit panel jazyků na ploše Zobrazit na Hlavním panelu ikony panelu jazyků

Rychlost odezvy klávesnice: Start – Ovládací panely – Klávesnice Zobrazení (funkční!) klávesnice: Start – Spustit – Osk

Page 28: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 1: Editace dokumentu Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas28

Mazání textu Delete – maže označený text (výběr) nebo znak

vpravo od kurzoru Backspace – maže označený text nebo znak vlevo od

kurzoru Ctrl+Delete – maže text vpravo od kurzoru do první

mezery Ctrl+Backspace – maže text vlevo od kurzoru do první

mezery Insert – režim vkládání/přepisování znaků (přepínač)

POZOR – některé nové klávesnice tuto klávesu již nemají (klávesa Delete je pak umístěna přes dva řádky)

Alternativy: vypnout numerickou klávesnici (NUM LOCK) a stisknout na

numerické klávesnici nulu ikona PŘES v informačním řádku

Page 29: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 1: Editace dokumentu Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas29

Pohyb v textu pomocí klávesPohybovat se můžeme pouze v oblasti, kde jsou otevřené

odstavce (klávesou Enter), v rámci daném hranicemi textu (viz Nástroje – Možnosti – Zobrazení – Hranice textu)

Šipky – pohyb v textu po znacích Page Up – listování zpět po obrazovkách Page Down – listování vpřed po obrazovkách Ctrl + Page Up – listování zpět po několika obrazovkách Ctrl + Page Down – listování vpřed po několika obrazovkách Home – na začátek řádku End – na konec řádku Ctrl + Home – na začátek dokumentu Ctrl + End – na konec dokumentu Ctrl + šipka vpravo – pohyb v textu po slovech doprava Ctrl + šipka vlevo – pohyb v textu po slovech doleva

Page 30: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 1: Editace dokumentu Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas30

Pohyb v textu pomocí myši kliknutím na šipky u posuvných pruhů klepnutím do prázdného místa na posuvném pruhu tažením za posuvník (obdélníček) na posuvném pruhu ikony v dolní části svislého posuvníku:

dvojité šipky – procházení dokumentu po stránkách malá „kulička” mezi dvojitými šipkami – procházení

dokumentu po objektech určitého druhu (Alt+Ctrl+Home) volba Procházet stránky – zrušení procházení po objektech

myš s kolečkem: posun v textu pomocí kolečka automatický posun – klikněte na kolečko a poté posuňte myš

v požadovaném směru pohybu(platí i pro pohyb v osnově, v rozvržení dokumentu aj.)

Page 31: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 1: Editace dokumentu Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas31

Označování (výběr) textu klávesnicí

Označený text je zobrazen inverzně Shift+šipky po znaku Shift+Page Up po obrazovce nahoru Shift+Page Down po obrazovce dolů Shift+Home od začátku řádku ke kurzoru Shift+End od kurzoru do konce řádku Ctrl+Shift+ od kurzoru do konce slova Ctrl+Shift+ od začátku slova ke kurzoru Ctrl+Shift+ od začátku odstavce ke kurzoru Ctrl+Shift+ od kurzoru do konce odstavce Ctrl+Shift+Home od začátku dokumentu ke kurzoru Ctrl+Shift+End od kurzoru do konce dokumentu Ctrl+A vybere celý dokument

Page 32: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 1: Editace dokumentu Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas32

Označování (výběr) textu myší

pohyb myši po textu při stisknutém levém tlačítku dvojí kliknutí ve slově – vybere slovo trojí kliknutí ve slově – vybere odstavec kliknutí na levém okraji stránky – vybere řádek tažením na levém okraji stránky – vybere několik řádků dvojí kliknutí na levém okraji stránky – vybere odstavec trojí kliknutí na levém okraji stránky – vybere celý dokument Shift+kliknutí myši – výběr souvislých úseků textu Ctrl+pohyb myši – výběr nesouvislých úseků textu Ctrl+kliknutí myši – výběr jedné věty

pozor, nefunguje u vět generovaných automaticky pomocí funkce =rand(x,y), protože tyto věty nemají mezeru za tečkou!

Alt+tažení myší – vybere obdélníkový blok textu

Page 33: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 1: Editace dokumentu Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas33

Režim Rozšíření výběru Aktivuje se klávesou F8 nebo ikonou ROZ na

stavovém řádku šipkami apod. vybíráme text od pozice kurzoru opakovaným stiskem F8 vybíráme postupně slovo,

větu, odstavec, oddíl, celý dokument režim rozšíření výběru ukončíme libovolnou akcí s

výběrem, klávesou Esc nebo ikonou ROZ (text zůstane vybrán)

Page 34: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 1: Editace dokumentu Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas34

Práce s výběry

vyjmutí výběru do schránky Úpravy – Vyjmout ikona (p. n. Standardní) Ctrl+X

uložení kopie výběru do schránky

Úpravy – Kopírovat ikona (p. n. Standardní) Ctrl+C

smazání výběru Úpravy – Vymazat – Obsah Delete či Backspace začít psát text

nahrazení výběru obsahem schránky

Úpravy – Vložit ikona (p. n.

Standardní) Ctrl+V

přesunutí výběru F2+šipky+Enter tažením výběru myší

Akce s aktuálním výběrem:

Page 35: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 1: Editace dokumentu Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas35

Přesun textu nejprve text vybereme (označíme) klepneme do výběru levým tlačítkem myši

(podržíme) a táhneme objeví se malý obdélníček a svislá čárka přesuneme myší tuto čárku na cílové místo a

pustíme levé tlačítko při použití Ctrl vznikne kopie zdrojového výběru přesun textu myší lze zakázat:

Nástroje – Možnosti – Úpravy – Úpravy textu přetažením(Standardně je přesun povolen)

alternativa: přesun textu je možno realizovat po označení textu klávesou F2, přesunem kurzoru šipkami na cílové místo + Enter

Page 36: Bi1011 prezentace-word

2. Formát

Page 37: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas37

Úroveň formátování textuText ve Wordu lze formátovat na úrovni znaku

Formát – Písmo odstavce

Formát – Odstavec stylu (textu, odstavce, seznamu, tabulky)

Formát – Styly a formátování stylu dokumentu (šablony)

Soubor – Uložit jako – Šablona dokumentu

Page 38: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas38

Formátování na úrovni znaku 1/4Písmo

Formát – Písmo – Písmo Písmo

druh písma čili font Řez písma

výběr z variant daného fontu Velikost

monotypový systém, typografický bod (1 pt = 0,3528 mm, 1 pica =12 pt) Barva písma

automatická – černá/bílá podle pozadí (stínování) písma Styl podtržení

Barva podtržení Styl

speciální efekty Náhled

ukázka výsledného vzhledu písma Výchozí

aktuální formát písma ze všech tří karet nastaví jako výchozí pro nové dokumenty založené na šabloně NORMAL.DOT (formát písma se uloží do šablony); používat po zralé úvaze

klasická typografie: mírně odlišný Didotův systém

1 b = 0,376 mm15 b = 16 pt

Page 39: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas39

Formátování na úrovni znaku 2/4Proložení znaků

Formát – Písmo – Proložení znaků Měřítko

změní šířku znaků ve výběru pomocí procentuálního nastavení Mezery

globálně změní šířku mezer mezi znaky ve výběru (tzv. tracking)v typografických bodech

Umístění umožňuje vertikálně měnit pozici účaří textu ve výběru (myšlená základna řádku); způsobí změnu mezer mezi řádky

Prokládání písem… individuálně změní šířku mezer mezi znaky ve výběru – vyrovnání optických mezer mezi dvojicemi znaků (tzv. kerning); lze povolit od určité velikosti písma v bodech

Page 40: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas40

Formátování na úrovni znaku 3/4 Kerning v praxi

text bez kerningu

automatický kerning

ruční kerningKerning se používá především u nadpisů

Page 41: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas41

Formátování na úrovni znaku 4/4Textové efekty

Formát – Písmo – Textové efekty neprojeví se při tisku musí být zapnuta volba Nástroje – Možnosti

– Zobrazení – Animovaný text podle většiny autorů je to typografická

zrůdnost

Page 42: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas42

Odstavce Odstavec – úsek textu oddělený z obou stran

stiskem klávesy Enter Odstavce – základ rozumného formátování textu ve

„slušných” editorech Enter

ukončí aktuální odstavec zároveň otevře odstavec nový vloží do souboru znak konce odstavce ¶, který se netiskne

Zobrazení konců odstavců a dalších neviditelných znaků – ikona ¶ na panelu nástrojů Standardní

Page 43: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas43

Netisknuté znaky Mezera – znak · Tvrdá (nezlomitelná) mezera – znak ° Konec odstavce – znak ¶ Tabulátor – znak Neviditelný text – tečkovaně podtržený Volitelná dělení slov – znak Konce oddílů, stránek, sloupců – popsáno

slovy

Page 44: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas44

Formátování na úrovni odstavce 1/4Odsazení a mezery

Formát – Odstavec – Odsazení a mezery zarovnání

vlevo, vpravo, na střed, do bloku úroveň osnovy

nastaví úroveň odstavce v hierarchii osnovy dokumentu odsazení zleva

o kolik cm se posune celý odstavec od levého okraje směrem doprava

odsazení zprava o kolik cm se posune celý odstavec od pravého okraje

směrem doleva speciální

odsazení či předsazení prvního řádku odstavce v cm mezery před a za odstavcem v typografických bodech řádkování (viz dále) tabulátory

zapne dialog pro nastavení tabulátorů v odstavci

Page 45: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas45

Formátování na úrovni odstavce 2/4Řádkování

jednoduché jeden a půl řádku dvojité nejméně

nastaví zvolené řádkování, pokud bude řádek obsahovat velký objekt, řádkování se automaticky přizpůsobí

přesně nastaví zvolené řádkování, pokud bude řádek obsahovat velký objekt, řádkování se nepřizpůsobí (přesahující objekty se oříznou)

násobky řádkování v násobcích jednoduchého

jako psací stroj; zřejméřádkování se

přizpůsobujevelkým objektům

Page 46: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas46

Formátování na úrovni odstavce 3/4Tok textu

Formát – Odstavec – Tok textuKontrola osamocených řádků

nedovolí, aby se na stránce vyskytovali tzv. „sirotci” a „vdovy”, tj. nedovolí rozdělit odstavec na konci stránky tak, aby na stránce zůstal jeden řádek odstavce

Svázat řádky (odstavce) nedovolí na konci stránky rozdělit odstavec silnější omezení než Kontrola osamocených řádků

Svázat s následujícím nedovolí vložit konec stránky mezi dva odstavce (druhý

odstavec může být rozdělen, první ne) používá se pro spojení nadpisu s následujícím

odstavcem Vložit konec stránky před

vloží před odstavec konec stránky používá se u nadpisů, které mají být na nové stránce

sirotek

vdova

Page 47: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas47

Formátování na úrovni odstavce 4/4

Potlačit čísla řádků v aktuálním odstavci či v odstavcích, do kterých zasahuje výběr, potlačí číslování řádků povolené volbou Soubor – Vzhled stránky – Rozložení – Čísla řádků

Bez dělení slov v aktuálním odstavci či v odstavcích, do kterých zasahuje výběr, potlačí možnost dělit slova na konci řádků, povolené volbou Nástroje – Jazyk – Dělení slov

Dělení slov je volitelná funkce MS Wordu, která nemusí být instalována (vzhledem k oblíbenému zarovnání odstavců do bloku se využívá jen někdy)

Page 48: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas48

Ohraničení a stínování 1/3Ohraničení

Formát – Ohraničení a stínování – Ohraničení

Nastavení základní typy ohraničení Styl druh hraniční čáry Barva barva ohraničení Šířka tloušťka hraniční čáry Náhled ukázka vzhledu ohraničení s možností modifikace Použít na lze aplikovat na vybraný text či na odstavce s

výběrem nebo na odstavec s kurzorem Možnosti nastavení vzdálenosti rámečku od textu Panel nástrojů zapne panel nástrojů Tabulky a ohraničení Vodorovná čára vložení vodorovné čáry na pozici kurzoru

Ohraničení je použitelné na úrovni znaku i odstavce

Page 49: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas49

Ohraničení a stínování 2/3Ohraničení stránky

Formát – Ohraničení a stínování – Ohraničení stránkyRozdíly od předchozí karty pouze ve volbách: Efekty

grafické prvky pro ohraničení stránky standardně nejsou nainstalovány

Použít na celý dokument tento oddíl tento oddíl pouze první stránka tento oddíl kromě první stránky

Poznámka: výsledek je obvykle dost příšerný, nemluvě o tom, že při některých nastaveních mohou nastat potíže při tisku (viz Náhled)

Oddíl – část dokumentu, která má výrazně odlišné formátování (např. jiné rozměry

stránky)

Page 50: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas50

Ohraničení a stínování 3/3Stínování

Formát – Ohraničení a stínování – StínováníRozdíly od předchozí karty: Výplň výběr barvy pozadí textu

vpravo se zobrazí jméno nebo číslo vybrané barvy číslo barvy odpovídá dekadickému RGB modelu

Další barvy dvě další karty pro výběr barev

Styl výběr vzorku na pozadí textu Barva výběr barvy vzorku na pozadí

textu Náhled nelze upravovat pomocí myši

Page 51: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas51

Značkování odstavcůčili odstavce s odrážkami

rychlé: ikona na panelu nástrojů Formát * – mezerník – psát – Enter

(je-li nastaveno: Nástroje – Možnosti automatických oprav – Automatické úpravy formátu při psaní – Automatické odrážky)

Tab – snížení úrovně seznamu (víceúrovňové odrážkování) Shift+Tab (Backspace) – zvýšení úrovně seznamu

(je-li nastaveno: Nástroje – Možnosti automatických oprav – Automatické úpravy formátu při psaní – Nastavit levé a první odsazení klávesami Tab a Backspace)

podrobné: Formát – Odrážky a číslování – Odrážky výběr druhu odrážky z připravené galerie Vlastní – možnost změnit a dále upravit vybranou odrážku Obnovit – možnost vrátit se k původnímu nastavení dříve

upravené odrážky

Page 52: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas52

Vlastní nastavení odrážekFormát – Odrážky a číslování – Odrážky – Vlastní Písmo – výběr a nastavení vlastností písma odrážky Znak – výběr znaku odrážky Obrázek – obrázek jako odrážka; možnost importu grafického souboru Umístění odrážky

Odsadit na – vzdálenost mezi odrážkou a levým okrajem stránky ve smyslu hranice textu (nula na pravítku, nikoli začátek papíru)

Umístění textu Šířka tabulátoru za číslem – vzdálenost mezi prvním řádkem textu a levým okrajem

stránky Odsadit na – vzdálenost všech řádků kromě prvního od levého okraje stránky

Náhled – ukázka výsledného vzhledu odrážkyVelikost obrázkové odrážky se řídí velikostí písmaUvedené parametry lze nastavit zvlášť pro každou jednotlivou odrážkuSeznam s odrážkami je možno přesunout vlevo či vpravo tažením za

odrážku

Page 53: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas53

Vlastní odrážky názorně

Page 54: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas54

Číslování odstavců rychlé:

ikona na panelu nástrojů Formát 1. – mezerník – psát – Enter (je-li nastaveno: Nástroje – Možnosti

automatických oprav – Automatické úpravy formátu při psaní – Automatické číslování)

Tab – snížení úrovně seznamu (víceúrovňové číslování) Shift+Tab (Backspace) – zvýšení úrovně seznamu

(je-li nastaveno: Nástroje – Možnosti automatických oprav – Automatické úpravy formátu při psaní – Nastavit levé a první odsazení klávesami Tab a Backspace)

podrobné: Formát – Odrážky a číslování – Číslování výběr druhu číslování z připravené galerie Číslovat od začátku – další číslovaný seznam bude začínat číslem 1

(resp. jinou počáteční značkou dle druhu číslování) Navázat na předchozí – další číslovaný seznam naváže na dříve

číslovaný seznam

Page 55: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas55

Vlastní nastavení číslování Formát číslování – přidání neupravitelného textu k číslu,

například 1. otázka , Kapitola č. 5 apod.

Písmo – známý dialog pro společné formátování čísel a přidaného neupravitelného textu

Styl číslování – výběr posloupnosti číslovacích znaků Začít od – počátek číslování Umístění číslování (vlevo, na střed, vpravo)

zarovnání číslovacích znaků a přidaného neupravitelného textu; důležité u dlouhých seznamů, při změně řádu

Zarovnat na – odsazení číslování od levého okraje stránky Umístění textu

Šířka tabulátoru za číslem – odsazení prvního řádku textu za číslem (a přidaným neupravitelným textem) od levého okraje stránky

Odsadit na – odsazení ostatních řádků textu od levého okraje stránky

Page 56: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas56

Víceúrovňové číslovánívlastní nastavení

Úroveň – pomocí přepnutí v tomto poli můžeme formátovat každou úroveň zvlášť

Číslo předchozí úrovně – přidá k číslování aktuální úrovně číslo vybrané úrovně předchozí, např. 1a)

Propojit úroveň na styl – jednotlivé úrovně je možno propojovat se styly odstavců

Číslovat od začátku po – číslování nižších úrovní může či nemusí navazovat

Změny použít na celý seznam od tohoto místa dále aktuální odstavec

Za číslo přidat znak – nejpoužívanější je tabulátor (kvůli zarovnání)

Page 57: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas57

Styly seznamů Styly seznamů – možnost výběru z hotových stylů Přidat – tvorba nového stylu Změnit – úpravy hotového stylu Odstranit – smazaní stylu; některé vestavěné styly není možno

smazat, pouze se tímto tlačítkem obnoví jejich původní podoba Nový styl je nutno

pojmenovat naformátovat

Uložit do šablony – styl se standardně uloží pouze do aktuálního dokumentu, toto tlačítko zaškrtnout, pokud jej chceme používat i v jiných dokumentech (založených na aktuální šabloně)Standardně je aktuální šablonou NORMAL.DOT

Klávesová zkratka pro Styl seznamu: Nástroje – Vlastní – Klávesnice –

Kategorie: Styly – Styly: název stylu – Stiskněte klávesovou zkratku – Přiřadit – Zavřít – Zavřít

Page 58: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas58

Sloupce Rychle: ikona Podrobně: Formát – Sloupce Počet sloupců Čára mezi – pro pohodlnější čtení Šířka sloupců a mezer – kladná, vzájemně závislá

čísla Sloupce stejně široké – není-li zaškrtnuta tato

volba, je možno nastavit šířku všech sloupců a mezer

Použít na – možnosti závisí na tom, zda je či není vybrán úsek textu

Náhled – ukázka výsledného vzhledu

Page 59: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas59

Tabulátory (zarážky) 1/2rychle

Značky na vodorovném pravítku, umožňující vertikální zarovnání textu např. do tvaru tabulek

levý – levý okraj textu je zarovnán na zarážku pravý – pravý okraj textu je zarovnán na zarážku střední – střed textu je zarovnán na zarážku desetinný – desetinná čárka je zarovnána na zarážku zarážka svislé čáry – umístění tenké svislé čáry na pozici zarážky odsazení prvního řádku odstavce odsazení ostatních řádků odstavce

Výběr druhu zarážky – klikání myší na průsečíku pravítek Umístění zarážky – kliknutím do vodorovného pravítka Zarážka se aplikuje na aktuální odstavec nebo na vybrané

odstavce Zarovnání textu na zarážku – klávesa Tab () a Backspace () Pohyb po zarážkách – klávesa Tab () a Backspace () Na pravítkách je možno ručně tažením myší pro jednotlivé objekty

měnit okraje stránky (hranice textu)

Page 60: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas60

Tabulátory (zarážky) 2/2přesně

Formát – Tabulátory Umístění zarážek – přesná pozice v centimetrech či jiných

jednotkách (ch – šířka znaku, b. – typografický bod, px – pixel)

Výchozí krok pravidelná vzdálenost zarážek, pokud nedefinujeme svoje platí pro celý dokument standardně 1,25 cm

Zarovnání – určení druhu zarážky Vodicí znak – opakovaný znak mezi zarážkami Nastavit – aplikace voleb Vymazat – vymaže vybranou zarážku Vymazat vše – vymaže všechny uživatelské zarážky (nikoli zarážky

určené výchozím krokem)

Page 61: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas61

Iniciála

Speciální formátování prvního písmene odstavce Umístění – viz náhled Písmo – volba písma iniciály Iniciály do řádků – přes kolik řádků odstavce se

má iniciála zobrazit Vzdálenost od textu – odsazení iniciály od zbytku

odstavce

Page 62: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas62

Směr textu Možnost otočení textu o ±90 Nelze použít pro normální text Funkční v tabulkách, v textovém poli Platí pro celý obsah buňky tabulky či textového

pole Otočení textu o jiný úhel:

textové pole vložené jako obrázek pomocí WordArtu

Page 63: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas63

Velká písmenaFormát – Velká písmenaZměna velikosti znaků ve výběru nebo ve slově s kurzorem Velká na začátku věty

(konec věty pozná Word podle tečky a následné mezery) Malá Velká Všechna první velká

(velká budou první písmena všech slov ve výběru) Zaměnit malá a velká

(lze použít pro opravu textu zapsaného s omylem zapnutou klávesou Caps Lock)

Page 64: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas64

Formátování na úrovni stylu 1/7Druhy stylů

Styl objektu: pojmenované formátování, které je možno uložit a opakovaně aplikovat

Demonstruje obecný trend (nejen) při práci s textem – oddělení obsahu od formy

Pomocí stylů můžeme formátovat objekty: úsek textu v odstavci odstavec seznam tabulku

Page 65: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas65

Formátování na úrovni stylu 2/7Výhody formátování pomocí stylů

vybraný objekt (úsek textu, odstavec, seznam, tabulku) je možno okamžitě a pohodlně naformátovat výběrem připraveného stylu

změnou stylu změníme formátování všech objektů (znaků, odstavců, seznamů, tabulek) na tomto stylu založených

změnu stylu můžeme provést na základě změny objektu v textu šablona dokumentu – zásobník předem připravených stylů

dokument pak formátujeme pouhým přiřazováním stylů ze šablony jednotlivým objektům v dokumentu

takto lze zajistit jednotnou formu více dokumentů (např. publikací jedné edice)

systematická tvorba dokumentu připravíme si požadované styly uložíme je do šablony píšeme „surový˝ text, který průběžně či dodatečně formátujeme

pomocí stylů (např. použitím klávesových zkratek) z připravené šablony

Page 66: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas66

Formátování na úrovni stylu 3/7Práce se styly

Word obsahuje celou řadu připravených stylů k okamžitému použití

Můžeme změnit hotový styl Můžeme vytvořit styl nový Kde vybíráme jednotlivé styly:

Ikona Styly a formátování Pole Styly (+Shift – všechny styly) Formát – Styly a formátování Zobrazit – Podokno úloh – Styly a formátování

Page 67: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas67

Formátování na úrovni stylu 4/7Vytvoření nového stylu

Tvorba stylu odstavce kliknutí do pole stylů – zapsat jméno nového stylu – Enter

(takto lze vytvořit pouze styl odstavce) Podokno úloh – Styly a formátování – Nový styl – nastavit

vlastnosti stylu V tomto dialogu Typ stylu – určuje druh formátovaného

objektu (znak, odstavec, tabulka, seznam) Nelze dodatečně změnit styl Odstavec na Tabulku

apod.

Page 68: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas68

Formátování na úrovni stylu 5/7Nastavení vlastností nového stylu

Název – každý styl musí mít svůj jedinečný název Typ stylu – výběr objektu, na který se styl bude aplikovat Styl založený na – nový styl dědí vlastnosti stylu, ne kterém je

založen (dědí všechny vlastnosti, které v novém stylu nejsou určeny) Styl následujícího odstavce – jaký styl se má nastavit po stisku

klávesy Enter (např. po nadpisu je běžné použít styl Normální) Formátování – rychlé nastavení jednotlivých vlastností stylu Náhled + slovní popis stylu Přidat do šablony – styl se uloží do aktuální šablony dokumentu

(jinak se styl uloží do aktuálního dokumentu, ale nikoli do šablony) Automaticky aktualizovat – při změně formátování libovolného

objektu založeného na tomto stylu se změní i styl (nelze doporučit začátečníkům)

Formát – nastavení jednotlivých vlastností stylu podrobně kromě voleb Jazyk a Rámeček vše známe možnost definovat klávesovou zkratku stylu

lze doporučit; další možností je vytvoření panelu nástrojů pro styly

Page 69: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas69

Formátování na úrovni stylu 6/7 Klávesová zkratka stylu

Jak vytvoříme klávesovou zkratku stylu: Podokno Styly a Formátování – Nový styl nebo Změnit – Formát – Klávesová

zkratka – Stiskněte klávesovou zkratku – Přiřadit (resp. Odstranit) Nástroje – Vlastní – Klávesnice – Styly – vybrat styl – Stiskněte klávesovou

zkratku – Přiřadit – Zavřít Jeden styl může mít více klávesových zkratek Zkratku lze uložit:

do aktuálního souboru je použitelná pouze v něm

do aktuální šablony je použitelná ve všech souborech na této šabloně založených

do šablony NORMAL.DOTje použitelná ve všech dokumentech Wordu

Pozor na existující zkratky a jejich případné přepsání Konflikt zkratek: přednost mají zkratky v souboru (čili nižší úrovně)

před zkratkami v aktuální šabloně (tj. vyšší úrovně) před zkratkami v šabloně NORMAL.DOT

Klávesové zkratky stylů tabulek: pomocí Nástroje – Vlastní

Pozor na přemapování

existujících zkratek

Page 70: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas70

Formátování na úrovni stylu 7/7Další vlastnosti stylů

Úpravy hotového stylu V podokně Styly a formátování vybrat styl – kliknout na šipce vedle stylu – Změnit

Aktualizace stylu podle výběruZměnit výběr stylu v textu – v podokně Styly a formátování vybrat styl – kliknout na

šipce vedle stylu – Aktualizovat podle výběru Skupiny stylů

můžeme nastavit skupinu zobrazovaných stylů v poli Zobrazit v dolní části podokna Styly a formátování

změnit členství stylu ve skupině lze volbou Vlastní Návaznost (dědičnost) stylů

všechny vlastnosti, které nezadáme v definici stylu, se dědí z rodičovského stylu (volba Styl založený na)

Použití formátu odstavce bez stylu Nástroje – Možnosti – Úpravy – Sledovat formátování kromě stylů se budou zobrazovat i jednotlivé varianty formátu odstavců lze je aplikovat stejně jako styl takto naformátovaný odstavec se nepřeformátuje při změně stylu původního

odstavce Nápověda – Odstraňování problémů s použitím stylů a opětovným použitím

formátování

Page 71: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas71

Styl znaku Nový styl – Typ stylu: Znak Formátuje pouze výběr nebo slovo, ve kterém je kurzor, nikoli celý

odstavec Styl znaku má přednost před stylem odstavce Pokud změníme styl aktuálního odstavce, úseky textu v odstavci

formátované na úrovni znaku tím mohou být ovlivněny (např. je-li nový styl odstavce kurzíva a styl znaku též, úsek textu formátovaný na úrovni znaku bude normální písmo)

Ohraničení na úrovni stylu znaku: vytvořit styl znaku – vybrat slovo v textu – Formát – Ohraničení a stínování –

nastavit ohraničení – Aktualizovat styl podle výběru (šipka vpravo u stylu) Zrušení formátování na úrovni znaků ve výběru:

Ctrl + Mezerník Standardní písmo odstavce (nemusí se v podokně stylů zobrazovat!)

Odlišení druhů stylů v podokně Styly a formátování značky vpravo u stylů

Page 72: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas72

Zkratky pro stylyFunkční

Ctrl+Shift+S Použití stylu

Ctrl+Shift+K Spuštění příkazu Automatický formát

Ctrl+Shift+N Na aktuální odstavec se aplikuje styl Normální

Alt+2 Na aktuální odstavec se aplikuje styl Nadpis 2

Alt+3 Na aktuální odstavec se aplikuje styl Nadpis 3

Ctrl+Shift+L Na aktuální odstavec se aplikuje styl Seznam Použije druh seznamu nastavený Volbou Formát – Odrážky a číslování

Vygenerování přehledu zkratek Wordu: Nástroje – Makro – Makra – Prohledat: Příkazy Word – SeznamPříkazů – Spustit

Řada zkratek bohužel nefunguje; pro frekventované akce lze doporučit vytvoření vlastních zkratek a jejich uložení do šablony NORMAL.DOT

Page 73: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas73

Šablona dokumentu Zásobník stylů, panelů nástrojů, připravených textů, grafiky,

klávesových zkratek, maker a dalších objektů Na základě šablon je možno vytvářet nové dokumenty Změnou šablony změníme všechny dokumenty na ní založené Každý dokument je založen na nějaké šabloně (standardně je

to šablona NORMAL.DOT) Šablony Wordu mají příponu DOT Word obsahuje celu řadu připravených šablon, které je možno

ihned použít: Soubor – Nový – Nový ze šablony – Obecné šablony Složka šablon: C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1029

(standardní umístění) Kdy vytvářet nové šablony:

při tvorbě rozsáhlejších projektů (kniha, diplomka) při stejném formátování většího počtu dokumentů (firemní texty)

Obsahuje i šablonu

diplomové práce

Další šablony na

webu Microsoftu

Page 74: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas74

Tvorba šablony Šablonu vytvoříme:

aktuální dokument uložíme jako šablonu: Soubor – Uložit jako – Šablona dokumentu – (nastavit název a umístění)

úpravou nějaké hotové šablony a jejím uložením pod jiným názvem (s příponou DOT)

Soubor – Nový – Obecné šablony – Vytvořit nový: šablonu Uživatelské šablony se ukládají do složky, kterou můžeme

zjistit či změnit: Nástroje – Možnosti – Umístění souborů – Uživatelské šablony

Vytvořením podsložky v této složce vytvoříme novou kartu v nabídce šablon

Otevření hotové šablony k editaci Soubor – Otevřít – Soubory typu: šablony (*.dot)

Page 75: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas75

Formátování dokumentustyly, makra, autotext, panely nástrojů, kl. zkratky

Se mohou uložit: do šablony NORMAL.DOT

projeví se ve všech dokumentech do uživatelem vytvořené šablony

projeví se ve všech dokumentech založených na této šabloně

do dokumentuprojeví se pouze v dokumentu

Jednotlivé objekty lze přenášet mezi šablonami a dokumenty pomocí Organizátoru(Nástroje – Šablony a doplňky – Organizátor)

Page 76: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas76

Změna šablony dokumentu

Nástroje – Šablony a doplňky – Připojit použití jiné šablony Automaticky aktualizovat styly dokumentu – použití stylů z

nové šablony; stejnojmenné styly se nahradí Organizátor – možnost kopírování, mazání či

přejmenování stylů mezi dokumenty a šablonami panelů nástrojů mezi dokumenty a šablonami maker mezi dokumenty a šablonami autotextu (pouze mezi šablonami!)

Týká se aktuálně otevřených šablon či dokumentů

Page 77: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas77

Aktualizace stylů Styly – mohou být obsaženy v šabloně i v dokumentu; pokud změním

styl v dokumentu, jeho aktualizace v šabloně není automatická (a naopak)

Nástroje – Šablony a doplňky – Připojit – Automaticky aktualizovat styly dokumentu

při otevření souboru se aktualizují styly dle připojené šablony stejnojmenné styly se nahradí novými

Podokno Styly a formátování – vybrat styl – Nový nebo Změnit – Přidat do šablony

nový nebo změněný styl se přidá do aktuálně připojené šablony Šipka u stylu v seznamu stylů – Aktualizovat podle výběru

daný styl a všechny odstavce na něm založené se změní podle aktuálního výběru; jednorázová operace

Při tvorbě či změně stylu dialog Úprava stylu – Automaticky aktualizovat při změně formátování jednoho odstavce na tomto stylu založeném se

automaticky změní styl odstavce a formátování všech odstavců na něm založených

Page 78: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas78

Motiv předpřipravené celkové formátování dokumentu určeno hlavně pro zobrazení na obrazovce (web apod.) změní styly v dokumentu Motiv není šablona!

(Šablonu z něj lze vytvořit: Soubor – Uložit jako – Typ souboru: Šablona) tisk

pozadí motivu a jiné prvky (např. animované) se netisknou (viz náhled) tisk pozadí lze dosáhnout např. pomocí textového pole nebo vodoznaku

Nastavení: Ostré barvy – zapne/vypne světlejší barvy Aktivní grafické prvky – zapne/vypne animace Obrázek pozadí – zapne/vypne zobrazení obrázku na pozadí Nastavit výchozí – aktuální motiv nastaví jako výchozí pro nové

dokumenty Galerie stylů

Page 79: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas79

Galerie stylů Ukázky připravených šablon včetně uživatelských Náhled

Dokumentu aplikuje šablonu v náhledu na aktuální dokument

Příkladuzobrazí v náhledu připravený příklad vzhledu dokumentu

Ukázek stylůzobrazí formátování stylů v šabloně

Page 80: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas80

Pozadí a vodoznakFormát – Pozadí – Vzhled výplně Nastavení vzhledu pozadí dokumentu

Přechod – přechodová výplň pozadí Textura – rastrový opakovaný vzorek na pozadí Vzorek – vektorový opakovaný vzorek; možno obarvit pozadí i vzor Obrázek – vloží na pozadí obrázek jako tapetu (opakovaně)

Automatické přepnutí do zobrazení pro web Netiskne se

Formát – Pozadí – Tištěný vodoznak Vložit text či obrázek Tiskne se Obrázek či text je umístěn na střed stránky Standardně se opakuje na všech stránkách

(pokud to nechceme, je nutno pracovat s oddíly s různým záhlavím) Pozici, velikost a další vlastnosti vodoznaku je možno upravit v režimu

Záhlaví a zápatí

Page 81: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas81

Rámce rozdělení stránky na několik částí, v každé se

zobrazuje samostatný soubor určeno pro tvorbu WWW lze doporučit jiné metody tvorby WWW zobrazí se panel nástrojů Rámce:

Obsah v rámci: pokud aktuální rámec obsahuje nadpisy

Další 4 ikony: umístění nových rámců Odstranit rámec – odstraní aktuální rámec Vlastnosti rámce – další nastavení aktuálního

rámce včetně možnosti odkazu na externí soubor

Page 82: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas82

Zobrazit formátováníFormát – Zobrazit formátování Zobrazí nastavení vybraného textu nebo

textu s kurzorem Možnosti:

Rozlišit zdroj stylu – zobrazí i zdrojové styly, pokud existují

Zobrazit všechny značky formátování – zobrazí netisknuté znaky

Porovnat s jiným výběrem – porovná dva úseky textu z hlediska formátováni a vypíše seznam rozdílů

Page 83: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas83

ObjektFormát – Objekt Umožňuje nastavit vlastnosti vložených objektů, jako

jsou barvy, čáry či pozice Zajímavé efekty lze získat experimentováním s průhledností

U některých objektů získáme další možnosti kliknutím pravým tlačítkem myši nad objektem nebo jeho hranicí

Standardně se objekty vkládají jako znak textu, můžeme provést změnu např. na plovoucí objekt:

pro daný objekt: pravým tlačítkem na objektu – Formát objektu – Pozice – Těsné

globálně pro všechny nově vytvářené objekty: Nástroje – Možnosti – Úpravy – Způsob vložení obrázků – Těsné

Page 84: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 2: Formát Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas84

Kontrola konzistence formátování

Nástroje – Možnosti – Úpravy Sledovat formátování Označit nekonzistentní formátování

Dovoluje automaticky nahradit např. nevhodné ruční formátování vhodným stylem

Modrá vlnovka – označení nekonzistentního formátování

Page 85: Bi1011 prezentace-word

3. Tabulka

Page 86: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 3: Tabulka Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas86

Tvorba tabulky Tabulka – Vložit – Tabulka Tabulka – Navrhnout tabulku Zobrazit – Panely nástrojů – Tabulky a

ohraničení pomocí ikony na panelu nástrojů

Standardní z textu odděleného tabulátory, středníky

či jinými znaky

Page 87: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 3: Tabulka Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas87

Převod textu na tabulkua tabulky na text

Text musí být oddělen vhodnými znaky tabulátory středníky jinými zvolenými

Text musí být označen Tabulka – Převést – Text na tabulku

Oddělovače textu – výběr či nastavení použitého oddělovacího znaku

Automatický formát – lze vybrat některý z připravených formátů tabulek

Tabulka – Převést – Tabulku na text inverzní operace opět možno zvolit vhodný oddělovač

Page 88: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 3: Tabulka Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas88

Pohyb v tabulce Tab – přechod na buňku vpravo Shift+Tab – přechod na buňku vlevo Šipky – pohyb v tabulce Enter – nový odstavec v téže buňce myší Tab v poslední buňce či Enter za poslední

buňkou – vytvoří se nový řádek tabulky

Page 89: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 3: Tabulka Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas89

Výběr části tabulkyTabulka – Vybrat Tabulka – vybere celou tabulku Sloupec – vybere aktuální sloupec nebo vybrané sloupce Řádek – vybere aktuální řádek nebo vybrané řádky Buňka – vybere aktuální buňku

Výběry lze provádět myší: řádek – kliknutím na levý okraj sloupec – kliknutím na horní okraj více řádků či sloupců – pomocí klávesy Shift celá tabulka – ikona vlevo nahoře (zároveň možnost přesunu

tabulky) změna proporcí tabulky – ikona vpravo dole

Page 90: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 3: Tabulka Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas90

Sloupce a řádky tabulky Šířku sloupců a výšku řádků

je možno nastavit tažením myši za hranici buňky při výběru buňky u sloupců i u jednotlivých buněk

Tabulka – Přizpůsobit – Přizpůsobit obsahu upraví rozměry tabulky přesně podle textu v buňkách

Tabulka – Přizpůsobit – Přizpůsobit oknu spíše pro zobrazení na webu v zobrazení při tisku roztáhne tabulku na šířku stránky

Tabulka – Vlastnosti tabulky – Sloupec přesné nastavení šířky vybraných sloupců hodnotu je možno udat v centimetrech nebo procentech

Tabulka – Vlastnosti tabulky – Řádek přesné nastavení výšky vybraných řádků přesně – oříznutí velkých objektů v buňce nejméně – výška řádku se přizpůsobí obsahu

Page 91: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 3: Tabulka Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas91

Automatická a upřednostňovaná šířka sloupců

Tabulka – Vlastnosti tabulky – Tabulka – Možnosti – Automaticky upravit velikost podle obsahu

zapne/vypne automatické nastavování šířky sloupců podle obsahu

Tabulka – Vlastnosti tabulky – Sloupec – Upřednostňovaná šířka

je-li předchozí volba potlačena, sloupce se nastavují podle upřednostňované šířky

Page 92: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 3: Tabulka Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas92

Rozdělení tabulky Pokračování řádku na další stránce

zapne/vypne případné rozdělení buněk na konci stránky

Opakovat jako řádek záhlaví v horní části každé stránky aktuální řádek se bude opakovat v případě

pokračování tabulky na více stránkách Zákaz rozdělení tabulky na konci stránky:

vybrat celou tabulku kromě posledního řádku Formát – Odstavec – Tok textu – Svázat s následujícím

Page 93: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 3: Tabulka Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas93

Opakování záhlaví tabulkyTabulka – Opakování řádků záhlavíOpakuje jeden nebo více řádků tabulky jako záhlaví na všech

stránkách tabulky, která je dlouhá na více stran dokumentu

Podmínky: kurzor musí být v prvním řádku tabulky (tj. v záhlaví) nebo

musí být vybráno několik prvních řádků tabulky (budou se opakovat všechny)

tabulka musí přesahovat nejméně na dvě stránky zrušení opakování provedeme stejným příkazem

Opakování více řádků záhlaví tabulky se projeví zatržením volby: Tabulka – Vlastnosti tabulky – Řádek – Opakovat jako řádek

záhlaví v horní části každé stránky

Page 94: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 3: Tabulka Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas94

Sloučit a rozdělit buňky a tabulku

Tabulka – Sloučit buňky sloučí vybrané buňky do jedné nelze vybrat neobdélníkový výběr

Tabulka – Rozdělit buňky rozdělí aktuální buňku na zvolený počet buněk označíme-li více buněk, provede se nejprve jejich

sloučení Tabulka – Rozdělit tabulku

rozdělí tabulku v místě kurzoru na dvě tabulky a vloží mezi ně odstavec

spojení dvou tabulek – vymazat odstavce mezi nimi

Page 95: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 3: Tabulka Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas95

Automatický formát tabulky

Výrobcem či uživatelem připravené formátování tabulek Tvorba nového formátu tabulky (stylu tabulky):

Styly a formátování – Nový styl – Typ stylu: tabulka Tabulka – Automatický formát tabulky – Nový

Uživatelem vytvořené styly tabulek se zařadí do Automatického formátu tabulek

Odstranit odstraní uživatelem vytvořený styl

Změnit umožní upravit styl tabulky (včetně vestavěných)

Výchozí daný styl je nastaven jako výchozí pro nové tabulky

Odlišně formátovat zapne/vypne pro zvolenou část tabulky formátování nastavené

ve stylu tabulky

Page 96: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 3: Tabulka Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas96

Řazení v tabulceTabulka – Seřadit umožňuje použít až 3 úrovně řazení lze řadit vzestupně či sestupně podle zvoleného sloupce řadí vždy celou tabulku (tj.

každý řádek se chová jako jeden celek) je možno nastavit, zda má tabulka záhlaví příkaz řazení lze použít i v běžném textu např. k

seřazení několika odstavců podle abecedy či čísel dle velikosti

Možnosti – upřesnění parametrů řazení např. pokud je na jednom řádku příjmení i jméno oddělené

čárkou, lze nastavit jako oddělovač čárku a pak řadit buď podle jména, nebo podle příjmení (Pole1 či Pole2)

dále lze nastavit řazení pouze jednoho vybraného sloupce, rozlišování malých a velkých písmen a jazyk řazení

Page 97: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 3: Tabulka Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas97

Výpočty v tabulce Tabulka – Vzorec standardně nabídne součet buněk vlevo nebo nad

aktuální buňkou: =SUM(LEFT) či =SUM(ABOVE) Vložit funkci – výběr z několika základních funkcí možnost použít i uživatelské vzorce pomocí

standardních operátorů, funkcí a označení buněk tabulky, např. =3*a1^2–5*b1^3

doporučení: nevhodné pro složitější výpočty (postrádá většinu funkcí

běžných u tabulkových kalkulátorů) v takovém případě raději pracujte s tabulkou Excelu

F9 – aktualizace vybraného vzorce při změně hodnot

32 )B1.(5)A1.(3

Page 98: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 3: Tabulka Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas98

Změna počtu řádků či sloupců

Tabulka – Vložit Tabulka – vloží tabulku na pozici kurzoru (i do buňky tabulky) Sloupce nalevo – vloží vybraný počet sloupců vlevo od aktuálního Sloupce napravo – vloží vybraný počet sloupců vpravo od aktuálního Řádky nad – vloží vybraný počet řádků nad aktuální Řádky pod – vloží vybraný počet řádků pod aktuální Buňky – vloží vybraný počet buněk a nabídne způsob posunu

Tabulka – Odstranit Tabulka (vybranou tabulku odstraníme také klávesou Backspace) Sloupce – platí pro aktuální sloupec nebo pro sloupce s výběrem Řádky – platí pro aktuální řádek nebo pro řádky s výběrem Buňky – odstraní aktuální buňku nebo buňky s výběrem; nabídne

způsob posunu

Page 99: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 3: Tabulka Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas99

Panel nástrojů Tabulky a ohraničeníRuční návrh tabulky

Zobrazit – Panely nástrojů – Tabulky a ohraničení Tabulka – Navrhnout tabulku První řádek ikon

kreslení čar v tabulce gumování čar v tabulce typ čáry tloušťka čáry barva čáry umístění čáry (panel

Ohraničení a stínování) barva výplně

Druhý řádek ikon vložit tabulku sloučit buňky rozdělit buňky zarovnat vlevo nahoru řádky stejně vysoké sloupce stejně široké automatický formát směr textu seřazení součet buněk

Page 100: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 3: Tabulka Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas100

Vlastnosti tabulkyTabulka – Vlastnosti tabulky karta Tabulka

Upřednostňovaná šířka – šířka celé tabulky (v pixelech či procentech)

Zarovnání – doleva, na střed, doprava Obtékání – žádné, okolo Odsazení zleva (o kolik) Umístění – přesná pozice tabulky Ohraničení a stínování Možnosti – okraje všech buněk tabulky, mezery mezi buňkami,

úprava šířky tabulky podle textu karta Buňka

Upřednostňovaná šířka (v pixelech či procentech) Svislé zarovnání – nahoru, doprostřed, dolů Možnosti – nastavení okrajů jednotlivých buněk

Page 101: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 3: Tabulka Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas101

Další možnosti tabulek Skrýt mřížku – zapne/vypne pomocnou mřížku tabulky

netiskne se nejedná se o ohraničení

Směr textu text v buňce tabulky je možno natočit o 90 stupňů volbou Formát – Směr

textu (platí i pro textové pole) jiný úhel bychom museli řešit pomocí textového pole nebo WordArtu

Přizpůsobit obsahu

tabulka přesně ohraničuje v ní obsažený text; při psaní se šířka buňky může zvětšovat

oknu pro web; v zobrazení při tisku bude tabulka zobrazena na šířku stránky

pevná šířka sloupce „zamkne˝ šířku sloupců tabulky; text v buňkách se bude zalamovat

řádky stejně vysoké sloupce stejně široké

V buňce tabulky může být další vnořená tabulka

Page 102: Bi1011 prezentace-word

4. Vložit

Page 103: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas103

KonecVložit – Konec Konec stránky – vynucené ukončení stránky na pozici kurzoru Zalomení sloupce – vynucené ukončení sloupce na pozici

kurzoru Konec obtékání textu – vynucené ukončení obtékání obrázku

textem na pozici kurzoru

Oddíl je část textu s výrazně odlišným formátovánímTypy konců oddílu: Na další stránce – nový oddíl začne na nové stránce Na stejné stránce – nový oddíl začne na téže stránce Na sudé resp. liché stránce – nový oddíl začne na sudé resp.

liché stránce; používá se, např. má-li nová kapitola začínat na sudé, resp. liché stránce

Page 104: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas104

Číslování stránekVložit – Čísla stránek Umístění

provádí se v režimu zobrazení záhlaví nebo zápatí stránky je možno dodatečně přesunout kamkoli na stránku

Zarovnání vlevo, vpravo, uprostřed, uvnitř, vně

(pro různé zobrazení sudých a lichých čísel) Zobrazit číslo na první stránce

ano/ne Formát – upřesnění formátování číslování

číslovací posloupnost včetně čísla kapitoly – u čísla stránky je uvedeno i číslo kapitoly

oddělené zvoleným oddělovačem číslování stránek – číslovat od/pokračovat v číslování z

předchozího oddílu

Page 105: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas105

Záhlaví a zápatíZobrazit – Záhlaví a zápatí oblast stránky nad a pod hranicí textu (v oblasti horního

a dolního okraje stránky) aktivuje se též vložením čísel stránek (Vložit – Čísla

stránek) automaticky se objeví panel nástrojů Záhlaví a zápatí slouží ke vkládání informací (včetně grafiky), které se

opakují na všech stránkách oddílu celkový pohled na stránku včetně záhlaví a zápatí –

Náhled Soubor – Vzhled stránky – Rozložení: nastavení

rozměrů, umístění a dalších vlastností Záhlaví a zápatí

Page 106: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas106

Panel nástrojů Záhlaví a zápatí Vložit automatický text – vloží vybranou položku autotextu Vložit pole STRÁNKA – pole zajišťující automatické číslování stránek Vložit počet stránek – číslo určující celkový počet stránek v dokumentu Formát čísel stránek – umožní nastavení formátu číslování stran Vložit pole DATUM – vloží pole aktuální datum (lze aktualizovat) Vložit pole ČAS – vloží pole aktuální čas (lze aktualizovat) Vzhled stránky – umožní nastavit vzhled stránky (např. pro aktuální oddíl) Zobrazit či skrýt text dokumentu Stejné jako minulé – nastaví záhlaví či zápatí jako v předchozím oddílu Přepnout mezi záhlavím a zápatím Zobrazit předchozí – předchozí oddíl Zobrazit další – další oddíl Zavřít – ukončí práci se záhlavím a zápatím – návrat do textu dokumentu

Aktualizace vybraného pole: klávesa F9

Page 107: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas107

Datum a časVložit – Datum a čas velký výběr formátů volba jazyka Aktualizovat automaticky

vždy při otevření a před tiskem souboru vypnutí – konstantní text, nikoli pole (ruční aktualizace pole – F9)

Výchozí vybraný formát data/času bude nabízen jako

výchozí pro nové dokumenty

Page 108: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas108

Automatický textVložit – Automatický text pro vkládání opakovaných frází, jmen, adres, ale i obrázků, tabulek a

jiných objektů

hotový automatický text lze do dokumentu vložit: Vložit – Automatický text – výběr z možností v dolní části Vložit – Automatický text – Automatický text – Automatický text – vybrat –

Vložit začít psát autotext a stisknout F3 začít psát autotext, po čtyřech písmenech se objeví, stisknout F3 či Enter

nový automatický text lze vytvořit: z výběru kombinací kláves Alt+F3 Vložit – Automatický text – Nový z výběru: Vložit – Automatický text – Automatický text (zde je možno

nastavit pro automatický text zkratku) kopírováním přes schránku

Page 109: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas109

Karta Automatický textVložit – Automatický text – Automatický text –

Automatický text Nabízet položky automatického textu – po zapsání

prvních 4 písmen automatického textu Přidat – nový automatický text z výběru Odstranit – odstraní vybranou položku

automatického textu Vložit – vloží položku automatického textu do

dokumentu Panel nástrojů – zapne panel nástrojů Automatický

text Oblast hledání – z jakého dokumentu budou

nabízeny položky autotextu

Page 110: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas110

SymbolVložit – Symbol rozsah klávesnice je omezený existuje několik způsobů, jak vložit do dokumentu méně

používané či jinak exotické znaky Vložit – Symbol – Symboly

Písmo – výběr fontu; Symbol, Wingdings, Webdings Automatické opravy – zapne kartu Automatických oprav Klávesová zkratka – nastavení klávesové zkratky pro vybraný

znak Kód znaku – číslo znaku ve zvoleném kódování (problematika

kódování přesahuje rozsah výkladu; zájemci viz www.cestina.cz) Vložit – Symbol – Speciální znaky

některé další důležité znaky, jako např. pevná mezera Jiný způsob: znát klávesové zkratky či kódy důležitých znaků

Page 111: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas111

KomentářVložit – Komentář Komentář je doplňkový text, který je zobrazován a tisknut

volitelně (standardně se netiskne); často se využívá pro potřeby revizí

Dokument může být komentován více recenzenty Nástroje – Možnosti – Informace o uživateli (změna recenzenta)

Panel nástrojů – Revize – Zobrazit – Komentář vypne/zapne všechny komentáře

Panel nástrojů Revize – Zobrazit – Recenzenti vypnutí komentářů vybraného recenzenta

Zobrazit – Značky vypne/zapne zobrazení komentářů a dalších značek v dokumentu

Tisk dokumentu s komentáři: Soubor – Tisk – Vytisknout: Dokument se značkami

Panel nástrojů Revize – Nový komentář – Hlasový komentář komentáře můžeme nahrát v akustické podobě z mikrofonu

Page 112: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas112

Poznámka pod čarou a vysvětlivka

Vložit – Odkaz – Poznámka pod čarou Používá se pro popis detailů, které autor nechce uvádět

přímo v textu; zpřehlednění dokumentu Poznámky pod čarou:

přímo na stránce s textem, který na ně odkazuje standardně číslovány 1, 2, 3…

Vysvětlivky: shromážděny na konci dokumentu standardně číslovány i, ii, iii…

Oba druhy poznámek jsou číslovány automaticky existuje na ně hypertextový odkaz z textu (kliknutí na číslo

poznámky) při přejetí myši se zobrazí text poznámky

Page 113: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas113

Poznámka a vysvětlivka Umístění

Poznámky pod čarou konec stránky pod textem

Vysvětlivky na konci oddílu na konci dokumentu

Převést poznámky na vysvětlivky vysvětlivky na poznámky zaměnit

Formát číslování určení posloupnosti číslování

Vlastní značky každá vysvětlivka může mít

speciální značku

Začít od počátek číslování

Číslování Průběžně Na každý oddíl zvlášť

Změny použít na Tento oddíl Celý dokument

Zobrazit – Poznámky pod čarou – ve všech režimech kromě Rozložení při tisku lze editovat:

oddělovač poznámky pod čarou pokračování poznámky na další stránce

Page 114: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas114

TitulekVložit – Odkaz – Titulek

Postup ručního číslování: klikněte na objekt (např. do tabulky) Vložit – Odkaz – Titulek (nebo pravé tlačítko myši – Titulek) nastavit dle potřeb při vložení titulku mezi jiné dojde k automatickému přečíslování k vloženému titulku lze doplnit libovolný text

Postup automatického číslování: Vložit – Odkaz – Titulek (nebo pravé tlačítko myši – Titulek) nastavit dle potřeb Automatický titulek – zaškrtnout druh objektu(-ů), které se mají

číslovat následně vytvářené objekty (vybraného druhu) budou

automaticky otitulkovány

vložení titulku

ručněpouze pro vybrané

objekty

automatickypro všechny nově vytvářené objekty

zvoleného typu

Page 115: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas115

Nastavení vlastností titulku

Titulek – ukázka titulku Popisek – výběr popisku Umístění – nad či pod objektem Nový popisek – pokud nám standardní výběr nevyhovuje Odstranit jmenovku – odstraní jmenovku ze seznamu

popisků (pouze pro uživatelské popisky) Číslování – nastavení způsobu číslování Automatický titulek – výběr objektů, které se budou číslovat

automaticky při jejich vytvoření Formát stylu Titulek, který se při použití titulku vytvoří, lze

nastavit v podokně Styly a formátování

Page 116: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas116

Křížový odkazVložit – Odkaz – Křížový odkaz Skok na určitý objekt v dokumentu (tabulku, obrázek, nadpis…) Platí pouze pro objekty v jednom dokumentu; pro skok na jiný

dokument použijeme obecnější Hypertextový odkaz Typ odkazu – na jaký objekt má odkaz mířit Vložit odkaz na – upřesnění textu odkazu Hypertextový odkaz – pro možnost odskoku na cíl pomocí

Ctrl+kliknutí myši Slova nahoře/dole – doplní směr umístění odkazu, pokud není

uveden již ve volbě Vložit odkaz na Pro titulek – výběr titulku (čísla), pro který vytváříme křížový odkaz Aktualizace při změně

automaticky při otevření či tisku souboru ručně: vybrat aktualizovanou část (či vše), klávesa F9

Page 117: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas117

Rejstřík(pole Index)

Možnost automatického generování rejstříku z vybraných slov nebo z připraveného seznamu slov

Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy – Označit Označit: označování slov pro rejstřík; přepne se do režimu zobrazování netisknutých znaků Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy – Označit vše: označí všechny výskyty vybraného slova Hlavní položka – vytvoří hlavní položku rejstříku Vnořená položka – vytvoří vnořenou položku rejstříku; další úrovně po dvojtečkách Křížový odkaz – odkaz na jinou položku rejstříku Aktuální stránka – číslo aktuální stránky (standard) Rozsah stránek – pomocí předem vytvořené záložky (pro označený text) je možno např. určit celou

kapitolu Čísla stránek zarovnat doprava – je-li tato volba aktivována, pak lze nastavit Vodící znak Vodící znak – zobrazuje se opakovaně od slova k číslu stránky Formáty

výběr vzhledu rejstříku návrh vlastního formátu: Podle šablony – Změnit

Typ – odsazený (zabere více místa na stránce) či zarovnaný Sloupce – počet sloupců rejstříku Aktualizace při změně

automaticky při otevření či tisku souboru ručně: vybrat aktualizovanou část (či vše), klávesa F9

Smazání položky rejstříku – zobrazit netisknuté znaky, smazat výraz ve slož. závorkách {XE atd.}, aktualizovat rejstřík

POZOR! Při tvorbě rejstříku a dalších automatických seznamů záleží na velikosti písmen (např. u

volby Označit vše)

Page 118: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas118

Konkordanční soubor

běžný dokument Wordu obsahující tabulku s jedním nebo dvěma sloupci 1. sloupec: hledaný tvar slova pro rejstřík v dokumentu 2. sloupec: vzhled termínu v rejstříku pokud má tabulka pouze 1 sloupec, předpokládá se, že 1. sloupec = 2. sloupec

způsob použití Vložit – Odkazy – Rejstřík a seznamy – Automaticky – vyhledat konkordanční

soubor Vložit – Odkazy – Rejstřík a seznamy – OK

Hérakleita Hérakleitos z EffezuPythagorův Pythagoras ze SamuAppoloniova Appolonius z Targy

slouží k automatickému vyhledání slov pro rejstřík a jeho vytvoření

ukázka možného vzhledu konkordančního souboru

Konkordance – slovník:soupis shodných míst z jedné nebo několika knih

Page 119: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas119

Obsah (pole TOC)

Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy – ObsahObsah je automaticky vytvářen ze stylů odstavců Nadpis 1, Nadpis 2,

Nadpis 3 atd. Zobrazit čísla stránek – standardní nastavení Čísla stránek zarovnat doprava – použito-li, lze použít vodící znak Namísto čísel stránek použít hypertextové odkazy (pro web) Vodící znak – „výplňový” znak mezi názvem kapitoly a číslem stránky Formáty – výběr vzhledu obsahu (změna stylů) Zobrazit úrovně – kolik úrovní nadpisů bude použito pro generování

obsahu Možnosti – úrovně osnovy, položky z polí: další možnosti zdroje

obsahu Změnit – je-li zvolen Formát Podle šablony; vlastní formátování

obsahu

Page 120: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas120

Seznam obrázkůVložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy – Obrázky můžeme vytvořit nejen seznam obrázků, ale libovolných

objektů opatřených titulkem (rovnic, tabulek…) Volby již většinou známe:

Zobrazit čísla stránek – standardní nastavení Čísla stránek zarovnat doprava – pak lze použít vodící znak Namísto čísel stránek použít hypertextové odkazy (pro web) Vodící znak – „výplňový” znak mezi názvem objektu a číslem stránky Formáty – výběr vzhledu seznamu Popisek titulku – výběr popisku Včetně popisku a čísla – zobrazení/vypnutí automaticky

generovaných informací Možnosti – další upřesnění nastavení (styly, pole) Změnit – je-li zvolen Formát Podle šablony; vlastní formátování

seznamu

Page 121: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas121

Seznam citací (pole TOA)

Jako tvorba rejstříku Možnost členit citace do kategorií V textu může být vyhledána krátká citace

nesmí být uvedena před dlouhou musí se použít tlačítko Vyhledat vše

Page 122: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas122

ObrázekVložit – ObrázekWord umožňuje vkládat různé druhy obrázků: Kliparty – rozšiřitelná galerie MS Office; vektorové upravitelné kresby

je možno je vyhledat podle názvu (s každým obrázkem se ukládají klíčová slova; pravým tlačítkem na obr. v galerii – Upravit klíčová slova) či přípony

nechat si zobrazit galerii strukturovanou podle kategorií (Galerie médií – Kolekce sady Office)

galerii možno spustit i samostatně: soubor MSTORE.EXE Ze souboru – externí grafický soubor; Word dovoluje vložit celou řadu formátů

a pro další nainstalovat importní filtry Ze skeneru nebo fotoaparátu – vložení grafiky přímo z digitálního zařízení Organizační diagram – strukturované schéma; panel nástrojů Nová kresba – možnost nakreslit novou grafiku na Kreslicí plátno Automatické tvary – různé připravené tvary s možností popisku WordArt – „umělecký” text; různé možnosti nastavení, prostorové efekty;

panel nástrojů WordArt Graf – vložení grafu vygenerovaného z tabulky

Page 123: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas123

Vlastnosti obrázkupravým tlačítkem myši na obrázku – Formát obrázku (či Formát –

Obrázek)

karta Barvy a čáry barva, tloušťka a styl obrysu, průhlednost

karta Velikost výška, šířka, otočení, měřítko (vše lze nastavit i ručně) zachovat poměr výšky a šířky vzhledem k původní velikosti obrázku

karta Obrázek Oříznutí Barva Jas Kontrast

karta Pozice – viz. karta Textové pole

u automatických tvarů s textem karta Web

alternativní text pro export do HTML jazyka

Page 124: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas124

Karta Pozice v textu – obrázek se chová jako znak textu (lze jej jako text

přesouvat) obdélník – obdélníkový okraj; lze posouvat a obtékat textem těsné – pro těsné obtékání textem za textem – obrázek je překryt textem před textem – text je překryt obrázkem Upřesnit – Umístění obrázku

nastavení vodorovné a svislé pozice vůči různým objektům Přesunovat objekt s textem (ke kterému je ukotven) Uzamknout ukotvení – kotvu nelze přesunovat Povolit překrytí – pro obrázky se stejným typem obtékání

(nastavení z-pozice: pravé tlačítko na obrázku, Pořadí) Upřesnit – Obtékání textu

Styl obtékání – další upřesnění pozice obrázku v textu; zřejmé z náhledů Zalomit text – způsob zalomení obtékaného textu Vzdálenost od textu – pouze styl obtékání Obdélník dovoluje nastavit

všechny okraje

Page 125: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas125

Automatické tvary čáry spojovací čáry základní tvary šipky vývojové diagramy hvězdy a nápisy popisky další automatické tvary

Page 126: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas126

Kotva a Kreslicí plátno Kotva

Určuje, ke kterému odstavci je obrázek ukotven Nezobrazí se, je-li nastavená pozice objektu V textu Nástroje – Možnosti – Zobrazení – Kotvy objektů

zobrazení kotvy Při pohybu tohoto odstavce se bude obrázek pohybovat s ním

je-li aktivována volba Formát obrázku – Pozice – Upřesnit – Umístění obrázku – Přesunovat objekt s textem

Pozici kotvy lze uzamknout Formát obrázku – Pozice – Upřesnit – Umístění obrázku – Uzamknout

ukotvení Kreslicí plátno

Umožňuje společnou manipulaci s více nakreslenými objekty Nástroje – Možnosti – Obecné – Při vkládání automatických tvarů

vytvořit automaticky kreslicí plátno vypne/zapne automatické vytvoření Kreslicího plátna

Page 127: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas127

Textové poleVložit – textové pole obdélníková oblast pro psaní textu lze ji umístit kdekoli na stránce, i mimo hranice textu, do

záhlaví a zápatí chová se do jisté míry jako obrázek dovoluje nastavit směr textu

Formát – Směr textu (90tistupňové natočení obsahu textového pole)

lze nastavit barvu pozadí, ohraničení, zarovnání, pozici v textu… (místní nabídka)

lze vkládat do Kreslicího plátna; po seskupení s grafikou se změní na obrázek

požadujete-li těsné obtékání textu nebo otočení bloku textu, použijte WordArt (také by šlo kopírovat textové pole do schránky a následně vložit jako obrázek)

Page 128: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas128

DiagramVložit – Diagram umožňuje vložit 6 druhů diagramů pro

zobrazení různých druhů strukturovaných informací

u každého druhu diagramu je možno vkládat textové popisky a měnit počet, velikost, vzhled a další vlastnosti objektů

automaticky zapne panel nástrojů Diagram umožňující měnit velikost, formátování a další vlastnosti diagramu

Page 129: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas129

Vložit soubor

Vložit – Soubor umožňuje vložit obsah externího souboru do

dokumentu některé druhy souborů mohou vyžadovat

instalaci převaděče standardně pro textové formáty, ale i tabulka

Excelu či webová stránka (formát HTM či HTML)

Page 130: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas130

ObjektVložit – Objekt vložení různých druhů objektů do dokumentu jejich počet závisí na nainstalovaných

programech některé druhy objektů mohou vyžadovat instalaci

převaděče některé objekty jsou standardní součástí MS

Office

Page 131: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas131

Objekt Editor rovnicVložit – Objekt – Editor rovnic součást MS Office pokud chybí, je nutno jej nainstalovat z instalačního CD MS Office horní řádek – symboly; často používané jsou uvedeny přímo na

tlačítku dolní řádek – šablony (závorky, matice, odmocniny, integrály…)

lze je na výběr aplikovat i dodatečně nepoužívat psané závorky; závorky Editoru se velikostí automaticky

přizpůsobí obsahu několik stylů, nejpoužívanější:

Matematika – proměnné kurzívou, rozpoznané funkce normálně (pozor, anglická syntaxe funkcí!); mezery: Ctrl+mezerník

Text – normálně, mezery mezerníkem Matice – tučné písmo (tedy vhodné např. i na vektory)

lze definovat vlastní nastavení stylů, mezer, písma apod. osobní zkušenost – občas mrzne, při práci průběžně ukládat! lze spustit samostatně: soubor EQNEDT32.EXE

Page 132: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas132

PoleVložit – Pole Pole reprezentuje proměnlivý text Příklady polí: aktualizovatelné datum a čas, číslování

stránek, rejstřík, obsah, vzorce v tabulkách, automatický text, titulky, šablony, rovnice…

zobrazení „technického” zápisu pole: Nástroje – Možnosti – Zobrazit – Kódy polí Vložit – Pole – vybrat pole – Kódy polí (podrobná znalost syntaxe polí ve spojení s VBA umožňuje

programové ovládání některých vlastností Wordu) Kategorie – pole jsou členěna do skupin Popis – informace o vybraném poli Možnosti – podrobnější nastavení vybraného pole Aktualizace vybraného pole: F9 Úprava pole – pravým tlačítkem myši – Upravit pole

Page 133: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas133

ZáložkaVložit – Záložka označená část dokumentu resp. pozice v dokumentu záložku je třeba jednoznačně pojmenovat

název záložky nesmí začínat číslem název záložky nesmí obsahovat mezery

záložky lze řadit abecedně nebo podle umístění v dokumentu

Přidat – přidá novou záložku do seznamu Odstranit – odstraní vybranou záložku Skryté záložky – zobrazí interní záložky Wordu Skok na vybranou záložku:

Vložit – Záložka – Přejít na Úpravy – Přejít na – Záložka

Zobrazení záložek: Nástroje – Možnosti – Zobrazení – Záložky

Page 134: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas134

Hypertextový odkazJak vložit:

Vložit – Hypertextový odkaz Ctrl+ K Ikona v panelu nástrojů Standardní

Odkaz na: externí soubor místo v aktuálním dokumentu (objekt musí být definován) místo v jiném dokumentu (např. Cil_odkazu.doc#Kapitola 3) vytvořit nový soubor (bude vytvořen soubor jako cíl odkazu) odkaz na elektronickou adresu (při kliknutí se otevře poštovní prg. s

adresou) Důležité:

Zobrazený text – text v dokumentu Wordu Adresa – adresa dokumentu (místa, e-mail) zapsaná podle HTML pravidel Komentář: zobrazuje se při přejetí myši nad odkazem

Zobrazit – Panely nástrojů – Web: umožňuje listování v hypertextu Pravé tlačítko myši na odkazu – možnost kopírování, úprav, smazání…

Page 135: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas135

Cesta k souboru Absolutní cesta k souboru:

C:\Dokumenty\MI\Cil_odkazu.doc Relativní cesta k souboru:

MI\Cil_odkazu.doc Výhoda: při přesunu složky

Dokumenty jinam zůstane odkaz funkčníC:

Dokumenty

MI

Cil_odkazu.doc

Odkazy.doc

aktuální soubor

Page 136: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 4: Vložit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas136

Hypertextové odkazyUvedeným postupem lze realizovat i odkaz na jiný

typ souboru: obrázek videoklip zvukový soubor program odkaz na konkrétní místo v dalších aplikacích

Microsoftu…

Dokument se otevře v programu, se kterým je ve Windows asociován

Page 137: Bi1011 prezentace-word

5. Zobrazit

Page 138: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 5: Zobrazit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas138

Způsoby zobrazení dokumentu ve Wordu

NormálněZobrazit – Normálně (Alt + Shift + N, třetí ikona zleva v levém dolním rohu)

neformátované zobrazení pro psaní textu bez hranic textu, záhlaví, zápatí, neobtékaných obrázků a dalších objektů vlevo sloupec zobrazující názvy stylů (šířka: Nástroje – Možnosti – Zobrazení – Šířka

oblasti stylů či myší) Rozložení webové stránky

Zobrazit – Rozložení webové stránky (druhá ikona zleva v levém dolním rohu)

náhled dokumentu před exportem do HTML zobrazuje pozadí, text se přizpůsobuje oknu apod.

Rozvržení při tisku Zobrazit – Rozvržení při tisku (Ctrl+ALt+P, třetí ikona zleva v levém dolním rohu)

běžné formátované zobrazení pro formátování a další úpravy textu záhlaví a zápatí nebo text stránky se zobrazuje šedě

Osnova Zobrazit – Osnova (Ctrl+ALt+O, čtvrtá ikona zleva v levém dolním rohu)

zobrazení hierarchické struktury dokumentu možnost změn hierarchie (výměna kapitol, změna úrovně kapitoly apod.)

Page 139: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 5: Zobrazit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas139

Další možnosti zobrazení dokumentu

Rozvržení dokumentuZobrazit – Rozvržení dokumentu (ikona v panelu nástrojů Standardní)

podokno pro rychlou orientaci v dlouhých dokumentech s hierarchií nadpisů Náhled

Soubor – Náhled (Ctrl+Alt+I, Ctrl+F2, (ikona v panelu nástrojů Standardní)

předtiskové zobrazení dokumentu zobrazení včetně záhlaví a zápatí

Celá obrazovkaZobrazit – celá obrazovka

zobrazí dokument bez rušivých vlivů panelů nástrojů, nabídek a jiných prvků

LupaZobrazit – Lupa

nastavení velikosti pohledu na dokument pohodlněji z panelu nástrojů Standardní

Page 140: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 5: Zobrazit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas140

Další volitelně zobrazitelné objekty Wordu

Podokno úlohZobrazit – Podokno úloh

obsah podokna vybereme po kliknutí na šipku vedle titulku podokna Panely nástrojů

Zobrazit – Panely nástrojů zatržené panely jsou aktivní některé se zobrazí automaticky v závislosti na akci uživatele (WordArt, osnova…)

PravítkaZobrazit – Pravítko

při rozvržení při tisku lze volitelně zobrazit svislé pravítko (Nástroje – Možnosti – Zobrazit – Svislé pravítko)

Záhlaví a zápatíZobrazit – Záhlaví a zápatí

ZnačkyZobrazit – Značky

zobrazí se panel nástrojů Revize zobrazí se komentáře a další značky

Poznámky pod čarouZobrazit – Poznámky pod čarou

Page 141: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 5: Zobrazit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas141

Hierarchická struktura dokumentu

U složitějších a rozsáhlejších dokumentů, obsahujících témata a podtémata

Doporučuje se alespoň rámcově připravit předem

Co nejmenší počet úrovní; maximálně 3 Velikosti názvů kapitol by měly odpovídat

úrovni kapitole v hierarchii dokumentu S hierarchickou strukturou pracujeme pomocí

osnovy dokumentu (Zobrazit – Osnova)

Page 142: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 5: Zobrazit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas142

Osnova dokumentu 1/2Využití osnovy

Speciální zobrazení dokumentu sloužící k práci s jeho hierarchickou strukturou (pro složitější dokumenty)

Umožňuje: Zobrazit různou úroveň struktury dokumentu (pouze hlavní

kapitoly, podkapitoly 1. úrovně atd.) Měnit vertikální pořadí nadpisů kapitol (změna pořadí

kapitol včetně obsahu) Měnit horizontální zařazení nadpisu v hierarchii dokumentu

(tedy např. udělat z nadpisu podnadpis) Dovoluje pracovat s vícesouborovými dokumenty

(složenými z několika souborů); vícesouborové dokumenty jsou organizovány pomocí hlavního dokumentu

Page 143: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 5: Zobrazit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas143

Osnova dokumentu 2/2Panel nástrojů Osnova

Šipky – přesun aktuálního odstavce v hierarchii nadpisů buď horizontálně, nebo vertikálně

Úroveň osnovy (pole mezi šipkami) – zobrazení názvu stylu s kurzorem

+,– rozbalení resp. sbalení podvětve v hierarchii struktury osnovy Zobrazit úroveň (pole) – volba maximálně zobrazovaných úrovní

hierarchie osnovy Zobrazit pouze první řádek – náhled prvních řádků odstavců Formátovací znaky v osnově – jsou/nejsou zobrazeny Aktualizovat obsah – umožní aktualizovat obsah po změně osnovy Přejít na obsah – odskok na vytvořený obsah dokumentu Pokud požadujeme číslované nadpisy kapitol, které při přesunech

v osnově dodržují horizontální i vertikální hierarchii, je třeba zvolit vhodný styl (Formát – Odrážky a číslování – Víceúrovňové – např. druhý ve druhé řadě)

Page 144: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 5: Zobrazit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas144

Hlavní a vnořené dokumenty 1/2

Velmi dlouhé dokumenty je vhodné rozdělit na několik podsouborů (např. podle kapitol)

Hlavní dokument je jakýsi správce, který nám se vnořenými dokumenty dovoluje manipulovat, aniž je otvíráme

poklepání na ikoně vnořeného dokumentu – otevření; lze uložit pod novým názvem se zachováním vazby

zámek u vnořeného dokumentu – tento je otevřen a nelze s ním tedy z hlavního dokumentu manipulovat

ikona zámek v panelu nástrojů Osnova – uzamčení vnořeného dokumentu proti úpravám i bez jeho otevření

Page 145: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 5: Zobrazit Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas145

Hlavní a vnořené dokumenty 2/2

Zobrazit osnovu nebo hlavní dokument přepínač zobrazení struktury dokumentu

Sbalit/rozbalit vnořené dokumenty vnořené dokumenty se zobrazí jako HTX odkazy/celé

Vytvořit vnořený dokument vytvoří vnořený dokument z výběru

Odstranit vnořený dokument odstraní vybraný vnořený dokument

Vložit vnořený dokument vloží další vnořený dokument ze souboru

Sloučit vnořené dokumenty sloučí vybrané vnořené dokumenty do jednoho

Rozdělit vnořený dokument rozdělí vybraný vnořený dokument na části

Uzamknout dokument uzamkne vybraný dokument

Page 146: Bi1011 prezentace-word

6. Úpravy

Page 147: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 6: Úpravy Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas147

Kopírování a VyjmutíMožnosti kopírování: Úpravy – Kopírovat ikona na panelu nástrojů Standardní Ctrl+CDo schránky lze vložit až 24 objektů z různých prg. Zobrazit – Podokno úloh – Schránka

zobrazení obsahu schránky Vložit vše

všechny objekty ze schránky vloží do dokumentu Vymazat vše

všechny objekty vymaže ze schránky Šipka u objektu – Odstranit

odstraní vybraný objekt ze schránkyČastý dotaz: pokud kopírujeme (vyjmeme) text či objekt se znakem konce

odstavce, bude se text při vložení ze schránky zalamovat (vznikne nový odstavec)

Vyjmutí: stejně jako kopírování, ale objekt se ze zdroje vymaže

Úpravy – Vyjmout ikona na panelu nástrojů

Standardní Ctrl+X

Page 148: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 6: Úpravy Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas148

VloženíObsah schránky vložíme na pozici kurzoru: Úpravy – Vložit (vloží naposledy kopírovaný/vkládaný objekt) ikona na panelu nástrojů Standardní

(vloží naposledy kopírovaný/vkládaný objekt) Ctrl+V (vloží naposledy kopírovaný/vkládaný objekt) kliknutím na zvolený objekt v podokně schránkaÚpravy – Vložit jinak obsah schránky vloží v jiném formátu, například text vloží jako

obrázek; možnosti jsou závislé na druhu kopírovaného objektu Propojení: vkládáme-li kopii objektu z jiného dokumentu, bude se

při změně zdroje aktualizovat i cílÚpravy – Vložit jako hypertextový odkaz rychlé získání odkazu na kopírovaný zdroj

Page 149: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 6: Úpravy Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas149

Zpět, Znovu a Opakovat Zpět (Ctrl+Z)

zruší poslední akci; pomocí šipky u příkazu lze zrušit několik akcí najednou

Znovu (Ctrl+Y) zopakuje naposledy zrušenou akci; pomocí šipky

u příkazu lze obnovit několik akcí najednou Opakovat (Ctrl+Y)

zopakuje naposledy provedenou akci (je-li možno)

Page 150: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 6: Úpravy Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas150

Vymazat

Úpravy – Vymazat – Formáty vymaže formátování výběru, obsah

ponechá netýká se zvýraznění

Úpravy – Vymazat – Obsah vymaže obsah výběru nebo znak vpravo

od kurzoru

Page 151: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 6: Úpravy Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas151

Kopírování formátuSpeciální druh kopírování, který přenese

formátování zdrojového textu na cíl; obsah se nekopíruje

Postup: označíme text se zdrojovým formátem klikneme na ikonu; změna kurzoru na

štětec (smeták?) táhneme myší přes text, který chceme

formátovat (stisknuté levé tlačítko)

Page 152: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 6: Úpravy Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas152

Vybrat vše

Úpravy – Vybrat vše Jako výběr označí celý obsah

dokumentu Rychleji Ctrl+A Vhodné např. pro aktualizaci všech

polí klávesou F9

Page 153: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 6: Úpravy Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas153

NajítÚpravy – Najít Vyhledá v dokumentu zadaný text. Základní postup:

Kurzor na začátek dokumentu Napsat hledané slovo do pole Najít Najít další

Pokročilejší hledání: tlačítko Více Rozlišovat malá a velká písmena – malá a velká písmena ve slově musí přesně

odpovídat Pouze celá slova – oddělená mezerami nebo interpunkcí Použít zástupné znaky – viz seznam zástupných znaků po stisku Speciální

? nahradí právě jeden znak * nahradí libovolnou skupinu znaků

Foneticky (angličtina) – vyhledá slova znějící dle zadání (moc to nefunguje) Najít všechny tvary slova (angličtina) – vyhledá i další tvary slov Formátování – hledání podle formátu textu Speciální – hledání speciálních znaků, např. konce odstavce Podmínky hledání se kombinují (lze např. hledat libovolnou modrou číslici)

Procházení dokumentu po objektech – ikona kuličky v dolní části svislého posuvníku

Page 154: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 6: Úpravy Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas154

Nahradit Nalezený text bude nahrazen; dialog je

obdobný dialogu Najít U hledaného i nahrazovaného textu lze

nastavit formátování (tedy mohu např. vyhledat všechna modrá slova „kruh” a nahradit je červenými slovy „čtverec”)

pomocí speciálních znaků mohu zajistit např. i nahrazování slov stejného základu

Page 155: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 6: Úpravy Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas155

Složitější nahrazování – příklad

Všechny výskyty červeného slova „kruh”, ale i kruhový, kruhová apod. nahradí m

odrým slovem

čtverec

Page 156: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 6: Úpravy Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas156

Přejít na

Skok na zvolený objekt; standardně listujeme v objektech daného typu pomocí tlačítek Další a Předchozí

Můžeme zadat pořadové číslo objektu

Page 157: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 6: Úpravy Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas157

Word a externí objekt Objekt vložený do dokumentu

objekt je „vlepen” do dokumentu, stává se nezávislým na zdroji paměťová velikost dokumentu Wordu se zvětší o objekt při změně zdroje nelze objekt z Wordu aktualizovat

Objekt propojený s dokumentem objekt není součástí dokumentu Wordu, pouze je vytvořeno propojení (link) dokument Wordu se nezvětší o objekt při změně zdroje je možno objekt z Wordu aktualizovat možné potíže při změně umístění dokumentu – nutno aktualizovat propojení (F9)

Vložit a propojit (u obrázků) Kombinace obou popsaných postupů; obrázek bude uložen s textovým

dokumentem a použije se, nebude-li nalezeno propojení obrázek zabírá místo v dokumentu

Úpravy – Propojení editace propojení

Kdy použít propojení když se nějaká grafika opakuje v textu několikrát chceme-li mít neustále k dispozici aktuální verzi

Page 158: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 6: Úpravy Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas158

Editace vložených objektů Ctrl+Shift+F9 – převede vložený objekt na obrázek Vložit – Objekt – volba typu objektu – Vytvořit/Ze

souboru Takto vložené objekty je možno upravovat z Wordu

postupem Úpravy – Objekt (též z místní nabídky) Poklepáním myši se objekt otevře v asociované aplikaci Úpravy – Objekt

Upravit – úprava objektu z Wordu Otevřít – otevře objekt v asociovaném programu Převést – nabídka případné konverze objektu

Page 159: Bi1011 prezentace-word

7. Nástroje

Page 160: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas160

Kontrola pravopisu 1/4Základní použití

Slova, která Word nemá ve slovníku, podtrhne červenou vlnovkou (netiskne se) Vypnutí: Nástroje – Možnosti – Pravopis – Automatická kontrola pravopisu

pravé tlačítko myši – možnost výběru opraveného slovaNástroje – Pravopis (F7) Provede kontrolu překlepů slovo od slova s návrhy oprav Nekontroluje pravopis, pouze překlepy Porovnává slova v textu s vestavěným slovníkem Za chybu je považováno opakování stejných slov těsně za

sebou Kontroluje text od kurzoru do konce textu nebo do konce

výběru

Page 161: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas161

Kontrola pravopisu 2/4Dialog Pravopis a gramatika

Není ve slovníku – zobrazení slova k opravě Návrhy – návrhy oprav dle slovníku Jazyk slovníku Kontrolovat gramatiku – nelze pro ČJ Přeskočit – přeskočí označené slovo bez opravení; dále jej bude označovat za chybné Přeskakovat – bude přeskakovat všechny výskyty označeného slova automaticky, bez dalšího upozornění Přidat do slovníku – slovo je uznáno jako správné a bude přidáno do (uživatelského) slovníku Zaměnit – zamění označené slovo vybraným Zaměňovat – bude zaměňovat všechny výskyty označeného slova vybraným slovem automaticky Pokud nám žádná navrhovaná oprava nevyhovuje, opravíme v poli Není ve slovníku ručně, pak Zaměnit Autom. opravy – zvolená záměna bude zařazena do automatických oprav Zpět – zruší naposledy provedenou opravu

Page 162: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas162

Kontrola pravopisu 3/4Nastavení Pravopisu

Nástroje – Možnosti – Pravopis (nebo F7 – Možnosti)

Automatická kontrola pravopisu – zapne kontrolu Skrýt pravopisné chyby – zruší potržení chybných slov

červenou vlnovkou Opravy zobrazovat vždy – při kontrole překlepů

zobrazuje/nezobrazuje návrhy oprav Pouze z hlavního slovníku – k opravám se nepoužijí

uživatelské slovníky Přeskakovat slova velkými písmeny Přeskakovat slova s číslicemi Ignorovat adresy Internetu a souborů

Page 163: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas163

Kontrola pravopisu 4/4Vlastní slovníky

Nástroje – Možnosti – Pravopis – Vlastní slovníky – Nový

vytvoření nového slovníku standardně se použije připravený slovník CUSTOM.DIC

Slovníky jednoduché textové soubory s příponou DIC (dictionary) lze je běžným způsobem editovat např. v Poznámkovém bloku na každém řádku mají jedno slovo uživatelských slovníků je možno vytvořit několik (např. pro

různé jazyky, obory apod.) do slovníku, který je označen jako výchozí, se budou ukládat

nová slova určení výchozího slovníku či používaných slovníků při kontrole

provedeme např. postupem Možnosti – Vlastní slovníky

Page 164: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas164

Kontrola Gramatiky Pouze AJ, v češtině nelze kontrolovat

gramatiku zelené podtrhávání

Page 165: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas165

Vícejazyčné textyNástroje – Jazyk – Nastavit jazyk nastavení jazyka výběru

pokud to např. pro text kombinující Čj a Aj provedete, budete moci najednou kontrolovat pravopis v celém dvojjazyčném dokumentu

pro kontrolu pravopisu musí být k dispozici slovník (běžně se dodává pro Čj a Aj)

Neprovádět kontrolu jazyka ani gramatiky zakáže kontrolu pravopisu resp. gramatiky

Automaticky rozpoznávat jazyk pouze pro delší texty informace o použitém jazyce v informačním řádku nikoli změna klávesnice!

Page 166: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas166

Tezaurus Nástroje – Jazyk – Tezaurus (Shift+F7) Program nabízející synonyma k vybranému slovu

Nalezeno – vybrané slovo Významy – pokud má vybrané slovo více významů

(homonymum), Word je nabídne Nahradit synonymem – nabídka synonym Hledat – další hledání synonym ke slovu v poli Nalezeno

nebo Nahradit synonymem Předchozí – listování zpět v historii hledání

V Čj komplikuje použití Tezauru velké množství tvarů slov (časování a skloňování).

Page 167: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas167

Dělení slovNástroje – Jazyk – Dělení slov Automatické – nastaví dělení slov v celém

dokumentu Dělit slova psaná velkými písmeny Šířka oblasti pro dělení slov – oblast u pravého

okraje; menší oblast – menší nepravidelnost pravého okraje, ale děleno více slov a naopak

Max. dělených řádků za sebou – někdy může být vhodné z typografických důvodů zakázat dělení slov na více řádcích za sebou

Ručně – Word navrhne dělení slova, a je na uživateli, zda tento návrh přijme, odmítne nebo změní

Page 168: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas168

Počet slov

Nástroje – Počet slov Statistika dokumentu lze aplikovat i na vybranou část

dokumentu pomocí polí lze tyto (a další) údaje

vložit přímo do dokumentu

Page 169: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas169

Automatické shrnutí pouze pro anglický text vybere a uspořádá klíčové body dokumentu

na principu četnosti slov ve větách lze nastavit detailnost shrnutí v procentech

originálu nejlépe funguje v dobře strukturovaných

dokumentech, jako jsou např. vědecké články

Page 170: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas170

Automatické opravyVložit – Automatický text – Automatický text –

Automatické opravy Oprava dvou velkých počátečních písmen

OPraví KLasickou CHybu Velká písmena na začátku vět

konec věty Word rozezná podle tečky a mezery a konce odstavce

Psát první písmeno v buňce tabulky velkým písmenem

Velká počáteční písmena u názvů dnů (pouze pro Aj)

Opravit nastavení klávesnice (?Instalovat?) Opravit nechtěné zapnutí klávesy CAPS LOCK

Page 171: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas171

Slovník automatických oprav

pokud slovo napsané v dokumentu odpovídá slovu v levé části slovníku, bude nahrazeno objektem v pravé části

pro autokorekci běžných překlepů ke vkládání autotextu pomocí klíčového slova či zkratky

Nahrazovat text během psaní – aby to při psaní fungovalo (platí pouze pro slovník!)

Nahrazovat – co se nahradí Za – čím se to nahradí Prostý/formátovaný text – nezachová/zachová formátování

zdroje Přidat – přidá slovo do slovníku Odstranit – odstraní slovo ze slovníku Nahradit – nahradí slovo ve slovníku jiným Automaticky použít návrhy kontroly pravopisu – opravuje přímo

při psaní bez upozornění nevýhoda: nepředvídatelné nutno aktivovat Nástroje – Možnosti – Pravopis – Kontrola pravopisu

Page 172: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas172

Tlačítko autooprav Zobrazit tlačítko možnosti automatických

oprav u opravených slov se objeví tlačítko se

seznamem možností při přiblížení myši: Změnit zpět na – zrušení opravy Neopravovat automaticky – oprava bude zrušena a

slovo zařazeno do slovníku výjimek Nastavit možnosti automatických oprav – zobrazí

okno Automatické opravy Výjimky – možnost editace slovníku

výjimek (např. CSc. má mít první dvě písmena velká)

Page 173: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas173

Automatické úpravy formátu při psaní

Nahrazovat při psaní nahrazuje znaky dle zaškrtnutého výběru lze doporučit hlavně volby 3 a 4

Formátovat při psaní Automatické odrážky – po znacích *, >, – následovaných mezerníkem či

tabulátorem vloží Word odrážku (v každém případě jinou) Automatické číslování – po 1., a., A., i. začne Word automaticky číslovat Čáry ohraničení – 3 či více pomlček, podtržítek nebo rovnítek způsobí

dolní orámování předchozího odstavce (obyčejné, tučné, dvojité) Tabulky – pomocí znaků + a – lze vytvářet tabulky Předdefinované styly nadpisů

Při psaní automaticky Formátovat začátek položky seznamu podle předchozí položky Nastavit levé a první odsazení klávesami Tab a Backspace Definovat styly na základě formátování (automatické vytváření stylů při

přeformátování odstavce – nedoporučuje se)

Page 174: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas174

Automatický formátFormát – Automatický formát Zatímco automatické opravy se provádějí přímo

při psaní, tato možnost provede dodatečné formátování dokumentu nebo výběru

Návrhy změn lze zobrazit Navržené změny lze jednotlivě či globálně povolit

nebo zamítnout Pomocí volby Možnosti můžeme podrobně

nastavit jednotlivé formátovací změny (viz předchozí výklad)

Page 175: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas175

Sledování změn 1/4Revize dokumentu

Externí recenze dokumentu Změna recenzenta: Nástroje – Možnosti –

Informace o uživateli Recenzenti mohou soubor komentovat

pomocí komentářů, nebo mohou provádět změny přímo v dokumentu, které pak autor nebo vydavatel může schválit či zamítnout

Předpoklad: dokument postupně cestuje od jednoho recenzenta k dalšímu

Text pro revize

Page 176: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas176

Sledování změn 2/4Panel nástrojů Revize

Nástroje – Sledování změn (REV v infořádku, Ctrl+Shift+E) Zobrazí se panel nástrojů Revize; je aktivován režim sledování změn

vložený text: barevný dle barvy revizora a podtržený smazaný text: v bublině v pravé části toto nastavení lze změnit Zobrazit – Možnosti (Nástroje – Možnosti – Revize) pro běžnou potřebu vyhovuje standardní nastavení

Zobrazit pro revize Konečný – zobrazení vzhledu dokumentu po přijmutí všech recenzí bez revizních

značek Konečný se značkami – zobrazení vzhledu dokumentu po přijmutí všech recenzí s

revizními značkami Původní – původní zobrazení dokumentu (bez recenzí) bez revizních značek Původní se značkami – původní zobrazení dokumentu (bez recenzí) s revizními

značkami Zobrazit – určení objektů, které se budou při revizích zobrazovat

Komentář Vložený a odstraněný text Formátování – změny formátování textu (tučné písmo, barvy…) Recenzenti – určení recenzentů, jejichž revizní značky se mají zobrazit

Page 177: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas177

Sledování změn 3/4Panel nástrojů Revize – pokračování

Předchozí – přejde na další revizní značku Další – přejde na předchozí revizní značku Přijmout změnu

Přijmout změnu – aktuální změna bude aplikována Přijmout všechny zobrazené změny – např. pouze změny jednoho recenzenta Přijmout všechny změny v dokumentu – bez ohledu na jejich aktuální zobrazení

Odmítnout změnu či odstranit komentář Odmítnout změnu či odstranit komentář – podle toho, co je aktuální Odmítnout všechny zobrazené změny – např. pouze změny aktuálně zobrazeného recenzenta Odmítnout všechny změny v dokumentu – bez ohledu na jejich aktuální zobrazení Odstranit všechny zobrazené komentáře – např. pouze komentáře aktuálně zobrazeného recenzenta Odstranit všechny komentáře v dokumentu – bez ohledu na jejich aktuální zobrazení

Nový komentář Nový komentář– vytvoření nového komentáře aktuálním recenzentem Upravit komentář – při kliknutí do slova v textu, s kterým je komentář spojen Odstranit komentář – odstraní aktuální komentář resp. komentář,který je spojen s textem, ve kterém

je kurzor Hlasový komentář – zapne program na nahrávání audia z mikrofonu

Sledování změn – zapne/vypne režim sledování změn Podokno revizí – zobrazuje tyto informace:

revize autor revize čas revize barva revizora

Page 178: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas178

Sledování změn 4/4Porovnat a sloučit dokumenty

V případě, že (např. z časových důvodů) byla kopie souboru odevzdána všem recenzentům najednou, je po vrácení třeba zobrazit jednotlivé úpravy od všech recenzentů v jednom dokumentu

Otevřeme jeden ze souborů Nástroje – Porovnat a sloučit dokumenty –

vyberme další soubor – Sloučit Případné úpravy v dokumentu bez zapnutí

režimu revizí se při sloučení projeví jako revize provedené tím, kdo je zapsán v poli Informace o uživateli (Nástroje – Možnosti)

Page 179: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas179

ZámekNástroje – Zámek

(Nástroje – Možnosti – Zabezpečení – Zamknout dokument)

Třípolohový přepínač (pouze jedna možnost): Sledovanými změnami – povoluje pouze revizní úpravy Komentáři – povoluje pouze komentáře Formuláři – povoluje pouze formuláře

Heslo – odemknutí dokumentu lze podmínit znalostí hesla

Oddíly – pokud dokument obsahuje více než jeden oddíl, lze zámek aplikovat na každý z oddílů zvlášť

Page 180: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas180

Hromadná korespondence 1/8Dále jen HK

Hlavní dokument: např. dopis, opakovaně rozesílaný text stálého znění

Zdroj dat: např. adresa, text, který je unikátní pro každého adresáta; zdroj dat obsahuje jejich seznam

Sloučený dokument: výsledek sloučení obou předchozích; obsahuje např. dopis+adresu1, dopis+adresu2 atd.

hlavní dokumentkonstantní údaje (dopis)zdroj datproměnlivé údaje (adresa)

sloučený dokumentkonstantní údaje (dopis)proměnlivé údaje (adresa)

Page 181: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas181

Hromadná korespondence 2/8Příprava zdrojových dokumentů

Vytvořte hlavní dokument typicky např. dopis běžný dokument Wordu; uložte ho

Vytvořte zdroj dat soubor obsahující tabulku s proměnlivými

údaji, např. adresami příjemců dopisu běžný dokument Wordu; uložte ho

Jméno Příjmení Ulice + číslo ObecMartin Eliška Sabinova 8 Praha

3Iva Kabátníko

váOrtenova 12 Ostrav

aTomáš Uřídil Pod mostem

45Brno

f

Dobrý den.Upozorňujeme, že Vámi objednané CD je ode dneška k dispozici na adrese naší prodejny.

Karel Peřina, jednatel

Page 182: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas182

Hromadná korespondence 3/8Pomocí průvodce

Nástroje – Dopisy a korespondence – Průvodce hromadnou korespondencí Zvolte typ dokumentu (např. Dopisy)1. Vyberte počáteční dokument, tj. náš hlavní dokument

Použít aktuální – pokud je hlavní dokument stále otevřen Začít z existujícího dokumentu – v případě uzavření hlavního dokumentu

2. Vybrat příjemce – Použít existující seznam – Vybrat jiný seznam – vyhledat na disku náš soubor se zdrojem dat

Upravit seznam – seznam příjemců lze upravit Zadat nový seznam – Vytvořit: alternativa dovolující v tomto okamžiku vytvořit

seznam 3. Vytvořit dopis – (vložíme textové pole pro adresáta) – Další položky

položky je možno před vložením upravit postupně vybereme a vložíme jednotlivé položky vhodně je uspořádáme; každá položka se vloží do dvojitých lomených závorek:

«položka»4. Zobrazit náhled dopisů – pomocí šipek listujeme mezi jednotlivými adresáty5. Dokončit hromadnou korespondenci – Upravit jednotlivé dopisy: vznikne

soubor Wordu Dopisy1 obsahující kopie dopisů pro jednotlivé adresáty ze seznamu; možno editovat, tisknout či uložit

Page 183: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas183

Hromadná korespondence 4/8Panel nástrojů Hromadná korespondence

Zobrazit – Panely nástrojů – Hromadná korespondence Nastavení hlavního dokumentu – výběr druhu hlavního dokumentu HK (dopisy, štítky, obálky…) Otevřít zdroj dat HK – výběr dokumentu se zdrojem dat (např. adresy, proměnlivé údaje) Příjemci HK – zobrazí tabulku se zdrojem dat Vložit blok adresy – připravený formát adres; nutnost shody příslušných polí Vložit řádek s pozdravem – připravený formát pozdravu; nutnost shody příslušných polí Vložit sloučená pole – umožňuje vložit vybraná pole ze zdroje dat Vložit pole – připravený formát pole; nutnost shody příslušných polí Zobrazit slučovaná pole – po vložení polí; zobrazuje názvy položek nebo vzhled prvního záznamu po

sloučení Zvýraznit sloučená pole – podbarví sloučená pole

(funguje není-li nastavena volba Nástroje – Možnosti – Zobrazení – Kódy polí – Vždy Shoda polí – kontrola resp. nastavení shody polí Rozšířit štítky Listování v záznamech: První záznam HK, Předchozí záznam HK, Přejít na záznam (uvést číslo

záznamu), Další záznam HK, Poslední záznam HK Najít položku – vyhledá konkrétní záznam v seznamu Kontrola chyb a chybové zprávy – umožňuje simulaci výsledků sloučení dokumentů s informacemi o

chybách Sloučit do nového dokumentu – provede vlastní sloučení HK na tiskárnu – výsledek slučování je odeslán přímo na tiskárnu Sloučit na zprávu el. pošty – je možno použít, pokud zdroj dat obsahuje položku s elektronickými

adresami Sloučit na fax

Page 184: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas184

Hromadná korespondence 5/8Sloučený dokument

Obsahuje kopie počátečního dokumentu Každá kopie je sloučena s jedním záznamem ze zdroje dat Každá kopie začíná vždy na nové stránce Sloučený dokument je normální soubor Wordu; lze jej běžným

způsobem editovat, uložit, tisknout apod. Sloučený dokument je nezávislý na slučovaných zdrojích

(změna počátečního dokumentu ani dat se do něj nijak nepromítne)

Dodatečná úprava zdrojových dat: ikona Příjemci HK – Upravit Další možné zdroje dat:

soubor Excelu ve tvaru seznamu tabulka či dotaz Accessu aj.

Page 185: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas185

Hromadná korespondence 6/8 Tvorba štítků

Začneme z nového dokumentu1. Nástroje – Dopisy a korespondence – průvodce HK – Vybrat typ

dokumentu – Štítky2. Vybrat počáteční dokument – Změnit rozložení dokumentu –

Možnosti štítku – Vybrat existující či vytvořit Nový štítek3. Vybrat příjemce – Použít existující seznam – Procházet – najít

soubor se zdrojem dat4. Uspořádat štítky – Další položky – vložit a vhodně uspořádat –

Aktualizovat všechny štítky Pokud odstraníme pole «další položky», bude štítek stejný jako

předchozí5. Zobrazit náhled štítků6. Dokončit KH – Upravit jednotlivé štítkyBude vytvořen nezávislý sloučený soubor Wordu Štítky1

Page 186: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas186

Hromadná korespondence 7/8 Obálky

Od tvorby štítků se liší pouze výběrem druhu dokumentu: Obálky a nastavením možností:

Možnosti obálky – karta Možnosti pro obálky nastavení rozměrů obálek umístění adres nastavení vlastností písma

Možnosti obálky – karta Možnosti pro tisk nastavení způsobu vkládání obálek do tiskárny

Každá obálka vytvoří jednu stránku s orientací na šířku

Page 187: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas187

Hromadná korespondence 8/8 Další možnosti HK

Adresář – vytvoří adresář; za každou adresou se nevkládá konec stránky

pro katalogy, seznamy zaměstnanců vytvořené z databáze apod.

panel nástrojů HK – Vložit pole vložení speciálních polí např. pro

rozlišení pohlaví adresáta kvůli oslovení (vážený-á)

Page 188: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas188

Obálky a štítkyNástroje – Dopisy a korespondence – Obálky a štítky Tisk jednotlivých obálek či štítků Obálky:

pravé tlačítko myši – úprava písma ikona knihy – adresa z Outlooku Přidat do dokumentu – obálka se stane 1. stránkou

dokumentu Možnosti – dialog vlastností obálky

Štítky: analogická tvorba jednotlivých štítků Nový dokument – celá stránka štítků v novém dokumentu Použít zpáteční adresu – adresa získaná z pole Nástroje –

Možnosti – Informace o uživateli – Poštovní adresa Pro jediný štítek je možno upřesnit jeho pozici v poli štítků

Page 189: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas189

Průvodce dopisem

Nástroje – Dopisy a korespondence – Průvodce dopisem

čtyři formulářové karty pro vyplnění informací nutných pro automatické vytvoření dopisu

hotový dopis je možno dále upravovat výhoda: adresy je možno čerpat např. z

Outlooku (ikona knihy)

Page 190: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas190

VlastníNástroje – Vlastní Možnost tvorby:

vlastních panelů nástrojů (nebo přidání ikon do existujících)

klávesových zkratek voleb uživatelského menu (nebo celých

submenu) Obráceně:

pokud nějakou ikonu či volbu ve Wordu postrádáte, jednou z možností je její úmyslné či bezděčné odebrání (další možností podivného chování Wordu může být např. makrovirus )

Page 191: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas191

Nový panel nástrojůNástroje – Vlastní – Panely nástrojů – Nový panel je nutno pojmenovat určit, kam se uloží (soubor, šablona) OK – prázdný panel se vytvoří na ploše přepneme do karty Příkazy:

Kategorie – seznam kategorií (skupin příkazů, nabídek, maker, stylů aj.) Příkazy – seznam příkazů dané kategorie Popis – informace o aktuálně vybraném příkazu Klávesnice – vytvoření klávesové zkratky pro vybraný příkaz Změnit výběr – při kliknutí na příkaz ve vytvářeném panelu nástrojů (též

pravé tlačítko myši nad ním) úprava textového popisku a vzhledu příkazu umožňuje příkaz umístit do skupiny dovoluje pro příkaz vytvořit hypertextový odkaz; takto lze vytvořit panel nástrojů

otvírajících často používané dokumenty či aplikace vybrané příkazy přetáhneme z pole Příkazy do vytvářeného panelu

nástrojů Zavřít – dokončení tvorby panelu; od tohoto okamžiku je panel funkční

Page 192: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 7: Nástroje Microsoft Word 08.04.202

3

08.04.2023datum a čas192

Úpravy panelu nástrojů Zobrazit – Panely nástrojů – vybrat panel (možno

vybrat i více panelů) Nástroje – Vlastní od tohoto okamžiku je možno panel upravovat pravé tlačítko myši na příkazu – možnosti úprav

včetně odstranění příkazu (stačí stáhnout příkaz z panelu pryč)

Na panel nástrojů lze při volbě vhodné kategorie umístit např.:

makra písma styly automatický text

Page 193: Bi1011 prezentace-word

8. Okno

Page 194: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 8: Okno Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas194

Okno je možno otevřít více souborů Wordu zároveň každý z nich bude zastoupen samostatným oknem a tlačítkem na hlavním

panelu Windows Nástroje – Možnosti – Zobrazení – Okna na hlavním panelu: vypne samostatná

tlačítka na h.p. Okno – Nové okno: otevře jeden soubor ve více oknech; okna se číslují Zavření dílčího okna:

křížek v pravém horním rohu okna (nikoli Wordu) ikona v levém horním rohu Wordu – Zavřít Ctrl+W

Okno – Uspořádat je-li otevřeno více dokumentů Wordu nebo jeden v několika oknech pro každý se vytvoří samostatné okno okna se uspořádají nad sebou

Okno – Rozdělit (tažením za dělicí táhlo nad svislým posuvníkem) vytvoří příčku pro rozdělení dokumentu

Okno – Odebrat příčky (poklepání na příčku či její stažení na okraj okna) zruší rozdělení dokumentu pomocí příček

Page 195: Bi1011 prezentace-word

9. Soubor

Page 196: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas196

Soubor Nový prázdný dokument (založený na šabloně NORMAL.DOT) –

automaticky po spuštění Wordu Soubor – Nový

zobrazí podokno Nový dokument pro otevření nebo vytvoření dokumentu

Otevřít dokument Nový Nový z existujícího dokumentu Nový ze šablony

Uživatelské šablony – aby se objevily v seznamu šablon, musí být umístěny ve složce (či jejích podsložkách), kterou zjistíme postupem: Nástroje – Možnosti – Umístění souborů – Uživatelské šablony nebo Šablony skupiny

Nový prázdný soubor lze otevřít také ikonou nebo Ctrl+N, ale bez podokna Nový dokument

Soubor – Zavřít uzavře aktuální soubor; pokud byl změněn oproti uložené verzi nebo

ještě nebyl uložen, zobrazí dialog pro uložení

Page 197: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas197

Otevření souboru 1/4 Otevřít soubor (ikona , Ctrl+O)

Oblast hledání: zobrazuje aktuálně prohledávanou složku Historie – seznam dříve otevřených dokumentů a složek Dokumenty – obsah složky Dokumenty Plocha – seznam souborů a složek na ploše Oblíbené položky – seznam souborů a složek, které jsme do nich

přidali Webové složky (Místa v síti) – seznam souborů z webových složek

či z lokální sítě Pohyb po složkách:

vyklápěcí šipka vedle oblasti hledání žlutá šipka O úroveň výš – nejblíže nadřazená, rodičovská složka modrá levá šipka – předchozí složka v historii pohybu po složkách ikona Hledat na Webu – spustí MS Internet Explorer

Klávesy Shift či Ctrl – možnost otevření více souborů najednou

Page 198: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas198

Otevření souboru 2/4 Odstranit – odstraní vybraný soubor či složku Nová složka – vytvoří novou složku pod aktuální (tj. ve složce

dané v poli Oblast hledání) Pohledy – různé možnosti zobrazení seznamu složek a souborů

Velké ikony Malé ikony Seznam – seznam souborů a složek bez dalších informací Podrobnosti – uvedeny podrobnosti o souboru či složce Vlastnosti – zobrazí podokno vlastností Náhled – zobrazí podokno s náhledem dokumentu (je-li vytvořen)

vytvoření náhledu souboru: Soubor – Vlastnosti – Uložit obrázek s náhledem

Miniatury – u složek zobrazí miniatury s náhledem obsahu složky či souboru (pokud byl náhled souboru vytvořen)

Webové zobrazení

Page 199: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas199

Otevření souboru 3/4Ikona Nástroje

Nástroje Hledat – sofistikované vyhledávání souborů zaměřené na

soubory sady MS Office a na webové stránky (jako podokno Hledat)

Odstranit – odstraní aktuální či vybrané soubory Přejmenovat – přejmenuje vybraný či aktuální soubor Tisk – pošle aktuální či vybrané soubory na tiskárnu Přidat k oblíbeným položkám – přidá aktuální či vybrané

soubory do oblíbených Přidat do seznamu míst – pro síťová připojení Připojit síťovou jednotku – namapuje síťovou jednotku Vlastnosti – podrobné informace o souboru rozdělené do karet

Page 200: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas200

Otevření souboru 4/4 Název souboru

filtr pro zobrazení souborů konkrétního názvu či jeho části; možno použít hvězdičkové konvence

Soubory typu filtr pro zobrazení souborů určitého typu

umí řadu běžných formátů včetně webových stránek a souborů Excelu

pro otevření některých formátů musí být nainstalován importní filtr Tlačítko Otevřít

různé možnosti otevření souboru Otevřít – otevře soubor Otevřít jen pro čtení – soubor nelze uložit pod původním názvem Otevřít kopii – otevře soubor s novým názvem Kopie(číslo) - název Otevřít v prohlížeči – pro webové stránky Otevřít a opravit – pokusí se opravit poškozený soubor

Page 201: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas201

Uložit souborSoubor – Uložit (ikona , Ctrl+S) Doporučení:

průběžně ukládat soubor v průběhu práce (ochrana proti případným výpadkům Wordu či systému)

předchozí verze souboru se tímto postupem přepíše Nástroje – Možnosti – Automaticky ukládat po:

pravidelně vytváří záložní soubor pro případnou havárii systému, nepřemazává stávající

nenahrazuje uložení souboru! Pokud ukládáme soubor poprvé, zobrazí se dialog

Uložit jako

Page 202: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas202

Uložit jako výhoda proti Uložit: vždy zobrazí dialog pro uložení – můžeme si zkontrolovat

název a umístění ukládaného souboru Nástroje:

Možnosti ukládání Možnosti zabezpečení Webové možnosti Komprese obrázků Uložit verzi – pro práci s více verzemi téhož dokumentu

verze Wordu formát souborů Word97=Word2000=Word2002 starší verze (Word 6.0 a Word 95) mají jiný formát kompatibilita zdola: staré verze lze v novějších normálně otevřít, pak uložit v nové

verzi kompatibilita shora: Uložit jako – Typ souboru: Word 6.0/95

Nástroje – Možnosti – Ukládání: nastavení parametrů ukládání souborů Vložit písma True Type – písma se zobrazí stejně i na PC, který je neobsahuje Výzva pro vlastnosti dokumentu – před uložením zobrazí dialog pro nastavení vlastností Vždy vytvořit záložní kopii (přípona WBK) x Povolit rychlé ukládání

Změnit při ukládání webových stránek umožňuje změnit jejich titulek zobrazovaný v prohlížeči

otevře příslušnou kartu (Nástroje – Možnosti) umožňující nastavení parametrů

Page 203: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas203

Ochrana dokumentu Nástroje – Možnosti – Zabezpečení – Doporučeno jen ke čtení (uložit

soubor) při otevření souboru: Otevřít ho jen pro čtení? pokud uživatel zvolí ANO, soubor nebude možno uložit pod stejným názvem v opačném případě se soubor otevře normálně

Nástroje – Možnosti – Zabezpečení – Heslo pro zápis (uložit soubor)

pokud uživatel při otevření souboru nezadá heslo, soubor nebude možno uložit pod stejným názvem

Nástroje – Možnosti – Zabezpečení – Heslo pro čtení (uložit soubor)

pokud uživatel při otevření souboru nezadá heslo, soubor se vůbec neotevře kryptografická poznámka: doporučována (dlouhá) hesla typu bPvp-M14d-Rb1c šifrovaný dokument Wordu jako příloha – bezpečný způsob, jak posílat

soukromé informace emailem Nástroje – Možnosti – Zabezpečení – Uzamknout dokument

dovolí pouze provádět v dokumentu sledované změny či vložit komentáře nedovolí běžným způsobem upravovat původní text

Page 204: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas204

Podokno Hledat Soubor – Hledat Ikona Zobrazit – Podokno úloh – Hledat Základní hledání – standard

hledání dokumentů MS Office lze nastavit:

text obsažený v souboru prohledávané umístění souborů požadované typy souborů

Rozšířené hledání řada parametrů hledání, které lze kombinovat např.: Název souboru obsahuje program

A: text či vlastnost obsahuje Karle lze nastavit

prohledávané umístění souborů požadované typy souborů

Page 205: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas205

VerzeSoubor – Verze Dovoluje v jednom souboru uložit více variant jednoho

dokumentu (obvykle pro archivaci vývoje resp. uchování alternativ)

Zřejmě bezpečnější varianta k Uložit jako (?) Uložit – stávající stav dokumentu uloží jako verzi

Zobrazí dialog pro vložení komentáře Odstranit – smaže vybranou verzi dokumentu Komentář – zobrazí komentář k vybrané verzi dokumentu Verze zvětšují velikost souboru Je-li se souborem uloženo více verzí, Soubor – Verze – Otevřít

otevře vybranou v samostatném okně volba Soubor – Verze není přístupná pro případné změny ve starších verzích nabídne Word jejich

uložení v novém souboru

Page 206: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas206

Vzhled stránky 1/6 Rozměry stránky

Page 207: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas207

Vzhled stránky 2/6 Karta Okraje

Okraje Nahoře Dole Vlevo Vpravo U hřbetu – vynechané místo v cm pro vazbu Umístění hřbetu – vlevo nebo nahoře

Orientace na výšku na šířku

Více stránek Normální – standardní vzhled, každá stránka je brána samostatně (viz skripta) Zrcadlové okraje – pro dokumenty typu kniha s vazbou uprostřed Dvě stránky na 1 list – moderní úsporný režim tisku Brožura – výsledný dokument se složí z několika částí

Použít – týká se rozdělení dokumentu na oddíly Na celý dokument Od tohoto místa dále – vznikne nový oddíl pro odlišné formátování

Výchozí – aktuální nastavení nastaví jako výchozí pro nové dokumenty (uloží se do šablony)

lze střídat v jednom dokumenturozdělí se na oddíly

Sazební obrazec dle klasické typografie: okraje v poměru 2:3:4:5 nebo 3:4:5:7

Page 208: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas208

Vzhled stránky 3/6Brožura

ukázka brožury o osmi stránkách orientace se automaticky přepne na šířku bude-li dokument obsahovat více stran, vytvoří se nové

brožury

8 1

7 2

3 6

4 5

líc

1. strana:

rub

líc

2. strana:

rub

Page 209: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas209

Vzhled stránky 4/6 Karta Papír

Formát papíru možnost výběru ze standardizovaných rozměrů papíru běžný kancelářský v našich krajích: A4 (210 x 297 mm)

Výška Šířka Zdroj papíru

První stránka – odkud má tiskárna brát první strany oddílů Ostatní stránky – odkud má tiskárna brát další strany oddílů

Možnosti tisku Možnosti tisku – nastavení některých vlastností tisku Tisknout s dokumentem – výběr objektů určených pro tisk Možnosti pro aktuální dokument

Tisknout pouze formulářová data – tisk pouze dat či celých formulářů

pro definici vlastních rozměrů stránky

Page 210: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas210

Vzhled stránky 5/6Karta Rozložení

Záhlaví a zápatí Různé liché a sudé – např.

levé autor, pravé název knihy

Jiné na první stránce Od hrany:

Záhlaví Zápatí

obrázek vložený (ukotvený) do záhlaví či zápatí se zobrazí na každé stránce oddílu šířka záhlaví a zápatí je stejná jako šířka textu na stránce

pokud chci jinou šířku – odsazení odstavců, textová pole

vzdálenost zápatí od dolního okraje stránky

horní okraj se přizpůsobuje textu či vloženým objektům

vzdálenost záhlaví od horního okraje stránky

dolní okraj se přizpůsobuje textu či vloženým objektům

Page 211: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas211

Vzhled stránky 6/6Karta Rozložení 2

Stránka Svislé zarovnání obsahu stránky:

nahoru dolů na střed do bloku

Čísla řádků – automatické číslování řádků (nikoli odstavců!) nalevo s možností nastavení

Ohraničení – zapne kartu Ohraničení a stínovaní

Page 212: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas212

Náhled 1/2 Spuštění

Soubor – Náhled Ikona na panelu nástrojů Standardní Ctrl+F2 nebo Ctrl+Alt+I

Předtiskový pohled na dokument zobrazuje dokument včetně záhlaví a zápatí zobrazuje tisknutelnou plochu dokumentu

Podmínkou je instalace tiskárny jiná tiskárna – jiné využití prostoru stránky běžné domácí tiskárny neumí využít celou plochu stránky Soubor – Tisk – Tiskárna: nastavení tiskárny Soubor – Tisk – Vlastnosti: vlastnosti tiskárny

Tisk – pošle dokument na tiskárnu Lupa

je-li aktivována, dovoluje přepínání mezi zvolenou velikostí pohledu na dokument a 100 %

je-li vypnuta, lze dokument editovat

Page 213: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas213

Náhled 2/2 Zobrazit celou stránku – zobrazí jednu stránku dokumentu (možno

listovat) Zobrazit více stránek – výběr počtu současně zobrazených stran

(možno listovat) Měřítko zobrazení – informuje o nastaveném měřítku resp. dovoluje

nastavení změnit Zobrazit pravítko

zobrazí/vypne pravítka tažením za značky v pravítku lze upravovat okraje

Zmenšit o stránku pokud se na konci dokumentu vyskytne stránka s jedním či několika

málo řádky (typograficky nevhodné), Word se pokusí změnou nastavení řádkování, velikosti písma apod. tuto stránku odstranit; nepodaří se vždy

Celá obrazovka – režim maximálního zvětšení odstraněním ovládacích prvků

Zavřít náhled – ukončení režimu náhledu Nápověda – místní nápověda (zobrazuje informace o vybraném

objektu)

Page 214: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas214

Tisk 1/2 Soubor – Tisk (Ctrl+P) ikona přímo tiskne (nedoporučeno) Tiskárna

výběr tiskárny (musí být připojena a nainstalována) Vlastnosti

nastavení tiskárny; individuální dle typu – viz manuál většina laserových tiskáren umožňuje ekonomický (světlejší) režim

tisku Najít tiskárnu – dialog pro vyhledání či změnu umístění tiskárny Rozsah stránek

Všechny – tiskne celý dokument Aktuální stránka – tiskne stránku s kurzorem Stránky – tiskne vybrané stránky, např. 1-4,6,9 Výběr – tiskne pouze označenou část dokumentu (výběr)

Page 215: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas215

Tisk 2/2 Kopie

Počet kopií – kolikrát se bude aktuální dokument tisknout (1 – žádná kopie)

Kompletovat standardně tiskne celý dokument po stránkách, pak první kopii atd. kompletace: tiskne všechny kopie první stránky, pak všechny kopie

druhé atd. kopírka vyjde levněji

Vytisknout – co tiskneme Tisknout – všechny stránky, pouze sudé či pouze liché Lupa

Počet stránek na list – tisk více stran dokumentu na jeden list papíru (zmenšení)

Nastavit podle velikosti papíru – zmenšení stran dokumentu na zvolenou velikost papíru

Možnosti – další nastavení vlastností tisku

Page 216: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas216

VlastnostiSoubor – Vlastnosti – ObecnéObecné – informace o (uloženém!) souboru Název Typ – dokument Wordu Umístění – složka včetně cesty Velikost – kolik místa na disku soubor zabírá (v kB) Název pro MS-DOS (starší operační systém) Vytvořeno – datum a čas prvního uložení souboru Změněno – datum a čas posledního uložení souboru Otevřeno – datum a čas posledního otevření souboru Atributy – speciální vlastnosti souboru:

Jen pro čtení – soubor nelze uložit se změnami Archivovat – běžný archívní soubor Skrytý – soubor nebude zobrazen, je-li ve Windows vypnuto zobrazování skrytých

souborů (Tento počítač – Nástroje – Možnosti složky – Zobrazení – Nezobrazovat skryté soubory a složky

Systémový – soubor je označen jako součást operačního systému

Page 217: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas217

Souhrnné informaceInformace, které zadá uživatel – některé z nich se zobrazují: ve Wordu: Soubor – Otevřít – Pohledy – Vlastnosti ve Windows: přejedeme-li myší po souboru, nebo pravým tlačítkem myši –

VlastnostiSouhrnné informace Název – název dokumentu; nemusí být totožný s názvem souboru Předmět – obor Autor Manažer Společnost – např. zaměstnavatel či firma Kategorie – druh dokumentu Klíč. slova – pro případné hledání souboru Komentáře – poznámky k souboru Základ hyp. odkazu – pro relativní odkazy Šablona – šablona dokumentu Uložit obrázek s náhledem – náhled se zobrazuje:

ve Wordu: Soubor – Otevřít – Pohledy – Náhled (nebo zmenšený při volbě Miniatury)

ve Windows: klikneme-li na soubor, jsou-li aktivovány Podrobnosti

Page 218: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas218

Další Vlastnosti dokumentu

Statistické údaje – kromě jiného počet znaků, slov, řádků, odstavců a stránek

Obsah – zobrazí název dokumentu a některé speciální objekty uložené s dokumentem, např. makra. Pokud zvolíme Uložit obrázek s náhledem, zobrazí se zde i nadpisy kapitol

Vlastní – umožňuje nastavit či definovat další vlastnosti dokumentu

Page 219: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas219

Word a Web 1/3Soubor – Uložit jako webovou stránku Word umožňuje uložit soubor jako webovou stránku (formát HTML) Název stránky – zobrazuje se v záhlaví prohlížeče webových stránek Změnit název – zde je možno jej změnit Následují informace o vlastnostech nepodporovaných staršími prohlížeči Se souborem se uloží složka stejného jména obsahující grafiku aj. pomocné

souboryToto je jednoduchá cesta, jak je možno z rovnice nebo grafu, který byl vytvořen ve Wordu, získat grafický soubor (ve formátu GIF)

Při kopírování je nutno pro správné zobrazení kopírovat soubor HTML i tuto složku

Soubor lze běžně editovatSoubor – Nový – Prázdná webová stránka tvorba nové webové stránky ve Wordu (vytváříme rovnou HTML soubor) možnost použít panel nástrojů Nástroje pro web; obsahuje některé formulářové

a jiné prvky pro webSoubor – Náhled webové stránky Otevře externí prohlížeč webových stránek Microsoft Internet Explorer

Page 220: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas220

Word a Web 2/3Soubor – Uložit jako – Typ souboru – Webová stránka ve

zjednodušeném formátu totéž, ale zmenší výslednou velikost souboru jedná se o automatický převod pomocí CSS tak, aby se výsledek co

nejvíc podobal originálu Důsledek:

příliš rozsáhlý soubor (několikanásobně větší než webovka vytvořená profesionálně)

problémy s ruční úpravou kódu Doporučení:

Word pro tvorbu WWW používat pouze v krajním případě, není-li jiná cesta nebo při extrémním nedostatku času

lépe je použít nějaký specializovaný nástroj na tvorbu webů nejlépe (osobní názor autora) je naučit se jazyk HTML a mít tak plnou

kontrolu nad kódem i výsledným vzhledem stránek spolu s plnohodnotným programováním pro web (PHP, JavaScript aj.) je to

v zásadě jediná cesta, jak se dobrat k dynamickým webům

Page 221: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 9: Soubor Microsoft Word 08.04.2023

08.04.2023datum a čas221

Word a Web 3/3

Další možnost tvorby webových stránek ve Wordu:

Soubor – Nový – Obecné šablony – Webové stránky lze si zvolit připravenou šablonu lze využít služeb Průvodce webovou stránkou

Zobrazit – Zdroj HTML Zobrazí zdrojový kód jazyka HTML

Page 222: Bi1011 prezentace-word

13. Dodatky

Page 223: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 13: Dodatky Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas223

Klávesové zkratky Wordu 1/2Řezy písma (přepínače): Ctrl+B – tučné písmo (Bold) Ctrl+I – kurzíva (Italic) Ctrl+U – podtržené písmo (Underline)Práce se schránkou: Ctrl+X – vyjme označený text do schránky Ctrl+C – zkopíruje označený text do schránky Ctrl+V – vloží text ze schránky na pozici kurzoruJiné: Ctrl+A – vybere vše Ctrl+F – hledatTyto klávesy jsou natolik frekventované, že jejich význam v angl. najdete na moderních klávesnicích u příslušných kláves (z boku)Zde popsané zkratky fungují v mnoha programech pod Windows

Page 224: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 13: Dodatky Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas224

Klávesové zkratky Wordu 2/2Vytvoření seznamu všech klávesových zkratek: Nástroje – Makro – Makra – Prohledat – Příkazy Word – Název makra –

SeznamPříkazů – Spustit – Aktuální nabídky a klávesové zkratky – OK Klávesové zkratky dle nápovědy Wordu Tisk seznamu uživatelem vytvořených klávesových zkratek:

Soubor – Tisk – Vytisknout – Přiřazení kláves Uživatelskou klávesovou zkratku můžeme přiřadit:

příkazu (Nástroje – Vlastní – Klávesnice) Makru (Nástroje – Makra – Záznam nového makra – Klávesnice) položce automatického textu (Nástroje – Vlastní – Klávesnice – Automatický

text) stylu (Formát – Styly a formátování – Změnit – Formát – Klávesová zkratka) symbolu (Vložit – Symbol – Klávesová zkratka)

Zkratky můžete uložit s dokumentem nebo do šablony (kromě autotextu)

Page 225: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 13: Dodatky Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas225

Vybrané klávesové zkratky Windows

Alt+Tab přepínání mezi spuštěnými aplikacemi (dokumenty)

Ctl+Alt+Delete zapne Správce úloh systému lze ukončit aplikaci, která zamrzne lze kontrolovat stav procesů, výkon systému aj.

Alt+F4 ukončí aktuální aplikaci případně nabídne uložení aktuální verze

Ctrl+Esc zobrazení nabídky Start

Shift+F10 zobrazení místní nabídky

V aplikaci: pravé tlačítko myši na panelu nástrojů možnost zapínat či vypínat další panely nástrojů

Page 226: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 13: Dodatky Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas226

Klávesové zkratky – pro a proti

PRO: Rychlost, operativnost Pohodlnější ovládání Pokud pracujete s programy

MS, budou klávesové zkratky často stejné

PROTI: Paměťové nároky (biologické) Různé programy – často různé

zkratky Možnost přemapování zkratek

jiným uživatelem nebo omylem – pak nefungují

DOPORUČENÍ: Je vhodné znát nejpoužívanější zkratky u denně používaných

programů, výrazná úspora času Další dle kapacity vaší (biologické) paměti Poznámka: zde uvedené klávesové zkratky byly odzkoušeny na

české klávesnici QERTZ; při změně klávesnice nemusí být funkční

Page 227: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 13: Dodatky Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas227

Kódy znaků Klávesnice dovoluje přímo používat jen omezenou množinu znaků Ostatní znaky jsou přístupné pomocí klávesových zkratek či kódů, ve

Wordu též volbou Vložit – Symbol Dříve tabulka max. 255 znaků národní abecedy Dnes se používá kódování UNICODE – řádově desítky tisíc znaků Každý znak má svůj kód, číslo; je přístupný pomocí kombinace levý

Alt+číslo Např. levý Alt+64 je zavináč @ Čísla 0–31 jsou rezervována pro tzv. řídící kódy (např. přechod na nový

řádek) Znak, který dostaneš, závisí na aktuálním fontu a klávesnici Výpis kódových tabulek – webová stránka s Java Scriptem: zde

O problematice kódování češtiny viz www.cestina.cz

Page 228: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 13: Dodatky Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas228

Kódy vybraných znakůKÓD ZNAK NÁZEVAlt+21 § paragrafAlt+033 ! vykřičníkAlt+035 # ohrádkaAlt+036 $ dolarAlt+037 % procentaAlt+038 & ampersandAlt+042 * hvězdičkaAlt+047 / LomítkoAlt+059 ; středníkAlt+060 < menší nežAlt+060 = rovná seAlt+062 > větší nežAlt+064 @ zavináčAlt+091 [ levá hranatá závorkaAlt+092 \ zpětné lomítkoAlt+093 ] pravá hranatá závorkaAlt+094 ^ stříška

KÓD ZNAK NÁZEVAlt+095 _ podtržítkoAlt+0123 { levá složená závorkaAlt+0124 | svislá čárkaAlt+0125 } pravá složená závorkaAlt+0126 ~ tildaAlt+0128 € euroAlt+0134 † křížekAlt+0137 ‰ promileAlt+0146 ’ minutyAlt+0148 ” vteřinyAlt+0153 ™ trademarkAlt+0163 £ libra (jen angl. kl.)Alt+0169 © copyrightAlt+0174 ® registeredAlt+0176 ° StupeňAlt+0216 Ø průměr (jen angl. kl.)

Page 229: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 13: Dodatky Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas229

Kódy znaků – zdrojový kód HTML(webová stránka)

<HTML><BODY><H2>Kódy znaků písma Times New Roman</H2><SCRIPT> for (i=1; i<1000; i=i+1) document.write(i+" "+

"&#"+i+";<br>")</SCRIPT></BODY></HTML>

Page 230: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 13: Dodatky Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas230

Fonty Font: soubor či skupina souborů reprezentujících

jeden druh písma Textové procesory typu Word: obvykle fonty TTF

(True Type Font) DTP systémy: fonty ATM (Adobe Type Manager)

vyvinuté firmou Adobe (tvůrci známého Photoshopu a Acrobatu); vyšší kvalita fontů

Fonty mohou obsahovat nejen písmo, ale i obrázky (noty, geografické či meteorologické značky, japonské znaky, zvířata atd.)

Fonty je do Windows třeba instalovat TTF: Start – Ovládací panely – Písma – Soubor –

Nainstalovat nové písmo) ATM: pomocí programu Adobe Type Manager

Page 231: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 13: Dodatky Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas231

Fonty dodávané s Windows

Omezená paleta fontů Nejznámější fonty:

Times New Roman (patkové písmo) Courier (neproporcionální písmo) Arial, nově Tahoma (bezpatkové písmo) Symbol (řecká abeceda, matematické aj. symboly) Wingdings, Webdings (sady obrázků)

Kde získáme další fonty: jsou součástí některých programů (Corel Draw, Adobe

Photoshop…) na Internetu koupíme

Page 232: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 13: Dodatky Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas232

Klasifikace písem Antikva – stínované serifové (patkové) písmo; Times New Roman

Dynamická Přechodová statická

Grotesk – bezserifové lineární písmo; Arial, Tahoma

Egyptienka – patkové lineární písmo; Clarendon, Egyptienne, Serifa

Písmo psacího stroje – (neproporcionální písmo); Courier Psaná písma – kaligrafická, rukopisná písma; Script Speciální písma – méně používaná písma pro zvláštní příležitosti

Proporcionální písma:mají různou šířku jednotlivých

znaků

Neproporcionální písma:šířka všech znaků písma je

stejná

Page 233: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 13: Dodatky Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas233

Řezy písma Každý font je obvykle dodáván v několika řezech:

obyčejný (normal) tučný (bold) kurzíva (italic) tučná kurzíva (bold italic)

Underline – podtržené písmo; nepovažuje se za řez Odtud písmena B, I, U na ikonách panelu nástrojů

Formát Řezy fontů se nejčastěji používají k vyznačování

částí textu K vyznačování nepoužívejte podtržené písmo

Page 234: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 13: Dodatky Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas234

Za interpunkcí se vždy píše mezera Číslo a jednotku spojujeme pevnou mezerou (kromě stupňů Celsia)

Zkratka: Ctrl+Shift+mezerník Jednopísmennou spojku či předložku spojujeme s následujícím slovem pevnou

mezerou Odřádkování bez ukončení odstavce (ve Wordu): Shift+Enter Závorky se píší s vnějšími mezerami, ale bez vnitřních mezer (dobře) ( špatně ) Vnořené závorky

V matematice: [vnější (vnitřní)] V textu (vnější [vnitřní])

Pomlčky: – správná pomlčka a mínus

Kód: Alt+150 Příklady použití: „Narkomanie – drogová závislost”, „5 – 2 = 3”

- spojovník – krátká pomlčka (na klávesnici) Příklady použití: „není-li”, „česko-slovenský”

— dlouhá pomlčka Kód: Alt+151 Použití: u nás se nepoužívá

Uvozovky: levé mají tvar devítek, pravé tvar šestek, např.

Vybraná pravidla sazby

PDFPPT

Další informace o

zpracování textu

Další pravidla sazby

„takto“

Page 235: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 13: Dodatky Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas235

Word a práce s grafikou Panel nástrojů Kreslení – pouze jednoduché nástroje Pokud potřebujete složitější grafiku, je lépe sáhnout po specializovaném profesionálním

grafickém editoru (Corel Draw!, Adobe Photoshop) a obrázek do textu vložit Nástroje panelu Kreslení:

Kreslení – nastavení parametrů nakreslených objektů Automatické tvary

vloží jednoduchý tvar možnost nastavení barev, vložení textu aj.

Základní tvary – čára, šipka obdélník, elipsa Textové pole – vloží obdélník pro zápis textu; změna barev, pozice, velikosti aj. WordArt – prostorové písmo (na nadpisy apod.) Diagramy – umožňuje vložit organizační či jiný diagram Vložit klipart – vloží vektorový obrázek z galerie klipartů Vložit obrázek – vloží obrázek ze souboru Barva výplně – nastavení barvy výplně Barva čáry – nastavení barvy obrysu Barva písma – nastavení barvy písma Styl čáry – šířka a další možnosti čáry Přerušovaná čára – výběr druhu přerušované čáry Styl šipky – možnosti končení čar Styl stínu – nakreslený objekt může mít stín Prostorový styl – nakreslený objekt může mít prostorový efekt

Page 236: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 13: Dodatky Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas236

Druhy grafiky Rastrová

obrázek je definován jako množina obarvených bodů obrazovky (pixelů)

příklady: BMP, GIF (Malování), JPG, PSD (Photoshop), TIF (obvykle ze skeneru), PCX aj.

Vektorová obrázek je definován pomocí matematických vlastností

objektů, ze kterých se skládá (např. kružnice: souřadnice středu a velikost poloměru)

příklady: CDR (Corel Draw), AI, EPS (Adobe Illustrator) aj. Metaformáty

obsahují rastrovou i vektorovou grafiku v jednom souboru příklady: WMF

Page 237: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 13: Dodatky Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas237

Vložení obrázků do Wordubez instalace exportních filtrů

Následující grafické formáty Word akceptuje bez dodatečné instalace exportních filtrů:

EMF GIF JGP PNG BMP WMF TIFF EPS

Page 238: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 13: Dodatky Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas238

Sejmutí obsahu obrazovkypro zpracování v grafickém procesoru

Postup: Klávesa Print Screen – uloží obsah obrazovky do schránky

(mezipaměť) Kombinace kláves levý Alt+Print Screen – uloží do schránky

obsah aktuálního okna Otevřeme nějaký grafický editor (např. Malování v Příslušenství) Úpravy – Vložit: obsah mezipaměti se vloží na plochu k editaci Upravenou grafiku je možno běžným způsobem uložit do

souboru a použít např. jako ilustrace v textových dokumentech či prezentacích

většina ilustrací v této prezentaci byla vytvořena popsaným způsobem

Page 239: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 13: Dodatky Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas239

Postup při tvorbě dokumentu

1. Určení rozměrů stránky, okrajů, záhlaví a zápatí2. Stanovení hierarchické struktury dokumentu s

co nejmenším počtem úrovní3. Určení a pojmenování jednotlivých druhů

odstavců4. Pro každý druh odstavce vypracovat styl

odstavce včetně číslování nadpisů5. Uložit celou definici jako styl (šablonu)

dokumentu6. Začít psát dokument založený na vytvořené

šabloně resp. jeho text importovat

Page 240: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 13: Dodatky Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas240

Panely nástrojů Wordu 1/2

Page 241: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 13: Dodatky Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas241

Panely nástrojů Wordu 2/2

Page 242: Bi1011 prezentace-word

Kapitola 13: Dodatky Microsoft Word 08.04.20

23

08.04.2023datum a čas242

Tipy, triky, programy CamStudio

program, který nahrává vaši činnost na PC do videosouboru

Snadná cesta k vytvoření multimediální učebnice ovládání nějakého programu

Zdarma k dispozici na Internetu


Recommended