Home >Documents >Bibliotheca academica 2014 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 14. a...

Bibliotheca academica 2014 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 14. a...

Date post:03-Jan-2016
Category:
View:22 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Budoucnost je už dnes: odhalte svoje možnosti s Almou a Primo. Bibliotheca academica 2014 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 14. a 15.  říjen 2014 Christian Motovsky, Senior Account Manager. V roce 2007. Prostředí s oddělenými zdroji dat Nedostatek porozumění - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:

PowerPoint Presentation

Bibliotheca academica 2014Univerzita J. E. Purkyn v st nad Labem, 14.a 15.jen 2014

Christian Motovsky, Senior Account Manager

Budoucnost je u dnes:odhalte svoje monosti s Almou a Primo

1Historie spchu Ex Libris2011 Vedouc na svtovm trhu akademickch a nrodnch knihoven1986 Zaloen Ex Libris / Aleph je prvnm produktem1997 Akvizice spol. Dabis v Nmecku = vznik Ex Libris Germany1998 Ex Libris dosahuje obratu ve vi 10 mil. $2006 Ex Libris pebr spol. Endeavour od Elsevier2007 Ex Libris uvd na trh Primo: integrovan vyhledvn2012 Ex Libris uvd na trh systm nastvajc generace Alma2013 Ex Libris dosahuje obratu ve vi 98 mil. $

Ex Libris v slech> 5,600 institunch zkaznk42 nrodnch knihoven81 kraj svta9 produkt> 560 zamstnancObrat v 2013 : ~$98 mil.

Rst pot zamstnanc33Poet zkaznk podle produktStav 20144 1 Aleph 2325 Voyager 1369 Verde 229 SFX 2385 MetaLib 1728 Primo 933 bX 1108 DigiTool 193 Alma 58 Rosetta 17

Co vechno nefungovaloProsted s oddlenmi zdroji datNedostatek porozumn Neohraban workflowDuplicity v datechDuplicitn silBolestiv upgradyZastarvajc hardwareChyb integrovan discovery systmV roce 2007

Nov prosted

Integrovan knihovn systmSprva elektronickch zdrojZnalostn bze & dodaten slubyDigitln repozit(e)Linkovac serverSouasnostEx LibrisAlma

Sprva titnch, elektronickch a digitlnch zdrojNov generace

Primo

7

Alma

Sprva titnch, elektronickch a digitlnch zdrojPrimo

Discovery, dodn a splnn vech poadavk na knihovnu Jednotn prosted pro studenty a knihovnkyInteligentn plnn poadavk na vechny typy zdroj

Technologie ScholarRank pro individuln azen vsledk

Doporuovn lnk pro neekan souvislosti

Sluovn titul pro pehlednj vsledky

Konfigurovateln podle poteb knihovny pro jej uivatele8

Alma je jednotn zmrn.Jednotn data

Jednotn workflow

Jednotn sprva

Vbr a akviziceSprva metadatPlnn poadavkAnalytika

370+ Instituc po celm svt, poet stle roste

Pes 370 instituc (vetn 6 konsorci)

40% pechz z knihovnho systmu, kter nen Ex Libris

11 zem po celm svtMal i velk knihovnyVce ne 100 instituci v produktivnm provozuMoving from every platform out there, any combinationEfficient migration processesEfficient implementation process how you want to run the systemAnd the other nice thing, we see our existing customers move to Alma as an upgrade, were continuing the relationship, we know how you use the systems, what are the processes you use, etc.

Co znamen nov generace?1JEDNOTN SPRVATitn, elektronick a digitln zdroje2WORKFLOW ZALOEN NA PRAVIDLECHAutomatizovan procesy knihovny3POKROIL ANALYTICK NSTROJEVte, jak vae knihovna funguje4OTEVEN PLATFORMARoziujte, budujte, integrujte5INTELLIGENTN SPOLUPRCE V rznch oblastech innost6KOMUNITN ZNALOSTN BZEVetn automatick aktualizace autorit7ZEN ZALOEN NA ROLCHPstup pouze do uritch oblast8AGILN VVOJNov funkce rychleji a astjiWeve identified through conversation that there is a need to next-genEnormous investment in development, Build next-genTalking to leading thinker in consortia around the world to meet the specific needs of todayWe brought the first institution live about 2 yearsSo 2 years institutions shut down their ILS, link resolver, ERM and started using AlmaHere we are 2 years after and hundreds of institutions are live with Alma, moving away from the silo-ed approach and using the Ex Libris solution for their legacy, current and desired workflowsLets go through the top 8 of what we see a they key points on next-gen

1. Jednotn sprva titnch, elektronickch a digitlnch zdroj

Pouijte nejvhodnj metadatov schma

Navreno flexibiln pro dnen sbrky

MARC s RDA

Dublin Core

Automatick uloen a verzovn zznamu

ablony zznamu a normalizan pravidla

2. Workflow zaloen na pravidlech Automatizovan knihovnmi procesy

Bn koly jsou pln automatizovan na zklad knihovnou definovanch profil

Import zznamu, akvizice a mnohem vc

Zaloeno na rolch, inteligentn

3. Pokroil analytikyPoznejte, jak vae knihovna funguje

Lpe se rozhodujte na zklad skutench datSofistikovan analzy, informovan rozhodnutDatov analytiky a vizualizace dat jsou soust kadodenn prceSada obvyklch ablonRzn monosti pizpsoben, jak pro netechnick, tak pro technicky zbhlej uivateleWidgety pro jednotliv role, dashboard, jednorzov i periodick reporty ve vce formtech reporting a analzy podle vaich poteb.

4. Oteven platformaRoziujte, budujte, integrujte

Course Management

MobileResource SharingVendor Systems

Finance SystemsStudent Info SystemsBursar Systems

Bulk BIB Record Manipulation

PublishingData Extract & ImportWeb ServicesOteven platforma

5. Inteligentn spoluprceV rznch oblastech provozu knihovnyZachovn specifickch standard a workflow kad instituceZachovn soukrom a lokln vlastnictv datStandardizace a zjednoduen integranch bod, tak aby integrace byla bezproblmov a spolehliv Maximalizace spoluprce, integrace a sdlen mezi institucemi v stiFulfillment

Inteligentnj podpora spoluprce.FulfillmentSdlen katalogKatalogizaceMVS pes zprostedkovatele nebo pmo Sdlen zdrojPm interakce se teniSpolen akvizice a vyjednvnAkvizice

Plnn

7. zen zaloen na rolchPstup pouze k definovanm oblastem

Kad je uivatel

Integrace se studijnm informanm systmem

Role pro rzn pracovn pozice

Rzn rovn pstupu k funkcm

Sandbox ped vydnm nov verzeKrtk videaUka mi jak iv npovdaPoznmky k nov verzi8. S kadou novou verz.

Pro je Alma jedinen een? Shrnut Efektivn workflowJednotn een pro titn, elektronick a digitln zdrojeLep sluby tenmIntegrace se sofistikovanm discoveryVy produktivitaAutomatizace workflow(Pehledy kol - vjimek)Optimalizace vyuit sbrek Komplexn analytiky (rozhodovn na zklad dat)Jedinen a sdlen dataHybridn model instituce vs. komunitn zna Interoperabilita a roziovn sluebOteven platforma, API, integraceZjednoduenMaximln prunostNevdan monost spoluprceSt pro spoluprciJednotn sprva zdroj (vce formt metadat)Mnoho funkc a vysok mra konfigurovatelnostiDkuji !

[email protected]

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended