Home >Internet >Œei a internet v roce 2014 - nov publikace ŒS

Œei a internet v roce 2014 - nov publikace ŒS

Date post:08-Jul-2015
Category:
View:388 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Český statistický úřad zveřejnil na svých webových stránkách jako hlavní výstup z dnešní tiskové konference: "Češi a internet v roce 2014" Více viz: http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/temer_tri_ctvrtiny_cechu_jsou_online_20141202 publikaci: Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci 2014. Elektronickou verzi této publikace naleznete na následujícím odkazu: http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/062004-14
Transcript:
 • ESK STATISTICK AD | Na padestm 81, 100 82 Praha 10 | www.czso.cz

  Romana Malekov

  EI A INTERNET V ROCE 2014

  Tiskov konference, 2.12. 2014, Praha

 • 2

  Domcnosti a informan technologie (% domcnost)

  54%

  59%

  65% 67% 68%

  72%

  49%

  56%

  62% 65% 67%

  72%

  44% 51%

  59% 63% 64%

  70%

  2009 2010 2011 2012 2013 2014

  pota internet vysokorychlostn internet

 • 3

  Domcnosti a pota

  Domcnosti s potaem

  (% domcnost)

  Domcnosti s potaem dle pjmu

  (% domcnost)

  16%

  45%

  77%

  91%

  33%

  58%

  87%

  97%

  prvn (nejni) kvartil

  druh kvartil

  tet kvartil

  tvrt (nejvy)

  kvartil

  2009 2014

  45%

  65%

  81%

  94%

  2009 2014

  bez dt s dtmi

 • 4

  Domcnosti a pota

  Domcnosti s potaem dle typu a potu pota (% domcnost)

  32%

  52%

  45%

  72%

  14%

  20%

  46%

  54%

  dva a vce pota

  penosn pota

  stoln pota

  celkem

  2009 2014

  Domcnosti s penosnm potaem dle pjmu (% domcnost)

  6% 11%

  27%

  46%

  19%

  33%

  60%

  80%

  prvn (nejni) kvartil

  druh kvartil

  tet kvartil

  tvrt (nejvy) kvartil

  2009 2014

 • 5

  Domcnosti a internet Domcnosti s internetem (krajsk srovnn, 2013*)

  (% domcnost)

  * tlet klouzav prmr (vypoten z hodnot za roky 2012-2014)

 • 6

  Mezinrodn srovnn (2013) Domcnosti* s potaem

  (% domcnost)

  Domcnosti* s internetem

  (% domcnost)

  * Pouze domcnosti, ve kterch ije alespo jedna osoba ve vku 16-74 let

  73,9%

  79,9%

  Bulharsko ecko

  Rumunsko Litva

  Chorvatsko Portugalsko

  Kypr Itlie

  Lotysko Maarsko panlsko

  esko Polsko

  Slovinsko EU28 prmr

  Estonsko Slovensko

  Malta Rakousko

  Francie Belgie

  Irsko Velk Britnie

  Finsko Nmecko vdsko Dnsko

  Lucembursko Nizozemsko

  72,6%

  78,6%

  Bulharsko ecko

  Rumunsko Portugalsko Chorvatsko

  Kypr Litva Itlie

  panlsko Maarsko Lotysko

  Polsko esko

  Slovinsko Slovensko

  EU28 prmr Malta

  Belgie Estonsko Rakousko

  Francie Irsko

  Nmecko Velk Britnie

  Finsko vdsko Dnsko

  Lucembursko Nizozemsko

 • 7

  Jednotlivci a informan technologie (% jednotlivc ve vku 16 let a vce)

  59% 64%

  67% 69% 70%

  74%

  56%

  62% 65%

  69% 70% 74%

  2009 2010 2011 2012 2013 2014

  osobn pota internet

 • 8

  Jednotlivci a internet (% jednotlivc v dan sociodemografick skupin)

  45%

  49%

  41%

  82%

  60%

  56%

  47%

  25%

  4%

  5%

  22%

  59%

  79%

  74%

  77%

  71%

  98%

  96%

  92%

  84%

  64%

  27

  %

  24%

  61%

  84%

  95%

  Ce

  lke

  m 1

  6+

  mu

  i

  en

  y

  1624 let

  2534 let

  3544 let

  4554 let

  5564 let

  65+

  zkla

  dn

  st

  ed

  n b

  ez m

  atu

  rity

  st

  ed

  n s m

  atu

  rito

  u

  vyso

  ko

  ko

  lsk

  2007 2014

 • 9

  Jednotlivci a internet

  Msto* pouit internetu (% jednotlivc) Frekvence pipojen k internetu (% jednotlivc)

  45%

  22%

  9% 8%

  72%

  20% 15% 11%

  doma v prci u ptel, znmch

  nebo rodiny

  jinde

  2009 2014

  32%

  19%

  6%

  56%

  14%

  4%

  kad den nebo skoro kad den

  alespo jednou tdn

  mn asto

  2009 2014

  * Jednotlivci mohli uvst vce ne jedno msto, odkud se pipojuj k internetu

 • 10

  Doba strven jednotlivci na internetu mn ne 5 hodin za tden 5 a 10 hodin za tden

  10 a vce hodin za tden

  14%

  43%

  28%

  14%

  48%

  64%

  16-24 25-54 55+

  % jednotlivc % uivatel internetu

  25% 25%

  10%

  26% 27% 23%

  16-24 25-54 55+

  % jednotlivc % uivatel internetu

  58%

  22%

  5%

  60%

  25%

  13%

  16-24 25-54 55+

  % jednotlivc % uivatel internetu

 • 11

  Jednotlivci* pouvajc internet v zemch EU28 (2013)

  * Pouze jednotlivci ve vku 16-74 let

  74,1% 75,3%

  Rumunsko Bulharsko

  Itlie ecko

  Portugalsko Polsko

  Kypr Chorvatsko

  Litva Malta

  panlsko Maarsko Slovinsko

  esko EU28 prmr

  Lotysko Slovensko

  Irsko Estonsko

  Rakousko Francie Belgie

  Nmecko Velk Britnie

  Finsko Lucembursko

  Nizozemsko Dnsko

 • 12

  Jednotlivci a mobiln telefon, 2014 (% jednotlivc v dan sociodemografick skupin)

  97%

  97%

  96%

  99%

  100%

  100%

  99%

  99%

  87%

  86

  % 96%

  99%

  99%

  29%

  34%

  23%

  65%

  53%

  34%

  23%

  10%

  3%

  4%

  14%

  29%

  45%

  Celk

  em

  mu

  i

  en

  y

  16

  24 let

  25

  34 let

  35

  44 let

  45

  54 let

  55

  64 let

  65+

  zkla

  dn

  st

  ed

  n b

  ez m

  atu

  rity

  st

  ed

  n s m

  atu

  rito

  u

  vyso

  ko

  ko

  lsk

  jednotlivci pouvajc mobiln telefon jednotlivci pipojujc se z mobilnho telefonu k internetu

 • 13

  Aktivity vykonvan jednotlivci na internetu (% z celkovho potu uivatel internetu)

  25%

  28%

  28%

  53%

  86%

  19%

  57%

  56%

  59%

  87%

  45%

  50%

  94%

  hran potaovch her

  sledovn TV

  poslech rdia

  pehrvn/stahovn film nebo vide

  ten on-line zprv

  prodej zbo/slueb

  internetov bankovnictv

  zdrav

  cestovn

  zbo a slubch

  vyhledvn informac o:

  telefonovn pes internet

  ast v socilnch st

  posln e-mail

  2014 2009

 • 14

  Vybran aktivity vykonvan na internetu (2014)

  Vyhledvn informac o zbo a slubch

  Telefonovn pes internet

  85%

  81%

  35%

  87% 89%

  82%

  16-24 let 25-54 let 55 a vce let

  % vech jednotlivc % uivatel internetu

  66%

  39%

  15%

  67%

  43%

  36%

  16-24 let 25-54 let 55 a vce let

  % vech jednotlivc % uivatel internetu

 • 15

  Vybran aktivity vykonvan na internetu (2014)

  ast v socilnch stch

  Vyhledvn informac o zdrav

  90%

  47%

  7%

  92%

  51%

  15%

  16-24 let 25-54 let 55 a vce let

  % vech jednotlivc % uivatel internetu

  37%

  52%

  29%

  37%

  57%

  66%

  16-24 let 25-54 let 55 a vce let

  % vech jednotlivc % uivatel internetu

 • 16

  Vybran aktivity vykonvan na internetu (2014)

  ten online zprv, novin a asopis

  Hran potaovch her

  84% 79%

  37%

  86% 86% 86%

  16-24 let 25-54 let 55 a vce let

  % vech jednotlivc % uivatel internetu

  60%

  20%

  5%

  62%

  22%

  11%

  16-24 let 25-54 let 55 a vce let

  % vech jednotlivc % uivatel internetu

 • 17

  Jednotlivci nakupujc pes internet

  22%

  25% 28%

  31%

  34%

  39% 39% 41%

  43% 44%

  49%

  53%

  2009 2010 2011 2012 2013 2014

  % vech jednotlivc % uivatel internetu

 • 18

  Jednotlivci nakupujc pes internet (% jednotlivc v dan sociodemografick skupin)

  15%

  18%

  12%

  23%

  25%

  22%

  14%

  7%

  1%

  1%

  6%

  23

  % 3

  3%

  39%

  41%

  38%

  62%

  63%

  53%

  40

  %

  22%

  8%

  6%

  23%

  46%

  61%

  Ce

  lke

  m 1

  6+

  mu

  i

  en

  y

  1624 let

  2534 let

  3544 let

  4554 let

  5564 let

  65+

  zkla

  dn

  st

  ed

  n b

  ez m

  atu

  rity

  st

  ed

  n s m

  atu

  rito

  u

  vys

  oko

  k

  ols

  k

  2007 2014

 • 19

  Nkup na slevovch portlech (2014) 15%

  15%

  16%

  28%

  29%

  18%

  14

  %

  5%

  2%

  2%

  8%

  18%

  22%

  39%

  36%

  41%

  45%

  46%

  35%

  34%

  25%

  30%

  32%

  32%

  40%

  35%

  Ce

  lke

  m 1

  6+

  mu

  i

  en

  y

  1624 let

  2534 let

  3544 let

  4554 let

  5564 let

  65+

  zkla

  dn

  st

  ed

  n b

  ez m

  atu

  rity

  st

  ed

  n s m

  atu

  rito

  u

  vyso

  ko

  ko

  lsk

  % vech jednotlivc % nakupujcch pes internet

 • 20

  Platba za zbo nakoupen pes internet (2014)

  Platba hotov**

  Platba pes internet*

  * Zahrnuje platbu pes internet platebn kartou, pevodem pes internetov bankovnictv i prostednictvm

  elektronickch penenek PayPal, PaySec, apod.

  ** Zahrnuje platbu hotov pi osobnm odbru na poboce obchodu, kartou na poboce obchodu, nebo platba na

  dobrku

  46%

  36%

  11%

  74% 68%

  83%

  16-24 let 25-54 let 55 a vce let

  % vech jednotlivc % nakupujcch pes internet

  28% 31%