Home >Education >České politické strany na Facebooku

České politické strany na Facebooku

Date post:18-Nov-2014
Category:
View:2,297 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Description:
slides about my research for bachelor's work about czech parties on Facebookcreated for BarCamp Brno 2010
Transcript:
 • 1. esk politick strany na Facebooku
  • Jenda Perla (@Perlino)
  • jenda.posterous.com
  • twitter.com/Perlino
  • linkedin.com/in/janperla
  • delicious.com/jenda.perla
  • facebook.com/jan.perla
 • 2. O co jde?
  • Bakalsk prce na Katede medilnch studi a urnalistiky FSS MU
  • Inspirac lnek Miloe ermka z listopadu 2008 (5% hlas na eskm internetu)
 • 3. Opravdu 5 procent?
 • 4. Opravdu 5 procent?
  • Trocha sel
  • Na Facebooku je 1 256 120 ech ve vku 18 a 29 let = 47 % eskch uivatel (2 633 680)
  • Letos v R 8 415 892 voli
   • 24,69 % jich je na FB (uivatel nad 18 let)
  • Prvovoli (18-21) je na FB 518 460
   • Hranice pro vstup do Snmovny byla letos 261 543 hlas!
 • 5. Opravdu 5 procent?
  • Je mon pouze na Facebooku pesvdit lidi k volb politick strany?
 • 6. Opravdu 5 procent?
  • Komunikace v socilnch mdich se mus stt soust marketingovho mixu politickch stran.
  • Komunikace v socilnch stch me bt dleitou soust tvorby znaky ppad Obama, ale i TOP09
  • Propagace politick strany pouze pes Facebook nebude fungovat!
 • 7. Pro Facebook?
  • 2 077 980 uivatel s voliskm prvem
  • Vysok ast mladch a prvovoli
  • Stle roste
  • Monost komunikace
  • Naopak Twitter m malou penetraci v eskm prosted
 • 8. Pro Facebook?
  • Sledujete na Facebooku politick strany nebo politiky?
  • Sleduj vai ptel politickou stranu nebo politika?
  • Postujete vy nebo vai ptel lnky tkajc se politiky?
  • Je dleit bt soust tto komunikace.
 • 9. Jak zkoumat politiku na FB?
  • Nelze se zamit na poet fanouk
   • Znan kols
   • Jsou mezi nimi i odprci kte se negativn projevuj v komentch
  • Bylo poteba vytvoit hodnotc kritria pro kvalitativn vzkum
  • Smyslem je zjistit, k emu a jak vlastn strany FB pouvaj
 • 10. Indiktory vzkumu
  • Poet fanouk
  • Poet pspvk a jejich typ a obsah
  • Poet reakc na pspvky a jejich obsah
  • Pspvky fanouk na Zdi
  • Propracovanost strnek a zachzen s nimi
  • Pouze oficiln strnky!
 • 11. Jak si strany vedou?
  • SSD: Prmrn 1,75 pspvk denn
  • KDU-SL: 0,75 pspvk denn
  • ODS: 0,5 pspvk denn
  • Zelen: Pes 4 pspvky denn (v jednom dni dokonce 11)
  • TOP09: 0,5 pspvk denn
  • VV: 0,6 pspvk denn
 • 12. Jak si strany vedou?
  • SSD: 659 fanouk
  • KDU-SL: 1 181 fanouk
  • ODS: 19 956 fanouk
  • Zelen: 5 508 fanouk
  • TOP09: 43 070 fanouk
  • VV: 21 068 fanouk
 • 13. Jak si strany vedou?
  • Kvantita pspvk nic nee
   • Znal jsem na sti hodn lid, kte budou volit Zelen. Netuil jsem, e znm vechny.
  • Obsahem jsou vtinou pozvnky na mtinky, vstupy z nich, obas njak to politick heslo.
  • Podstatn pestej klu aktivit mla pouze Strana zelench.
  • VV umouj sprovat et vkae s FB a hlasovat v internch anketch pes aplikaci na FB!
 • 14. Jak si strany vedou?
  • TOP09 nabzela aplikaci mnc profilov obrzek
  • Zelen a ODS nabzeli fotografie msto profilov
   • Z mho pohledu byli Zelen docela spn na FB i Twitteru v tto aktivit.
  • Strany velmi mlo komunikuj v komentch
  • U velkch stran vznikaj velmi ostr hdky mezi pznivci a odprci diskuze al novinky.cz
 • 15. Jak si strany vedou?
  • Velmi rozdln rove reakc fanouk
   • SSD prmrn 6,28 koment a 5,45 like
   • KDU SL 4,03 koment a 15,1 like
   • ODS 46,09 koment a 197,57 like
   • Zelen 8,89 koment a 27,17 like
   • TOP09 90,7 koment a 498,75 like
   • VV 50,12 koment a 74,08 like
 • 16. Je Facebook zajmav jen ped volbami?
  • TOP09 a KDU-SL po volbch pisply jedinm pspvkem
  • ODS a SSD snily frekvenci pspvk ale o povolebn situaci informuj
  • VV komunikuj a propaguj i sv vnitrostranick ankety
  • Zelen jsou nadle aktivn, i kdy o nco mn
 • 17. Politici na Facebooku
  • Velmi asto nejde o strnky ale o osobn profily
  • Fenomnem je Zdenk kromach
  • Jak jsou na tom skokani voleb?
 • 18. Politici na Facebooku
  • spnost politik je vesms nzk ni ne u samotnch stran.
  • Na kroukovn v letonch volbch neml Facebook vliv u konkrtnch jmen.
  • Byly spn aktivity typu DEFENESTRACE 2010?
 • 19. Zajmavosti na Facebooku
  • Pedvolebn przkumy a volby naneisto
   • Napklad Virtuln volby 32 587 hlas:
   • TOP09 (25,8), ODS (24), DSSS (11,3), PS (9,5), VV (9,3), SSD (3,8), SZ (3,8), Svobodn (3,5)
  • Promazvn pspvk a koment
   • Uivatelsk pspvky na Zdi i jejich komente
   • Odstrauj je sami po diskuzi nebo v omezen me funguje cenzura stran
 • 20. Funguje tedy Facebook?
  • 5 % hlas pouze na Facebooku nebo pouze na internetu lovk nezsk!
   • Pklady Zelench, Pirt
  • Zrove vak ji nelze Facebook vynechat.
   • Propagace i monitoring
  • Strany se mus nauit v socilnch mdich vyuvat neformln mluv (napklad Michal Berg pro Zelen na Twitteru ;)
 • 21. Dky za pozornost. Volte? Sledujete politiku? Sledujete ji v socilnch mdich? Podlte se o sv dojmy z toho, jak um esk politika vyut Facebook.

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended