Home >Automotive >Distribuce DI z JSDI - praktick© zkuenosti

Distribuce DI z JSDI - praktick© zkuenosti

Date post:06-Jul-2015
Category:
View:488 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1. Odbr dopravnch informac z JSDI v praxi Ing. Jan Vlinsk GIS Ostrava 2009 27.1.2009

2. Agenda

 • Co JSDI nabz
 • Smluvn a technick dostupnost
 • Typy DI
 • Formty a technologie penosu
 • Zpsoby lokalizace
 • Doporuen
 • Vymezen poteb
 • skal spolehlivosti
 • Aktualizace mapovch podklad
 • Analza budoucch rizik

3. Jan Vlinsk a dopravn informace

 • 8 let vvoje SW pro DI ve vlastn firm
 • Stopy v oblasti DI v R:
  • RDS TMCRadiournl a Regina Praha (Prokop)
  • Zpravodajov zelen vlny(eRDIS)
  • TvorbaDI v PR(CDI 2)
  • Vyuvn DI v PR (CDI 3)
 • Dnes samostatnnjemn analytik
 • Nejsem JSDI

4. A co vy s tm JSDI?

 • Kontrola, zda sedte na sprvn pednce
 • Chci sezorientovatv monostech
 • Chcirealizovatodbr DI z JSDI
  • Systmem, kter vytvom
  • Systmem, kter si nechm udlat
 • Z JSDI u importuji amm problmy

5. Co je na tom sloitho?

 • Zastnnovce subjekt- zvldnout spoluprci
 • NetrivilnstrukturaDI
 • Lokalizaceje komplexn a drah tma s adou rizik
 • JSDI se vyvj, riziko zmn
 • Jak to ve zvldnout bez zbytench pekvapen?

6. Co JSDI nabz - tmata

 • Co je JSDI
 • Smluvn a technick dostupnost DI
 • Typy dopravnch informac
 • Regionln pokryt
 • Distribun formty
 • Technologie penosu DDR
 • Lokalizace DI

7. Co je JSDI

 • Jednotn systm dopravnch informac
 • Projekt MD R
 • Sbr, zpracovv a distribuuje DI v R
 • Provedenm poveno SD
 • Centrln pracovit NDIC v Ostrav
 • JSDI je vznamnm zdrojem DI v R

8. Architektura JSDITvorba DI Uloit DI Distribuce DI Pjem a vyuit DI CDI2 DDR NDIC CDI3 Vy web/RSS JSDI 9. Z PLR do MLRjel jsem pes SSR

 • JSDI projekt Jednotn systm dopravnch informac
 • NDIC skladnk Nrodn dopravn informan centrum
 • DDR distributor Datov a distribun rozhran
 • RSS jednoduch XMLpro vmnu zprv
 • DI dopravn informace

10. Technick dostupnost DI

 • Web ov prezentacewww.dopravniinfo.cz
  • Zobrazuje DI, nen urena k odbru DI
  • Poet souasn pistupujcch uivatel je limitovn
 • RSS(syndikace obsahu) pes web
  • Jednoduch odbr bez smluvnho zajitn
 • DDR- profi a smluvn odbr
  • XML pes HTTP POST, FTP nebo SMTP

11. Smluvn dostupnost DI

 • RSS dostupn bez smlouvy
 • DI na DDR: podepi a m
  • Dnes bez praktickch omezen
  • Nsledn distribuce dat jen s pidanou hodnotou
  • Jednou ron zprva o vyuvn DI
  • Na dobu neuritou
  • Zdroj: J. Zvra

12. Typy DI

 • Bn DI
  • Dopravn nehody, kongesce
  • Plnovan uzavrky a omezen provozu
  • Intenzity provozu
  • Nadmrn nklady?
 • Zimn sjzdnost
 • Omezen dostupnost *
  • Snmky z kamer
  • Meteorologick informace
 • * Vyaduje samostatn jednn s SD, HM apod., zde neem.

13. Regionln pokrytu bnch DI

 • Dlnice a I. tda dobe, dal (zatm) he
 • Intenzity provozu: Praha+Brno, budou dal
 • Zahrani
  • Rakousko
  • Nmecko
  • Nen pokryto proSlovenskoaPolsko

14. Distribuce pomoc RSS

 • Co je to RSS
 • Co obsahuje popis DI v RSS
  • Title: Titulek - strun nzev
  • Description: Kompletn popis udlosti
  • Uuid: Identifiktor udlosti
  • Popis polohy vhradn textov
  • Neuvedena kategorie DI
  • Testovac strnky u zrueny, dnes jen jeden RSS feed

15. DDR - hraka pro dospl

 • Co pijde te
 • Formt DDR XML souboru
 • Technologie penosu
 • ivotn cyklus
 • Metody lokalizace

16. Formt DDR 3.2.4 (XML)

 • XML s textovou dokumentac
  • Dokumentace na vydn (37 s. popis, 6 s. ukzky)
  • Oficiln neobsahuje XSD
 • Co um penet
  • Bn DI(vetn intenzit provozu)
  • Zimn sjzdnost
 • Za posledn rok jen minimln zmny (selnky)

17. Technologie penosu DDR

 • Pen se XML soubor
  • HTTP POST (doporueno)
   • Okamit penos dat
   • Pijet potvrzovno status kdem
  • FTP odbratele
  • e-mailem

18. Objednvkaodbru DI v DDR

 • Formln objednvka
 • Na zklad smlouvy
 • Typy DI a regiony
 • V jakm formtu
  • XML lze zestrunit
  • Doporuuji ve
 • Samotn konfigurace
 • Konfigurace
  • Filtr zaslanch zprv
  • Uren poadovanch poloek XML struktury
 • I vce kanl souasn

19. eenvpadk komunikace

 • Co se ztrat, kdy vypadne konektivita/sever?
 • Opakovan pokusy o zasln
 • Expirovan zprvy se nezaslaj
 • Spolehlivost
  • Obecn docela spolehliv
  • Nedodn expirovan zprvy u druh verze - problm?

20. Metody lokalizace DIv DDR

 • Textov popis (vdy)
 • Souadnice potku DI (vdy)
 • Lokan tabulky RDS TMC (kde to jde)
 • Identifiktory ulic (kde to jde)
 • GlobalNetwork/Streetnet (vdy)
  • Nejpesnj zpsob (ale jen cel segmenty silnin st)
  • Nejnronj (komplexn, aktualizace map)

21. Lokalizace DI ze zahrani 22. Praktick doporuen

 • Oblasti doporuen
  • Definice vlastnch poadavk
  • Vkon, rychlosti, objemy
  • Spolehlivost a kontrolovatelnost
  • Aktualizace mapovch podklad
  • Prognza budoucch rizik

23. Co vlastn potebuji

 • Kter DI vlastn potebuji
  • Filtrovn (chcete nutni intenzity? )
  • een penosovch kapacit
 • Vbr zpsobu lokalizace
  • Zjednoduen implementace ( je GlobalNetwork nutn? )
  • Nklady na drbu v budoucnu

24. Co je moc, to je moc

 • Omezte max. velikost XML na 200 kB
  • Dohodou
  • Programov
 • Naplnujte poty zprv a rychlost zpracovn
  • Sthejte nval do 5 min
  • Klov u intenzit provozu
 • Poetn zprvy rozdlit na skupiny (Intenzity)

25. Spolehlivost akontrolovatelnost

 • Zvolte penos pomocHTTP
  • Rychlost a monost odezvy
 • Kontrolujtestrukturu penench dat pomoc XSD
  • Usnadn implementaci a reakce na zmny
 • Extern dostupnostlog zznam pes GUI
  • Vy i partner hned uvidtejak to chod
 • Dvujte spolehlivm metodm, kontrolujte, zprhlednte

26. Aktualizacemapovch podklad

 • Zsadn pi lokalizaci pomocGlobalNetwork
 • Rozdl verz jeFATLN(NDIC x Vae)
 • Zajistit si dostupnost novch map. podklad
 • Realizovat pechod souasn s NDIC
 • Nkladov i organizan nron
 • Dobe si ve naplnujte (stoj to as, sil a penze)

27. Pedvdn rizik: Intenzity provozu

 • Intenzity provozu ve velkm potu a z vce zdroj
 • Mon dsledky:
  • Duplicity zprv na jednom mst(dajn se nestane)
  • Vraznnaven potu zprv
 • Neberte intenzity, nebo je rozdlte na regiony

28. Pedvdn rizik: Nadmrn nklady

 • Velk prostorovm rozsahem dlouh t
Embed Size (px)
Recommended