Home >Documents >Doporuen© postupy a nastaven­ internetov©ho prohl­¾ee pro prci

Doporuen© postupy a nastaven­ internetov©ho prohl­¾ee pro prci

Date post:26-Jan-2017
Category:
View:218 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Projekt implementace Registru prv a povinnost je spolufinancovn z prostedk Evropsk unie, Evropskho fondu pro regionln rozvoj.

  Doporuen postupy a nastaven internetovho prohlee pro prci v aplikaci AIS RPP | v4.0 | 1/25

  Registr prv a

  povinnost

  Doporuen postupy a nastaven internetovho

  prohlee pro prci v aplikaci AIS RPP

 • Projekt implementace Registru prv a povinnost je spolufinancovn z prostedk Evropsk unie, Evropskho fondu pro regionln rozvoj.

  Doporuen postupy a nastaven internetovho prohlee pro prci v aplikaci AIS RPP | v4.0 | 2/25

  OBSAH

  1 vod ............................................................................................................ 3

  2 Doporuen nastaven prohlee ..................................................................... 4

  2.1 Problm s certifiktem zabezpeen webu ................................................. 5

  2.2 Nastaven sprvnho zobrazen aplikace .................................................. 10

  2.3 Zakzan cookies ................................................................................. 13

  2.4 Nastaven dvryhodnch server .......................................................... 15

  2.5 ActiveX ................................................................................................ 17

  2.6 Chyba bhem stahovn soubor (export dat) .......................................... 20

  3 Nejastj problmy a jejich een ................................................................ 22

  3.1 Chyba pihlen do AISP ....................................................................... 22

  3.2 Chyba pi zobrazen nabdky v menu AISP ............................................... 23

  3.3 Chyba v adrese umstn formule AIS RPP Psobnostn ........................... 25

  3.4 Chyba pi exportu dat (tlatko Export) .................................................... 25

 • Projekt implementace Registru prv a povinnost je spolufinancovn z prostedk Evropsk unie, Evropskho fondu pro regionln rozvoj.

  Doporuen postupy a nastaven internetovho prohlee pro prci v aplikaci AIS RPP | v4.0 | 3/25

  1 vod

  Tento dokument popisuje nejastj problmy pi pihlaovn do AIS Psobnostn a

  rovn doporuen nastaven internetovho prohlee pro prci s touto aplikac.

  Dokument vychz ze zkuenost uivatel s aplikac AIS RPP v pilotnm provozu a je

  relevantn jak pro AIS Psobnostn, tak pro AIS Editan a AIS Speciln.

  Dokument je uren pro uivatele systmu AIS RPP a pro sprvce systm, kte zajiuj

  nastaven pstup uivatel k sti Internet.

  Obsahem tohoto dokumentu nen nvod pro prci s aplikac AIS RPP. Npovda

  k jednotlivm AIS RPP je dostupn jako soust tchto aplikac (nap. pro

  AIS Psobnostn zde)

  https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/help/

 • Projekt implementace Registru prv a povinnost je spolufinancovn z prostedk Evropsk unie, Evropskho fondu pro regionln rozvoj.

  Doporuen postupy a nastaven internetovho prohlee pro prci v aplikaci AIS RPP | v4.0 | 4/25

  2 Doporuen nastaven prohlee

  Funknost systmu je garantovna pro prohle Internet Explorer 9. V jinch

  prohlech me mt aplikace omezenou funknost, ppadn me bt prohle rovnou

  odmtnut a systm se vbec nespust. Doporuujeme pouvejte pro prci s aplikac

  webov prohle Internet Explorer 9.

  Pokud si nejste jisti, jakou verzi prohlee mte instalovnu, mete daj zjistit pomoc menu volby: Npovda O aplikaci Internet Explorer (pokud nevidte litu Menu,

  stisknte lev ALT).

  V dal sti dokumentu jsou uvedeny nejastj problmy s nastavenm a to vdy

  popis monho nepodporovanho nastaven a postup jak jej nastavit sprvn.

  Problm s certifiktem zabezpeen webu

  Nastaven sprvnho zobrazen aplikace

  Zakzan cookies

  Nastaven dvryhodnch server

  ActiveX

  Chyba bhem stahovn soubor (export dat)

 • Projekt implementace Registru prv a povinnost je spolufinancovn z prostedk Evropsk unie, Evropskho fondu pro regionln rozvoj.

  Doporuen postupy a nastaven internetovho prohlee pro prci v aplikaci AIS RPP | v4.0 | 5/25

  2.1 Problm s certifiktem zabezpeen webu

  2.1.1 Popis

  Aplikace vyuv pro komunikaci s prohleem uivatele zabezpen ifrovan protokol

  s pomoc certifiktu vydanho certifikan autoritou I.CA. Koenov certifikty I.CA jsou v

  souasn dob automatickou soust prohlee MS Internet Explorer.

  V ppad, e V prohle vak nem tento koenov certifikt certifikan autority I.CA

  nainstalovan, me se pi pihlaovn do AIS RPP zobrazit ne uveden strnka.

  Pro tyto ppady je dle uveden doporuen postup instalace koenovho certifiktu.

  Instalaci koenovho certifiktu je mon provst nsledovn:

  bu pomoc aplikace uveden na strnce http://www.ica.cz/Korenove-certifikaty

  (umouje provst instalaci vech aktulnch koenovch certifikt I.CA).

  nebo alternativnm postupem - staen koenovho certifiktu a jeho nslednou

  instalac (uvedeno dle)

  2.1.2 Staen certifiktu

  Ze strnek http://www.ica.cz/SHA1-Komercni.aspx sthnte odpovdajc koenov

  certifikt s platnost od 1.4.2008 do 1.4.2018 ve formtu DER.

  Soubor si ulote na lokln loit vaeho potae a jeho obsah (certifikt) extrahujte

  do stejnho umstn.

  http://www.ica.cz/Korenove-certifikatyhttp://www.ica.cz/SHA1-Komercni.aspx

 • Projekt implementace Registru prv a povinnost je spolufinancovn z prostedk Evropsk unie, Evropskho fondu pro regionln rozvoj.

  Doporuen postupy a nastaven internetovho prohlee pro prci v aplikaci AIS RPP | v4.0 | 6/25

  2.1.3 Instalace certifiktu

  V prohlei vyberte v menu volbu Nstroje a po rozbalen nabdky volbu Monosti

  Internetu.

  V zobrazenm okn zvolte zloku Obsah a na tto zloce kliknte na tlatko

  Certifikty.

 • Projekt implementace Registru prv a povinnost je spolufinancovn z prostedk Evropsk unie, Evropskho fondu pro regionln rozvoj.

  Doporuen postupy a nastaven internetovho prohlee pro prci v aplikaci AIS RPP | v4.0 | 7/25

  V nsledujcm okn vyberte zloku Dvryhodn koenov certifikan autority a

  pot kliknte na tlatko Importovat.

  V nsledujcm prvodci importu certifiktu vyberte tlatko Dal.

 • Projekt implementace Registru prv a povinnost je spolufinancovn z prostedk Evropsk unie, Evropskho fondu pro regionln rozvoj.

  Doporuen postupy a nastaven internetovho prohlee pro prci v aplikaci AIS RPP | v4.0 | 8/25

  Nyn zvolte tlatko Prochzet a v adresov struktue vyberte vmi uloen certifikt

  (na msto v kroku 2.1.2) a kliknte na tlatko Dal.

  Ovte, e je vybrna volba pro uloen certifiktu Dvryhodn koenov certifikan

  autority a stisknte tlatko Dal.

 • Projekt implementace Registru prv a povinnost je spolufinancovn z prostedk Evropsk unie, Evropskho fondu pro regionln rozvoj.

  Doporuen postupy a nastaven internetovho prohlee pro prci v aplikaci AIS RPP | v4.0 | 9/25

  Stisknte tlatko Dokonit.

  Zobrazena hlka o spn provedenm importu, kliknte na tlatko OK.

 • Projekt implementace Registru prv a povinnost je spolufinancovn z prostedk Evropsk unie, Evropskho fondu pro regionln rozvoj.

  Doporuen postupy a nastaven internetovho prohlee pro prci v aplikaci AIS RPP | v4.0 | 10/25

  2.2 Nastaven sprvnho zobrazen aplikace

  2.2.1 Popis

  Pi nevhodnm nastaven zobrazen prohlee bude uivatel pesmrovn na chybovou

  strnku Nepodporovan konfigurace prohlee.

 • Projekt implementace Registru prv a povinnost je spolufinancovn z prostedk Evropsk unie, Evropskho fondu pro regionln rozvoj.

  Doporuen postupy a nastaven internetovho prohlee pro prci v aplikaci AIS RPP | v4.0 | 11/25

  2.2.2 Postup nastaven

  Pro nastaven sprvnho reimu prohlee zkontrolujte, e je vypnut reim kompatibilnho zobrazen - v menu vyberte volbu: Nstroje Nastaven kompatibilnho

  zobrazen (Pokud nevidte litu Menu, stisknte lev ALT).

  Ujistte se, e nejsou oznaena polka Zobrazit intranetov servery v kompatibilnm

  zobrazen a Zobrazit vechny weby v kompatibilnm zobrazen. Sprvn nastaven je

  podle ne uvedenho obrzku.

  Zkontrolujte, e nemte nestandardn nastaven prohlee. V menu vyberte volbu

  Nstroje Nstroje pro vvoje (Nastaven je mon nap. zobrazit stiskem tlatka

  F12) podporovan nastaven je Reim prohlee: Internet Explorer 9 a Reim

 • Projekt implementace Registru prv a povinnost je spolufinancovn z prostedk Evropsk unie, Evropskho fondu pro regionln rozvoj.

  Doporuen postupy a nastaven internetovho prohlee pro prci v aplikaci AIS RPP | v4.0 | 12/25

  dokumentu: Standardy IE8.

  Po prav nastaven doporuujeme ukonen prce v ostatnch oknech webovho

  prohlee, prohle kompletn zavt, znovu spustit a nsledn se znovu pihlsit do

  AIS RPP.

 • Projekt implementace Registru prv a povinnost je spolufinancovn z prostedk Evropsk unie, Evropskho fondu pro regionln rozvoj.

  Doporuen postupy a nastaven internetovho prohlee pro prci v aplikaci AIS RPP | v4.0 | 13/25

  2.3 Zakzan cookies

  2.3.1 Popis

  Jednou z monch pin zobrazen chybov strnky Nepodporovan konfigurace

  prohlee je, e v nastaven Vaeho prohlee jsou aktuln zakzny soubory cookies.

  Pro sprvn fungovn AIS RPP mus bt soubory cookies povoleny.

  Ovte, e mte zapnutou podporu cookies v nastaven Vaeho prohlee.

 • Projekt implementace Registru prv a povinnost je spolufinancovn z prostedk Evropsk unie, Evropskho fondu pro regionln rozvoj.

  Doporuen postupy a nastaven internetovho prohlee pro prci v aplikaci AIS RPP | v4.0 | 14/25

  2.3.2 Postup nastaven

  V aplikaci Internet Explorer zvolte volbu v menu: Nstroje Monosti Internetu. Zde

  vyberte zloku Osobn daje a potom kl

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended