Home >Documents >Ekonomick gramotnost

Ekonomick gramotnost

Date post:19-Jan-2016
Category:
View:31 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ekonomická gramotnost. Bankovní hádanka. Předpokládejme, že veškeré bankovní a obchodní transakce v následující hádance proběhnou během jednoho měsíce. Ve městě stojí banka s prázdným bankovním trezorem. Nikdo nemá v bance založený žádný účet. BANKA. Účty v bance. 0 Kč. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • Ekonomick gramotnostBankovn hdanka

 • Pedpokldejme, e veker bankovn a obchodn transakce v nsledujc hdance probhnou bhem jednoho msce.

 • BANKAty v bance0 KVe mst stoj banka s przdnm bankovnm trezorem. Nikdo nem v bance zaloen dn et.

  JmnoVklad (K)Dluh + rok (K)

 • BANKApan Novkpan Dvokpan Novotn0 KVe mst ij 4 spodan oban. Jsou to pni Novk, Dvok, Novotn a pan Vank.pan Vankty v bance1 000 000 KPan Novk m doma pod kobercem milion K a na dvorku auto. Pan Novotn m chatu.

  JmnoVklad (K)Dluh + rok (K)

 • BANKApan Novkpan Dvokpan Novotn0 KProtoe pan Novk zakopv o penze pod kobercem, rozhodne se dt je do banky. V trezoru pibude 1.000.000 K, a na tu pana Novka rovn.pan Vankty v bance1 000 000 Kpan Novk1 000 000 0 K

  JmnoVklad (K)Dluh + rok (K)

 • BANKApan Novkpan Dvokpan NovotnPan Dvok chce koupit od pana Novotnho chatu a pj si od banky 800.000,- K. Pro banku to nen problm, m jich v trezoru dostatek.pan Vankty v bance1 000 000 Kpan Novk1 000 000 0 K 200 000 K800 000 KPan Dvok dlu bance vypjen penze. Bude splcet 10 let s 5% rokem. Celkov rok je 218.229,- K.pan Dvok800 000 + 218 229800 000 K

  JmnoVklad (K)Dluh + rok (K)

 • BANKApan Novkpan Dvokpan NovotnPan Dvok kupuje chatu. Pan Novotn dostane penze a ulo si je do banky. M na tu 800.000,-K.pan Vankty v bancepan Novk1 000 000 0 K 200 000 K800 000 Kpan Dvok800 000 + 218 229800 000 K1 000 000 Kpan Novotn800 000 0 K

  JmnoVklad (K)Dluh + rok (K)

 • BANKApan Novkpan Dvokpan NovotnPan Vank chce koupit auto od pana Novka, ale mus si pjit od banky 500.000,-K, splcet bude 3 roky s rokem 10%, kter vyjde na 80.809,-K.pan Vankty v bancepan Novk1 000 000 0 K pan Dvok800 000 + 218 2291 000 000 Kpan Novotn800 000 0 K 500 000 K500 000 K500 000 + 80 809pan Vank

  JmnoVklad (K)Dluh + rok (K)

 • BANKApan Novkpan Dvokpan NovotnNyn probhne prodej auta. Pan Vank kupuje auto. Pan Novk dostane za auto 500.000,-K a nech si je doma.pan Vankty v bancepan Novk1 000 000 0 K pan Dvok800 000 + 218 229500 000 Kpan Novotn800 000 0 K 500 000 + 80 809pan Vank500 000 K0 K

  JmnoVklad (K)Dluh + rok (K)

 • Nyn si pojme podrobn prohldnout vzniklou situaci.

  A poloit nkolik otzek.

 • BANKApan Novkpan Dvokpan NovotnOtzka . 1Pan Novk a pan Novotn si mysl, e maj svoje penze bezpen v trezoru. Co kdy si je pjdou v jeden den vechny vybrat?pan Vankty v bancepan Novk1 000 000 pan Dvok800 000 + 218 229500 000 Kpan Novotn800 000 0 K 500 000 + 80 809pan Vank500 000 K1 000 000 + 800 000 = 1 800 000 K???0 K

  JmnoVklad (K)Dluh + rok (K)

 • BANKApan Novkpan Dvokpan NovotnOtzka . 2Kde le skuten existujc bankovky? Kolik penz bylo v tento moment bankou virtuln vytvoeno?pan Vankty v bancepan Novk1 000 000 pan Dvok800 000 + 218 229500 000 Kpan Novotn800 000 0 K 500 000 + 80 809pan Vank500 000 K0 K ZDE LE SKUTEN EXISTUJC BANKOVKY

  JmnoVklad (K)Dluh + rok (K)

 • BANKApan Novkpan Dvokpan NovotnOtzka . 3Jak je celkov rok, kter obdr banka z tchto transakc? pan Vankty v bancepan Novk1 000 000 pan Dvok800 000 + 218 229500 000 Kpan Novotn800 000 0 K 500 000 + 80 809pan Vank500 000 K218 229 + 80 809 = 299 038 K0 K

  JmnoVklad (K)Dluh + rok (K)

 • BANKApan Novkpan Dvokpan NovotnOtzka . 4Jak by vypadala situace po deseti letech, pokud by vichni zaplatili sv dluhy a nikdo si nevybral z banky sv penze? pan Vankty v bancepan Novk1 000 000 pan Dvok800 000 + 218 229500 000 Kpan Novotn800 000 0 K 500 000 + 80 809pan Vank500 000 K0 K 1 018 229 K580 809 Kv trezoru le = 2 099 038 Kvyplatit me = 1 800 000 K

  JmnoVklad (K)Dluh + rok (K)

 • BANKApan Novkpan Dvokpan NovotnOtzka . 5Jak nese banka riziko, kdy pan Dvok a Vank nebudou moci splcet sv pjky? Banka jim majetek zabav!pan Vankty v bancepan Novk1 000 000 pan Dvok800 000 + 218 229pan Novotn800 000 0 K 500 000 + 80 809pan Vank500 000 K0 K U jsi nkdy slyel, e by banka nabdla svm klientm zabaven auto nebo chatu msto vklad, kter nen schopna vyplatit?500 000 K

  JmnoVklad (K)Dluh + rok (K)

 • Vytven fiktivnch penz v ekonomice se odborn nazv multiplikace penz.

  Multiplikovan penze reln neexistuj. Jsou to jen sla na potach.

 • Vtina penz v obhu existuje jen virtuln, jinak eeno bezhotovostn. Pokud by li vichni lid v jeden den do bank vybrat svoje penze, nebyly by jim vyplaceny. Proto by pi celoplonm krachu bank lid penze nikdy nedostali.

 • Nyn zkus podle vlastnch vah zhodnotit, jak moc jsou tvoje penze v bance v bezpe.

 • KONEC Dkujeme za pozornostObrzek: http://www.allabouttheidea.co.uk

Embed Size (px)
Recommended