Home >Social Media >Fairy Tailors - P™­padov© studie [CZ]

Fairy Tailors - P™­padov© studie [CZ]

Date post:17-Jul-2015
Category:
View:197 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • [CZ]

 • Kdo jsme?

  Jsme Fairy Tailors. ijeme pbhy znaek, kter vzbud zjem, vyvolaj emoce a stanou se

  nevednm zitkem. To ve na socilnch stch, kter ns prost bav.

 • Co umme?

  rozsvcet rovky

 • Jak uvaujeme?

  Jak?

 • m se dme?

 • Co se nm povedlo?

  pokrauj v prohlen

 • Strategie / Komunikace

  AladinE je francouzsk prmiov znaka vyrbjc tvoiv produkty pro dti i dospl, kter se vyznauj vysokou kvalitou a vraznou pidanou hodnotou.

  Clem je navrhnout strategii a zajistit komunikaci znaky na socilnch stch

  s ohledem na archetyp, klov vlastnosti a portfolio produkt. Stejnm tmatem komunikace tto znaky je tma modernho vzdlvn;

  edukace rodi, kter bav bt rodii; spoluprce s odbornky z oboru speciln pedagogiky; podpora a motivace vech, kdo chtj tvoit a inspirovat ostatn.

  Tm 50% uivatel, kte navtvili e-shop a nakoupili (pmo/asistovan)

  na zklad Facebook komunikace, byli zcela nov nvtvnci e-shopu. Z Facebooku jsme po 2 mscch od zahjen spoluprce uinili 3. nejvkonnj

  zdroj, kter v danm obdob generoval vce ne 20% obratu e-shopu. Bhem 3. msce spoluprce jsme doshli zven konverz o vce ne 200%. Bhem kampan nebyla vyuita dn forma placen reklamy (Facebook Ads).

  Vstup

  Brief

  ROI Facebook komunikace 318 % po 2 mscch od zatku kampan.

  414 % po 3 mscch od zatku kampan.

 • Idea

  Strategie

 • Strategie

  Archetyp

  Vldce

  Tvrce

  Nevitko

  Mudrc

  Cestovatel

  Hrdina Mg

  prma

  Odpadlk

  Kad z ns

  Milovnk

  Peovatel

  Sounleitost Nezvislost

  Stabilita

  Mistrovstv

 • Tvrce Pokud si to lze pedstavit, lze to tak udlat. Vytvoit trvalou hodnotu. Zhmotnit svou vizi. Sny, fantazie, zblesky inspirace. 1) Kreativita nebo npaditost pi napodobovn. 2) Ztvrnn vlastn vize. 3) Vytven dl, kter ovlivuj ostatn, kulturu a spolenost.

  Strategie

  Archetyp

  Motto

  Hlavn touha

  Cl

  rovn

  Voln

 • Strategie

  Tvrce je ze sv podstaty nekonvenn, nesna se zapadnout, ale vyjdit sebe sama.

  Tvrce se pohybuje vude tam, kde se rod kreativn projekty. Tvrce pin inovace nov vrobky, vrobn procesy, nov pstup k

  marketingu. Tvrce vtinou nen tolerantn k lajdck masov produkci a k souvisejcmu

  nedostatku npaditosti a pi vnovan kvalit. Tvrce pouv vci ne proto, aby udlal dojem, ale aby vyjdil sebe sama. Tvrce v kadm z ns rovn pitahuj umleck dla jinch lid, co me bt

  nejen obraz v galerii, ale tak produkt se skvlm designem. Tvrce jako umlec maluje obraz, kter odr jeho dui. Tvrce jako podnikatel dl byznys svm vlastnm zpsobem a astokrt

  vbec netu, jak na to. Tvrce jako inovtor v jakmkoli oboru se ot zdy k tradinmu pojet a

  vyuv svou jedinenou schopnost vidt svt odlin.

  Charakter

 • Komunikace

 • Komunikace

 • Komunikace

 • Komunikace

 • Komunikace

 • Komunikace

 • Komunikace

 • Komunikace

 • Komunikace

 • Strategie 1. Aktivovat stvajc komunitu (fanoukovskou zkladnu) a jejm

  prostednictvm obrtit pomr host ze 70:30 (svvajc vs. nov) na 30:70 (svvajc vs. nov).

  2. Navrhnout hlavn komunikan linku (vymezit se oproti konkurenci).

  3. Event management (vymyslet takov akce, kter by propojily on-line a off-line), tyto nsledn odkomunikovat a zajistit naplnn kapacity.

  1. Komunikaci jsme zaloili na postav Kavrnka Karla, kter m velmi

  osobit a nenapodobiteln styl komunikace i veden kavrny.

  2. Navrhli jsme koncept podn akc, kter se dky FB komunikaci a pravidelnmu newsletteru (Obastnk Kavrnka Karla), da plnit a do max. kapacity kavrny.

  Brief

  een

 • Komunikace

 • Komunikace

 • Komunikace

 • Komunikace

 • Komunikace

 • Komunikace

 • Newsletter

 • Strategie 1. Piblit znaku LEE a jej produkty mlad CS (18-35let).

  2. Zven nvtvnosti kamennch prodejen a original stores.

  3. Komunikace nov kolekce, offline kampan a asti na Designbloku.

  1. Demografie fanouk i vech oslovench uivatel Facebooku

  korespondovala s poadovanm clem oslovit mlad CS (viz obr. 1).

  2. Komunikac na Facebooku jsme oslovili celkem 893.608 uivatel.

  3. Komunikaci znaky LEE na Facebooku sledovalo vce ne 75 % uivatel ve vku 18-34 let.

  4. Kadou fotografii vloenou na FB profil vidlo v prmru 2.500 uivatel.

  Brief

  Vstup

 • Insights

  Obrzek 1: Vkov struktura fanouk strnky

  Obrzek 2: Vkov struktura uivatel Facebooku, kterm se zobrazil alespo jeden pspvek strnky

 • Komunikace

 • Komunikace

 • Komunikace

 • Newsletter

 • Strategie 1. Tvorba dl sti obsahu pro vybran Facebook profily skupiny Nova

  s clem zvit: organick dosah komunikace, mru zaujet u pspvk, poet hodnocen To se mi lb, poet koment a sdlen obsahu.

  2. Analza komunikace ped / po, reporting a nvrh doporuen.

  Brief

 • Vsledek FANOUCI *)

  1. Nrst potu fanouk se zvil o 3,5 %. 2. Prmrn tdenn prstek inil 1.327 fanouk.

  CELKOV ORGANICK (neplacen) DOSAH PSPVK *)

  1. Celkov dosah pspvk se zvil o 12 %. 2. Pspvky publikovan na Facebook profilu TN.cz tak bhem

  sledovanho obdob vidlo prmrn o 183.000 uivatel / tden vce.

  ZAPOJEN a AKTIVITA UIVATEL *)

  1. Zapojen uivatel do komunikace vzrostlo o 0,4 %. 2. Poet aktivnch uivatel se tak bhem sledovanho obdob zvil

  prmrn o 31.026 uivatel / tden. Celkov dosah = Poet lid, kterm byla doruena jakkoliv aktivita

  strnky, a to vetn pspvk, pspvk na strnce od jinch lid, reklam strnky na zskn fanouk, zmnek a oznmen polohy.

  Aktivn uivatel = jedinen poet uivatel, kte oznaili pspvky

  jako To se mi lb, okomentovali je, sdleli nebo na n kliknuli. *) V rmci sledovanho obdob nebyly v provozu dn Facebook Ads kampan.

  Vstup

 • Komunikace

 • Komunikace

 • Komunikace

 • Komunikace

 • Souhrnn statistiky a sledovan faktory komunikace na vybranch profilech za 10/2014.

  Analza

 • Distribuce obsahu v nvaznosti na poet reakc, kter pspvky zskaly.

  Analza

 • Analza 1. Dosah komunikace (reach) a zapojen uivatel (engagement) je nejvy

  ve tvrtek v dob mezi 10:00 20:00.

  2. Nejvce koment zskvaj pspvky po cca 2 hodinch od doby publikace.

  3. Prmrn doba ivotnosti pspvku je 9 hod 45 minut.

 • Analza 1. Pspvky typu odkaz jsou v ppad profilu TN.cz nejastj formou obsahu.

  2. Mra interakce fanouk a uivatel na tento typ obsahu je vak minimln.

  3. Nadprmrn reakce fanouk a uivatel vyvolv obrzkov obsah.

  4. Komunikace postrd jakkoliv video obsah vloen pmo na Facebook profil.

 • Analza

  1. Geografick rozdlen fanouk strnky

  2. Poet (etnost) reakc fanouk na obsah

 • Strun pehled

  Navrhnout strategii komunikace znaky na socilnch stch s ohledem na portfolio produkt, archetyp a jeho klov vlastnosti.

  Podpora spotebitelsk soute o 22 tablet v celkov hodnot 200.000K. 1) Spotebitelsk soute se zastnilo celkem 19.219 soutcch, kte si zakoupili jednu ze soutnch barev

  znaky HET (Klasik, Klasik Color, Klasik Premium). Prostednictvm clen Facebook Ads kampan na podporu spotebitelsk soute jsme oslovili vce ne

  150.000 uivatel Facebooku z R, piem vce ne 1.200 z nich nsledn navtvilo soutn web. 2) V prbhu spotebitelsk soute jsme s ohledem na poadavky klienta navrhli jej dodaten rozen.

  Toto rozen mlo podobu foto-soute (soutn Facebook aplikace) o 4 hi-tech smartphony se pikovm fotoapartem.

  3) Clem tto foto-soute bylo: zskn obsahu (fotografi vymalovanch interir/exterir) od lid, kte se zapojili se do spotebitelsk soute

  (koupili barvy za elem malovn) a jsou zrove aktivnmi uivateli na Facebooku, zskn novch fanouk dky zven aktivit a vtmu zapojen stvajcch fanouk, nalezen potencilnch brandambasador znaky HET.

  4) Bhem 7 tdnu konn foto-soute jsme prostednictvm clen Facebook Ads kampan oslovili vce ne 277.000 uivatel Facebooku z R, piem:

  1.585 z nich soutn aplikaci navtvilo, 13.538 z nich hlasovalo pro nkterou z 36 soutnch fotografi.

  5) Bhem 7 msc jsme dky tto komunikaci vytvoili aktivn komunitu fanouk znaky o celkovm potu

  2.299 fanouk.

  Vsledek

  Brief

 • Insight

  1) Maluji, protoe musm (pinav stny, sthovn)

  2) Maluji, protoe mm kreativn ambice (viz Jak se stav sen atd..) 3) Maluji, protoe mm konkrtn problm (plse, fleky od vytopen atd..) 4) Potebuji barvu na zakzku pro mho zednka/stavitele/firmu (fasdn

  barvy, omtkoviny, mchn na zakzku) Vybudovat interaktivn strnku/prostor, kde mohou stl i nov zkaznci

  HET zskvat inspiraci, informace, i jen diskutovat o vhodnosti a monostech pouit barev.

  Segmentace

  Vzva / Cl

 • Pro

  Idea

  Abychom podpoili positioning znaky HET jako archetyp Tvrce.

  Chceme inspirovat ostatn k tomu, aby nebrali malovn jen jako nudnou prci, ale pedevm jako zbavu a monost zkrlit svj dm/byt.

  Dky aktivit soutcch zskme mnostv obsahu, kter bychom jinm zpsobem nebyli schopni vytvoit nebo jakkoliv zskat.

  Dky obsahu, kter soutc vytvo a zalou, a tak dky jejich nsledn aktivit a asti v souti, zskme dal fanouky, aktivn uivatele, zkaznky nebo brand ambasadory (milovnky znaky), kte budou dobr jmno znaky HET it dl

Embed Size (px)
Recommended