Home >Documents >Fakta a m½ty - Chuck Norris

Fakta a m½ty - Chuck Norris

Date post:15-Jan-2016
Category:
View:44 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Fakta a mýty - Chuck Norris. Jan Vokál Michal Štrympl Fyzikální seminář 2013. Úvod. Všichni známe Chucka Norrise (přesto zkoušeli jste se někdy zamyslet nad věcmi, které o něm slýcháte?) Chucka Norrise kousla kobra královská Po dvou dnech neskutečných bolestí kobra umřela Opravdu?. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • Jan VoklMichal trymplFyzikln semin 2013

 • Vichni znme Chucka Norrise(pesto zkoueli jste se nkdy zamyslet nad vcmi, kter o nm slchte?)

  Chucka Norrise kousla kobra krlovskPo dvou dnech neskutench bolest kobra umela

  Opravdu?Chuck Norris ve svch 36 letech

 • Chuck Norris je tak rychl, e doke obhnout Zemkouli a sm sebe plcnout do zadReln pohled v ase t0 by musel bt ve vech mstech sv trajektorie bhu kolem Zem.=> Nen mon

 • Dle teorie kdovho masivu podle Jry Cimrmana se dozvme, e objekt, nen pesn tam, kde ho mete vidt, nbr vude okolo.Tedy, dle Cimrmanovy teorie tento mtus o Chucku Norrisovi potvrdit LZE!Jeliko by nebyl tam, kde ho vidte, nbr vude jinde najednou.Co nen samozejm mon na startovn pozici.

 • Chuck Norris napotal do nekonena

  Nemme dn informace o studijnch vsledcch Chucka Norrise z matematiky=>Pravdpodobnost toho, e je matematicky negramotn, je nenulovPak tedy meme uvaovat toto:

 • Avak zjistil, e 2x nekoneno je u hodn moc a tedy zaal potat zpt.Jene nastal problm a pi odetn vpoet nesedl (11 prst).Vsledek?Napotat do nekonena lze, ale zpt ne

 • Chuck Norris se narodil v devnm srubu, kter si sm postavilReln pohled: Vezmeme-li v vahu den 10.3.1940 (datum narozen) a den 10.2.1940 (den postaven srubu)nemon (posun po asov ose zpt)

 • Chuck Norris pekroil Stedozemn moe suchou nohouFakta:Vka Chucka Norrise (178 cm)ka v prplavu (cca 15 km)ka v nejirm mst (cca 1800 km)Pedpoklad: lovk (mu) vysok piblin 180 cm udl normln krok 1 m.

 • Uvaujme, jak vysok by musel bt Chuck Norris, aby udlal krok o stanoven dlce (15 km, 1800 km)Vpoet:Vka (m) = ka (m) vka Chucka Norrise (m)X = 15 1,78X = 26,7 m Y = 1800 1,78Y = 3204 m = 3,204 kmZ dvodu nedodstaten vky Chucka Norrise

 • Koka vdy dopadne na vechny 4 nohyDle Murphyho zkonku vme, e chlb spadne vdy mslem namazanou stranou dol

  A co to spojit?

 • Pedpoklad:Koka bude rotovat nad zem a nebude vedt, jestli m spadnout na zem nebo na nazamaznou st chlebuTento predpoklad by ml fungovat za podmnky, e chlb nespadne, poppad, e mslo odsedivou silou rotace koky neodltne.Realita:Koka samozejm spadne na zem (jedno jak)Tedy k dnmu rotanmu jevu nedochz.

Embed Size (px)
Recommended