Home >Lifestyle >FAnn info 01/2010

FAnn info 01/2010

Date post:18-Jan-2015
Category:
View:4,270 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Description:
Magazín FAnn parfumerie Česká republika.
Transcript:
  • 1. jaro 2010 VIII. ronk ZDARMA NOS na parfmy Krsn od svitu do soumraku Tajemstv kosmetick tatiky Nen parfm jako parfm

2. editorial ek ns nejoptimistitj st roku, kdy se vechno po zim pro- bouz a zan kvst. I Vy mete oslavit jaro teba novou vn nebo novmi onmi stny, ppadn dopt sv pleti po zim ozdravnou kru v nkterm z naich FAnn beauty center. Do die si na be- zen zapite termn Jarn nabdky, kdy budete mt monost nakoupitcelou adu kosmetickch ppravk a vn s mimodnmi slevami. Co se vy-plat zvl v dob, kdy ne kadmu, kdo kosmetiku prodv, mete dvovat,e Vm dod opravdovou kvalitu, za kterou si zaplatte (viz. str. 64 65).Vm, e i Vy u ale patte k tm, kte vd, e ve FAnn parfumerich dostanetevdy nco navc. Krom bohat nabdky drk se mete tit i na speciln akci,pi kter budeme rozdvat pedplatn asopis Glanc a Gurmn. To a jet mno-hem vc se dotete na strnkch jarnho asopisu FAnn Info a mn nezbv, nese s Vmi tit u ns na vidnou. Ing. Radek Voavkaobchodn editel FAnn parfumeri a FAnn beauty center Obsah4 Jeden akn Lancme, MATIS Paris, Sisley,Jeden nov stromEste Lauder6 www.fann.cz38 Poradensk dnyLa Prairie, Juvena of Switzerland10 Pastelky namalovaly nadjiUNICEF a FAnn parfumerie 40 La Prairie v kostce 12 Nenechvejte sv karty dmat42 Drky k nkupuJak slevy mete u ns uplatnit 44 Drky k nkupu 14 Pedplatn k nkupu 4647 Krsn od svitu do soumrakuGlanc & Chef Gurmn 48 Drky k nkupu16 Dmsk vn kvtinov5051 Rozmazlovn povoleno! 1819 Jarn sety Pozvnka do FAnn beauty center 2022 Nos na parfmy 52 Poradensk dny Dior, Chanel,aneb Co se nos?Lancme, Max Factor, Sisley24Dmsk vn ovocn54 Vtejte v zimnm rji jmnem26Pnsk vn sv Falkensteiner Hotels & Residences! 28Drky k nkupu 5657 Gejzr barev Max Colour Effect30Pnsk vn koenit5859 Tajemstv kosmetick tatiky31Celebrity doporuuj 60 Drky k nkupuVoav i kosmetick tipy hvzd 62 Krsa ruku v ruce s p32 Lifestyle vn kola pe o ruce3435 Slva vtzm! 6465 Nen parfm jako parfmTop FAnn parfumeri roku 2009 Ochrana spotebitele36 Poradensk dny Dior, Chanel, 66 KontaktyNa oblce tv reklamn kampan MAX FACTOR Lash Extension EffectFAnn Info 1/20103 3. speciln edice znaky HUGO BOSS JEDEN FLAKN,jeden nov strom(ONE FRAGRANCE, ONE TREE) V n HUGO Element nancuje sva pomoc p lant o 800 h ektarech v Amazonskm de tnm pralese.Vn HUGO Element pedstavuje novou iniciativus ekologickm zamenm za kad zakoupenakn speciln ediceHUGO Element budev perunsk sti Amazonskho detnho pralesazasazen jeden nov strom. HUGO Element, jehoakn je inspirovn kyslkovm pstrojem, je idel-nm symbolem, dky nmu se opt nadechnouzelen plce na planety. Flakny speciln edice budou k dostn od nora2010 a vsadba nancovan vnmi HUGOpokryje celk ov oblas t 800 hektar , co si lz epedstavit teba jako:3 X ROZLOHU CENTRAL PARKU V NEW YORKU nebo7 X ROZLOHU HYDE PARKU V LONDN nebo 35 XROZLOHU LUCEMBURSKCH ZAHRAD V PAI.Na zadn str an kr abiky speciln edice JEDEN FLAK N,JEDEN STROM (ONE FRAGANCE, ONE TREE) najdete stra-teln kupn, kde je osobn kd vaeho stromu. Po jeho zadnna www.hugo.com se vm prostednictvm Google Earth neboGoogle Maps objev pesn poloha, kde bude strom vysazen.4FAnn Info 1/2010 4. www.fann.cz www.fann.cz v prvodce svtem kosmetikyVpodrobnm katalogu vn, ppravk pe o ple a dekorativnkosmetiky svm zk aznkm pos kytujeme k omplexn in-fomace, kter maximln zp jemuj a usnadu j nkup.HODNOCENRODINA VNZKAZNK A PODOBNhvzdiky VN a minirecenzeVIDEOTTKYA OCENNnajdte zbo FIFIpodle ttkuS FANN PARFUMERIEMI SE METE SETKAT I NA DALCH MSTECH < ESKHO INTERNETU. 6FAnn Info 1/2010 5. UNICEF & FAnn parfumerieovaly nad PA S T E L K YnamaljiJe i v a velkou zsluhou, e se bhem loskho r okupodailo ve FAnn parfumerich R vybrat ve prospchdt celho svta celkem314.540 K. Na jae jste si kupovali stylov korlkov nramky a v pedvnonmase byly k mn krsn sady pastelek, kter jist pod nejednmstromekem potily mal male a malky. Cel stka la nakonto eskho vboru pro UNICEF, jeho editelce Pavle Gombajsme pedali v ervenci a v lednu DVA SYMBOLICK EKY. V uplynulm roce se krom okovn dt pose dje s dtmi na druhm konci svta. D- celm svt vybralo teba i na pitnou vodu,kujeme vm za vai podporu a vme, e kter chyb v africk Rwand nebo na bojs vmi meme potat i v roce 2010, vzka- s chudokrevnost v asijskm Bhtnu, cozuje vem naim zkaznkm Pavla Gomba jsou projekty koordinovan pmo z eska my se k n tak pipojujeme. republiky. Na dal projekty UNICEF se ve FAnn parfu- Na svt je spousta dt, kter nemaj ro- merich m ete tit u zanedlouho. P o- die nebo jim chyb zdrav a bezpen z- drobnosti se dozvte v letnm sle asopisu zem, kter my pro nae dti povaujeme zaFAnn Info nebo na strnkch vtiny es- samozejm. Proto jsme rdi, e se i dnes kch asopis pro modern eny. najde spousta lid, kterm nen lhostejn, co 10 FAnn Info 1/2010 6. jak slevy mete u ns uplatnit Nenechvejte sv karty dmat! Mte je v pen ence a mon vs zatm nenapadlo, e s nimi m ete zskat zajmavou slevu i ve FAnn parfumerich. Krom FAnn Bonus Card z vrnostnho programu FAnn Bonus Klubu u ns toti mete uplatnit slevy i na dal karty. lenov program STUDENT+ a PARTNER esk spoitelny maj nrok na slevu 10% na veker zbo. Jste-li zkaznkem Telefnica O2, registrovanm v O2 Extr a, zskvte slevu 15 % na vybran sortiment znaek. I s kartami s logem Sphere card se mete tit na 10% slevy, pokud vlastnte V.I.P. Sphere card, pak na sortiment vybranch znaek to bude dokonce -15%. Klienti Citibank, kte maj Gold Citi k artu a jsou za azeni do pr ogramu Privileges Citigold , si ve FAnn parfumerich mohou vybrat vn a kosmetiku se slevou 10%. Mimoto u ns lze uplatnit i slevov karty CARTE a jsme tak soust vrnostnho programu D Bonus o jejich konkrtnm vyuit se informujte pmo na prodejnch nebo na naich interneto- vch strnkch. Seznam vybranch znaek naleznete na www.fann.cz/vybrany-sortiment Veker uveden slevy se nevztahuj na akn zbo i na produkty ji zlevnn. Nevte, Na jejich zklad lze vybrat nejen mezi vnmi svtovch znaek, p a dek orativn kosmeti-mkou, ale tak dky nim mohou jejich majit el skutenabsolvovat vybran pleov i tlov oetenpotit? pikovmi ppravky v kosmetickch salnech FAnn beauty centrum. Pak t o necht e na obdarovanmSeznam vech F Ann par fumeri a k osmeti-a vnujt e mu drkov cer tikt ckch saln F Ann beaut y centrum najde te FAnn parfumeri. Volit mete mezi certikty na www.fann.cz nebo na stran 66 asopisu na 500 K, 1.000 K, 2.000 K a 5.000 K. FAnn Info 1/2010. 12FAnn Info 1/2010 7. akce PEDPLATN 25 x GLANC 12 x CHEFGURMN ZDARMAk nkupu nad 500 K Pijte od 22. nora do FAnn parfumeri a mete ZDARMA zskatron pedplatn trnctidenku GLANC a msnku CHEF GURMN jako drek ke kadmu nkupu nad 500 K. lenm FAnn Bonus Klubu sta libovoln nkup. Celkem pro vs mme pipr aveno 1.500 pedplatnch. Po jejich rozdn bude akce ukonena. O jejich vyerpn vs budeme informovat na www.fann.cz nebo se zeptejte naich poradky ve sv oblben FAnn parfumerii. Pedplatn bude platit 12 msc od Glanc slo 8/2010 a Chef Gurmn slo 5/2010. 14FAnn Info 1/2010 8. vn DMSK VN KVTINOV3 41 2 5 671 SISLEY Soir de Lune EdP 30 ml za 2.470 K, EdP 50 ml za 3.490 K, EdP 100 ml za 5.020 K 2 JESUS DEL POZO Halloween Kiss Sexy EdT 30 ml za 799 K, EdT 50 ml za 1.199 K 3 MARC JACOBS Daisy Blooms (limitovan edice) EdT 50 ml za 1.590 K 4 SALVATORE FERRAGAMO incanto bloom EdT 30 ml za 1 .049 K, EdT 50 ml za 1 .629 K, EdT 1 00 ml za 2.129 K 5 DOLCE&GABBANA rose the one EdP 30 ml za 1.299 K, EdP 50 ml za 1 .799 K, EdP 75 ml za 2.399 K 6 GIORGIO ARMANI Idole dArmani EdP 30 ml za 1.430 K, EdP 50 ml za 2.250 K, EdP 75 ml za 2.900 K 7 LANVIN Jeanne Lanvin La Rose (limitovan edice) EdP 100 ml za 1.589 K 16 FAnn Info 1/2010 9. vn JARN SETY 1 2 3 4 1 VERSACE Bright Crystal (EdT 50 ml, tlov mlko 50 ml a sprchov gel 50 ml) za 1.799 K 2 VERSACE Versense (EdT 50 ml, tlo v mlk o 50 ml a spr chov gel 50 ml) za 1 .799 K 3 LANVIN clat d Arpge (EdP 50 ml a tlov mlko 100 ml) za 1.799 K 4 LANVIN Jeanne Lanvin (EdP 50 ml a tlov mlko 150 ml) za 1.350 K 5 JOHN RICHMOND (EdP 50 ml, tlov mlko 50 ml a sprchov gel 50 ml) za 1.899 K 6 ESCADA Marine Groove (EdT 50 ml, sprchov 18 FAnn Info 1/2010 10. vn5 6 78 9 10 gel 50 ml a pareo) za 1.390 K 7 VERSACE Man Eau Frache (EdT 50 ml, balzm po holen 50 ml a sprchov gel 50 ml) za 1.499 K 8 BULGARI BLV II (EdP 50 ml, EdP 10 ml, tlov mlko 75 ml a sprchov gel 75 ml) za 1.939 K 9 MOSCHINO Glamour (EdP 50 ml, tlov mlko 50 ml a sprchov gel 50 ml) za 1.599 K 10 VAN CLEEF & ARPELS Ferie (EdP 50 ml a tlov mlko 150 ml) za 1.850 K FAnn Info 1/2010 19 11. vn NOS NA aneb Co se nos? Nkdo m dokonal sluch, nkdo zrak jakoost a nkomu je nadlen pr votdnich. P okud se posledn jmenovanrozhodne svj dar vloit do slueb vn,ek jej jet dlouh cesta pln pozn- vn a procviovn ichovch i mozkovch b unk. Na jejm konci pak dotyn nejen bezpen rozeznv stovky a mon i tisce ingredienc, ale pedevm s pomoc svch schopnost, znalost a se zapojenm fan- tazie dovede vyk ouzlit voav posels tv, kt er oslov mue i eny po celm svt. Zkrtka a dobe stv se z nj NOS. P jmte t e pozvn nkt erch z nejslavnjch souasnch Nos a vyslechnme si jejich vyznn jednotlivm klasickm ingrediencm:RE oima Amandine Marie, parfumrky spolenosti Robertet Vypad to, e se v posledn dob vrac re ve velkm stylu, ale jde o optick klam. Re tu vdy byla, jen se skrvala za ostatnmi ingredi- encemi a nestla tak v poped zjmu. Pitom re je jednou z nejve- strannjch ingr edienc m nk olik ak ord, kt er lz e pout jak v hlav, tak i v srdci, ale i v samotnm zkladu vn. V ppad nov CHLO jsem chtla ukzat cel kaleidoskop rovch vn. Re tu vytvej vzdunou, sladkou i vnivou stopu. Vypad to jednodue, ale pozor re nikdy nen jednoduchm eenm a je teba s n pracovat velmi citliv. CHLO, VERSACE Versus, LANVIN Jeanne Lanvin La Rose, FERR Rose, MOSCHINO I Love Love, DIOR Jadore Labsolu 20 FAnn Info 1/2010 12. vn PARFMY Zpracovno s vyuitm L'espirit de collection z Cosmetique Mag N102.VANILKA oima Bernarda Ellena, parfumra Symrise Pestoe se to nezd, pat ist vanilkov extrakt k jednm z nejdrach ingre- dienc. Proto se jako dominantn sloka vyskytuje jen vzcn teba u legendrn vn Shalimar od GUERLAIN. Obecn se jedn o parfmy s hejivou vn, kter se hod