Home >Travel >FAnn vnoce 2007

FAnn vnoce 2007

Date post:16-Jan-2015
Category:
View:3,052 times
Download:10 times
Share this document with a friend
Description:
Vánoční číslo časopisu FAnn parfumerie v České republice ... www.fann.cz
Transcript:
  • 1. V n o n k a t a l o g 2 0 0 7

2. Je a neuviteln, jak rychle as let a my se opt setkvme nadstrnkami, kter pipomnaj neprosn se blc konec roku. Zbvnm ji jen nkolik tdn, abychom popemlelia s lskou vybrali zajmav, originln neboi osvden a klasick drky a vychutnvalipitom nezamnitelnou atmosfru blcch seVnoc v oekvn radosti nad jedinenmichvlemi strvenmi s naimi nejblimi.Vme, e pod slavnostn rozsvcenm stromkem udlaj radosti balky z naeho krlovstv vn a krsy, kter jsme pro Vs pelivpipravili. Pro snadnj vybrn nejvhodnjch drk pijmte Obsah prosm tohoto prvodce Vnon katalog FAnn parfumeri, kde letosnabdka FAnn parfumeri4poprv na 100 stranch naleznete spoustu novinek, vnonch kazetvn10a drk. Te u zbv jen peliv zvolit, m koho potte, aby pe o ple 70i V leton tdr den byl pln radosti a milch pekvapen. dekorativn kosmetika 86astnou ruku pi vbru Vm peje a na shledanou se t RNDr. Anna Kokolusov za FAnn parfumerie R3 3. Praha Palc Flra, Vinohradsk 149 Praha Dm mdy, Vclavsk nm. 58 esk Budjovice Igy Centrum, Prask t. 24 K r l o v s t v v n ak r s y Olomouc Olympia, Olomouck 90Brno nm. Svobody 4Ostrava OD Laso, Masarykovo nm. 15 4FAnn parfumerie 4. tastick ekov knka Kdy od 1. listopadu 2007 nakoupte ve FAnn parfumerich R za vce ne 1000 K, obdrte FAnntastickou ekovou knku, kde najdete 14 kupn na slevy v celkov hodnot NkolikA tisc koRuN. Ueten stka vm tak uhrad v nkup ve FAnn parfumerii.Mon pklady: partner produkt cenasLeVa ueten stka hodinky ALLURE 5.380 K30 % Allure SW 3452-LE SABAIAroma mas1 hodina1.290 K 300 K 1.914 K = partner produkt cenasLeVaueten stka UNITED COLORSdmsk svetr2.199 K20 %OF BENETTON z kolekce zima 2008 barven vlas, stih, mytKLIERa regenerace1.280 K30 %1.299 K = ELLEron pedplatn 1.188 K40 % Uveden vn slou pouze jako pklad vaeho monho nkupu.Partnei:ekov knka5 5. FAnn Bonus Card vrnostn program FAnn parfumeri Cenov zvhodnn -10 %na kad nkup ve FAnn parfumerich v esk republice State se lenem FAnn Bonus klubu a pomoc FAnn Bonus Card erpejte vhody sleva 10%, speciln akce a drky pouze pro leny, zasln FAnn Infa, FAnn Vnonho katalogu, informovn o novinkch a akcch ve Vmi oblben FAnn parfumerii.Drkov certifikty Pokud si nejste jisti, e by Vmi vybran drek udlal pjemci skutenou radost, vnujte mu Drkov certifikt v hodnotch 500 k, 1.000 k, 2.000 k a 5.000 k k odbru kosmetiky a vn ve FAnn parfumerich i pleovho nebo tlovho oeten v kosmetickch salnech Art of Beauty a Matis Paris. 6sluby FAnn parfumeri 6. Vnon drky zacenu, kterou si sami urte To je internetov FAnn e-aukce Pro mnoh je FAnn eaukce nejzbavnj zpsob, jak nakupovat par- fmy na internetu. Kad den jsou do aukce zaazeny vn, kosmetick ppravky i mdn doplky, o kter si mete zahrt s ostatnmi zkaznky. Na rozdl od jinch aukc, kde vtinou drate ji pouit zbo, ve FAnn eaukci jsou draeny pouze nov a originln vrobky. Pro nakupovat parfmy a kosmetiku v e-aukci: Systm draen je velmi jednoduch: platte jen tolik, kolik si sami urtevyberete si draenou poloku a zvolte uettemaximln cenu, za kterou jste ji ochotni potovn je zcela zdarma zsilku expresn dorume do 24h koupit. Pota pak za vs sm pihazuje sbrte FAnnky vrnostn body o minimln stku (vtinou 20 k) k vydraen poloce dostanetea informuje vs emailem o prbhu aukce. vzoreek vn zdarmasMs sout Odpovzte sprvn na poloenou otzku a budete zaazeni do slosovn o dmskou vni Bulgari Omnia Amthyste (EdT 40 ml), pnskou vni Lacoste Elegance (EdT 90 ml),dmsk hedvbn tek Givenchy a pnskou hedvbnou kravatu Aigner.Platte za poloky vyhran ve FAnn eaukci potovn ?Npovdu hledejte na strnkch www.fann.cz. Odpov zalete na mobil: 736 325 325 SMS ve tvaru V7 ANO v-email nebo V7 NE v-email. Cena SMS je stejn jako bn SMS dle vaeho tarifu u mobilnho opertora. Odpovdi poslejte do 17. 12. 2007,vherce zveejnme na www.fann.cz. ast v souti vyjadujete souhlas s vyuitm vaeho e-mailu k marketingovm elm FAnn Retail, a. s.FAnn parfumerie na internetu 7 7. Nadace Nae dt ji 14. rokem pomh dtem tranm, zneuvanm, oputnm a handicapovanm.Pomh pedevm pmou finann podporou, osvtovou innost a prosazovnmlegislativnch prav v oblasti ochrany dt. Poskytuje bezplatn prvn poradenstv, provozujeprvn eskou hotline na oznamovn dtsk pornografie a finann podporuje celosttn Linkubezpe pro dti. Nadace organizuje osvtovou kampa Stop nsil na dtech, kterou se snaprolomit lhostejnost sti veejnosti k tranm a zneuvanm dtem. Kadoron oceujenejlep ochrnce dt Cenou Zlat srdce.Bez pomoci sponzor by sv aktivity mohla jen st realizovat. Proto si moc v pomoci vechsvch laskavch mecen. V rodin sponzor na nadace m pevn msto i sFAnn parfumeri esk republika, kter ji adu let pomh na nadaci naplovatIng. Zuzana Baudyov jej cle v ochran dt. vkonn editelka Nadace Nae dtPejeme cel spolenosti, ale i vem jejm zkaznkm hezk vnon svtky a hodn zdaruv novm roce !Naeho partnerstv se st FAnn parfumeri si velice vme,protoe nm umouje nejenom zskat prostedky na programy pomocidtem, ale tak zprostedkovat dleit informace o situaci dt k tm,kte umj naslouchat.Pro projekt podporovan FAnn parfumeriemi je asto obtnzskvat prostedky, protoe onemocnn AIDS je dosud tmatems adou pedsudk a mt. Dti, jejich rodie na AIDS zemeli, ale pro-vaj velik problmy zcela nevinn a nalhav potebuj pomoc nsvech. Proto dkuji vem klientm FAnn parfumeri, kte ji uNiceFpodpoili, za monost zajistit sirotkm AIDS lky, jdlo, koln dochzkua pi dosplch.Ing. Pavla Gomba vkonn editelkaRda bych popla zkaznkm i zamstnancm FAnn parfumeri eskho vboru pro UNICEFdo novho roku hodn tst a radosti. 8FAnn parfumerie pro dti 8. Polete pn a dtem nadji! Dtsk fond osN vznikl po druh svtov vlce jako reakce na potebu pomoci dtem ve zniench stech Evropy. Konzervy, lky, obleen, to ve dostvali kluci a dvtka ze zahrani i v prv osvobozenm eskoslovensku. Podkovn, kter putovalo zpt, mlo rznou podobu vzkaz, dopis a nebo teba obrzek. Prv takovm dkovala koncem 40. let i mal Jitka Samkov z eskch Budjovic a jej dlko se stalo vbec prvnm motivem, kter uNiceF vydal jako pohlednici, z jejho prodeje se opt financovala dal pomoc.Dtsk kresby na pohlednicch i pnch uNiceF pat u tm edest let neodmysliteln i k vnonm svtkm a nejinak je tomu i v letonm roce. Co je ale nov, je skutenost, e pro pnka s milmi dtskmi kresbami si mete zajt do sv oblben FAnn parfumerie, kde si vyberete ze tech vnonch motiv. Nejene udlte radost svm blzkm milm pozdravem, ale zrove pomete dobr vci, a tak vs i uprosted zimy bude ht vdom, e nemyslte jen na sebe.Dkujeme vm my zamstnanci FAnn parfumeri a dkuj Vm i potebn dti z celho svta. FAnn parfumerie pro dti 9 9. 5.4. 1. Hugo Boss Hugo XY (EdT 60 ml, deo stick 75 ml)za 1.590 K 2. Hugo Boss Hugo XX (EdT 60 ml, tlov mlko 150 ml)2.za 1.690 K 3. Hugo Boss Boss No.6 (EdT 100 ml, balzmpo holen 75 ml, sprchov gel 50 ml) za 1.899 K 4. Hugo Boss Boss Femme (EdP 50 ml,1.tlov mlko 200 ml) za 1.490 K 5. Hugo Boss Boss in Motion3.(EdT 40 ml, deo stick 75 ml) za 1.499 K Dal vnon sety znaky Hugo Boss:Hugo Boss Hugo Man (EdT 100 ml, deo stick 75 ml) za 1.599 KHugo Boss Hugo Deep Red (EdP 50 ml, tlov mlko 50 ml, sprchov gel 50 ml) za 1.650 KHugo Boss Hugo Energise (EdT 75 ml, deo stick 75 ml) za 1.590 KHugo Boss Boss No.6 (EdT 50 ml, deo stick 75 ml) za 1.499 KHugo Boss Boss Selection (EdT 50 ml, deo stick 75 ml) za 1.590 KdrkyK nkupu ppravkElegantn ern kabelka Pi nkupu nad 2.000 K z dmskch lini nad 1.800 K z pnskch je ZDARMA urena vem,Boss Woman, Intense a Femme i lini Hugo Man, Hugo Energise kte nakoup nad 1.800 Kz pnskch lini Boss Soul, Boss in Motion a Hugo XY dostanete z dmskch lini Hugo a Boss Selection se mete tit na skvlou ZDARMA praktickou taku Woman, Hugo Deep Red, cestovn kabelu HUGO BOSS nebo znakov HUGO BOSS Hype. Hugo Pure Purple a Hugo XX. triko Boss in Motion ZDARMA.10 10. Nov dvojice vnHUGO XX pro nia XY pro nj je jakomodern pr zdnlivrozdln a pece dohro-mady vytvej bjenharmonick celek. Pokudsi je partnei aplikuj sou-asn, vytvo se mezinimi neviditeln auraprovokativn smyslnosti.Kvtinov devit charak-ter lii, re basmatia santlu v HUGO XYa aromatick tny mty,bazalky a leduv HUGO XXse pekvapiv dokonaledopluj, take vsledkemje aromatick souzvuk,kde ani jeden z partnernehraje prim.Hugo Boss HUGo XXEdT 60 ml za 1.690 KEdT 100 ml za 2.090 Ktlov mlko 150 ml za 799 Ksprchov gel 150 ml za 590 Kdeo spray 150 ml za 590 Kroll-on deo 50 ml za 590 KHugo Boss HUGo XYEdT 60 ml za 1.590 KEdT 100 ml za 1.990 Kvoda po holen 60 ml za 1.190 Kvoda po holen 100 ml za 1.590 Kbalzm po holen 75 ml za 990 Ksprchov gel 150 ml za 590 Kdeo spray 150 ml 590 Kdeo stick 75 ml za 590 K KvTiNov DEviT 11dmsk vn DEviT KoENiT pnsk vn 11. Svdnost vy dimenze nastoluje luxusn vnBaldessarini Ambr, kter u svm medov zlatm odstnem prozra- zuje jednu z hlavnch ingredienc uniktn ntuvzcn whisky ze skot- skho ostrova Islay. Hlavn tn dopluje akord ke,cistu krtskho a nezam- niteln esence ist ambry. EdT 50 ml za 1.490 K EdT 90 ml za 1.990 K voda po holen 50 ml za 1.190 K voda po holen 90 ml za 1.590 K sprchov gel 150 ml za 690 Kdeo stick 75 ml za 690 Kdeo spray 150 ml za 690 K Baldessarini Ambr (EdT 50 ml, balzm po holen 50 ml,sprchov gel 50 ml) za 1.490 K drek Pi nkupu vna tlovch ppravk znaky Baldessarininad 2.000 K se mete ZDARMA tit na triko Baldessarini.12lUXUSN AMBRov pnsk vn 12. Inspirac k nov Bulgari Omnia Amthyste se stal ulechtil kvt kosatce. Elegantn a rafi- novan kompozice je urena dvce i mlad en, kter vyjaduje sv j prostednictvm ta- jemn a pece mimodn sv vn s jemnmi tny kosatc a r, jejich kv- ty zdob krpje rann rosy. EdT 25 ml za 1.199 K EdT 40 ml za 1.499 K EdT 65 ml za 1.899 K sprchov gel 200 ml za 899 K tlov mlko 200 ml za 1.149 K drek K listopadovmu nkupu vn Omnia Amthyste (EdT 65 ml) zskte ZDARMA i jej praktickou verzi do kabelky (10 ml). KvTiNov Sv13 dmsk vn 13. Nov toaletn vodaL Eau de Toilette Rose od Bulgari vzdv hold nejvzcnjmtnm dvou odrd r: tureck a ri prlude. Pepychov nty jejichkvt pozvolna pechzejv ovocn akcent, kter probouz smysly a dodv vni na jiskivosti. Vsledkem je symfonie sofistikovanch a lahodnch ingredienc.EdT 50 ml za 1.799 K EdT 100 ml za 2.599 Klimit

of 101

Embed Size (px)
Recommended