Home >Documents >Francouzský existencialismus – Jean Paul Sartre

Francouzský existencialismus – Jean Paul Sartre

Date post:30-Dec-2015
Category:
View:56 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Francouzský existencialismus – Jean Paul Sartre. Existencialismus je filozofický směr, který se zaměřuje na úvahy o existenci. Důraz klade na jedince a pojmy jako úzkost, osamělost, svoboda, absurdita. Tento směr se rozvíjí hlavně v 2. polovině 20. stol . . - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:

Francouzsk existencialismus

Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanov CZ.1.07/1.5.00/34.0501

VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/BeVY_32_INOVACE_2.2.NJ2.11/Be26.5.2014

VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/BeAutorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanov CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Francouzsk existencialismus Jean Paul SartreExistencialismus je filozofick smr, kter se zamuje na vahy o existenci. Draz klade na jedince a pojmy jako zkost, osamlost, svoboda, absurdita.

Tento smr se rozvj hlavn v 2. polovin 20. stol. . Zstupci smru: Gabriel Marcel, Jean Paul Sartre, Albert Camus

VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/BeAutorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanov CZ.1.07/1.5.00/34.0501 ??? Napi: Napadnou Vs pi pohledu na dleit pojmy existencialismu filozofov i spisovatel, kte je pouvali ? A pro myslte, e pojmy jako osamocenost a absurdita zskvaj na vznamu prv v 2. pol. 20. stol???? Pokuste se napsat vlastn definici: Co chpete pod pojmem existence? ??? Diskutujte ve dvojicch: Myslte, e je njak rozdl mezi existenc vc (stl, idle, jablko) a lid?

VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/BeAutorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanov CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Zkladn filozofick teze J.P. SartraEXISTENCE PEDCHZ PODSTAT???Vysvtli: Kdo v minulosti pouval tyto pojmy? Co myslte, e chce Sartre tmto vrokem vyjadit?

je na lovku samm, aby sm sebe definoval, a to tak, e se vrhne do ivota, do svta, a tam si pon jako rek nebo jako zbablec nebo jako lenoch nebo jako dvka poestn i nepoestn 1)VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/BeAutorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanov CZ.1.07/1.5.00/34.0501 SvobodaLOVK JE ODSOUZEN KE SVOBOD??? Napi: Svou definici pojmu svoboda.??? Napi: Co je determinismus a kde se s nm setkvme???? Diskutuj ve dvojicch: Co mysl Sartre svm vrokem?

lovk je odsouzen bt svobodn, nebo i to, e nevol je volba. Nen pravda, e pedem schvlen pravidla jednn, je spolenost povauje za proven, mne zbavuj odpovdnostiJsem to toti zase jenom j, kdo si vybere v dan situaci urit pravidla. 2)VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/BeAutorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanov CZ.1.07/1.5.00/34.0501 lovk a bh??? Diskutuj: Jak je potom podle Sartra vztah lovka a boha?Nen ji apriornho dobra, protoe nen ji nekonenho a dokonalho svdom, kter by je myslilo; nikde nen napsno, e dobro existuje, e je nutno bt poestnm, e se nesm lht, protoe jsme prv tam, kde jsou jen lid. 3)VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/BeAutorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanov CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Absurdita??? Napi: Jak pocity zav svobodn lovk vren do svta???? Napi: Pokus se definovat pojem absurdno.

Mohu voliti to nebo ono, ale nemohu se vyhnout tomu, abych volil.A cel ten absurdn dl jednou bude peruen absurdnm okamikem smrti.Nadbyten, osaml, nechpajc, nepochopen, to absurdn dl lovka 4)VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/BeAutorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanov CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Etika??? Diskutuj: Jak se mme chovat v tomto svt? Plat njak etick pravidla????Napi: Navazuje Sartre svm pojetm etiky na jin myslitele?Ale cel ta absurdnost, pekelnost jeho ivotnho dlu nesm lovku brnit v tom, aby si vedl jako svtec, jako hrdina, jako vzor pro cel lidstv Je teba bt hrdinou, ale je to nesmrn tk tm t, e to nem vbec dn smysl.VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/BeAutorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanov CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Kritika???Napi: Pokuste se najt mon nedostatky Sartrovy koncepce, formulujte mon konkrtn vtky.ast je kritika svobody, etiky a jeho politickch omyl a zmn politick angaovanostiSvoboda me bt skuten pouze tlesn, tm jsou vechny monosti utvet sama sebe, projektovat se, uzaveny v pedem danch, bytostn urench, nedisponovatelnch hranicch. 5)

VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/BeAutorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanov CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Seznam pouit literatury:

ANZENBACHER, Arno: vod do filozofie. Sttn pedagogick nakladatelstv, Praha 1990.BLECHA, Ivan: Filozofie. FIN, Olomouc 1994.DUROZOI G., ROUSSEL A. : Filozofick slovnk. EWA Edition, Praha 1994.NEFF, Vladimr: Filozofick slovnk pro samouky neboli Antigorgias. Mlad fronta, Praha 1993.

VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/BeAutorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanov CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Poznmky:1) NEFF, Vladimr: Filozofick slovnk pro samouky neboli Antigorgias. Mlad fronta, s. 112-113.2) BLECHA, Ivan: Filozofie. FIN, s. 214.3) Tamt, s. 215.4) NEFF, Vladimr: Filozofick slovnk pro samouky neboli Antigorgias. Mlad fronta, s. 114.5) ANZENBACHER, Arno: vod do filozofie. Sttn pedagogick nakladatelstv, s. 273.VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/BeAutorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanov CZ.1.07/1.5.00/34.0501

Autor materilu:Mgr. Simona BelanovDatum vytvoen:z 2012 Vzdlvac oblast: lovk a spolenostVyuovac pedmt: ZSVRonk:4.Tma:Jean Paul SartreDruh materilu:prezentace Klov slova:filozofie, etika, existencialismusAnotace:skupinov prce zamen na rozvinut schopnosti k odvodit zkladn mylenky filozofa a odvodit jeho provzanost sdalmi smry filozofie

Metodick list1. Druh interaktivity: kombinovanPracovn list je uren kpm prci k a poslze i kvkladu danho tmatu vyuujcm. 2. Druh vukovho zdroje: Prezentace s citty a se slovnm komentem, ci si vprbhu vkladu dlaj poznmky do seitu.- snmek 3: Uitel objasn zkladn ivotopisn data filozofa a ci si dlaj poznmky.- snmek 4: ci psemn odpovd na otzky a diskutuj na dan tma, uitel pot odpovdi koriguje.- snmek 5: ci psemn zodpov otzku, po kliknut se vpravo objev npovdn citt, uitel ve vylo.- snmek 6: ci nap svou definici svobody a determinismu, uitel oboj vysvtl, po kliknut se objev Sch. citt, ci jej vylo, uitel ve koriguje .- snmek 7: ci diskutuj na dan tma, po kliknut jim napov citt, uitel pot ve vysvtl.- snmek 8: ci psemn odpovdaj, po kliknut se vpravo objev pomocn citt, uitel pak ve vysvtl.- snmek 9: ci diskutuj ve skupinch po 4 na dan tma, psemn odpov na otzku, po kliknut se objev npovdn citt. Uitel Sch. etiku dle vysvtl.- snmek 10: ci se pokus psemn zaznamenat nedostatky Sch. filozofie, po kliknut se vpravo objev npovdn citt. Uitel etiku dle vysvtl. 3. Typick dlka pouit: Doba trvn je 45 minut.

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended