+ All Categories
Home > Government & Nonprofit > Gaudia proti rakovině (Praha, červen 2014)

Gaudia proti rakovině (Praha, červen 2014)

Date post: 03-Jul-2015
Category:
Upload: pvn2013
View: 58 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Poptávka po spolupráci z pražské konference Profesionálové, červen 2014
Embed Size (px)
of 10 /10
Gaudia proti rakovině, z. s.
Transcript
Page 1: Gaudia proti rakovině (Praha, červen 2014)

Gaudia proti rakovině, z. s.

Page 2: Gaudia proti rakovině (Praha, červen 2014)

Gaudia proti rakovině poskytuje

onkologicky a jinak (dlouhodobě) nemocným lidem a jejich rodinným příslušníkům či nejbližším psychoterapeutickou péči a

psychosociální podporu:

• v nemocnici u lůžka • při setkáních mimo nemocniční zařízení

(v domácím prostředí klienta, v naší konzultovně nebo po skypu).

Page 3: Gaudia proti rakovině (Praha, červen 2014)

Co jsme již vybudovali?• Po 8 let poskytujeme psychoterapeutickou péči v Nemocnici

Milosrdných sester Karla Boromejského (NMSKB) v Praze a ve Znojmě.

• Společně se zdravotnickým personálem se snažíme vytvořit z nemocnice místo, kde se pacient cítí důstojně, poslouchán a respektován.

• 2. rokem jsme součástí týmu na paliativním oddělení (péče na sklonu života) v NMSKB.

• Lékařům, sestrám a dalšímu zdravotnickému personálu poskytujeme tolik potřebnou supervizní péči a vzdělávání na téma „jak jinak se dá mluvit s pacientem“.

• Máme ojedinělý projekt Galerie, kde vystavují svá díla onkologicky jinak nemocní lidé a umělci, kteří nás takto podporují.

Page 4: Gaudia proti rakovině (Praha, červen 2014)

Proč si vybrat nás?

• Poskytujeme ojedinělou službu v České republice, kde dbáme na potřeby pacienta.

• Inspirujeme zdravotnický personál k důstojnému a respektujícímu přístupu k nemocnému člověku a jeho okolí.

• Přispíváme tak k přívětivé atmosféře ve zdravotnictví zaměřené na pacienta a jeho rodinu.

Page 5: Gaudia proti rakovině (Praha, červen 2014)
Page 6: Gaudia proti rakovině (Praha, červen 2014)

• Neumíme udržet naše marketingové zviditelnění, neumíme se nabízet, neumíme zdůraznit potřebnost naší služby, neumíme proniknout do mediálních a sociálních sítí.

• Marketing a PR děláme ad hoc a na koleni.

• Z těchto důvodů se nám nedaří získávat další finanční zdroje a nemůže službu nabízet tak, jak by byla potřeba.

• Potřebujeme pomoci s marketingem a PR.

Koho a co potřebujeme?

Page 7: Gaudia proti rakovině (Praha, červen 2014)

Koho hledáme?

• Marketingového poradce se zaměřením i na PR.

• Musí mít zkušenost z marketingu a PR.• Měl by umět navrhnout a realizovat vhodný

marketingový mix pro služby Gaudie. • Měl by vnést profesionální a zkušený přístup

ze ziskového sektoru.• Uvítáme kreativní „bouření mozku“.

Page 8: Gaudia proti rakovině (Praha, červen 2014)

Jak vidíme spolupráci?

• Markeťáka potřebujeme na dlouhodobou spolupráci, a to po dobu jednoho roku v rámci projektu Rok jinak.

• Spolupracovat bude s ředitelkou, fundraiserem a koordinátorkou projektu Galerie.

Page 9: Gaudia proti rakovině (Praha, červen 2014)

Co nám/Vám spolupráce přinese? Co bude jinak až…?

• Šíření přívětivé atmosféry ve zdravotnictví doplněné o psychickou podporu, což je standart v západních i východních zemích.

• Zestabilnění důležitého pilíře, který utváří profesionální organizaci.

• Zvýšení podílu na finanční stabilitě organizaci. • Širší povědomí o našich službách jak v laické tak

odborné veřejnosti.• Možnost přetvoření omšelého marketingu na

marketing, který zaujme.

Page 10: Gaudia proti rakovině (Praha, červen 2014)

Jak nás oslovíte?

Olga Kunertová 603 267 514

[email protected]

www.gaudiaprotirakovine.cz

https://www.facebook.com/gaudiaprotirakovine

Děkujeme za pozornost


Recommended