Home >Documents >HiCOM - wiki. 4.2 12-pinov½ konektor Hyundai Pin Popis 1 K-Line Motor 2 K-Line Airbag 4...

HiCOM - wiki. 4.2 12-pinov½ konektor Hyundai Pin Popis 1 K-Line Motor 2 K-Line Airbag 4...

Date post:11-Mar-2019
Category:
View:219 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:

HiCOMUivatelsk pruka

www.obdtester.com/cz/hicom

Copyright 2004 2012 SECONS Ltd, www.secons.com/czVechna prva vyhrazena.

http://www.obdtester.com/hicom

Uivatelsk manul HiCOM www.obdtester.com/cz/hicom

SECONS s.r.o. nen jakkoliv spojena se spolenost Hyundai Motor Company.

Ped pouitm programu HiCOM se nejprve dkladn seznamte s tmto manulem.

Spolenost SECONS s.r.o. neru za kody zpsoben pouitm programu HiCOM.

Diagnostick rozhran HiCOM bylo zkonstruovno podle platnch evropskch a nrodnch norem a smrnic. U vrobku byla doloena shoda s pslunmi normami. Odpovdajc prohlen o shod je k dispozici na www.secons.com nebo u vrobce.

Vrobek nesm bt pestavovn a nesmj bt provdny dn zmny v jeho vnitnm zapojen. Vrobek je uren k pouit pouze osobm s odpovdajc odbornou kvalifikac, nen uren laikm-spotebitelm. Neodborn manipulace vede ke ztrt zruky a me pokodit diagnostick rozhran i diagnostikovan motorov vozidlo. Vrobek nen midlo ve smyslu zkona.

Ped uvedenm vrobku do provozu si pette tuto technickou dokumentaci a dodrujte pokyny, kter jsou v n uveden. Vzniknou-li kody nedodrenm tto technick dokumentace, zanikne nrok na zruku a vrobce neru za vyplvajc nsledn kody. Vrobce rovn neodpovd za vcn kody a razy osob, kter byly zpsobeny neodbornm zachzenm s tmto vrobkem nebo nedodrovnm bezpenostnch pedpis. Odpovdnost za kodu z pouit diagnostickho rozhran i software je omezena maximln vi odpovdajc zaplacen cen za vrobek.

Ped uvedenm vrobku do provozu se seznamte s licennmi podmnkami uit software. Pokud s nimi nesouhlaste, nesmte vrobek uvst do provozu. Licence je vzna na diagnostick rozhran (vrobek). Vrobce nen nijak propojen s vrobci automobil, pro kter je tento nstroj uren. Z tchto dvod vrobce neme i pes svou dobrou vru garantovat funknost na vech modelech a vech konfiguracch. Ve vlastnm zjmu se ped prvnm pouitm vrobku seznamte s jeho funkcemi a s informacemi na WWW strnkch vrobce. V ppad jakchkoliv nejasnost kontaktujte svho prodejce ped uitm vrobku, ppadn si nechejte vrobek pedvst.

Vechny ochrann znmky pouit v tto dokumentaci nebo programech i jinch materilech jsou pouity pouze za elem identifikace produkt tetch stran a mohou bt vlastnictvm jejich vlastnk.

Hyundai je registrovan obchodn znaka Hyundai Motors nebo jinch vlastnk.

Kia je registrovan obchodn znaka Kia motors nebo jinch vlastnk.

Dodge je registrovan obchodn znaka Chrysler Group nebo jinch vlastnk.

Inokom je registrovan obchodn znaka Inokom company nebo jinch vlastnk.

Strana 2 / 2

http://www.obdtester.com/hicomhttp://www.secons.com/

Obsah 1 vod.................................................................................................................................................4

1.1 Klov vlastnosti.....................................................................................................................4 1.2 Technick parametry diagnostickho rozhran.........................................................................4 1.3 Aktualizace programu...............................................................................................................5

2 Popis instalace..................................................................................................................................6 2.1 Operan systm Microsoft Windows.......................................................................................6 2.2 Operan systm GNU/Linux...................................................................................................7

2.2.1 Poadavky.........................................................................................................................7 2.2.2 Nastaven zazen.............................................................................................................7 2.2.3 Instalace............................................................................................................................7

3 Prvn kroky.......................................................................................................................................8 4 Diagnostick konektory vozidel Hyundai/Kia.................................................................................9

4.1 OBD-II......................................................................................................................................9 4.2 12-pinov konektor Hyundai ...................................................................................................9 4.3 20-pinov konektor Kia .........................................................................................................10

5 Spojen s dicmi jednotkami.........................................................................................................11 5.1 Vbr modelu..........................................................................................................................11 5.2 Dialogov okno pro vbr varianty ECU...............................................................................11 5.3 Pklady nzvoslov dicch jednotek Hyundai......................................................................12 5.4 Komunikan protokol............................................................................................................12

6 Auto Scan........................................................................................................................................13 7 Diagnostick funkce.......................................................................................................................14

7.1 Identifikace dic jednotky.....................................................................................................15 7.2 ten pamti zvad..................................................................................................................16 7.3 Sma chybov kdy................................................................................................................16 7.4 Upesnn zvady (Freeze Frame)..........................................................................................17 7.5 Men hodnoty......................................................................................................................18

7.5.1 Zobrazen grafu...............................................................................................................18 7.5.2 Zobrazen 3x3.................................................................................................................18 7.5.3 Zobrazen seznamu..........................................................................................................18 7.5.4 Uloen do zznamu........................................................................................................18

7.6 Aktivace aknch len...........................................................................................................19 7.7 Kdovac a programovac funkce...........................................................................................20

8 Chybov hlen.............................................................................................................................21 9 Znm problmy.............................................................................................................................21 10 Plnovan vylepen.....................................................................................................................21

Uivatelsk manul HiCOM www.obdtester.com/cz/hicom

1 vodDkujeme Vm za koupi programu a diagnostickho rozhran HiCOM univerzlnho

nstroje pro diagnostiku automobil Hyundai a Kia. Ped pouitm si prosm dkladn prostudujte tuto uivatelskou pruku.

V ppad jakchkoli dotaz, problm, nebo pipomnek k programu ns prosm kontaktujte na support@secons.com. Jsme tu pro Vs.

1.1 Klov vlastnosti

Pln multiplexovan inteligentn USB2.0 diagnostick rozhran (OBD-II) Automatick rozpoznn typu dic jednotky Automatick bh Identifikace dic jednotky / ECU ten pamti zvad (DTC) Vmaz pamti zvad Men hodnoty / data senzor Zznam mench hodnot pro pozdj zpracovn Tisk diagnostickch protokol Testy aknch len

Program HiCOM funguje na vozidlech znaky Hyundai a Kia.

Seznam podporovanch vozidel a dicch jednotek, vetn diagnostickch monost lze nalzt na: www.obdtester.com/hicom-eculist

1.2 Technick parametry diagnostickho rozhran

Teplota od -10'C do +40 'C. Pouit pouze ve vnitnch prostorch. Nadmosk vka max. 1000 m.n.m. Maximln nekondenzujc vlhkost 80% . Pipojovat pouze do OBD2 zsuvek v souladu s tmto nvodem. Maximln rozdl napt na ktermkoliv z pin OBD2 konektoru: 14V. Zazen je mon pipojit pouze na USB port odpovdajc pslun norm. Vrobek galvanicky spojuje vozidlo s USB portem potae, pokud tento jev nen douc,

nen mon vrobek pout.

Strana 4 / 4

http://www.obdtester.com/hicomhttp://www.obdtester.com/hicom-eculistmailto:support@secons.com

Uivatelsk manul HiCOM www.obdtester.com/cz/hicom

1.3 Aktualizace programuAktualizace programu v zkladn verzi jsou poskytovny zdarma na naich webovch

strnkch www.obdtester.com/cz/download. Jako Jmno uivatele je poteba zadat sriov slo rozhran vytitn na ttku nebo z menu Nastaven, po Testu rozhran. Heslo se ponechv przdn. Doporuujeme program udrovat aktualizovan, protoe nov verze poskytuj podporu pro dal dic jednotky a opravuj rzn chyby.

S kadou aktualizac aplikace doporuujeme takt provst update firmware v diagnostickm rozhran, pomoc volby Nastaven Upgrade firmware.

Strana 5 / 5

http://www.obdtester.com/hicomhttp://www.obdtester.com/cz/download

Uivatelsk manul HiCOM www.obdtester.com/cz/hicom

Embed Size (px)
Recommended