+ All Categories
Home > Health & Medicine > INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A NAŠE ZDRAVÍ

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A NAŠE ZDRAVÍ

Date post: 05-Dec-2014
Category:
Upload: jaromir-cerveny
View: 406 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A NAŠE ZDRAVÍ - závěrečná práce KPI
Embed Size (px)
of 10 /10
Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A NAŠE ZDRAVÍ Seminární práce Seminární práce k předmětu Kurz práce s informacemi Autor: Jaromír Červený UČO: 359515 Typ studia prezenční Ročník: 2. Počet znaků: 4895 Brno 26. 12. 2012
Transcript
Page 1: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A NAŠE ZDRAVÍ

Masarykova univerzita v Brně

Filozofická fakulta

Ústav české literatury a knihovnictví

Kabinet informačních studií a knihovnictví

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A NAŠE ZDRAVÍ

Seminární práce

Seminární práce k předmětu Kurz práce s informacemi

Autor: Jaromír Červený

UČO: 359515

Typ studia prezenční

Ročník: 2.

Počet znaků: 4895

Brno

26. 12. 2012

Page 2: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A NAŠE ZDRAVÍ

Argumentace

Toto téma jsem si vybral, protože vím, že naše povolání (informační specialista,

knihovník atd.) taky obnáší dlouhodobou práci s počítači a informačními technologiemi.

Volba tématu nebyla složitá, jelikož se mám sám problémy s držením správného posedu u

počítače a většina mladých lidí taky, když celý den sedí a hrají např. počítačové hry.

Page 3: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A NAŠE ZDRAVÍ

Anotace

Jelikož žijeme době, kdy je nedílnou součástí skoro každé práce počítač, je nutné si

uvědomit rizika spojená s jejich negativními vlivy na naše tělo a psychiku. Psychiku

především u mladých lidí hrající počítačové hry. Tato práce se zabývá nastíněním těchto

problémů.

Page 4: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A NAŠE ZDRAVÍ

Klíčová slova

informační technologie, zdraví, psychika, počítač, negativní vlivy,

Page 5: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A NAŠE ZDRAVÍ

Obsah 1. Zdraví u počítače ................................................................................................................. 6

1.1. Pohybový aparát .......................................................................................................... 6

1.2. Zrak .............................................................................................................................. 6

2. Závislost .............................................................................................................................. 7

Seznam použitých zdrojů ........................................................................................................... 9

Page 6: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A NAŠE ZDRAVÍ

1. Zdraví u počítače

V dnešní době, kdy skoro v každém druhu zaměstnání či koníčku je nutné využívání

informačních technologií, především počítačů, jsme vystaveni působení škodlivých účinků na

naše zdraví. Můžeme se setkat s různými názory odborníků, jak na nás škodlivě působí

všechny možné druhy vln a záření např. z mobilních telefonů, internetového připojení či

televizního digitálního signálu. Nejvíce ovlivněny jsou pohybový aparát a zrak. Tohle nejsou

zdaleka všechny problémy souvisejícím se zdravím člověka ovlivněné informačními

technologiemi, ale jsou jedny z největších. Také v důsledku dlouhého sezení se můžou

objevit problémy jako křečové žíly, které se ovšem můžou objevit i při dlouhém stání.

1.1. Pohybový aparát

Zaměříme-li se na sezení u počítače, zde se objevuje např. vadné držení těla či

nepříjemné pocity v dolních končetinách při špatném oběhu krve. Nejlepším řešením je

prevence, kdy se během práce na počítači dokážeme na chvilku uvolnit a během několika

minut poskytnout tělu úlevu ve formě vhodného cvičení na židli v sedu či lehu.

Pro zpevnění držení těla je důležitý správný výběr kancelářské židle a také střídání

sedacích poloh. Kancelářská židle jde také nahradit míčem, který podporuje vzpřímené držení

páteře a nutí tělo zapojovat i jiné části našeho svalstva než při sezení na klasické židli. Ať už

si vybereme jakoukoli variantu, měli bychom vědět, že je také důležité držet správný posed a

také dodržovat definované vzdálenosti při práci na počítači. Tímto se více zabývá obor

nazývaný Ergonomie.

1.2. Zrak

Na náš zrak je vyvíjen velký nápor při používání počítačů, mobilních telefonů a

televizorů. Čtení obyčejných knih není problém, protože kniha nevyzařuje světlo a je stále ve

stejné vzdálenosti. Vzdálenost není také problém u počítačů a televizorů, ale zde již nastává

problém v rozlišování ostrosti, jasu či sledování více míst v jeden okamžik např. při psaní

textu na počítači (sledování obrazovky, klávesnice, myši) čímž dochází ke změnám

vzdálenosti objektů a tím námahy očí tento problém redukovat.

Computer vision syndrom (CVS) - u nás můžeme slyšet pod názvem „syndrom

z opakovaného přetížení“, tímto problémem podle studií trpí od 50 % do 90 % všech lidí, kteří

pracují s počítačem. Lidé se zmiňují například o pálení či slzení očí, zhoršené ostrosti zraku,

bolesti hlavy, únavě, snížené produktivitě, stoupajícímu počtu chyb při práci nebo o cukání

Page 7: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A NAŠE ZDRAVÍ

víčka. Vyvarovat se těmto problémům můžete pomocí několika rad. Jako nejčastější jsou

pravidelné prohlídky u očního lékaře, používání nových LCD monitorů, které oproti starým

CRT tolik neunavují oči. Zabraňovat bychom měli i zbytečným odleskům na obrazovce

způsobené např. denním světlem. Očím ulevíme i častějším mrkáním v kombinaci např. se

speciálními zvlhčujícími kapkami či se sem tam podívat jinam než na obrazovku a dělat si tak

malé přestávky. 1

2. Závislost

Hrozba ze strany IT je naše závislost na nich. V současné době si nedokážu představit,

že bych vyšel z domova bez svého mobilního telefonu a byl tak naprosto odloučen od

kontaktu s lidmi aspoň na malinkou chvíli. Stejně tak, jako si nedokážu představit den bez

internetu. Pro přístup k internetu už není potřeba jen těžkého stolního počítače, ale máme ho

všichni přístupný ze svých mobilních telefonů, tabletů nebo notebooků ve formě wi-fi či

mobilních sítí, které jsou dostupné prakticky po celé zemi.

I když závislost na internetu není jasně psychologicky definována tak myslím, že se s

ní potýká většina z nás a především mladší generace, která je mnohem více ovlivněna než ta

starší, ale i výjimky se najdou.

Problémy závislosti se týkají především mladší generace jednou z nejrozšířenějších

závislostí je závislost na počítačových hrách. Začíná to jako koníček, kdy se např. z nudy

rozhodne zahrát si nějakou hru pro pobavení. Může to ovšem přerůst až do gigantických

rozměrů, kdy hráč odmítá dělat cokoliv jiného a chvilkové odloučení u něj může vyvolat

pocity stejně, jako když kuřákovi seberete krabičku cigaret. Jedinec pak může ztrácet veškerý

kontakt s okolím a žít jen pomocí online světa a přátele si hledat v tzv. MMORPG hrách, což

jsou počítačové hry s virtuálním světem na internetu, kde jsou připojeni statisíce hráčů a hráč

má tak pořád pocit, že není sám a užívá si příběh. Závislost můžeme poznat podle času

stráveného u počítačových her a především, že hráč potřebuje stále více stráveného času u

her, aby uspokojil svoji potřebu.

Dokonce se množí i takové případy, že hráči u hraní her zemřeli. Nebylo to přímo

v důsledku hraní her, ale většinou dehydratace, nedostatku jídla a spánku. To může mít

v kombinaci se slabým srdcem či epilepsií katastrofální následky.

1 TESAŘOVÁ, Kristýna. Oči a počítač: 10 způsobů jak pomoci očím po celodenní práci s počítačem. In: Top

lékař [online]. 8.12.2011 [cit. 2012-05-02]. Dostupné z: http://www.toplekar.cz/archiv-clanku/oci-a-pocitac-10-

zpusobu-jak-pomoci-ocim.html

Page 8: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A NAŠE ZDRAVÍ

Následující infografika ukazuje, jak tráví lidé čas u počítače a jak dlouho. V závislosti na

2dotazníku realizovaném v roce 2011

2 Závislost na počítači a počítačových hrách. In: ŠUSTOVÁ, Adéla. Vyplň to [online]. 2011 [cit. 2012-12-26].

Dostupné z: http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/zavislost-na-pocitaci/#oo

Page 9: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A NAŠE ZDRAVÍ

Seznam použitých zdrojů

1. ZEMANOVÁ, Petra. Jak si zachovat zdraví u počítače. Vyd. 1. Praha: Computer

Press, 2001, 114 s. ISBN 80-722-6546-6.

2. HEITING, Gary a Larry K. WAN. Computer Eye Strain: 10 Steps for Relief. In: All

about vision [online]. 2012 [cit. 2012-05-02]. Dostupné z:

http://www.allaboutvision.com/cvs/irritated.htm

3. KASIM, Sharifah. PC usage and health risks. New Straits Times Press, Ltd. [online].

2002 [cit. 2012-12-26]. Dostupné z:

http://search.proquest.com/docview/266819006?accountid=16531

Page 10: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A NAŠE ZDRAVÍ

Hodnocení zdrojů:

1. ZEMANOVÁ, Petra. Jak si zachovat zdraví u počítače

- autorka pracuje jako fyzioterapeutka

- diplomovaná ergoterapeutka

- literatura o správném držení těla

- popis problémů s držením těla

- rady pro správné držení těla

2. HEITING, Gary a Larry K. WAN. Computer Eye Strain: 10 Steps for Relief.

- webové sídlo pro pomoc lidem

- píši tam renomovaní doktoři a další.

- autoři tohoto článku mají zkušenosti přes 20. let

- detailně popsané způsoby pro ochranu očí

- založeno na studiích

3. KASIM, Sharifah. PC usage and health risks

- odkazy na výzkumy

- publikováno v novinách

- co všechno způsobuje dlouhodobé sezení u PC


Recommended