Home >Documents >Informan­ vzd›lvn­... aneb jak to chod­ v M›stsk© knihovn›...

Informan­ vzd›lvn­... aneb jak to chod­ v M›stsk© knihovn›...

Date post:08-Aug-2015
Category:
View:67 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:
 1. 1. Informan vzdlvn ve veejnch knihovnchaneb jak to chod v Mstsk knihovn Polika Klra Kaparov Letn kola 2015
 2. 2. PRO? Rychl zmny/ velk mnostv informac a technologi/ vzkum, vvoj, inovace/ celoivotn uen/ schopnost orientovat se v informan spolenosti KDO? Informan pracovnk/ knihovnk CO? Informan vzdlvn JAK? .
 3. 3. Jak na to?
 4. 4. STANOVME SI OBSAH LEKCE Co m bt obsahem/ studijnm clem lekce?
 5. 5. VYTVOME FORMU LEKCE Jak bude lekce vypadat? Jak model vuky zvolme? Jak metody v prbhu lekce vyuijeme?
 6. 6. E-U-R je jednou z metod plnovn vuky, kter je postavena na konstruktivistickm pstupu k uen. Tento model byl v prosted esk pedagogick veejnosti rozen dky mezinrodnmu programu tenm a psanm ke kritickmu mylen. Nkdy se tento model tak nazv tfzov model uen. Jeho podstatnou je to, e respektuje mechanismy pirozenho uen objevovn, a pedstavuje univerzln pomcku, jak vystavt jakoukoliv uebn jednotku, aby se i v situaci zenho uen co nejvce podobala uen spontnnmu. http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/E/E-U-R Naplnujme vuku dle modelu E-U-R EVOKACE objevujeme, co ji ci o danm tmatu vd, co je na tmatu zajm, .. UVDOMN SI VZNAMU zpracovvme nov informace, poznvaj, u se znalostem a dovednostem REFLEXE reflektujeme a shrnujeme
 7. 7. a vyuijme METODY KRITICKHO MYLEN
 8. 8. Nov vyzkouen metody Ryb kost (ishikawa diagram) skvl metoda pro pedvdn, vymlen novch npad, nebo tak pro shrnut/ ucelen ji zskanch znalost (osvdila se mi u prvk a druhk) Z lekce zamen na tenskou gramotnost /o lichoroutech/
 9. 9. Lekce je koncipovna tak, aby dti: pracovali v tmech /rozvjme sociln kompetence/, prezentovali vsledky prce /rozvjme komunikan kompetence/, rozvjeli a zskvali znalosti, dovednosti i postoje.
 10. 10. Jak zskat zptnou vazbu od (mench) k? Ale tak aby je to bavilo? Teba s pomoc smilesheet (dky Odezvo)
 11. 11. A od tch starch? (2. stupe Z, S) Vyuvme anonymn dotaznky zjiujc to, jak se lekce lbila, co se konkrtn novho dozvdli a co by navrhovali propt zmnit.
 12. 12. A jak zskat zptnou vazbu od vyuujcch? Nap. pomoc KRTKHO anonymnho dotaznku. A neopomjejme krtk popovdn po skonen lekce
 13. 13. Co se tm vm poj? Na co nezapomnat? Jak (se) zlepovat?
 14. 14. NAVAZUJME SPOLUPRCI SE KOLAMI I KOLKAMI! VYTVOME KONCEPCI, NA KTER BUDEME NEUSTLE PRACOVAT! VZDLVEJME SE, JEZDME NA SEMINE, KONFERENCE A JIN (NE)OBOROV SETKN SBREJME ZPTNOU VAZBU OD K, UITEL I NAICH F! REAGUJME NA ZSKANOU ZPTNOU VAZBU A PRACUJME NA SOB KONZULTUJME, PTEJME SE OSTATNCH NA RADY! NAJDME SI TEN SPRVN VZTAH K KM! (pak to jde hned vechno snadnji) DEJTE SI PAUZU, A MOHOU PIJT NOV NPADY! ZKOUEJTE, PROTOTYPUJTE A DOJDTE K IDELNMU STAVU MRNTE, JAK TO DLAJ JINDE
 15. 15. Napad vs jet nco? Napite mi a podlte se se svmi npady, zkuenostmi i otzkami: kasparova.klara@gmail.com
 16. 16. Zdroje obrzk http://21k12blog.net/tag/21st-c-libraries/ http://kathleenmagann12.edublogs.org/2011/09/ 29/model-for-information-literacy/ http://www.millbank- p.schools.nsw.edu.au/library/information-literacy http://blog.rsc-wales.ac.uk/2011/03/08/teaching- information-literacy-to-library-staff/ http://www.tggs.torbay.sch.uk/departments/critic al-thinking