Home >Travel >Informovan kreativita

Informovan kreativita

Date post:02-Dec-2014
Category:
View:1,119 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
 • 1. Fa stConnect Research Informovan kreativita

2. Poteba relevantn komunikace

 • Klient a agentura si (zvl dnes, v dob ekonomick krize, kdy zkaznci zvauj kad nkup) nemohou dovolit udlat chybu tm, e vytvo komunikaci, jej obsah bude pro zkaznka irelevantn
 • Pokud se kreativn agentura d pouze svou intuic, pak se zvyuje riziko toho, e se vvoj komunikace vyd naslepo jen jednm monm smrem a obsah komunikace zkaznky skuten neoslov
 • Kvalitativn diskusn skupiny se zkaznky nejsou skutenm eenm (pracuj pouze s malm vzorkem a vsledky jsou obvykle zkreslen dynamikou skupiny)

3. een? Informovan kreativita

 • Proces Informovan kreativity pivd skutenou masu zkaznk do procesu tvorby nov komunikace od samho potku jejho vvoje
 • Proces Informovan kreativity garantuje to, e se vvoj komunikace povede k nvrhm, kter skuten zkaznka oslov!

Nikdo z ns nen tak chytr jako my vichni dohromady. Japonsk pslov 4. Proces vvoje komunikanch nvrh 1. Brief 2. Crowdsourcing Spolutvorba 3. Kreativn koncepty 4.Kvantitativn koncept test Peklad briefu do zadn pro cowdsourcing Tvorba dotaznku Vbr vzorku Sbr dat Interpretace Vtzn nvrh jako vsledek procesu informovan kreativity Zpracovn vstup spolutvorby kreativnm tmem (+ vvoj agenturnho out of the box nvrhu) 5. Vtzn nvrh Kvantitativn testovn kreativnch nvrh 5. Co to je Crowdsourcing?

 • Klov aspekt Informovan kreativity
 • Spoluprce s masou zkaznk
 • Proces spolutvorby se zkaznkem zan tvorbou dotaznku a pokrauje vbrem respondent ze vzorku databze na prosebe.cz, kter t na 30.000 uivatel a kad den se rozrst
 • Panel umouje generovn asociac a npad, testovn koncept a vyhledvn ambasador znaek

1. Tvorba dotaznku 2. Vbr vzorku 3. Sbr dat 4. Interpretace 6. Zsadn princip Informovan kreativity

 • Nzor vech zkaznk(tj. masy) je dleit, ale jen menina respondent je schopna artikulovat nov npady a een. Tvr zkaznci tedy generuj nvrhy a vtina tyto nvrhy hodnot a ztotouje se s nimi.

Pm spoluprce s klientem a agenturou , v rmci kustomizovanch online komunit nebo offline workshop Hodnot a ztotouj se s novmi nvrhy navrenmi tvrmi respondenty Pichz s novmi npady Pasivn vtina 80% Aktivn komenttoi 15% Tvr 5% 7. Vztah mezi skupinami

 • Mezi pasivn vtinou a tvr meninou funguje v rmci vzkumu pirozen a kontinuln zptn vazba

Pasivn vtina 80% Aktivn komenttoi 15% Tvr 5% 8. Bn asov rozvrh

 • Crowdsourcing
   • Tvorba dotaznku na zklad briefu/vbr vzorku
   • Sbr dat
   • Vyhodnocen a briefing kreativnch tm
 • Vvoj nvrh kreativnm tmem
 • Kvantitativn test

9. Vhody Informovan kreativity

 • Eliminuje zsadn riziko v procesu vvoje komunikace - tm minimalizuje ppadn dal nklady
 • Crowdsourcing zaruuje to, e spolen se zkaznky nalezneme relevantn obsah komunikace
 • Insights hledme u respondent, kte jsou schopni pijt s nm novm, neotelm
 • Kreativn tm d sdlen vytvoenmu samotnmi zkaznky tvr (tj. zajmavou a pekvapivou) formu
 • Vsledn koncepty jsou kvantitativn testovny
 • Informovan kreativita je rychl, efektivn a dostupn proces

10. Thank you!...From the Perfect Crowd out there!

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended