Home >Recruiting & HR >Jak na znacku zamestnavatele?

Jak na znacku zamestnavatele?

Date post:25-Jul-2015
Category:
View:119 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

Na cest k pitaliv znace zamstnavatele

Na cest k pitaliv znace zamstnavatelePetr Hovorka BrandBakers28.5.2015

5 firem, obchod, marketing, znakydn atomov vdaLidi bu firmu udlali jej spch nebo podlaliJe to o konkurenn vhod

1Doba se mn

Kdysi tovrny, pichz doba lidLidi bude mlo za 5 let o 400k mn2zamstnanci = zkaznci

PLN + KOMUNIKACI + OBCHODNbor jako obchod a marketing

Zskat ty nej.. Zamce je stejn jako zskatPotebujete 3 vciVdt co chcete a jak toho doshnete, dt to vdt a prodvat (se)Obchod se mn3DNESObchod vera a dnesVERAObchodn taktika push -> pull4

70%

Cesta zkaznka k nkupu je hotov ze 70% ve chvli, kdy do hry pichz obchodnk.

ObjevenPreferenceZvaovnNkup

Obchodn procesKey message: But the consumer behavior shifts create challenges for effective marketing.

What this means for you is that your buyers are more informed, savvy and influential than ever before.Not only can they get most of the info they need to make a buying decision from online sources --- they get constant feedback from their networks to inform their decisions.In many cases they are 60% of the way through their purchase process before they connect with a brand or company.And theyre forming perceptions about brands and eliminating brands from their consideration set without those brands having an opportunity to share their perspective.

5Marketing

Sociln stMobiln web a marketingObsahov marketingRemarketing

Zdroj: Trendy v eskm marketingu, Idealisti, 2/2014

Employer brandingNbor ->marketingData, data, dataOsobn kontaktMobiln web

Zdroj: Melissa Bailey, Universum, 11/2013

TrendyHR marketing v RZnaka zamstnavateleUvtac balekSociln stPln budovn firemn kultury

Zdroj: Aktuln trendy HR marketingu v R, BrandBakers, 4/2014

- dneska se budeme bavit o tom, jak pilkat zkaznky sprvn kandidty- zkaznka dneska budeme pouvat msto zamstnance- podvejme se te spolu, jak trendy budou pomhat firmm pitahovat zkaznky- a jak to bude vypadat se znakami zamstnavatel6Co ns dneska ekCo je to znaka zamstnavatele?Co um a co neum?Jak se pee?Jak 3 ingredience potebujete?Pklady a cvienObsah nborov komunikaceRekapitulace a diskuse

Pestvky klidn hlaste, Voln nohaOtzky na konci kapitolyPedstaven astnk oekvn na post it + odkud, roleJdeme na znaku!7Znaka zamstnavateleCo je to znaka?Jak je vae oblben znaka?...a pro?

10

Znaka nen to, co kte vy...12

...ale to, co kaj vai zamstnanci.13RE-KLAMAxZNAKACo um a co neum?

15

Pbh Hni z Ambientespn spolenosti nenajmaj kvalifikovan a ty pak motivujNabraj motivovan a ty pak inspiruj16Mylenky spojuj

17Znaka zamstnavatele

18Jak peeme zamznaku?

Jak to je zamci, kandi, konku, firemn kultura, posln/pbhClov stav a cesta k nmuNejsme jenom konzultanti, realizujeme web je standard, program doporuen budoucnostMy si to dneska zjednodume a koukneme na 3 nejdl ingredience, kter meme zvldnout sami

19DNA znakyPro jste na svt?Co nabzte?Jac jste?Core dna zamznaky20Pestvka?Mte otzky?21DNA znakyPro jste na svt?Co nabzte?Jac jste?funkce a emoceSoubor mylenekFollowJak to dlaj jin22Pklady poslnLego: "To inspire and develop the builders of tomorrow."

Google: "To organize the world's information and make it universally accesible and useful."

Walmart: "To save people money so they can live better."

Innocent: "To make natural, delicious food and drink that helps people live well and die old." - kter se vm lb nejvce?- bud probouz emoce- pitahuje nebo odpuzuje- pklad z eskho prosted23

Posln- ilo to tam, lidi spojovalo- pojmenovali jsme- nali pbh za tm vm- piel as na prvn kol241. cvien

Lehk kol na rozehtChci vs podat o sdlen25Podlte se s ostatnmiPro vae spolenost existuje?

Co je tm hlavnm poslnm?Kdo nm pedstav svou spolenost?26Pro vae firma existuje?... hledejte ve tech oblastech:

Zvyujete kvalitu ivota? Napravujete nco, co nefunguje dobe?Chrnte nco dobrho ped znikem?

Me vm bt pomckouNejdve pnos, potom prachyPaklie to nenajdete nahoe, mte jet jin monosti27

Projekty a jejich pnosyPnos mou mt vae projektyNebo taky jednotliv pozice28

Pnosy pracovnch pozicPbh o kamencchDt lidem nco vthoS m se mou spojit29DNA znakyPro jste na svt?Co nabzte?Jac jste?Mte otzky?Druhou st dna je nabdkaPojme se podvat co se nabz30Co nabzte / pkladyContinental: "Nastartujte svou kariru s celosvtovm a technologicky nejvysplejm hrem na trhu, kter vm nabdne zzem mezinrodn spolenosti s osobnm pstupem."

Bosch: "Chceme s vmi vybudovat dlouhodob pracovn vztah. Proto aktivn podporujeme v osobn i pracovn rozvoj."Co nabzte / pkladyMendelez: "Mme vborn produkty, inspirativn prosted a sprvn lidi a prv proto se u ns pracuje skvle."

Kaufland: "V Kauflandu na vs ekaj zajmav pracovn koly, jistota pracovnho msta a monost aktivn rozvjet sv pracovn schopnosti a dovednosti."

Co nabzte / Nutricia33Co nabzte / McDonaldsFAMILY/FRIENDSI work in an enjoyable, energizing atmosphere where everyone feels part of a team.

FLEXIBILITYI have a challenging, varied job that has the flexibility to fit into my lifestyle.

FUTUREI have the opportunity to grow and progress by learning personal and work skills that will last me a lifetime, whatever I choose to do.Cesta k EVP (pro k vm?)Pro u vs lid pracuj ?Podle eho se kandidti rozhoduj ?Co nabz konkurence?AutentickSWOT analzaJedinenKomunikan ebkRelevantnRozhodovackritriaEVP352. cvien

Podlte se s ostatnmiPro jste si vybrali vai firmu?

Podle eho jste se rozhodovali?Co bylo pro vs dleit?Pro tam stle pracujete?Najdte ty hlavn dvody... Ve dvojicch... Podlte se37Co kandidti chtj

Druhou st jsou kandidtiMy rozdlujeme na dlnky, thp/manaery a absolventyTohle je ukzka z konkr vzkumu v automotiveZanme rozliovat nabdku

38Co kandidti chtj

Parametry se u skupin liVy mte velkou pleitost ptt se kandidt39Co kandidti chtj

Obecn plat dlnci prachy, istota, kantnaThp/manaei smysl, mistrovstv, autonomieVichni ale lidsk zachzen, ctu, respekt, vstcnost, komunikaciPosledn st je konkurence40Co nabz konkurence

Tohle je ukzka z automotiveDlme to od stolu + veletrhy + brouryKoukme co firma k, jakm tnem, jak prostedky

41Obd ?Mte otzky?42DNA znakyPro jste na svt?Co nabzte?Jac jste?Zamznaka je vloha krmkuVaim produktem je vae organizaceJde o to pivdt ty sprvn lidi, kte zapadnouSimon Sinek zjistil pro/jak/co43sti firemn kulturyPlat kultura si d strategii k obduTady se uke jak mte produkt, jak jste firmaPojme se podvat, jak to firmy dlajZrove si ukeme ti zpsoby text, video, obrzky

44Jac jste / IFE

Spolenost ifeVelk ohlas na linkedinu, bud emoce100 pohovor / 20 zamc45Jac jste / Nutricia

Nemme na mysli ty psanAle ty itVysvtlit projevy, nezstvat u slovA ideln penst do popisu, koho chcete46

Jac jste => koho hledteVysvtlit na pkladech nebo na pbzch47Jac jste / Twitter

Jac jste / hodnotyPklady hodnotSouthwest Airlines: "Warrior spirit, A servant's heart, Fun-luvin'"

Channel 4: "Do it first, Make trouble, Inspire change"

Zappos: "Deliver Wow through service, Do more with less, Build a positive team and family spirit, Be adventurous, creative and open-minded, Be humble..."3. cvien

Podlte se s ostatnmiJak je vae firemn kultura?

DNA znakyPro jste na svt?Co nabzte?Jac jste?53Nborov komunikaceMte otzky?54Vyhledn

Zaht

Clen

Zsah

Clen

Zsah

VERADNESFUNKCE OBSAHU

70%

Cesta zkaznka k nkupu je hotov ze 70% ve chvli, kdy do hry pichz obchodnk.

ObjevenPreferenceZvaovnNkup

OBCHODN PROCES56STRUKTURA SDLENCo?Jak?Pro?STRUKTURA SDLEN

Pro = smyslJak = firemn kulturaCo = nabdkaMOTIVACE A STRUKTURA SDLENOBSAH NBOROV KOMUNIKACEPro - smysl:Smysl existence firmyPispn pracovn roleZajmav projekty, klientiJak pstup:Firemn kulturaHodnotov ebekPedstaven tmu lidMonosti rstuStyl veden lidTechnologie a know-howMylenky a nzoryOcenn, CSR aktivity

Co nabdka:Pedstaven firmyDvody pro s nmiBenefitn systmNborov inzertPOCHOPEN ZKAZNKAPersona: vvoj

Bute osobnBute relevantnUvete zamstnavatelePopite technologieNaznate platNechtjte se kamarditNechtjte si volat

Projevte o oslovenho opravdov zjem, dodejte mu vechny potebn informace a do nieho ho nenute. Umonte mu tak se o nabdce rychle rozhodnout a vytvote pjemn dojem, kter petrv, i kdy se teba nedomluvte. Zdroj: http://www.zdrojak.cz/clanky/jak-psat-nabidky-prace-pro-vyvojare/

David Majda - vvoj

MOTIVACE ZKAZNKA62

MOTIVACE ZKAZNKA63

Vbr kontaktnch mstVaim kolem je vybrat ta msta, ve kterch budete nejbl vaemu publikuOdlin od konkurenceA efektivnFirmy stle investuj do inzerce na pracovnch portlech, piem jejich efektivita je napklad velmi daleko od atraktivnch program doporuen 64

Znaka se buduje zitkemKontaktnch mst je vak cel ada v prvn fzi osloven kandidt, v prbhu nborovho procesu a po nstupu lid do zamstnan

66

Nbor bez nborovch inzertZappos - (zadne inzeraty) 67

Atraktivn nborov komunikace

RE-KAPITULACE"Recruitment's dead, baby... Now it's attractment"

[email protected]/in/petrhovorka1+420 602 27 10 11

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended