Home >Documents >Jak psát pro web (pro neziskové organizace)

Jak psát pro web (pro neziskové organizace)

Date post:18-Jan-2015
Category:
View:1,365 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Description:
Máte na startost web neziskovky a bojujete s psaním? Tato prezentace se vás pokusí inspirovat: na co si dát pozor, čeho se vyvarovat, jaké triky lze použít? Slajdy vznikly v rámci Roku jinak Nadace Vodafone v roce 2009. Aktualizovaná a zakonzervovaná verze.
Transcript:
  • 1. Jak si vynutit pozornost na webu

2. V em je kl? Dobe si stoupnout 3. V em je kl? Dobe si stoupnout 4. Nepropadejte panice, ese po vs toho chce tolik Webov strnky Vyhledavae Diskusn fra Blogy Sociln st Videoservery E-mailov newslettery Mobiln verze 5. Kad se hod k nemu jinmu e m neziskovka problm, kter lidi budougglovat? (nap. nemoce)web a optimalizace pro vyhledavae (SEO) Sna se m neziskovka zmnit postoje lid?Blogy u mdi a sociln st Potebuje m neziskovka efektivn komunikovat slidmi, kte m u znaj?E-mail marketing, vlastn sociln s i diskusn fra 6. Zklad je dobr psan 7. Co je k psan poteba? Vepro tma Jak lid na internetu tou Dleitost Jac lid k vm chod Empatie Minizklady optimalizace pro vyhledavae Gramatika Kreativita 8. Co ukazuj studie? Uivatel nete. On web uv za njakm elem. eproblm A podle toho se chov: skimming (nete slovo odslova, peskakuje po textu, obas ho nco trkne) Jeho neptel jsouas, kter mus na vaem webu strvitsil, kter mus vynaloit, aby nael tu informaciirelevance vci, kter mu nutte, ale jsou k niemu Hled odpov a chce ji hned!Pite tak, aby ji hned nael 9. Nejdve definujte zjmy tene Co zajm potencilnho zkaznka? Cena kde to koupm kolik to stoj jak to vypad (foto) pro kolik je to hr jak dlouho se to hraje ... - Tyto informace na vs mus vyskoit. Uvst je v odrkch, v mezititulcch. 10. Nejdve definujte zjmy tene V em je m nabdka uniktn? e je to zdarma. Nebojte se to pidat do titulku. Mluvte ke teni: ne mete vidt, ale podvejte se! Vytunte to, co je dleit. 5 tematickch st? Nikoho nezajm. 5 nejzajmavjch film! (a v odrkch) Hypertextov odkaz v 1. odstavci i na konci! 11. Nejdve definujte zjmy tene 12. Nejdve definujte zjmy tene Pouijte na zatku Jak i Pro, ... (How-to lnky) (Jak nalome s vam darem) Vythnte zajmavou citaci do titulku slice na zatku (5 dvod, pro je teba nechat zdravotnick poplatky) Vzvy k akci (Zapojte se, podpote, naute se, zskejte, napite, ) 13. Nejdve definujte zjmy tene Obsahuje klov slova? Nco, co lidi budou vyhledvat? Ne vdy nutn Upozoruje na uniktn vlastnost? Je srozumiteln? Oslovuje tene? Je pravdiv? 14. Umn strunosti 15. Jak zajistit vt itelnost textu? 16. Pouvejte magnety na oi Tun / kurzva To dleit pro tene, ne pro vs Nepehnt SEO Ne moc Hypertextov odkazy Vty (odrky) Pozor: mte nad vtem njakou dleitou informaci? Memeji pehldnout. 17. S tunm fontem to nepehnt 18. Nepite furt tun jmno instituce 19. nkdo nakoupil vs Dky vapomoci jsme nakoupili 20. Desatero dobe itelnho textu1. Myslete na tene, ne na 6.lete text do box a instituci vt2. Text je rozhodujc 7.Pouvejte ztunn a3. Pite strun kurzvu4. Pouvejte vstin titulky 8.Nestdejte divoce a mezititulky fonty a barvy5. Dlejte krtk odstavce s 9.Pouvejte hypertextov dkovou mezerouodkazy 10. Vymlejte desatera 21. Drte se obrcen pyramidy.To nejdleitj na zatek. 22. patn: fotky se objevily.Lpe: nahrli jsme fotkyNejlpe: Podvejte se na fotky 23. Vyhbejte se slangu,nesrozumitelnm zkratkm 24. Jdte rychle k vci 25. Nestdejte barvy, styly 26. Nebezpe vren takovchto spojen 27. krtejte cokoli, co krtat lze 28. Vyhnte se anglicismm 29. Pro koho pete? Laskav ten Fand: intuici, pocitm, osobnmu pstupu, bezpe, ptelstv. Nechce: Neosobn fakta a technick detaily. Chce (pklad): Pro vae neziskovka e problm nejlpe? Analytick ANO: rozum, detail, logika, pesnost. NE: familiernost Jak ete problm? Expresivn ANO: spoleenskost, sociln ctn, komunita Kdo vyuv vaich slueb / kdo vs podporuje Asertivn ANO: zvdav, pemliv, ale i intuice. Rozhodovn ve svch rukou. Co dostanu, kdy pomu? 30. analytikm vad anonymita 31. expresivnm vad chybjc podpora 32. Krate. Nebo si nabhnete. 33. Myslete pi psan na njakou strach emoci. Pemlejte, jak ji do zvdavosttextu dostat. jeitnost laskavost nejistota chamtivost smyslnost hrdost zvist lenost 34. Vyzvejte lidi k akci. Nestyte se.Photo by peregrinari, http://www.flickr.com/photos/peregrinari/569894807/Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.en 35. ...ale a to m njak praktick smysl 36. Testujte. Sta zmnit registracezdarma za vyzkouet zdarma apoet klik byl 2x vt 37. Optimalizace pro vyhledavae Nezapomete na strnky v HTML Nezapomete na titulky a mezititulky Urete a pouvejte klov slova. Pes co asi tak lidmohou pijt? Dleit vci pite tun Kl je ve mnostv zptnch odkaz. m vc lid na vsbude odkazovat, tm lpe. 38. Dejte text pest kolegm. Uvidnov chyby. 39. Shrnut Krlem je text V web ije z aktulnho obsahu Pite skenovateln texty Podite se zjmm tene, ne svm potebm A je text dobe iteln Testujte 40. Vlastn web nen ve Nemete oekvat, e lidi se budou hrnout na vweb. Vy muste chodit za nimi. Hledat je tam, kde u jsou. => propagace v mdich, socilnch stch, ... Nkdy sta... 41. Dobe si stoupnout 42. [email protected]

of 42/42
Jak si vynutit pozornost na webu
Embed Size (px)
Recommended