Home >Economy & Finance >J&T Banka T½denn­ p™ehled: 11. - 15. dubna 2011

J&T Banka T½denn­ p™ehled: 11. - 15. dubna 2011

Date post:25-Dec-2014
Category:
View:615 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
  • 1. TDENN PEHLED 11. - 15. duben 2011 Zavrac Tden 3 msce Zatek roku Rok Ron Ron hodnota (%) (%) (%) (%) min maxPX 1,240 -2.4 0.8 1.2 -4.9 1,097 1,315CZK/EUR 24.24 0.8 0.9 3.7 3.7 23.99 26.21CZK/USD 16.80 0.4 12.3 12.6 10.2 16.70 21.81PRIBOR 6M 1.56% 0bb 2bb 0bb -12bb 1.47% 1.69%10let SD 3.75/20 4.00% -8bb 12bb 10bb 8bb 3.23% 4.35% Prask burza Zavrac cena Tden (%)AAA Auto 26.2 -1.0CME 359 -2.9 mil K PX IndexCEZ 881 -0.4 4,000 1,300ECM 46 -43.7Erste 863 -2.0Fortuna 108 -0.1 3,000 1,250KB 4,175 -4.9KITD 193 -4.5NWR 275 -8.2 2,000 1,200Orco 223 -4.5Pegas 445 -2.1PMCR 10,340 -2.2 1,000 1,150TEF O2 405 0.2Unipetrol 187 1.0VIG 994 -2.1 0 1,100 Akcie Dluhopisy 18/03 25/03 1/04 8/04 15/04mil. CZK 9,119 12,900mil. EUR 374.6 529.9Zdroj: Bloomberg BCCP, ATLANTIK FTTITULKY VHLED NA TENTO TDENECM Oekvme, e se tento tden trh zam na pokraujc- Prohlouben ist ztrty v r. 2010 vsledkovou seznu v USA, a to pevn na bankovn- Insolvenn nvrh zamtnut sektor a technologie. Namtkou vybrme Citigroup (pondl), Goldman Sachs, Intel, Yahoo a IBM (ter),EZ Wells Fargo a Apple (steda) i Morgan Stanley (tvrtek).- Nmecko opust jadern program do 2022 Nesmme opomenout, e tento velikonon tden budouNWR trhy nejen v USA, ale i ve znan sti Evropy zaveny- CFO k cenm uhl, vstup do indexu FTSE 250 z dvodu svtku Velkho ptku. esk trh bude oteven.KB Z domcch udlost nesmme opomenout, e v ter je posledn den, kdy se akcie Philip Morris R obchoduje- Bez nroku na dividendu naposledy s nrokem na hrubou dividendu ve vi 1 260Unipetrol K, co pedstavuje hrub dividendov vnos 12,2 %.- Zmna akcionsk struktury Oekvme, e v den bez nroku na dividendu (steda) seErste titul vrt zpt k rovni ble 9 000 K kvli budouc vi dividendy, kterou odhadujeme pod rovn 900 K.- Koup vtinovho podlu v Intermarket Bank Ve tvrtek pak Unipetrol zveejn sv provozn data za- Monost odkupu vlastnch akci jako financovn 1Q. Zde oekvme, e rafinerie budou slab, nicmnakvizic petrochemie by mla vykzat pokraujc solidn sla.Fortuna Negativnm faktem bude nepzniv vliv neoekvan- Nvrh dividendy ve vi 0,3 EUR na akcii odstvky, kdy napklad ve 4Q10 mla podobn odstvka nepzniv vliv na provozn zisk EBIT ve vi 70 mil. K. Makroekonomick udlosti budou v USA patit pedevm datm z trhu nemovitost, ale obecn se nedomnvme, e se trh zam na nkter slo specificky. Celkov oekvme, e na trhu bude petrvvat nervozita ze zveejnnch vsledk americkch firem a dalho vvoje kolem potenciln restrukturalizace eckho dluhu.
  • 2. AKCIOV TRH PRASK BURZAZPRVY Z TRHUPrvn tden americk vsledkov sezny za 1Q 2011 pinesl na svtov trhy lehkou deziluzi, kdy prvn zveejnnvsledky nepinesly ken pozitivn impulz. Domc trh byl pod vlivem vlastnch aspekt, z eho mlo na index nejvtdopad obchodovn Komern banky bez nroku na dividendu, co vznamn pisplo k poklesu indexu PX o 2,4 %v mezitdennm vyjden. Jak ji bylo zmnno, investoi se zajmali o vsledkovou seznu v zmo, kde mimo jinoznmily sv sla spolenosti jako Alcoa, JP Morgan, Google i Bank of America. Nepznivm faktorem pro trhy bylooptovn pipomenut potencilu restrukturalizace eckho dluhu i americkm prezidentem nastnn plnovnfiskln restrikce v nejblich letech (pedevm rozpotov krty, ale i zven nkterch dan).Nejvce rostouc akci tdne byl Unipetrol (+1,0 %, 186,6 K). Na trhu se objevila zprva, e potenciln zjemGazpromu o podl v esk rafinrsk me bt odloen dky zamen na ostatn aktivity. Naopak nejvce klesajcmtitulem bylo ECM (-43,9 %, 46 K), kdy reportovan vsledky potvrdily hlubok pote spolenosti. Souasn sebhem tdne objevily snahy nkterch vitel podat na spolenost insolvenn nvrh, co vedlo k vraznmu propadu cenyakcie. Prodejnmu tlaku navc napomohly komente samotn spolenosti o potencilu scne soudn ochrany. Zavrac Tden 3 msce Zatek Rok Ron Ron Index cena (%) (%) roku (%) (%) min max PX (esk republika) 1,240 -2.4 0.8 1.2 -4.9 1,097 1,315 ATX (Rakousko) 2,854 -1.7 -0.5 -1.7 2.3 2,217 3,001 WIG 20 (Polsko) 2,917 0.5 9.2 5.8 12.2 2,270 2,929 BUX (Maarsko) 24,194 -1.0 8.7 13.6 -2.9 20,221 24,952 Euro Stoxx50 (Eurozna) 2,919 -2.2 4.4 4.0 -3.1 2,489 3,068 Dow Jones (USA) 12,342 -0.3 5.7 6.7 10.7 9,686 12,427 S&P500 (USA) 1,320 -0.6 3.5 4.9 8.9 1,023 1,343 Nasdaq (USA) 2,765 -0.6 1.8 3.8 9.9 2,092 2,834ZVEEJNN VSLEDKY HOSPODAENECMSpolenost ECM REI minulu stedu po konci obchodovn zveejnila hospodsk vsledky za r. 2010. Vsledkypotvrdily zhoren oproti r. 2009 tm ve vech segmentech. ist vnosy z pronjmu poklesly meziron o 71 % na4 mil. EUR, piem pinou byl rychl odprodej aktiv bhem roku (z nejvtch City Empiria v Praze a Metropolis Towerv n). Prodej aktiv vynucen situac spolenosti se odrazil i ve ztrt z prodeje investinho majetku ve vi 6 mil. EUR.Spolenost i nadle zaznamenala ztrtu z pecenn investic (-33 mil. EUR), co bylo mrn mn ne v r. 2009 (-40 mil.EUR). Tento vvoj se celkov odrazil v ist provozn ztrt ve vi 68 mil. EUR. Vzhledem k redukci dluhu mezironpoklesla finann ztrta na 17 mil. EUR, nicmn hlubok provozn ztrta pispla k celkovmu prohlouben ist ztrtyna 95 mil. EUR (62 mil. EUR v r. 2009).I v zvru r. 2010 spolenosti nadle klesala rychleji hodnota aktiv ne hodnota dluhu a rok zakonila se zpornouhodnotou vlastnho kapitlu ve vi -73 mil. EUR (na konci 3Q 2010 -46 mil. EUR). Spolenost uvedla, e momentlnanalyzuje jak scn mimosoudn restrukturalizace, tak scn insolvence se soudem zenou reorganizac.Vsledky hodnotme negativn.IFRS, mil. EUR 2010 r/r 2009ist vnosy z pronjmu a souvisejc vnosy 4,0 -71%
Embed Size (px)
Recommended