+ All Categories
Home > Education > Kam pluješ

Kam pluješ

Date post: 01-Nov-2014
Category:
Upload: limeade
View: 3,532 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
 
Popular Tags:
of 36 /36
ZÁPISKY Z PLAVBY. ANEB PŘÍBĚH POKRAČUJE. SVOBODA NAŽIVO. LISTOPAD 2011. Monday, November 14, 11
Transcript
Page 1: Kam pluješ

ZÁPISKY Z PLAVBY.ANEB PŘÍBĚH POKRAČUJE.

SVOBODA NAŽIVO.

LISTOPAD 2011.

Monday, November 14, 11

Page 2: Kam pluješ

Monday, November 14, 11

Page 3: Kam pluješ

KAM

PLUJEŠ?

Monday, November 14, 11

Page 4: Kam pluješ

NEVIM.

Monday, November 14, 11

Page 5: Kam pluješ

TAK HEZKOU PLAVBU!

Monday, November 14, 11

Page 6: Kam pluješ

KAM PLUJU?

DŘÍVE JSEM TO VĚDĚL.DNESKA NEVÍM.A TO MĚ ZNOVU ZNEJISTĚLO.

Monday, November 14, 11

Page 7: Kam pluješ

LEHCE SE O MOŘI MLUVÍ NA PEVNINĚ.

Monday, November 14, 11

Page 8: Kam pluješ

KDYŽ KONEČNĚ VYPLUJEŠ, ZAČNEŠ ZTRÁCET PŮDU POD NOHAMA.A ZAČNOU SE DÍT DIVNÉ VĚCI.

Monday, November 14, 11

Page 9: Kam pluješ

THALASSOPHOBIA.STRACH Z MOŘE.STRACH Z NEZNÁMA. TICHA. PRÁZDNA. PROSTORU. HLOUBKY. PŘÍŠER. SMRTI.STRACH ZE SVOBODY.

ÚZKOSTI.OSOBNOSTNÍ A EGO KRIZE.ZTRÁTA VLASTNÍHO VÝZNAMU.REFLEXE VELIKOSTI A MALOSTI, VÝZNAMU A NESMYSLU.

Monday, November 14, 11

Page 10: Kam pluješ

Monday, November 14, 11

Page 11: Kam pluješ

VYPLUTÍ

Monday, November 14, 11

Page 12: Kam pluješ

7 POSTŘEHŮ Z PLAVBY

Monday, November 14, 11

Page 13: Kam pluješ

1. SVOBODNOU FIRMU NENASTAVÍŠ

UŽ DVAKRÁT JSEM SI MYSLEL, ŽE TO MÁM.ALE JE TO VEDLEJŠÍ PRODUKT MÍRY TVOJÍ OSOBNÍ SVOBODY.

SVOBODA JE NEBO NENÍ.AŽ POTOM JI FORMUJEŠ DO TVARU, ORGANIZACE, FIRMY.NEBO RODINY.

Monday, November 14, 11

Page 14: Kam pluješ

2. DĚLEJ SI CO CHCEŠJAK CHCI, KDY CHCI, PO SVYM.

JIRKO, UDĚLEJ MI CO CHCEŠ.

MARTINE, UDĚLEJTE TO, JAK MYSLÍTE.

100% SVOBODA = 100% VÝSLEDEK

A NENÍ VĚTŠÍ MOTIVÁTOR, NEŽ SVOBODA.

Monday, November 14, 11

Page 15: Kam pluješ

3. JAKÝ TO MÁ SMYSLNE KAM PLUJEM, ALE PROČ PLUJEM.

CO HLEDÁŠ, TO DOSTANEŠ.KOHO HLEDÁŠ, TOHO POTKÁŠ.

NEMUSÍŠ SKONČIT V BODĚ B PODLE PLÁNU.ALE KLIDNĚ V BODĚ S, POKUD TO DÁVÁ VĚTŠÍ SMYSL.

Monday, November 14, 11

Page 16: Kam pluješ

4. NEUSTÁLE STAVĚT LEŠENÍTAK LIDI UŽ MAJÍ SVOBODU.

A LIDI UŽ MAJÍ SMYSL.

TO JE ALE ČASTO MÁLO.

Monday, November 14, 11

Page 17: Kam pluješ

4. NEUSTÁLE STAVĚT LEŠENÍPROTOŽE LIDI SE SVOBODY BOJÍ.

DOKONCE VÍC NEŽ NESVOBODY.

A STEJNĚ JAKO MOŘE.

Monday, November 14, 11

Page 18: Kam pluješ

4. NEUSTÁLE STAVĚT LEŠENÍ

MUSÍŠNESMÍŠMĚL BYSCHCEŠ

NECHCEŠNEMUSÍŠ

Monday, November 14, 11

Page 19: Kam pluješ

4. NEUSTÁLE STAVĚT LEŠENÍ

CHCEŠ

Monday, November 14, 11

Page 20: Kam pluješ

4. NEUSTÁLE STAVĚT LEŠENÍ

CHCEŠMUSÍŠ

NESMÍŠMĚL BYS

CHCEŠ

Monday, November 14, 11

Page 21: Kam pluješ

4. NEUSTÁLE STAVĚT LEŠENÍNA TĚCH “MUSÍŠ” A “MĚL BYS” SI BUDUJEME PŮDU POD NOHAMA. PEVNINU.

SVOJE LEŠENÍ.

PAK ALE PŘIJDE MOMENT “NEMUSÍŠ”.

A LEŠENÍ ZAČNE PADAT.

Monday, November 14, 11

Page 22: Kam pluješ

4. NEUSTÁLE STAVĚT LEŠENÍCO MÁM TEDA DĚLAT, KDYŽ NEMUSÍM?

PŘICHÁZÍ STRACH.PŘICHÁZÍ ÚZKOSTI, STRESY.STRACH ZE SVOBODY.STRACH, ŽE NEMUSÍM.

Monday, November 14, 11

Page 23: Kam pluješ

4. NEUSTÁLE STAVĚT LEŠENÍA ZTRÁCÍME PŮDU POD NOHAMA.

A. HLEDÁME KAPITÁNAB. NIČÍME (LEŠENÍ OSTATNÍM)C. ZAPOJÍME SE DO STÁDA

NEBO

D. SI ZAČNEME STAVĚT LEŠENÍ NOVÉ

Monday, November 14, 11

Page 24: Kam pluješ

MUSÍM

ZA NAŠIMI.POZDRAVIT.DO ŠKOLY.MÍT JEDNIČKY.SE SNAŽIT.PRACOVAT.VYDĚLÁVAT.VYPADAT DOBŘE.SE USMÍVAT.

Monday, November 14, 11

Page 25: Kam pluješ

NEMUSÍM

ZA NAŠIMI.POZDRAVIT.DO ŠKOLY.MÍT JEDNIČKY.SE SNAŽIT.PRACOVAT.VYDĚLÁVAT.VYPADAT DOBŘE.SE USMÍVAT.

Monday, November 14, 11

Page 26: Kam pluješ

CHCI?

ZA NAŠIMI.POZDRAVIT.DO ŠKOLY.MÍT JEDNIČKY.SE SNAŽIT.PRACOVAT.VYDĚLÁVAT.VYPADAT DOBŘE.SE USMÍVAT.

Monday, November 14, 11

Page 27: Kam pluješ

MŮŽU

ZA NAŠIMI.POZDRAVIT.DO ŠKOLY.MÍT JEDNIČKY.SE SNAŽIT.PRACOVAT.VYDĚLÁVAT.VYPADAT DOBŘE.SE USMÍVAT.

Monday, November 14, 11

Page 28: Kam pluješ

CHCI

ZA NAŠIMI.POZDRAVIT. SE SNAŽIT.PRACOVAT.VYDĚLÁVAT. SE USMÍVAT.

Monday, November 14, 11

Page 29: Kam pluješ

CHCI MUSÍM NEMUSÍMNECHCI

CHCI MŮŽU

Monday, November 14, 11

Page 30: Kam pluješ

CHCI MUSÍM NEMUSÍMNECHCI

CHCI MŮŽU

LEOBURNETT

ODMLOUVÁNÍA ODCHOD KASPEN YINACHI

Monday, November 14, 11

Page 31: Kam pluješ

CHCI MUSÍM NEMUSÍMNECHCI

CHCI MŮŽU

LEOBURNETT

REVOLTAA ODCHOD KASPEN YINACHI

???

Monday, November 14, 11

Page 32: Kam pluješ

5. JEHO SVOBODA JE TVOJE SVOBODAKDYŽ SÁHNEŠ NA SVOBODU DRUHÝM, SAHÁŠ NA SVOBODU VLASTNÍ.

ZAMĚSTNANEC ČEKÁ NA TO, CO ŘEKNE ŠÉF.

KDYŽ JEDNOU VSTOUPÍŠ DO ROZHODOVÁNÍ, BUDOU SE TĚ PŘÍŠTĚ PTÁT.

KDYŽ SI NĚKOHO KUPUJEŠ, SÁM SE PRODÁVÁŠ.

Monday, November 14, 11

Page 33: Kam pluješ

6. LIDI NENAMOTIVUJEŠBUĎ JSOU MOTIVOVANÍ, NEBO NEJSOU.

A JE JEDNO CO KDO DĚLÁ. TEN ROZDÍL JE V TOM JAK TO DĚLÁ.

PENÍZE ROZHODNĚ NEPOMŮŽOU.

A SVOBODA JE TEN NEJSILNĚJŠÍ MOTIVÁTOR.

MOŽNÁ JENOM TY LIDI NEMAJÍ SMYSL. NEVÍ PROČ SE PLUJE.

A NEMAJÍ SVOJE LEŠENÍ. NEVÍ, CO VŮBEC CHTĚJÍ A CO MŮŽOU.

Monday, November 14, 11

Page 34: Kam pluješ

7. FÉROVÁ ODMĚNAFÉROVÁ. NE ODPOVÍDAJÍCÍ. NE BĚŽNÁ. NE OBECNĚ SPRAVEDLIVÁ.FÉROVOST SE MĚŘÍ BŘICHEM, NE HLAVOU.

TĚCH MODELŮ JE NESPOČET.CO FIRMA, CO PROJEKT, TO MODEL.OD PODÍLU Z PRODEJE AŽ PO LETENKU, SALÁM A RUKAVICE NA MOTORKU.

NA ZAČÁTKU SE MUSÍ DOHODNOUT PRINCIP ODMĚŇOVÁNÍ.NA KONCI MUSÍ VŠICHNI ODCHÁZET S TÍM, ŽE TO JE FÉR.

MAJORITNÍ VLASTNÍK. SPOLUPODÍLNÍK. SPOLUPODÍLNÍK A VÝKONNÝ MANAŽER. TEN, CO VYMYSLEL PROJEKT, OTEC ZAKLADATEL. DANNYHO PARŤÁCI. PODLE ÚSPĚCHU PROJEKTU. NEZISKOVÝ MODEL. CHARITA......

Monday, November 14, 11

Page 35: Kam pluješ

7 POSTŘEHŮ Z PLAVBY

1. NENASTAVUJ SVOBODNOU FIRMU2. DĚLEJ SI, CO CHCEŠ3. NAJDI SMYSL PROČ PLUJEŠ4. NEUSTÁLE STAVĚJ LIDEM LEŠENÍ5. NESAHEJ LIDEM NA SVOBODU, SAHÁŠ NA SVOJI6. NESNAŽ SE MOTIVOVAT LIDI7. HLEDEJ FÉROVOU ODMĚNU

Monday, November 14, 11

Page 36: Kam pluješ

TAK HEZKOU PLAVBU!

Monday, November 14, 11


Recommended