Home >Documents >Kam s n­m?! Aneb jak sprvn› t™­dit

Kam s n­m?! Aneb jak sprvn› t™­dit

Date post:07-Apr-2016
Category:
View:222 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Nejste si jisti, kam který odpad patří? Kam dát nápojové kartony nebo tabulové sklo? Nachystali jsme pro vás přehlednou brožuru o třídění odpadu. Najdete zde i otevírací dobu našich sběrných dvorů nebo co se děje s odpady poté co je odložíte do barevných kontejnerů.
Transcript:
 • Kam s nm?! aneb jak sprvn tdit

 • 1E V R O P S K U N I E

  Fond soudrnosti

  O P E R AN P R O G R A M

  I V O T N P R O S T E D

  Pro vodu,

  vzduch a produ

  Zkvalitnn nakldn s odpadem ve stednm Podyj,

  IIV etapa, Systm separovanho sbru odpad

  Projekt, realizovan v letech 2008 2013, byl spolu nancovn Evropskou uni Fondem soudrnosti a Sttnm fondem ivotnho prosted R v rmci Operanho programu ivotn prosted.

  Pedmtem podpory bylo pozen svozov techniky a sbrnch ndob. Realizac tohoto projektu dochz ke zkvalitnn nakldn s odpady a naven kapacity jejich zpracovn i tdn o 279 t/rok.

  Celkov uznateln nklady na akci inily 10 295 836 K, z toho byl pspvek z fondu Evropsk unie 3 492 288 K (34 %), pspvek SFP R 616 285 K (6 %) a pspvek STKO, spol. s r.o. 6 187 263 K (60 %).

  dc orgn: MINISTERSTVO IVOTNHO PROSTEDZprostedkujc subjekt: STTN FOND IVOTNHO PROSTED RPjemce dotace: STKO, spol. s r.o.

  E V R O P S K U N I E

  Fond soudrnosti

  O P E R AN P R O G R A M

  I V O T N P R O S T E D

  Pro vodu,

  vzduch a produ

  Zkvalitnn nakldn s odpadem ve stednm Podyj,

  IIV etapa, Systm separovanho sbru odpad

  Projekt, realizovan v letech 2008 2013, byl spolu nancovn Evropskou uni Fondem soudrnosti a Sttnm fondem ivotnho prosted R v rmci Operanho programu ivotn prosted.

  Pedmtem podpory bylo pozen svozov techniky a sbrnch ndob. Realizac tohoto projektu dochz ke zkvalitnn nakldn s odpady a naven kapacity jejich zpracovn i tdn o 279 t/rok.

  Celkov uznateln nklady na akci inily 10 295 836 K, z toho byl pspvek z fondu Evropsk unie 3 492 288 K (34 %), pspvek SFP R 616 285 K (6 %) a pspvek STKO, spol. s r.o. 6 187 263 K (60 %).

  dc orgn: MINISTERSTVO IVOTNHO PROSTEDZprostedkujc subjekt: STTN FOND IVOTNHO PROSTED RPjemce dotace: STKO, spol. s r.o.

  E V R O P S K U N I E

  Fond soudrnosti

  O P E R AN P R O G R A M

  I V O T N P R O S T E D

  Pro vodu,

  vzduch a produ

  Zkvalitnn nakldn s odpadem ve stednm Podyj,

  IIV etapa, Systm separovanho sbru odpad

  Projekt, realizovan v letech 2008 2013, byl spolu nancovn Evropskou uni Fondem soudrnosti a Sttnm fondem ivotnho prosted R v rmci Operanho programu ivotn prosted.

  Pedmtem podpory bylo pozen svozov techniky a sbrnch ndob. Realizac tohoto projektu dochz ke zkvalitnn nakldn s odpady a naven kapacity jejich zpracovn i tdn o 279 t/rok.

  Celkov uznateln nklady na akci inily 10 295 836 K, z toho byl pspvek z fondu Evropsk unie 3 492 288 K (34 %), pspvek SFP R 616 285 K (6 %) a pspvek STKO, spol. s r.o. 6 187 263 K (60 %).

  dc orgn: MINISTERSTVO IVOTNHO PROSTEDZprostedkujc subjekt: STTN FOND IVOTNHO PROSTED RPjemce dotace: STKO, spol. s r.o.

  E V R O P S K U N I E

  Fond soudrnosti

  O P E R AN P R O G R A M

  I V O T N P R O S T E D

  Pro vodu,

  vzduch a produ

  Zkvalitnn nakldn s odpadem ve stednm Podyj,

  IIV etapa, Systm separovanho sbru odpad

  Projekt, realizovan v letech 2008 2013, byl spolu nancovn Evropskou uni Fondem soudrnosti a Sttnm fondem ivotnho prosted R v rmci Operanho programu ivotn prosted.

  Pedmtem podpory bylo pozen svozov techniky a sbrnch ndob. Realizac tohoto projektu dochz ke zkvalitnn nakldn s odpady a naven kapacity jejich zpracovn i tdn o 279 t/rok.

  Celkov uznateln nklady na akci inily 10 295 836 K, z toho byl pspvek z fondu Evropsk unie 3 492 288 K (34 %), pspvek SFP R 616 285 K (6 %) a pspvek STKO, spol. s r.o. 6 187 263 K (60 %).

  dc orgn: MINISTERSTVO IVOTNHO PROSTEDZprostedkujc subjekt: STTN FOND IVOTNHO PROSTED RPjemce dotace: STKO, spol. s r.o.

  E V R O P S K U N I E

  Fond soudrnosti

  O P E R AN P R O G R A M

  I V O T N P R O S T E D

  Pro vodu,

  vzduch a produ

  Zkvalitnn nakldn s odpadem ve stednm Podyj,

  IIV etapa, Systm separovanho sbru odpad

  Projekt, realizovan v letech 2008 2013, byl spolu nancovn Evropskou uni Fondem soudrnosti a Sttnm fondem ivotnho prosted R v rmci Operanho programu ivotn prosted.

  Pedmtem podpory bylo pozen svozov techniky a sbrnch ndob. Realizac tohoto projektu dochz ke zkvalitnn nakldn s odpady a naven kapacity jejich zpracovn i tdn o 279 t/rok.

  Celkov uznateln nklady na akci inily 10 295 836 K, z toho byl pspvek z fondu Evropsk unie 3 492 288 K (34 %), pspvek SFP R 616 285 K (6 %) a pspvek STKO, spol. s r.o. 6 187 263 K (60 %).

  dc orgn: MINISTERSTVO IVOTNHO PROSTEDZprostedkujc subjekt: STTN FOND IVOTNHO PROSTED RPjemce dotace: STKO, spol. s r.o.

  E V R O P S K U N I E

  Fond soudrnosti

  O P E R AN P R O G R A M

  I V O T N P R O S T E D

  Pro vodu,

  vzduch a produ

  Zkvalitnn nakldn s odpadem ve stednm Podyj,

  IIV etapa, Systm separovanho sbru odpad

  Projekt, realizovan v letech 2008 2013, byl spolu nancovn Evropskou uni Fondem soudrnosti a Sttnm fondem ivotnho prosted R v rmci Operanho programu ivotn prosted.

  Pedmtem podpory bylo pozen svozov techniky a sbrnch ndob. Realizac tohoto projektu dochz ke zkvalitnn nakldn s odpady a naven kapacity jejich zpracovn i tdn o 279 t/rok.

  Celkov uznateln nklady na akci inily 10 295 836 K, z toho byl pspvek z fondu Evropsk unie 3 492 288 K (34 %), pspvek SFP R 616 285 K (6 %) a pspvek STKO, spol. s r.o. 6 187 263 K (60 %).

  dc orgn: MINISTERSTVO IVOTNHO PROSTEDZprostedkujc subjekt: STTN FOND IVOTNHO PROSTED RPjemce dotace: STKO, spol. s r.o.

 • ty komoditn systm sbru odpad z jednotlivch domcnost se stv bnou prax v mnoha mstech a obcch. Spolenost STKO, spol. s r. o. nabz tento systmjako prvn v R ji od roku 2011. Tento systm tdn odpadu zahrnuje sbrn ndoby na plast a npojov karton, na papr, bioodpad a v neposledn ad i na zbytkov komunln odpad. Tak barevn a bl sklo je druhotnou surovinou, kterou mete odevzdat do kontejner tvoc sbrn hnzda nedaleko Vaeho domu. Ve vybranch sbrnch hnzdech naleznete tak kontejnery na drobn elektrozazen a baterie, kter nepat do komu-nlnho odpadu a textil.Ostatn odpad, kter nelze vytdit do ndob (vt elektrozazen, velkoobjemo-v odpad, stavebn su, nebezpen odpad atd.) nebo jednorzov velk mnostv odpadu, mete odevzdat na nkterm z naich pti sbrnch stedisek odpad (SSO) Mikulov, Pasohlvky, Pern, Iva, Drnholec.

  Kdy budete peliv tdit odpady, vykonte tm nejen dleitou pomoc k ochran ivotnho prosted, ale uette i penze. Druhov vytdn odpady jsou pedpo-kladem pro jejich materilov vyuit. Recyklac papru, bioodpadu, plast, skla, kov, deva a dalch odpad uette cenn suroviny a snte nklady na likvidaci smsnch odpad. Ueten nklady se pot mohou promtnout do spor pro t-dc obany ve form levy na mstnm poplatku za odpady.

  Tdn odpad nebylo nikdy jednodu!

  Ochrana P a Vae penze

  1

 • Nen mezi lidmi obecn znmo, e i pestoe msta a obce vybraj od svch oban poplatky za svoz a likvidaci komunlnch odpad, mus na odpady vznikajc na jejich zem doplcet. V nkterch mstech a obcch se jedn i o znan stky. Napklad pokud m obec 10000 obyvatel a na kadho obana jet mus doplatit 500,- za svoz a likvidaci komunlnho odpadu, pak se mus v rozpotu obce najt 5 milionu korun na likvidaci odpad. Tm, e msto Mikulov a okoln obce zavedly inteligentn systm nakldn s odpady (ISNO) a tm, e se oban do tohoto systmu zapojili, et obecn rozpoty a v tch pak zbv vce penz napklad na opravy silnic a chodnk, budovn dtskch hi nebo drbu veejn zelen.Clem ISNO je minimalizovat produkci smsnho komunlnho odpadu pi zajitn maximlnho monho komfortu pro uivatele systmu a tm pi-spt k zachovn udriteln mry nklad na jeho provoz. Jak ukazuj data o nkladech tkajc se odpad v Mikulov, da se nm s Va pomoc tento cl naplovat.

  Msto Mikulov oznaeno jako pklad sprvnho nakldn s odpady

  2 3

 • Nsledujc graf ukazuje vvoj pjm a nklad na odpadov hospodstv v Mikulov. Je vidt, e se postupn da sniovat stka, kterou msto do-plcelo na odpadov hospodstv. Nklady msta i doplatek msta na jedno-ho obyvatele jsou ve srovnn se zbytkem esk republiky podprmrn. To ve pi lepm komfortu pro obyvatele.

  Ekonomika 2010(K)

  Pjmy 5 244 021mstn poplatek 4 122 683EKOKOM 1 060 017Vdaje 7 278 696Rozdl P-V 2 034 675poet poplatnk 4 447

  Doplatek na poplatnka 224

  Ekonomika 2010 2011 2012 2013(K) (K) (K) (K)

  P 3033235310106460864240003793ymjmstn poplatky 3007000 3269000 3291000 3909000Ekokom 966000 977806 1310013 1414303Vdaje 7113613 7154527 6665805 6573810Rozdl P-V -3140613 -2907721 -2064792 -1250507Poet poplatnk 7374 7374 7374 7374

  Doplatek za poplatnka 425,90 394,32 280,01 169,58

  2010 2011 2012 20135008

  2010 2011 2012 2013

  100

  200

  300

  400

  500

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  oplatek za pop

  latnka (K

  )

  (mil.

  K)

  2010 2011 2012 2013

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  2010 2011 2012

  Doplatek

  za pop

  latnka (K

  )

  (mil.

  K)

  Pjmy Vdaje Doplatek za poplatnka

  Celkov

  pjm

  y a vda

  je

  2 3

 • Plastov obaly 5

  Papr a lepenka 10

  Sklenn obaly 13

  Kovy 16

  Biologicky rozloiteln odpad 20

  Devo 22

  Objemn odpad 23

  Pouit pneumatiky 24

  Vyazen elektrozazen 25

  Zivky a sporn rovky 29

  Stavebn a demolin odpad 30

  Nebezpen odpady 31

  Ostatn odpad 32

  4

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . .

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended