Home >Spiritual >Kognitivn­ symposion: Channeling a "roz­™en©" v›dom­

Kognitivn­ symposion: Channeling a "roz­™en©" v›dom­

Date post:03-Dec-2014
Category:
View:1,472 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Jarní sympósion Kognitivní informatiky15.-16.4.2011, středisko VŠE Točná
Transcript:
  • 1. Channeling a rozen vdom?

2. Obsah
vod
Channeling jako historick fenomn
Channeling jako modern fenomn
Taxonomie a roviny channelingu
Vysvtlen a validace
Tmata channeling a shrnut
3. Channeling
Komunikace s Bohy
Vyvolvn duch
Spiritismus
Mdium
osoba zprostedkujc spiritistickou informaci (Slovnk cizch slov)
Pi seanci mdium pracuje hlavn s duchy zemelch
Mdium vs channeler
Channeling jako forma pedvn zprvy, kter m bt nezkreslen samotnm channelerem a pochz z pravidla od entity z vych rovn vdom
Hranice je v praxi mnohem ten
Moj s deseti pikznmi od Rembrandta (1659)
4. Arthur Hastings, Ph.D.
Transpersonln psychologie, Journal of Transpersonal Psychology
Termn channeling je souasn, ale tento postup se nazval vtnm, proroctvm,zjevenm, duchovn komunikac, posedlost a inspirac mzou. Biblick tradice vjudaismu a kesanstv k, e proroci obdreli a mluvili slovo Bo. Dnes je zde mnoho jednotlivc, kte mluv slova, o kterch se k, e pichzej od beztlesnch uitel na jinch rovnch reality. Proces, akoliv ne nutn obsah, se zd bt stejnm.
(1991, With the Tongues of Men and Angels: A Study of Channeling, s. xi)
http://www.itp.edu
5. Helfrich
Channeling zahrnuje irok spektrum fenomnu rozttn osobnosti od pmho j, kter je vdom druhotnho kreativnho zdroje, a po znaky automatickho nahrazen druhm j s uniktnmi kognitivnmi, citovmi, morlnmi a interpersonlnmi znaky a vzpomnkami. V tto siln podob pak primrn j m malou, nebo dnou pam na udlosti, kter se staly (amnsie). (Helfrich, 2009, p.146)
6. Upozornn
Tohle doma nezkouejte
Deska Oujapouvan pi spiritistickch seancch
7. Jon Peniel
Mnich a duchovn uitel
Pravdou je,e channeling je jen pkn slvko pro posedlost, a lid by toto mli mt na mysli, jako mon riziko. V duchovnm slova smyslu je posednut stejn, jako bt znsilnn.
lid astokrt plat penze za poslouchn lid, kte jsou posedl, nebo se sna bt posednut.
pouze vae vlastn vnitn bytost m bt povolena k posednut va mysli a tla. A to znamen manifestace Boha. To m bt integrovno a provno, ne jenom vychannelovno v tranzu.
(1998, The Lost Teachings of Atlantis, kapitola 14)
8. Vymtn bla
Ppady skutenho posednut blem jsou velmi vzcn, sm jsem jich zail za sv psoben jen nkolik. Ani poet povench exorcist u ns nen nijak velk, vlastn jich znm z cel republiky jenom pr.
Otec Vojtch (2008, Jak se vymt bel v esku, xman.idnes.cz)
Ukzky filmovch poster The Exorcist (1973) a The Exorcism of Emily Rose (2005).
9. Scott Peck
Myslm, e pro vs se stal bel realitou, svou silnou touhou uniknout bolesti jste ho vyvolal vivot. A doufm, e mte tak moc jeho existenci ukonit. Vm, e to je pochod zvratn. e se mete vrtit do stavu, vnm jste byl, ne jste smlouvu uzavel. Vm, e zmnte-li zpsob mylen, budete ochoten nst k, smlouva pozbude platnosti, bel se bude muset poohldnout po jin duice, kter ho vyvol vivot.
Scott Peck, Lid li
10. 2. Channeling jako historick fenomn
Mohamed a aspekt nboenstv
Spiritismus (Kardec)
Doyle vs Houdini
Edgar Cayce
11. Korn, Mohamed a channeling
Mohamed byl pmo inspirovn channelingem s andlem Gabrielem
Mohamed byl znm, krom jinho, monost mt zjeven, slyet hlasy a opakovan vstoupit do hlubokho tranzu a pmo mluvit bu s ovlivnnm, nebo jako zjevn transpersonln ptomnost. (Klimo, str. 112)
Mohamed a zjeven Gabriela (1307)
12. Spiritismus
Vra v duchy, due zemelch a monost komunikace s nimi
Jeden z prvnch ucelench myslitel Allan Kardec (1804 - 1869)
Strictly speaking, Spiritualism is the opposite of Materialism; every one is a Spiritualist who believes that there is in him something more than matter, but it does not follow that he believes in the existence of spirits, or in their communication with the visible world.
Duchovn spiritualismus
fundamental principle of the spiritist theory, or Spiritism, is the relation of the material world with spirits, or the beings of the invisible world.
(Kardec, Spirits Book,1857)
13. Sir Arthur Conan Doyle a Houdini
"This ability", Doyle stated publicly, "to unbolt locked doors is undoubtedly due to Houdinis mediumistic powers and not to any normal operation of the lock. The effort necessary to shoot a bolt from within a lock is drawn from Houdini the medium, but it must not be thought that this is the only means by which he can escape from his prison. For at times, his body can be... dematerialized and withdrawn."
(Troy Taylor, A HAUNTED FRIENDSHIP - Houdini & Sir Arthur Conan Doyle, 2003)
14. Edgar Cayce (1877 1945)
Americk Nostradamus
Pesn diagnza (litelsk schopnosti)
Edgar Cayce, bez pr vjimek, tvrdil, e nevyvolv mrtv nebo odtlesnn bytosti, ale nazval svj zdroj super vdom mysl (super consciousness mind). (Schwartz, 2010)
15. 3. Channeling jako modern fenomn
Jane Roberts
Carla Rueckert
J.Z. Knight
16. Jane Roberts
Channeler, spisovatelka, 1929 - 1984
Sethovy promluvy
Jej kniha o vysoce intelektuln energetick esenci personality znm jako Seth byly pelomem, protoe byly vydny respektovanm nakladatelstvm Prentice-Hall.
Zjev Setha zachycen kolegou Jane Roberts v roce 1969. The Seth Material, 1971.
17. Carla Lisbeth Rueckert McCarty
Channeler, hereka, metafyzika (nar. 1943)
Ra Material pt knih, pozdji nazvan The Law of One
Ra social memory complex
Carla a Jim ped meditac
Pokldn otzek. D. Elkinsem
Session 2, 20.1.1981, Law Of One Book 1, 1984.
18. Dimenze Seth a Ra skoro stejn
1. (Vdomn)Zem nebopmo fyzick tlo nebo elementy.
2. (Rst)Rst a vvoj bez uvdomn sebe sama, zvec vdom.
3. (Volba)Uvdoml j, rove strast, volba k slub sob nebo ostatnm.
4. (Lska)rove lsky. Bez vyhledvn moudrosti nebo jejho rozvoje.
5. (Svtlo)Svtlo a moudrost, ale nesjednoceno s lskou.
6. (Jednota)Rovnovha mezi moudrost a lskou. Zkon jednoho. Soucitn moudrost.
7. (Brna)Posvtn povaha vech vc je realizovna a otevena brna k nvratu do Jednoty. Ra: dn pam, dn identita, dn minulost nebo budoucnost, ale existence ve vem.
19. Judy Zebra Knight
Ramtha
il ped 35 000 lety na zmizelm kontinentu Lemuria, vlenk proti Atlananm
Bhem ivota adresoval otzky lidsk existence a smyslu ivota a skrze pozorovn, reflexi a rozjmn se stal osvcenm a pemohlfyzick svt a smrt. (Introduction, www.ramtha.com)
Judith Darlene Hampton (16.3.1946)
Ramthas School Of Enlightment
Zaloena 1987 Yelm, Washington
Zd se jako kult (David McCarthy bval student)
20. Ian Wickramasekera, Ph.D. a Dr. Stanley KrippnerZmny pi channelingu Ramthy
Aktivita mozku ve vlnch delta amozeek, kter d tlo.
40 bpm -> 180 bpm
Dr. Gail Harley
Zmna zabarven o (z modr na ocelov edou)
Tmav tn pleti
Krippner: When we were testing JZ, Ian was quite astonished because theneedles on his polygraph that were graphing all of the psychophysiological responses literally jumped from one part of the page to the other part of the page when Ramtha entered the picture. And he had never seen such a dramatic change. We were very surprised because of the dramatic shift when Ramtha entered the picture. She's not faking it.
(1997, 1998)
21. 4. Taxonomie a roviny channelingu
Funkn a nefunkn porucha osobnosti a patologick stavy
I would say currently those who are looking seriously at channeling from the psychological and physiological communitywould side with the dissociation model -- that a part of the channel splits off and functions autonomously, unbeknownst to the consciousness of that channel -- whether it is happeningin klimo rozhovor
Psychiatr Ralph B. Allison: I have come to believe in the possibility of spirit possession.
Possession syndrome
22. Taxonomie channelingu - obecn
Podle vle
Spontnn
Zmrn
Podle sfry manifestace
Duevn (veden, rst)
Fyzick (komunikace, malovn, hudba)
Podle sly projevu osobnosti
Entitn (siln roztpen osobnosti, druhotn pm j)
Oteven (mrn roztpen, poslen kreativita)
Klimo, Channeling research: A Progress report with recommmendations, str. 894-904),Proceedings of the International Conference on Paranormal Research, 1988.
23. Taxonomie channelingu typy
Spnek a sny
Symbolick jazyk
een problm bhem spnku
Sny a vnuknut cizch mylenek
Automism
Varianta vdomho, ale zahrnuje kinestetick vyjden skrze automatick psan, desku Ouija, nebo pohyb kyvadla
Vdom
Telepatie
Clairaudience
Clairvoyance
Clairsentience
Nevdom
Tk tranz
Posedlost
Klimo, Channeling research: A Progress report with recommmendations, str. 894-904) ,Proceedings of the International Conference on Paranormal Research, 1988.
24. John Curtis Gowan
Rozen Sullivanova systmu (Trance, Art and Creativity, 1975) na zkuenosti:
Prototaxic
Ztrta ega, bez vzpomnek
Parataxic
Sebeuvdomnn, ale vznam nen jednodue kontrolovn egem, nebo se ned jednodue sdlet (umn)
Syntaxic
Vdom, kontrolovn egem a rozumn probh skrze bn vyjadovac prostedky
Prototaxic
Schizofrenie
Tranz
Hypnza
Stavy navozen drogou
Automatick psan
Ziteknadpirozen, duchovn roviny
Parataxic
Archetypy
Sny
Rituly a mty
Umn
Syntaxic
Vdom, manipulativn kreativita
Meditace
Transpersonln stav (Peak experience)
Psycholog, 21.5.1912 2.12.1986
25. Channelingov proces pedvn informacShannon-Weaver a I.M. Kogan
Zdroj: E. C. Shannon,A Mathematical Theory of Communication,The Bell System Technical Journal, Vol. 27, pp. 379-423, 1948.
I.M.Kogan, The Information Theory Aspect of Telepathy, Symposium A New Look at Extrasensory Perception, 1969.
26. Penos channe

Embed Size (px)
Recommended