Home >Presentations & Public Speaking >Kolik obrazovek m, tolikrt jsi lov›kem

Kolik obrazovek m, tolikrt jsi lov›kem

Date post:16-Jul-2015
Category:
View:121 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Kolik obrazovek m, tolikrt jsi lovkem

  Tom BikTVCON, Praha, 1. dubna 2015

 • O em bude prezentace?

  Jak ovlivuje dostupnj Internet a zazen typu smartphone a tablet sledovanost televize?

  Jak jsou rozeny rzn obrazovky v esk populaci a jak jsou tyto vyuvny?

  Kolik svho volnho asu trv lid u obrazovky?

  2

 • Kolik trvme asu ped televizn obrazovkou?

  3

  Zdroj: ATO MEDIARESEARCH, PEM 2012-2014

 • Typ televizoru

  4

  LED

  LCD

  Zdroj: ATO MEDIARESEARCH, STEM/MARK, Kontinuln vzkum 2007-2014, TV domcnosti

  CRT

 • Alternativn obrazovky

  5

  Zdroj: ATO MEDIARESEARCH, STEM/MARK, Kontinuln vzkum 2012-2014, vechny domcnosti

 • Kolik trvme asu ?

  6

  Zdroj: ATO MEDIARESEARCH, STEM/MARK, PEM a Kontinuln vzkum 2012-2014, jednotlivci od 4 let z domcnost, kter vlastn dan zazen (prmr v minutch denn ven)

  televize207 minut denn

  PC/notebook105 min.

  smartphone28 min. na Internetu

  tablet37 min.

 • Rst penetrace mobilnch zazen v R

  7

  35

  74

  3 2

  46

  65

  8 5

  52 54

  19

  7

  59

  46

  29

  7

  66

  34

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  Smartphone Klasick mobilntelefon

  Tablet tekaelektronickch knih

  Kter z nsledujcch zazen vyuvte?aktivn internetov populace 15+

  2011 2012 2013 2014 2015

  Zdroj: MEDIARESEARCH, NP, voln prodejn studie 2011-2015, aktivn internetov populace 15+

 • Sledovn televize a video obsahu

  8

  Zdroj: ATO MEDIARESEARCH, STEM/MARK, Kontinuln vzkum, populace 4+

 • Multiscreening pi sledovn televize

  9

  Zdroj: ATO MEDIARESEARCH, LSS 2014; zklad: Jednotlivci z televizn populace 15+, n = 2695

 • Souvislost obsahu na dalm zazen s televiznm obsahem

  10

  Zdroj: ATO MEDIARESEARCH, LSS 2014; zklad: Jednotlivci z televizn populace 15+, n = 2695

 • 88135 130 146

  68 6677

  19

  4014

  34

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  Pouze TVN=92

  TV a 1 dal zazenN=209

  TV a 2 dal zazenN=131

  TV a 3 dal zazenN=40

  Pr

  mr

  n

  po

  et

  min

  ut

  den

  n

  Prmrn deklarovan poet minut vnovanch sledovn ZOH za 4 vybran dny (13.2., 16.2., 19.2. a 23.2.)

  Cel vzorek; N = 472 Ti, kte konzumovali ZOH na jednotlivch zazench

  Televizor Pota/Notebook Mobil Tablet

  Vce pouitch zazen = vce strvenho asu

  11

  Zdroj: MEDIARESEARCH, NP, ZOH 2014 - Crossmediln konzumace, internetov populace 15+

  1:28

  3:233:49

  4:59

 • Kontakt

  12

  Tom Bikeditel obchodnho rozvoje

  MEDIARESEARCH

  eskobratrsk 1/2778, 130 00, Praha 3

  E-mail: tomas.bicik@mediaresearch.euWeb: www.mediaresearch.cz

  Dkuji za pozornost!

Embed Size (px)
Recommended