Home >Documents >Školní vzdlávacíold. · PDF file název ŠVP...

Školní vzdlávacíold. · PDF file název ŠVP...

Date post:01-Mar-2020
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  Školní vzdělávací program

  Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie

  platný od 1. 9. 2017

  Zaměření – všeobecná ekonomika – veřejná správa – sportovní management

  držitelka certifikátu kvality č. Q-0129C/08 dle ČSN EN ISO 9001 : 2009

  Strana 1 (celkem 260)

 • OA a HŠ Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč – 2 – ARC: ŠVP OA

  Školní vzdělávací program

  Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie

  ŠVP OA

  Zaměření – všeobecná ekonomika – veřejná správa – sportovní management

  Schválení pro použití v organizaci

  Jméno Funkce Datum Podpis

  Zpracoval Ing. Zdeněk Kneslík zástupce ředitelky 31. 8. 2017

  Schválil Mgr. Libuše Kolářová ředitelka 31. 8. 2017

  Identifikace a platnost

  Verze dokumentu 04 Zn. řízené kopie:

  Archivní označení dokumentu ŠVP_6542M01_Obchodní_akademie_IV

  Stanovená platnost dokumentu od 1. 9. 2017

  Perioda pravidelné revize 1 rok

  Řízenou kopii ověřil

  Jméno:

  Podpis:

 • OA a HŠ Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč – 3 – ARC: ŠVP OA

  Dokument je duševním vlastnictvím organizace Obchodní akademie a Hotelové školy a je předmětem obchodního tajemství organizace. ŠVP OA – Školní vzdělávací program 63-41-M/02 Obchodní akademie (c) 2014 Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč

 • OA a HŠ Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč ARC: ŠVP OA

  Obsah ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .................................................................................................................. 4 PROFIL ABSOLVENTA ..................................................................................................................................... 5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ....................................................... 9 SROVNÁNÍ POČTU VYUČOVACÍCH HODIN ZA STUDIUM (VŠEOBECNÁ EKONOMIKA) ............ 12 SROVNÁNÍ POČTU VYUČOVACÍCH HODIN ZA STUDIUM (VEŘEJNÁ SPRÁVA) ........................... 13 SROVNÁNÍ POČTU VYUČOVACÍCH HODIN ZA STUDIUM (SPORTOVNÍ MANAGEMENT) ......... 14 UČEBNÍ PLÁN ................................................................................................................................................... 15

  UČEBNÍ PLÁN – VŠEOBECNÁ EKONOMIKA .......................................................................................................... 15 UČEBNÍ PLÁN – VEŘEJNÁ SPRÁVA ...................................................................................................................... 16 UČEBNÍ PLÁN – SPORTOVNÍ MANAGEMENT ........................................................................................................ 17 POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU ........................................................................................................................ 18

  UČEBNÍ OSNOVY ............................................................................................................................................. 19 ČESKÝ JAZYK ................................................................................................................................................ 19

  Český jazyk – 1. ročník .................................................................................................................................. 21 Český jazyk – 2. ročník .................................................................................................................................. 23 Český jazyk – 3. ročník .................................................................................................................................. 25 Český jazyk – 4. ročník .................................................................................................................................. 27

  KULTURNÍ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA ........................................................................................................ 30 Kulturní a literární výchova – 1. ročník ........................................................................................................ 32 Kulturní a literární výchova – 2. ročník ........................................................................................................ 33 Kulturní a literární výchova – 3. ročník ........................................................................................................ 35 Kulturní a literární výchova – 4. ročník ........................................................................................................ 37

  CIZÍ JAZYK (ANGLICKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK, FRANCOUZSKÝ JAZYK) ............................... 38 Anglický jazyk 1 – 1. ročník .......................................................................................................................... 44 Anglický jazyk 1 – 2. ročník .......................................................................................................................... 45 Anglický jazyk 1 – 3. ročník .......................................................................................................................... 47 Anglický jazyk 1 – 4. ročník .......................................................................................................................... 49 Německý jazyk 2 – 1. ročník .......................................................................................................................... 51 Německý jazyk 2 – 2. ročník .......................................................................................................................... 52 Německý jazyk 2 – 3. ročník .......................................................................................................................... 53 Německý jazyk 2 – 4. ročník .......................................................................................................................... 54 Ruský jazyk 2 – 1. ročník ............................................................................................................................... 55 Ruský jazyk 2 – 2. ročník ............................................................................................................................... 57 Ruský jazyk 2 – 3. ročník ............................................................................................................................... 58 Ruský jazyk 2 – 4. ročník ............................................................................................................................... 59 Francouzský jazyk 2 – 1. ročník .................................................................................................................... 60 Francouzský jazyk 2 – 2. ročník .................................................................................................................... 62 Francouzský jazyk 2 – 3. ročník .................................................................................................................... 63 Francouzský jazyk 2 – 4. ročník .................................................................................................................... 64

  ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ............................................................................................................ 66 Základy společenských věd – 1. ročník ......................................................................................................... 70 Základy společenských věd – 2. ročník ......................................................................................................... 71 Základy společenských věd – 3. ročník ......................................................................................................... 74

  ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD ..................................................................................................................... 75 Základy přírodních věd – 1. ročník ............................................................................................................... 81 Základy přírodních věd – 2. ročník ............................................................................................................... 82

  MATEMATIKA ............................................................................................................................................... 85 Matematika – 1. ročník ................................................................................................................................. 91 Matematika – 2. ročník ................................................................................................................................. 94 Matematika – 3. ročník ................................................................................................................................. 96 Matematika – 4. ročník ................................................................................................................................. 98

  TĚLESNÁ VÝCHOVA .................................................................................................................................... 99 Tělesná výchova – 1. ročník ........................................................................................................................ 102 Tělesná výchova – 2. ročník .........

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended