Home >Marketing >Krizova komunikace

Krizova komunikace

Date post:07-Dec-2014
Category:
View:113 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Krizová komunikace v rámci projektu Marketing v sociálních sítích.
Transcript:
  • 1. Krizov komunikace Ashley Shirley

2. Na co se dnes podvme? Co to je ta krizov komunikace Jak se na ni pipravit a jak j pedchzet? Co udlat, kdy doopravdy nastane? A jak se po n zachovat? Pklady z historie a praxe 3. Ale jet ped tm vm Pro jsou vhodn sociln mdia pro krizovou komunikaci? 4. A ty dvody jsou napklad.. Pomohou nm rychle, flexibiln a levn komunikovat. Zskvme monost okamit interagovat se zapojenmi osobami 5. Sociln mdia jsou ovem me s dvoubitm ostm 6. Pro? Protoe: Dvaj kadmu lovku prostor pro veejnou komunikaci problm. 7. A na jak sociln mdia se zamme? + 8. Co to je ta krizov komunikace 1 Co to je ta krizov komunikace Jak se na ni pipravit a jak j pedchzet? Co udlat, kdy doopravdy nastane? A jak se po n zachovat? Pklady z historie a praxe 9. Co je krizov situace? Udlost, kter ohrouje nejdleitj hodnoty spolenosti jej dobr jmno a reputaci. 9 10. 10 Trv 20 let vybudovat si reputaci a pouhch 5 minut ji ztratit - Warren Buffett 11. Otzka na vs Setkali jste se nkdy s krizovou situac? eili jste ji vy? Jak jste postupovali? Jak byl vsledek? 11 12. Jak se na ni pipravit a jak j pedchzet? 2 Co to je ta krizov komunikace Jak se na ni pipravit a jak j pedchzet? Co udlat, kdy doopravdy nastane? A jak se po n zachovat? Pklady z historie a praxe 13. Pprava na krizi Definujte si zdroje Vyhledejte potenciln krizov situace Stanovte si priority Pipravte si upozornn Zmapujte influencery Ve si popite do krizovho manulu 14. Definujte si zdroje Lidsk i finann dn krize nen zadarmo. 15. Vyhledejte potencionln krizov situace Kde me ve firm nastat krize? Kde jsou ve firm m e z e r y? 16. Stanovte si priority Jak krize vm me nejvce ukodit? 17. Pipravte si upozornn Sledujte sociln st a dal mdia Nastavte si v nstroji pro jejich sledovn klov slova, na kter chcete bt upozornni. 18. Zmapujte si influencery Kdo jsou nzorov vdci? Jac lid maj ve vaem oboru nejvt slovo a v jakch mdich? 19. A to ve si zaznamenejte do.. .. krizovho manulu 20. Co udlat, kdy doopravdy nastane? 3 Co to je ta krizov komunikace Jak se na ni pipravit a jak j pedchzet? Co udlat, kdy doopravdy nastane? A jak se po n zachovat? Pklady z historie a praxe 21. KRIZE NA STALA, CO TE ?! 22. Identifikujte krizi Snate se pijt na krizi hned v jejm prvopotku a identifikujte jej typ. m dve ji zaehnte, tm lpe. Pouijte pedpipraven reakce. 23. Svolejte krizov tm Informujte vhodn osoby dle krizov situace. Nastalo obvinn z falench produkt tzv. fejk? Kontaktujte PR managera a nkupho. 24. Monitorujte a odpovdejte Zvolte vhodn nstroje k monitoringu mdi a co nejrychleji odpovdejte neschovvejte hlavu do zem! 25. Vyhodnocen zprvy Chcete odpovdt? Neodpovdat Mete pidat nco hodnotnho? Komunikujte to! Podkujte Jak byl dvod? Nespokojen zkaznk Napravme problm a informujeme zkaznka lovk, kter si stle stuje Komik M pravdu? M pravdu? eme problm? Monitorujeme situaci Vysvtlme nae een problmu Citliv zkaznka opravme Pozitivn koment Negativn koment Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 26. Pedvejte si informace Vichni lenov krizovho tmu mus vdt kdo komunikuje co. Stanovte si intern komunikan kanly. 27. Dejte vdt influencerm Pot, co vyhodnotte situaci, poskytnte informace influencerm! 28. Ukate svou lidskou tv Komunikuje lovk a ne spolenost bez tve! 29. A jak se po n zachovat? 4 Co to je ta krizov komunikace Jak se na ni pipravit a jak j pedchzet? Co udlat, kdy doopravdy nastane? A jak se po n zachovat? Pklady z historie a praxe 30. Monitorujte situaci Pedejdte optovnmu vzniku krizov situace a monitorujte ji i po jejm zaehnn. 31. Podkujte vem zastnnm Podkujte lenm krizovho tmu a influencerm, kte vm pomohli. 32. Aktualizujte informace Aktualizujte informace na webov strnce a Wikipedii o krizi a popite ji. Nesnate se ji schovat. 33. Vyhodnote komunikaci a nsledky Komunikovali jste dobe? Kde jste mli mezery a co se d vylepit? Jak nsledky mla krize na vai reputaci a jak ji napravte? 34. Pklady z historie a praxe 4 Co to je ta krizov komunikace Jak se na ni pipravit a jak j pedchzet? Co udlat, kdy doopravdy nastane? A jak se po n zachovat? Pklady z historie a praxe 35. Pklady z historie 36. Pepsi V roce 1993 82 let dchodce nalezl injekn stkaku v plechovce Pepsi a bhem nkolika hodin se objevily dal zprvy o nalezench injekcch. O pr dn pozdji se informace dostala do TV vysln a Pepsi druh den zareagovala. Pepsi poskytla > 2 000 rozhovor, video z plnn plechovek a vkonn editel Pepsi se ukzal v ad televiznch i rozhlasovch vyslnch. koda byla za vce, ne $25 000 000, avak bez precizn komunikace mohly bt mnohem vy. 37. Leo Mare 38. Co se tedy stalo na Facebook stnce? Lid zaali reagovat na opilho L. Maree ve vysln negativn ladnmi pspvky. Administrtor Facebook strnky zaal mazat pspvky ve snaze to ve ututlat. 39. 1. Obvinn na Facebooku Nkdo vs obvinil na Facebooku ohledn faktu, e jste ho nevzali do pracovnho vazku z dvodu rasov diskriminace. Co te? 40. 2. Negativn lnek o va spolenosti Vyel lnek o tom, e prodvte falsifikty znaek. A vy vte, e je samozejm neprodvte, ale zbo vm dodvaj peprodejci. Jak se budete brnit? 41. 3. Report v TV V televiznm vysln vyla report o tom, e vae spolenost je velmi patnm zamstnavatelem vy vte, e zamstnanec, kter toto hls byl proputn za nedbalost na pracoviti. Jak se k tomu postavte? 42. Dkuji Vm za pozornost! E-kom Promotion, s. r. o. Ashley Shirley

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended