Home >Documents >Kurz: Asistentka v předškolní péči reflexe aneb jak bylo a co bude

Kurz: Asistentka v předškolní péči reflexe aneb jak bylo a co bude

Date post:02-Jan-2016
Category:
View:26 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Kurz: Asistentka v předškolní péči … reflexe aneb jak bylo a co bude. Bc. Kateřina KADLECOVÁ účastnice kurzu. Zdravotnické zařízení MČ Praha 4, Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4, IČO: 44846291. Rozhodnutí: Proč absolvovat kurz. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • Kurz:

  Asistentka v pedkoln pi

  reflexe aneb jak bylo a co bude Zdravotnick zazen M Praha 4, Kotorsk 1590/40, 140 00 Praha 4, IO: 44846291Bc. Kateina KADLECOV astnice kurzu

 • Rozhodnut: Pro absolvovat kurzInfo o kurzu internet, www strnky Zdravotnickho zazen Praha 4

  2 kola vbrovho zen

  Pro se do kurzu pihlsit oekvn Pestoe kurz nen akreditovn MMT a pozice asistent vpedkoln pi zatm na trhu prce neexistuje, skt kurz mnoh vhody 128 hodin teorie a 64 hodin souvisl praxe !!!Zdravotnick zazen M Praha 4, Kotorsk 1590/40, 140 00 Praha 4, IO: 44846291

 • Kurz: Teorie a praxe Pozitiva a negativa Pednejc: odbornci z rznch oblast (komplexn pe o pedkoln dti) astnice seznmeny s p o dti v jeslch, sttn matesk koly, alternativn koly (Montessori pedagogika, Lesn kolky, program Zat spolu ) problematika pe o dti se specifickmi vvojovmi poruchami; prce s nadanmi dtmi komunikace s dtmi, nastaven hranic, zdrav ivotn styl (stravovn), hygiena

  Zdravotnick zazen M Praha 4, Kotorsk 1590/40, 140 00 Praha 4, IO: 44846291

 • Kurz: Teorie a praxe Pozitiva a negativaKurz prvn pomoci

  Souvisl praxe v pedkolnch zazench

  Jedinm negativem ne vak chybou kurzu !!! Neexistence pracovn pozice asistent vpedkoln pi

  Zdravotnick zazen M Praha 4, Kotorsk 1590/40, 140 00 Praha 4, IO: 44846291

 • Co mne v kurzu nejvce osloviloNetroufm si kategorizovat a ci co vce i mn a tak mi dovolte pr rad pro ivot, kter jsem bhem kurzu posbrala:

  Pozor na NEVYDAN rady (autorky: pan Hrkov a pan Kavanov)

  Jako dospl mm prvo nevypovdat (pednka: prevence vyhoen a psychohygiena)

  Zdravotnick zazen M Praha 4, Kotorsk 1590/40, 140 00 Praha 4, IO: 44846291

 • Co mne v kurzu nejvce osloviloJak se ume?? Pedevm tm, co sami provme uitel/rodi by ml bt pouze prvodcem (pednka: Lesn kolky)

  Nejhor je pro dt, pokud by mlo dokonalou matku. Chyby pat kivotu, chybami se lovk u. (pednka: Vvojov poteby malch dt)

  Zdravotnick zazen M Praha 4, Kotorsk 1590/40, 140 00 Praha 4, IO: 44846291

 • Co mne v kurzu nejvce osloviloUmt uctt dary vchovy svch rodi, nebo i negativn vci ns nkam vedou, ume se zchyb i zpozitiv svch rodi. (pednka: Vvojov poteby malch dt)

  Pomoz mi, abych to dokzal sm (hlavn krdo Montessori pedagogiky)Zdravotnick zazen M Praha 4, Kotorsk 1590/40, 140 00 Praha 4, IO: 44846291

 • Co mne v kurzu nejvce osloviloZkladnm prvkem psychohygieny je: mt svj ivot pevn ve svch rukou.

  ivot je mstem pro ivot.

  Pokud chci sly dvat, musm sly mt. (pednky: prevence vyhoen a psychohygiena)

  Zdravotnick zazen M Praha 4, Kotorsk 1590/40, 140 00 Praha 4, IO: 44846291

 • Co mne v kurzu nejvce osloviloKonflikty vtinou vnmme negativn, ale meme vnich najt i nco pozitivnho uvoluj napt, jsou zdrojem informac, dky konfliktm je mon se posunout dle: i krize ns me poslit konflikt je PIROZEN a NEVYHNUTELN, nen mon nemt konflikty (pednka Kurz efektivn rodiovstv)

  Vstcn naslouchn nesm NIKDY vystit do rady (pednka Kurz efektivn rodiovstv)

  Zdravotnick zazen M Praha 4, Kotorsk 1590/40, 140 00 Praha 4, IO: 44846291

 • Co mne v kurzu nejvce oslovilo(pednka program Zat spolu) Zdravotnick zazen M Praha 4, Kotorsk 1590/40, 140 00 Praha 4, IO: 44846291

 • Co mne v kurzu nejvce oslovilo:Kurz prvn pomoci Systm t krok

  ROZHLDNI SE = na prvnm mst je M BEZPENOST Zrann matka dtti nepome

  REAGUJ uvdom si, kde se nachz, ZAVOLEJ 155 zjisti stav vdom jestli zrann dch xxx nedch mas srdce + dchn z st do st

  ROZMLEJ ve dleit je zabezpeeno, umoni zchranm pjezd, stle sleduj zrannho dchn

  Zdravotnick zazen M Praha 4, Kotorsk 1590/40, 140 00 Praha 4, IO: 44846291

 • DKUJI VM ZA POZORNOSTZdravotnick zazen M Praha 4, Kotorsk 1590/40, 140 00 Praha 4, IO: 44846291

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended