Home >Health & Medicine >LUMINESCEâ„¢ denn­ hydratan­ komplex-CZ

LUMINESCEâ„¢ denn­ hydratan­ komplex-CZ

Date post:12-Apr-2017
Category:
View:5,291 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • denn hydratan komplex tento efektivn hydratan krm s inky proti vrskm a ochrannm

  faktorem 30, napomh sniovn vskytu jemnch linek a vrsek dky

  podpoe pirozen schopnosti va pleti se rehydratovat, i obnovovat

  svou vlhu. LUMINESCETM obsahuje vce ne 200 klovch lidskch

  rstovch faktor, kter stimuluj pirozen procesy vaeho tla, tento

  brilantn krm na obliej dod va pleti nezbytnou hydrataci. Jako

  perfektn een pro vae poteby pi pi o ple, LUMINESCETM denn

  hydratan komplex vrazn zlep v vzhled pomoc rehydratace,

  regenerace a revitalizace va pleti na bunn rovni.

  aby si vae ple uchovala mladistv a ziv

  vzhled. Dlouhodob vystaven se neodolatelnm paprskm slunce a

  jinm potenciln kodlivm elementem, me vn pokodit vai ple

  a zrychlit proces strnut. Z tohoto dvodu je pro vs dleit pouvat

  LUMINESCETM denn hydratan komplex s ochrannm faktorem 30,

  kter chrn, vyivuje a obnovuje ple vaeho oblieje tam, kde je to

  nejvce poteba.

  vyuv kombinaci ojedinlch ingredienc, kter byly peliv zvoleny pod

  dohledem svtov uznvanho dermatologa, dr. Nathan Newmana, kter si

  je vybral pro jejich vysoce efektivn proti-strnouc a hydratan inky.

  Tento lehk hydratan krm se po aplikaci okamit absorbuje do pleti a

  pi kadodennm pouvn mohou vrazn inky poctit mui i eny.

  Neekejte ji ani jeden den a odhalte svj zdravj vzhled a mladistvj

  ple.

  ochrana

  DENN REVITALIZACE &

  LUMINESCEPOSKYTUJE OKAMITOU, 24 HODINOVOUHYDRATACI VA PLETI

  REDUKUJE VSKYT JEMNCH LINEK AVRSEK, JI ZA DV HODINY; VYPLN PLE

  PIROZEN CHRN VAI PLE PEDVYSTAVENM KODLIVM UVA / UVB PAPRSKY

  OBSAHUJE EXKLUZIVN PATENT-ZAHJENINGREDIENCE ZSKAN Z DOSPLCHKMENOVCH BUNK S OBSAHEM200 + HLAVNCH LIDSKCH RSTOVCHFAKTOR, KTER PODPORUJ PIROZENREGENERAN PROCES VA PLETI

  POMH PI ODDLEN PROCESU STRNUTSTIMULAC OBNOVY A OMLAZOVN BUNKVA PLETI

  POSKYTUJE PIROZENOU HYDRATANBARIRU, KTER POMH CHRNIT VAIPLE PED VYSOUENM

  RYCHLE SE VSTEBV DO VA PLETI

  V H O D Y :

  LUMINESCE denn hydratan komplex

  Vae ple je velmi vzcn zdroj, proto jenutn ji chrnit,

  Vyrobeno v U.S.A. exkluzivn pro JEUNESSE GLOBAL

  650 Douglas Avenue | Altamonte Springs, FL 32714

  Pro vce informac, prosm volejte na 001 - 407-215-7414

  J EUNESS EGLOBAL .COM

 • Tyto informace nebyly vyhodnoceny adem pro kontrolu potravin a liv USA. Tento produkt nen uren k diagnze, len, ani prevenci proti dn nemoci.

  * etn klinick testy dokazuj innost. Vzkumy prokzaly mimodnou hydrataci pleti pi in Vivo testech s kyselinou hyaluronovou. Klinick pokusy.

  V L A S T N O S T I :

  K L O V I N G R E D I E N C E : U V T E J T E S P O K O J E N O U A KRSNOU PLE.

  RNO

  KROK 1: Umyjte si obliej s LUMINESCETM omlazujcm isticm gelem pro jemnou detoxifikaci va pleti.KROK 2: Aplikujte LUMINESCETM srum na omlazovn bunk, abyste podpoili pirozen obnovovac procesy vaeho tla.KROK 3: Aplikujte LUMINESCETM denn hydratan komplex s ochrannm faktorem 30 pro ochranu a hydrataci va pleti.

  VEEROPAKUJTE KROK 1. A 2.

  KROK 3: Aplikujte LUMINESCETM progresivn non korektor pro uchovn hladiny vlhy va pleti, a obnovu a revitalizaci va pleti bhem spnku.

  UPOZORNN: Vyhnte se kontaktu produktu s oima. V ppad kontaktu s oima, oi vyplchnte vodou. Skladujte v suchm, chladnm (20-25 C) a temnm prosted. Pokud nastane podrdn pleti, produkt pestate pouvat a porate se s lkaem.

  NVOD NA POUIT: Aplikujte mal mnostv produktu na koneky prst. Rovnomrn vmasrujte do pleti oblieje vzhru smujcmi otivmi pohyby a vmasrujte do pokoky krku nahoru smujcmi pohyby. Pro dosaen nejlepch vsledk, pouijte po aplikaci sra LUMINESCETM na omlazovn bunk.

  P O U I T A A P L I K A C E :

  VYUV EXKLUZIVN TECHNOLOGII KMENOVCH BUNK, PATENT-ZAHJEN, KTER OBNOVUJE JAS, PEVNOST A HLADKOST PLETI NA BUNN ROVNI

  BEZ PARABEN a BEZ OLEJE JE POSTAVEN NA NEJPOKROILEJ A NEJMODERNJ

  TECHNOLOGII DOSTUPN NA DNENM TRHU

  NEMASTN SLOEN NEOBSAHUJE UML BARVIVA VYROBEN Z PLN PRODNCH INGREDIENC HYPOALERGENN SCHVLEN a DOPORUEN DERMATOLOGY OCHRANN FAKTOR 30

  chrn ped trans-epidermln ztrtou vody zajitnm hydratace; u za dva tdny zv mezibunnou hydrataci o 85%, bylo prokzno, e redukuje vskyt jemnch linek ji za dv hodiny po aplikaci.

  poskytuje pirozenou, mimodn innou hydratan bariru

  EXTRAKT Z ERVEN ASY

  pirozen chrn ped UVA / UVB zenmEXTRAKT ZE ZELEN VODN ASY

  je jedinenou sms nezbytnch vitamn, je byla navrena s clem vyivovat a chrnit vai ple, vetn speciln, stabiln formy vitamnu C, kter redukuje vskyt pigmentovch skvrn a uhlazuje tn va pleti

  Srie LUMINESCE produkt pro pi o ple byla navrena tak, aby spolupracovala synergisticky. Abyste zskali maximln uitek ze skuten efektivnho omlazujcho programu pe o ple, urit pouvejte celou klu produkt LUMINESCETM kad den.

  LUMINESCETM VITAMNOV SOUBOR NA PLE

  obnovuje pirozen regeneran procesy va pleti dky exkluzivn patent-zahjen ingredienci zskan z dosplch kmenovch bunk obsahujc vce ne 200 rstovch faktor

  LUMINESCETM SOUBOR RSTOVCH FAKTR

  VTAKY Z JABLKA, OKY AVODNHO MELOUNU *

  D A L I J S M E

  VZNAMMLADISTVOSTI NOV

LUMINESCEâ„¢ denn­ hydratan­ komplex-CZ
LUMINESCEâ„¢ denn­ hydratan­ komplex-CZ
Embed Size (px)
Recommended