Home >Documents >Magazín Luxury Guide na Facebooku

Magazín Luxury Guide na Facebooku

Date post:25-May-2015
Category:
View:2,879 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Description:
Case study popisuje brandovou a akviziční kampaň pro lifestylový magazín Luxury Guide.
Transcript:
  • 1. Magazn Luxury Guide na FacebookuBrandov a akvizin kampa +420 272 763 111 [email protected] www.h1.czMonday, May 30, 2011

2. Cle a charakter kampanMagazn Luxury Guide na FacebookuMonday, May 30, 2011 3. Cle a charakter kampan Dt publiku vdt o 10. vro magaznu Zvit povdom o znace Luxury Guide Zkvalitnit komunikaci na Facebooku a zskat nov fanoukyMagazn Luxury Guide na FacebookuMonday, May 30, 2011 4. Cle a charakter kampan Klient chtl prostednictvm hrav a interakLvn kampan oslovit uivatele z mnoha rznch clovch skupin na internetu. S ohledem na znaku (renomovan luxusn asopis) bylo sousR zadn i to, e kampa m bt pedevm trendy. Hlavnm tahkem komunikace byla sout o diamant Alo Diamonds v hodnot 12 500 K.Magazn Luxury Guide na FacebookuMonday, May 30, 2011 5. Realizace kampanMagazn Luxury Guide na FacebookuMonday, May 30, 2011 6. Realizace kampan Tvorba microsite luxuryshoppingday.cz o souti, vytvoen Facebook strnky LuxuryGuide , nvrh a konzultace aplikace na Facebooku Sta se tv LuxuryGuide, masivn PPC kampa ve vyhledvn a obsahov sL podporujc microsite, PPC kampa na Facebooku clen na aplikaci a na strnku.Magazn Luxury Guide na FacebookuMonday, May 30, 2011 7. Realizace kampan Aplikace Sta se tv Luxury GuideVytvo ze sv fotky oblku asopisu LuxuryGuide.Sbrej hlasy a sout o diamant. Nejhez oblka vyhrv.Magazn Luxury Guide na FacebookuMonday, May 30, 2011 8. Magazn Luxury Guide na FacebookuMonday, May 30, 2011 9. Magazn Luxury Guide na FacebookuMonday, May 30, 2011 10. Realizace kampan VsledkyAplikace zaznamenala tm 37 839 nvtev. Uivatel vytvoili 5 028 oblek.Nasbrali jsme 13 390 e-mail.Magazn Luxury Guide na FacebookuMonday, May 30, 2011 11. Realizace kampanKolo Nvtvy Zobrazen Aktivn Poet oblek Hlasystrnky uivatel112,445 225,660 12,4451,98428,919217,303 250,147 17,3031,77442,09838,091160,229 8,092 1,27033,324celkem 37,839 636,036 37,8405,028104,341Magazn Luxury Guide na FacebookuMonday, May 30, 2011 12. Realizace kampan Facebook AdsKampa byla rozdlena na 2 sL podle clen. Jedna st clila na FB page Luxury Guide, druh do FB aplikace.75 % nvtvnosL milo do aplikace, 25 % na FB page LuxuryGuide.Celkem 59 649 895 zobrazen reklamyMagazn Luxury Guide na FacebookuMonday, May 30, 2011 13. Realizace kampan Poet klik CPC ImpreseNklady FB Page8 384 0,3945 051 396,00 3305,88 FB Aplikace17 8880,3656 228 394,00 6419,44 Celkem26 2720,37 101 279 790,00 9725,32 Nklady a CPC jsou uvedeny v dolarech.Magazn Luxury Guide na FacebookuMonday, May 30, 2011 14. Realizace kampan PPC kampan ve vyhledvn a kontextuInzerce clila na microsite luxuryshoppingday.czSystmy AdWords, Sklik a Etarget pivedly na strnku 35 212 nvtv, to pedstavuje 93,84% ze vech online zdroj. Magazn Luxury Guide na FacebookuMonday, May 30, 2011 15. ZvrMagazn Luxury Guide na FacebookuMonday, May 30, 2011 16. Zvr Navrhli jsme hravou a interakLvn kampa, kter podpoila brand klienta a vyvolala zjem klov clov skupiny. Prostednictvm atrakLvn soute jsme spn komunikovali sdlen o deseLletm vro asopisu LuxuryGuide. Vhodn opLmalizovan PPC kampa podpoila akvizici uivatel aplikace i fanouk strnky.Magazn Luxury Guide na FacebookuMonday, May 30, 2011 17. Zvr Cenme si vzjemn spoluprce. Dky zkuenostem vaich konzultant vznikla aplikace, kter pobavila nae tene a pomohla nm pi propagaci naeho vro. Oceujeme tak exibiln komunikaci a maximln ochotu vyjt vstc naim poadavkm. Tanja Kova, obchodn editelka LuxuryGuideMagazn Luxury Guide na FacebookuMonday, May 30, 2011 18. Nae slubyMagazn Luxury Guide na FacebookuMonday, May 30, 2011 19. Nae sluby V oblasL markeLngu v socilnch sRch vm meme nabdnout:Nvrh a tvorba jednorzovch kampan (soute, launch novho produktu), konzultace FB aplikac.Nvrh komplexn strategie propagace va znaky v socilnch sRch, zapojen tchto kanl do celkov komunikace. Meme zajisLt i realizaci.Jednorzov a konLnuln poradenstv k akLvitm v socilnch sRch.Placen reklama na Facebooku: Nvrh a sprva FB Ads kampan.Magazn Luxury Guide na FacebookuMonday, May 30, 2011 20. Kontakt Nevhejte se na ns obrLt, mte-li zjem o nabdku slueb propagace na Facebooku. Petr Mare, Corporate Sales [email protected] 114 309www.h1.cz facebook.com/hajednicka twiper.com/h1czMagazn Luxury Guide na FacebookuMonday, May 30, 2011

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended