Home >Documents >Maybelline new .Maybelline new york podziM/ziMa 2008 Christy turlington: Narozen pro Maybelline

Maybelline new .Maybelline new york podziM/ziMa 2008 Christy turlington: Narozen pro Maybelline

Date post:28-Jun-2018
Category:
View:228 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Maybelline new york podziM/ziMa 2008

  Christy turlington:

  Narozen pro Maybelline

  Jiskiv MixaNeb 5 trend pro podziMN a ziMN dNy

  Tajemstv dokonalho nalen Co doke Make-up!

 • maybelline_EYE_STUDIO_380x240.indd 1 8/4/08 4:42:58 PM

 • asopis znaky

  Ronk I.Vydn podzim/zimaMayblline New York vychz 19.8. 2008

  Vydavatel: LORAL esk republika, s. r. o.Plzesk 11/213, Praha 5www.maybelline.cz

  Produkce a grafick zpracovn: Corporate Publishing, s. r. o.www.copu.cz

  Client director: Markta Klimentov, klimentova@copu.cz

  Inzerce: Pavel Klime, klimes@copu.cz, tel.: 737 218 685

  Redakce: Petra Vychodilov Jakub Cyrani Martina Dvokov

  Foto: archiv Maybelline

  Jazykov prava: Zdenk tipl

  Tisk: esk Unigrafie, U Stavoservisu 1, Praha 10

  Voln neprodejn

  Vte,eMaybelline Vzniklazlsky?

  Ahoj, jsem Mabel a rda bych vm prostednictvm tohoto asopisu pedstavila sebe a svou velkou kosmetickou rodinu Maybelline New York.

  Tak vm odhalm nejrznj tajemstv len a dm vm rzn profesionln tipy, abyste byly krsn, ensk a sebevdom. Vte, e pro vs bude len skvlou zba-vou! Budeme hovoit i o trendech v kosmetice a md. Odhalte, jak vzhled bude in na obdob podzim/zima letonho roku.

  O Maybelline jste ji urit slyely. V souasnosti jde o celosvtovou kosmetickou znaku slo jedna, jej produkty pouvaj spokojen uivatelky ve vce ne 90 ze-mch svta!

  Jak to vechno zaalo? Na plnm potku kosmetiky Maybelline stla lska. Zkrtka jsem se zamilovala a mj bratr, T.S. Williams, se mi snail pomoct zskat Jeho srdce. Moc dobe vdl, e nejkrsnj jsou na mn moje oi, a tak se jako amatrsk chemik rozhodl zvraz-nit jejich krsu. Smchal vazelnu s popelem a prvn maskara byla na svt! Potom u stailo pouze nkolik mrknut a On byl mj.

  spch mho bratra tak navnadil, e se rozhodl zaloit spolenost pojmenovanou Maybelline, co je spojen mho jmna a slova Vaselline. asenka Maybelline Cake Mascara byla prvnm modernm kosmetickm zkrlovacm ppravkem a pro sv magick inky si ihned zskala srdce mnoha en. To vechno se stalo v roce 1915. Dalm velkm trhkem byla v 70. letech asenka Great Lash. Dodnes jde o nejpro-dvanj asenku na svt kadou vteinu a pl se prod jeden kus!

  Maybelline postupn bhem let spn pronik na trh s produkty pro tv, oi, rty a nehty a pichz tak s adou pelomovch vrobk, kter jsou stle oblbenj.

  Reklamn slogan Maybe shes born with it. Maybe its Maybelline (Mon se tak narodila. Mon je to Maybelline) vznikl v roce 1991 a definitivn zapsal znaku do povdom tisc en na celm svt.

  A tak dnes udv Maybelline New York svmi vrobky barevn trendy v tch nej-havjch odstnech kadho ronho obdob. Neustle se sname poslit v ench pocit jejich vlastn hodnoty a krsy.

  Pla bych si, aby vm tento asopis slouil jako inspirace, podnt a prvodce le-nm, abyste si uvdomily vlastn krsu, individualitu a potencil. Bute samy sebou, krsn, atraktivn, sebevdom a urit doshnete svch cl!

  Vae Mabel

  4 5

  06 Novinky znaky Maybelline New York

  08 MAYBELLINE NEW YORK s Vmi: Maybelline New York se vydv na cestu po esk republice! Tmy vizistek a hostesek navtv 48 kol. Sta se hvzdou svoj koly!

  10 Christy Turlington narozen pro Maybelline Dky Maybelline jsem stle pitalivou enou.

  13 Oi jsou zrcadlem due: Zvraznte, zkrlete a rozzate svoje oi s dekorativn kosmetikou Maybelline New York

  20 Jiskiv mix aneb 5 trend na podzim a zimu

  26 Sout s asenkou Volum Express Lift Up!

  28 Co doke make-up: Tajemstv dokonalho nalen

  32 Moje Maybelline: Velk sout o kosmetick balky

 • New YorkMaybellineMake-up

  Affinitone 179 K

  Matujc pudr Dre

  am Matte Powder 1

  69 K

  On stny Col

  or Definer 129

  K

  Tekut rtnka Watershine Volume XL 159 K

  asenka Volum Express Lift Up 209 K

  asenky Define-A-Lash Volume 219 K

  Define-A-Lash Volume Waterproof 219 K

  NoviNky zNaky Maybelline New york

  Dream matte PowDer PuDrov revoluceDokonale matujc pudr Dream matte PowDer je jedinen svou velmi jemnou a hebkou strukturou a i dky tomu je te mnohem jednodu doshnout jednotnho odstnu. Pudr je pitom stle velmi lehk a neucpv pry. Je neparfemovan a neob-sahuje oleje. Luxusn balen pudru obsa-huje vyklpc zrctko a jemnou houbiku usnadujc aplikaci. Dream Matte Powder je dostupn ve tyech odstnech.

  watershine volume Xl ziv seXy rtyexkluzivn tekut rtnka watershine volume Xl pro plnj a ziv leskl sexy rty pichz na trh v esti avnatch odstnech.Dky revolun technologii watershine volume XL zskte a o 30 % plnj rty! Bezprostedn po aplikaci uctte jemn tiplav pocit, kter je dkazem innosti vrobku.Nevrazn a zk rty jsou s watershine volume XL minulost! Dky sloen, kter je navc vysoce ziv a nelepiv, mete konen i vy doshnout skuten smyslnch sexy rt!

  volum eXPress lift uPPozveDnte sv asyNov rozmr pravy as pichz s asenkou volum eXPress lift uP. vae asy zskaj a trojnsobn objem dky revolun technologii LiFT, kter spolu s vysokm obsahem tvarujcch vosk zaruuje jedinen a vrazn natoen as! asy vypadaj skvle a vydr vytvarovan celch 24 hodin.

  6 7

  make-uP affinitone Pirozen a zDrav vzhleDMake-up dokonale splv s plet, neucpv pry a vytv naprosto pirozen vzhled. Nepopiratelnou pednost je jeho jemn sloen, kter dokonale kryje, ale zrove umouje pleti dchat. affinitone je dostupn v esti mdnch odstnech, kter padnou kadmu typu pleti.

  Color Definer dlouhotrvajc on stny v tucevododoln on stny v tuce Color Definer dopluj adu Define-a-Lash. est novch odstn vm dod jet krsnj a svdnj pohled! Praktick apliktor zaruuje jednoduch a pohodln nanen. Barevn tuka se vysune jednoduchm pootoenm. obal navc ukrv oezvtko, nanen tedy bude pokad maximln pesn a vy si svj dokonal vzhled uchovte po cel den. Doporuen ceny:

  Define-a-Lash volume objemnj a dokonale vykreslen asyHorkou novinkou je i dvojice asenek Define-a-Lash volume a Define-a-Lash volume wa-terproof (vododoln). Patentovan speciln tvarovan kartek z elastomeru zvrazn kadou asu zvl, take doshnete maximl-nho objemu a u se nikdy nebudete muset

  color Definer Dlouhotrvajc on stny v tucevododoln on stny v tuce Color Definer dopluj adu Define-a-lash. est novch odstn vm dod jet krsnj a svdnj pohled! Praktick apliktor zaruuje jednoduch a pohodln nanen. Barevn tuka se vysune jednoduchm pootoenm. obal navc ukrv oezvtko, nanen tedy bude pokad maximln pesn a vy si svj dokonal vzhled uchovte po cel den.

  volum express Lift Up pozvednte sv asyNov rozmr pravy as pichz s asenkou volum express Lift Up. vae asy zskaj a trojnsobn objem dky revolun technologii LiFT, kter spolu s vysokm obsahem tvarujcch vosk zaruuje jedinen a vrazn natoen as! asy vypadaj skvle a vydr

  Define-a-lash volume objemnj a Dokonale vykreslen asyHorkou novinkou je i dvojice asenek Define-a-lash volume a Define-a-lash volume waterProof (vododoln). Patentovan speciln tvaro-van kartek z elastomeru zvrazn kadou asu zvl, take doshnete maximlnho objemu a u se nikdy nebudete muset trpit se slepenmi a molkovitmi asami!

 • Maybelline New York s vmiA je to tAdY! ZN

  AkA mAYbelliNe New

  York se koNeN

  vYdv NA cestu po republice

  !

  ti tmY viZistek A hostese

  k NAvtv

  bhem tY tdN 48 kol!

  Zajm t, jak bude probhat nvtva prv tv koly? Nebo chce teba znt dal informace o road show maybelline? podvej se na www.maybelline-show.cz a najdi si ve, co t zajm. u te se na tebe i tv kamardky moc tme. tvoje maybelline

  8 9

  8. 9. Obchodn akademie, Praha 1 Gymnzium Luka Pika, Plze Stedn kola informatiky a spoj, Brno - Komn9. 9. Soukrom SOU kadenick, Praha 2 Hotelov kola, Plze Stedn kola informanch technologi a sociln pe, Brno Krlovo Pole

  10. 9. Stedn kola managementu a slueb, Praha 4 Konzervato Plze , Plze Obchodn akademie ELDO, Brno - Ponava11. 9. Gymnzium Botisk, Praha 2 Integrovan S ivnostensk, Plze Soukrom SCOLA COMENIANA, Brno - ernovice15. 9. SOU slueb Novovysoansk, Praha 9 Stedn odborn kola a SOU Hradebn , Hradec Krlov Stedn odborn kola Olomouc, spol . s r. o., Olomouc16. 9. kola mezinrodnch a veejnch vztah Praha, Praha 4 Vy odborn kola zdravotnick a SZ, Hradec Krlov Stedn zdravotnick kola Emanuela Pttinga, Olomouc

  17. 9. Stedn zdravotnick kola, Praha 10 Gymnzium Boeny Nmcov, Hradec Krlov Obchodn akademie Olomouc, Olomouc18. 9. SOU kadenick, Praha 8 Obchodn akademie a Jazykov kola s prvem SJZ, Hradec Krlov SOU obchodu a slueb, Olomouc

  22. 9. Klasick gymnzium Modany, Praha 4 Gymnzium (Jaten 22), st nad Labem Stedn kola odvn , slueb a podnikn , Ostrava23. 9. Gymnzium prof. Jana Patoky, Praha 1 Stedn prmyslov kola, st nad Labem Stedn kola odborn a speciln , Klimkovice24. 9. Obchodn akademie, Praha 2 VO, SP a OA, Most Soukrom obchodn akademie, s. r. o., Ostrava - Habrvka

  25. 9. Akademick gymnzium tpnsk, Praha 1 Konzervato v Teplicch , Teplice Stedn kola obchodn , Ostrava - Pvoz29. 9. Stedn odborn uilit obchodn , Praha 2 Stedn kola a VO cestovnho ruchu, esk Budjovice Stedn prmyslov kola chemick, Brno30. 9. SO logistickch slueb, Praha 9 Stedn zdravotnick kola a VO zdravotnick, esk Budjovice Obchodn akademie T. Bati a VOE Zln , Zln1. 10. SOU gastronomie a podnikn , Praha 9 Konzervato esk Budjovice, esk Budjovice Stedn odborn kola a Stedn odborn uilit, Znojmo

  2. 10. Podnikatelsk akademie, Praha 4 esk reln gymnzium, s. r. o., esk Budjovice Stedn kola hotelov a obchodn Uhersk Hradit

  Sta Se hvzdou koly ANeb velk webovsout o NejkrsNj oi! Nech se bhem roAd show profesioNlN NAlit, vYfotit A do veerA budou tvoje fotkY viset NA www.Maybelline-Show.cz! tebA prv tY dostANe Nejvce hlAs A vYhrAje velk drkov bAlek od mAYbelliNe New York! tak nevhej a hned Se zaregiStruj, a Me taky hlaSovat!

  A navc! lc tipy a triky od profesionlnch vizistek, kosmetick vychytvky, len na mru, soute o ceny, d

Embed Size (px)
Recommended