Home >Education >Mediace – efektivn­ zp¯sob urovnn­ konflikt¯

Mediace – efektivn­ zp¯sob urovnn­ konflikt¯

Date post:23-Jul-2015
Category:
View:3 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Vzdlvacprogrampro manaery

  Mediaceefektivn zpsob urovnn konflikt

  Semin Vm pinese:

  schopnost eit konflikty druhch stran schopnost urovnat spor a nalzt reln a realizovateln

  een

  znalost celho procesu mediaceefektivn komunikan a median techniky

  Neschovvejte ped problmy hlavu do psku, ale naute se je efektivn eit

  80 % problm vznik dky tomu, e se lid neumj domluvit..."

 • JUDr. Radka Medkov

  JUDr. Radka Medkov je absolventkou Prvnick fakulty UK v Praze, kde i v roce 2006 zskala titul JUDr. Od roku 1999 psob jako lektorka pro spolenosti z rozdlnch odvtv, nevldn organizace a obansk sdruen. V roce 2007 absolvovala median vcvik u Partners Czech, o.p.s., o dva roky pozdji komplexn median vcvik u Asociace meditoru R. V roce 2010 zskala akreditaci udlovanou Asociac meditoru R a od t doby se mediaci aktivn vnuje. M za sebou adu pracovnch, obchodnch a rodinnch kauz. V roce 2013 sloila zkonem stanoven zkouky meditora a mue pouvat oznaen zapsan meditorka.

  CMC Graduate School of Business o.p.s.nmst 5. kvtna 2, 250 88 elkovicetel.: +420 326 999 163e-mail: obchod@cmc.czhttp://www.cmc.cz

  Informace k semini

  Lektor:

  Obsah semine:

  asov rozsah:

  seznmen se s podstatou mediace a s jejmi fzemi

  role meditora v medianm procesu

  piny a spoute konflikt

  zpsoby een konflikt

  prce s pozicemi a zjmy stran konfliktu

  zkladn median techniky

  hledn vhodn dohody pro konkrtn strany

  formulace efektivn median dohody

  identifikace a pouvn neverblnch prvk v komunikaci

  2 dny

  Chcete se dozvdt vce o pojmu Mediace a monosti praktickho vyuit medianch technik?

  Potebujete se nauit efektivn eit problmy druhch stran?

  Chcete zskat jistotu v komunikanch technikch?

  Semin je uren pro:

  personalisty

  manaery

  vedouc pracovnky

  vechny, kte e konfliktn situace

  identifikace problematickch vraz v komunikaci

  rozdl mezi skutenost a vjemem

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended