Home >Education >Mediální gramotnost

Mediální gramotnost

Date post:15-Dec-2014
Category:
View:1,550 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
Prezentace, která představuje postup a řešení zadání úkolu v předmětu Mediální gramotnost na FSV UK. Cílem bylo vytvořit lekci o mediálním plánování pro 2. stupeň základní školy.
Transcript:
 • 1. MEDILN GRAMOTNOST
  Reklama v TV z pohledu medilnho trhu
 • 2. PRVN KROK
 • 3. OBSAH PREZENTACE
  Uveden tmatu
  Clov skupina, vztah k RVP
  Teoretick zzem pro uitele
  asov rozsah, pomcky
  Prbh lekce
  Pracovn listy, materily
  Shrnut a evaluace
 • 4. 1. TV REKLAMA M SVJ SMYSL
  Clem lekce je poukzat na systm fungovn reklamy v TV
  Ne vliv reklamy, ale Jak se tam mrcha vbec dostala!
  Pro pochopen je odlien komernho obsahu nutnost
 • 5. 2. CLOV SKUPINA
  2. stupe Z
  Obohat vchovu kobanstv,informan a komunikan technologie
 • 6. 3. TEORETICK ZZEM
  Mediln trh (TV) v R by Honzik
  Marek Miienka, Jan Jirk Rozumt mdim: zklady mediln vchovy pro uitele
  UK, CEMES
  De Pelsmacker Marketingov komunikace
  GradaPublishing 2003
 • 7. 4. ASOV ROZSAH, POMCKY
  Piblin dlka lekce: 30 35 minut
  Pomcky:
  DVD s ukzkami
  Prezentace
  Pracovn formule
 • 8. 5. PRBH LEKCE
  Uveden lekce
  • Tma
  • 9. Pro je pro n dleit
  Ukzka TV obsahu
  • Schopnost rozliit komern obsah
  • 10. Test
  Otzka znalosti reklam
  • Zadavatel
  • 11. Vrobky
  Clov skupina
  • Strun charakteristika pojmu
  Shrnut
  - Otzky
  Jednoduch popis medilnho trhu
  - Otzky, mdia
  Cena reklamy
  • Sledovanost
  • 12. Vzkum
  • 13. Cena reklamy
  EVALUACE
 • 14. 6. PRACOVN LISTY, MATERILY
  Celkem 3 pracovn listy
  Komern i nekomern?
  Poady a CS
  Mediln agentura v praxi
  Televizn program
 • 15. 7. SHRNUT, EVALUACE
  Rozlien komernho obsahu
  Pehled o medilnm trhu
  Jak se do TV dostvaj reklamy
  PEMLET A UVDOMOVAT SI
  EVALUACE
  Mediln agentura v praxi
 • 16. DKY ZA POZORNOST.HONZA.
  2009.

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended