Home >Marketing >Mediální smršť zvaná olympiáda

Mediální smršť zvaná olympiáda

Date post:25-Jun-2015
Category:
View:134 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
Insight Summit 2014 Tomáš Hanzák, Alena Ivánková MEDIARESEARCH
Transcript:
  • 1. Medilnsmrzvan OLYMPIDA Projektcrossmedilnkonzumace

2. TomHanzkAlenaIvnkov 3. Napotkubylnpad... 3 A jedna zahranin prezentace 4. Dalijsmehlavyazdrojedohromady 4 online vysln televizn vysln zpravodajsk weby mobily potae, notebooky Facebook,Twitterreklama 5. Aejsmesinaloili 5 6. Akdytozaalo 6 7. Narazilijsmenaadu 7 8. AnakonecjsmevydesLlovali vzkum,kterselbJ 9. Takencopoodhalme? 10. 30% 70% Pizpsobil(a)jstenkdybhemzimnolympidy2014vSoi svjdennreim,svplnyprogramuolympijskchher? Celvzorek,N=506 ano ne 11 DvaljsemsenaTVvase,kdyse jinaknedvm,neboodbhalkTV brzkvstvn,posunut termnyjinchaktivit,omezen spoleenskchkontakt:) Vykalaljsemsenakolu,kdysehrlhokej napkladmstopauzyvprcijsem koukalanaolympiduakoukalajsemna televizivdobukdynatonejsemzvykl napkladbiatlonv15:30 naplnovaladentakabychmohla sledovatpenosy,dtipilyopohdky chodiljsemvenitpsypodleprogramu OH-kdymnezajmalkonkrtnsport Muselajsemsepizpsobitpartnerovi,onsledovalZOH (pozdjodchodnankupy,dvjnvratdomapod.) nelajsemkam jsemmla. VceasuuTV DvjodchodzprceneboodloenakLvit dokoncejsemsijedendenvzalvolnozprce Zdroj:MEDIARESEARCH,NP-InternetovpopulaceR15+ 11. KdeanaemjsmeZOHsledovaly? 12 75% 12% 5% 8% PodlmstsdeklarovanmsledovnmZOH ve4vybranchdnech(13.2.,16.2.,19.2.a23.2.) Celvzorek,N=506 doma vprci,vekole nacest jinde 2% 7% 58% 26% 4% 3% Podldeklarovanhoasustrvenhosledovnm ZOHnajednotlivchzazench ve4vybranchdnech(13.2.,16.2.,19.2.a23.2.) Celvzorek;N=506 Noviny Rdio Televizor Pota/Notebook Mobil Tablet 12. 85 83 87 81 88 1 1 1 10 9 11 12 9 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Celkem(N=438) tvrtek13.2.(N=107) nedle16.2.(N=126) steda19.2.(N=102) nedle23.2.(N=103) Multitasking- deklaracejaksledovaliZOHv15min.secch Pouzetelevizor Televizorspolustitnminovinami Televizorspolusrdiem Televizorspoluspotai Televizorspolusmobilnmitelefony Televizorspolustablety Televizoravcezazen(pota,mobilnebotablet) Stailanmtelevize? 13 Zdroj:MEDIARESEARCH,NP-InternetovpopulaceR15+ DeklaracesledovnZOHrznmizpsobyzakrtlivestejntvrthodin,kdysledovaliTV. PokuddeklarovalivceakPvit,mohlitaktosledovatZOHbusouasnnebostdavvrmcidan tvrthodiny. 13. 14 Zdroj:MEDIARESEARCH,NP-InternetovpopulaceR15+ Anebonestaila? 88 135 130 146 68 66 77 19 40 14 34 0 50 100 150 200 250 300 350 PouzeTV N=92 TVa1dalzazen N=209 TVa2dalzazen N=131 TVa3dalzazen N=40 Prmrnpoetminutdenn PrmrndeklarovanpoetminutvnovanchsledovnZOH za4vybrandny(13.2.,16.2.,19.2.a23.2.) Celvzorek;N=472Ti,ktekonzumovaliZOHnajednotlivchzazench Televizor Pota/Notebook Mobil Tablet 14. Abytoho nebylomlo 15. 22% 58% 20% Sthnul(a)jstesivsouvislostisolympidounjakou mobilnaplikacitkajcseZOHSoi2014? Ti,ktevyuvajsmartphonenebotabletkpipojennainternet,N=298 Ano Ne,alevm,eexistuj Ne,aninevm,etakovaplikaceexistuj Taksijetpilome 16 praktick Zdroj:MEDIARESEARCH,NP-InternetovpopulaceR15+ 72% 27% 9% 7% 4% 4% 3% 3% 10% 0% 20% 40% 60% 80% ZOH2014(T-Mobile aeskolympijskvbor) Letn2014 IceHockey Sochi2014(IIHF) Sochi2014WOW(Samsung) Sochi2014Guide Sochi2014Results 2014SochiWinterGames MedalAlert Jinaplikace Sthl(a)jstesivsouvislostisezimnolympidou nkterouztchtoaplikac? Ti,kesisthnulinjakoumobilnaplikacitkajcseZOH2014,N=67skvl rychlzprvyzdn naolympid celkemdobr 16. Aconatonamen DATA? 17. 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00 min-ATS/hod PrmrndenZOH(7.2.2014- 23.2.2014)- hodinovATS(min) Obecnpopulace4+ T2aTsportTV souetvybranchzprav.web-jensekceZOH souetvybranchmob.zprav.web-ineolympijskobsah T2aTsportonline TZOH1-4online MenTVvs.meninternet 18 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00 min-ATS/hod-vemimoTV PrmrndenZOH(7.2.2014- 23.2.2014)- hodinovATS(min)- jeninternet Zdroj:ATOMEDIARESEARCH,SPIRGemius-Partnei Jeninternet 18. Ajetpodvtlupou 19. Supersteda19.2.2014 20 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00 minutyATS hod. 19.2. T2TV TsportTV 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00 minutyATS hod. 19.2. soucetvybranchmobilnchzpravodajskchweb souetvybranchzpravodajskchweb-sekceZOH TZOH1-4online T2online Tsportonline INTERNET TV Zdroj:ATOMEDIARESEARCHObecnpopulaceR4+ Zdroj:SPIRGemiuspartnei-ObecnpopulaceR4+ 20. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 OHvtabletu(video,zpravodajstv,soc.st) OHvmobilu(video,zpravodajstv,soc.st) OHvpotai(video,zpravodajstv,soc.st) OHvtelevizoru OHvrdiu OHvtitnchnovinch Supersteda19.2.2014 21 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 doma vprci,vekole nacest jinde(venku,vrestauraci,nanvtv) N=136,Zdroj:MEDIARESEARCH,NP-InternetovpopulaceR15+ N=136,Zdroj:MEDIARESEARCH,NP-InternetovpopulaceR15+ Olympijsksupersteda Deklaracevdanch 15min.byli Deklaracesledovali (deklasxdekl.akLvita) 21. Anakonecipod podmikroskopem 22. Televize Rozhlas Video-PC Video-mobil Zprvy-PC Zprvy-mobil Doma Prce/kola Nacest Jinde 22:00 23:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 15:00 AktivitaPobyt 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 23:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 11:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 Steda19.2.2014 Mu,50let, Vmagisterskvzdln. enat,manelka45letS, syn23let(+otec73let). Pracujejakohasi. 5000meny: :mixtaf.SGM Arsenal-Bayern PizpsobiljstesvplnysledovnOH? NazvrOHjsemoelelkrsnpoasastrviljsemuTV7 hod.. KdejstesledovalTVmimodomov?Uptel,znmch,pbuznch Nacojstesetil?Biatlon CoseVmnaOHnejvcelbilo?Biatlon CoseVmnaOHnejvcenelbilo?Boby,sn JakjstebylaspokojenaspokrytmzOHvTV? Uritspokojen-spoustasportovnchpoad CosimyslteoletonZOHobecn?Nejvt,nejdra,nejteplej Zdroj:ATOMEDIARESEARCH,Data zpenosnchmidel,odpovdirespondent 23 23. Atoujeskorovechno.. Skoro 24. JaknansSoiudlalodojem? 25 Alei:Megalomanie,Olympijskmylenka Specilntmata(?ovlivnnmdii):Lidskprva,Toulavpsi,Ubytovn,Kcen Pevnpochvala!Dobrorganizace,Bezpenost,spchyreprezentant,Krsn, AtrakLvn Dal:Teploty,Komerce,HokejisL,Rozpoet Bylyvelmispnjakpronaesportovce,tak iorganizacpoadatelvevechsmrech (teploasnhatd.)avneposlednadi bezpenostivechnvtvnkher. Dramatickhry,tktrat Kaddalhry(vSoinevyjmaje)jsou mdltmvceoPOLITICEaKOMERCI. ProtopestvmmtoOHzjem. Vbornpipravenenost, modernizace,skvlpoadatelsk aktivity,super,dokonalost OlympidavSoijevelicevydaen,lbsemi prosted,vektermsehraje!Lbsemisvteln osvtlenstadionu,velicepknudlanZOH, snadnejlep,kterjsemkdyvidl!! Pknpvalmedailproechy,divmse,enedolok dnmuprvihupropoadatele(tokteroristapod.) pedraenhry,aleprosportovcea nadencetobyloperfektn Ruskozembezhranic. Zdenennicnemon. Rusovpjemnpekvapili,ikdyzatypenze bysedaliOHudlatminimlndvoje naprostoasn,velk podkovnvemsportovcm Zdroj:MEDIARESEARCH,NP-InternetovpopulaceR15+ 25. Ajakjsmesepopasovalisreklamou? 26 spojensolympidou,tmov duch,volnost,spch Jetopozitivnladnreklamasesportovn tematikou,ktermhlavuapatu. jsoujin...lidsk:-) ReklamanaPilsnerje krsnemotivn podporujnrodnctn zapojensportovc,pknpbh nemmrdreklamu vadmivelklenstv acokolivsOHsouvis umspeotravuje myslmsi,evesportu jereklamamoc Myslmsi,eOLYMPIJSKsport bymlbtbezreklam.Navc tytospolenostiprbnsport viditelnnesponzoruj. bylyvkusna vyjadovaly podporusportua sportovc Dky,mami-pro svouemotivnost Jsouzajmavjne normlnreklamy, mnohdyvtipn nejsoutakplnblba nesnesitelnjakonkterjin JVLpn,originln,vkusn,emoLvn,podporasportu LVOHjeplireklamy jetovyhazovnpenz Zdroj:MEDIARESEARCH,NP-InternetovpopulaceR15+ 23% 55% 16% 6% LbseVmcelkovreklamyznaeksolympijskou tmatikouvsouvislostiseZimnolympidou2014? Ti,ktezaznamenalinjakreklamnkampanznaekvespojitostisOH,N=206 uritlb spelb spenelb uritnelb 26. AncokefekLvit 27 0K 10000000K 20000000K 30000000K 40000000K 50000000K 60000000K 70000000K 80000000K 90000000K 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ALPINEPRO EZ KODAAUTO T-Mobile CzechRepublic esk spoitelna Plzesk Prazdroj Procter& GambleCzech Republic ReklamaZOH2014 spontnn podpoen investiceleden+nor2014 Zdroj:MEDIARESEARCH,NP-InternetovpopulaceR15+ Zdroj:Admosphere,s.r.o.(monitoringINTERNETUzdroj:SPIR-MEDIARESEARCH,a.s.,cenyTVdlesledovanos[zdroj:ATO-MEDIARESEARCH,a.s.) 27. Takezasnkdy? 28. DkujemeJ

of 29/29
Mediální smršť zvaná OLYMPIÁDA Projekt crossmediální konzumace
Embed Size (px)
Recommended