Home >Documents >M¯j Dell a j .2019-05-22  Nastaven­ po­tae Postup p™i nastaven­ se u...

M¯j Dell a j .2019-05-22  Nastaven­ po­tae Postup p™i nastaven­ se u...

Date post:13-Jul-2019
Category:
View:213 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Mj Dell a jPro potae Inspiron, XPS a Alienware

 • Poznmky, upozornn a varovn

  POZNMKA: POZNMKA oznauje dleit informace, kter pomhaj lepmu vyuit produktu.

  UPOZORNN: UPOZORNN poukazuje na monost pokozen hardwaru nebo ztrty dat a poskytuje nvod, jak se danmu problmu vyhnout.

  VAROVN: VAROVN upozoruje na potenciln nebezpe pokozen majetku, razu nebo smrti.

  2011-2019 Dell Inc. nebo jej dcein spolenosti. Vechna prva vyhrazena. Dell, EMC a ostatn ochrann znmky jsou ochrann znmky spolenosti Dell Inc. nebo dceinch spolenost. Ostatn ochrann znmky mohou bt ochrann znmky svch vlastnk.

  2019 - 03

  Rev. A05

 • Obsah

  1 Nastaven potae......................................................................................................................................... 7Pipojen k internetu........................................................................................................................................................... 7

  Pipojen k internetu prostednictvm st LAN......................................................................................................... 7Pipojen k internetu prostednictvm st WLAN..................................................................................................... 7Pipojen k internetu prostednictvm st WWAN....................................................................................................8

  Nastaven zvuku.................................................................................................................................................................9Konfigurace 5.1kanlovho a 7.1kanlovho zvuku................................................................................................... 9Pipojen 5.1kanlovch reproduktor....................................................................................................................... 10Pipojen 7.1kanlovch reproduktor........................................................................................................................ 11

  Nastaven tiskrny............................................................................................................................................................. 11Windows 10 a 8.1..........................................................................................................................................................11Windows 7................................................................................................................................................................... 12

  Nastaven webov kamery...............................................................................................................................................12Integrovan webov kamera..................................................................................................................................... 12Extern webov kamera..............................................................................................................................................12

  Nastaven technologie Bluetooth.................................................................................................................................... 12Pipojen vce monitor.....................................................................................................................................................12

  Windows 10................................................................................................................................................................. 13Windows 8................................................................................................................................................................... 13Windows 7................................................................................................................................................................... 13

  2 Informace o potai.....................................................................................................................................15Napjec adaptr............................................................................................................................................................... 15Baterie................................................................................................................................................................................ 15Knoflkov baterie............................................................................................................................................................. 16Dotykov podloka........................................................................................................................................................... 16Displej................................................................................................................................................................................. 16

  Dotykov obrazovka...................................................................................................................................................163D................................................................................................................................................................................. 16Funkce Wireless Display............................................................................................................................................. 17

  Kamera............................................................................................................................................................................... 17Webov kamera...........................................................................................................................................................173D kamera....................................................................................................................................................................17Kamera Intel RealSense 3D........................................................................................................................................17Funkce Wireless Display............................................................................................................................................. 17

  Klvesnice.......................................................................................................................................................................... 17Fyzick klvesnice...................................................................................................................................................... 18Klvesnice na obrazovce............................................................................................................................................19Typy pipojen klvesnice............................................................................................................................................19

  Vrobn slo a kd express service code.......................................................................................................................19Umstn ttku na potai........................................................................................................................................20

  Pamov zazen............................................................................................................................................................20Intern pamov zazen.......................................................................................................................................... 20

  Obsah 3

 • Vymniteln pamov zazen................................................................................................................................20Pamov modul...............................................................................................................................................................23Zkladn deska.................................................................................................................................................................. 23ipov sada.......................................................................................................................................................................23Procesor............................................................................................................................................................................23Ventiltor potae........................................................................................................................................................... 24Chladi...............................................................................................................................................................................24Teplovodiv pasta.............................................................................................................................................................24Grafick karta................................................................................................................................................................... 25Televizn tunery.................................................................................................................................................................25

  Intern...........................................................................................................................................................................25Extern......................................................................................................................................................................... 25

  Reproduktory...................................................................

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended