Home >Economy & Finance >Mzdov½ outsourcing

Mzdov½ outsourcing

Date post:21-Dec-2014
Category:
View:607 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Prezentace mzdového outsourcingu a jeho variant
Transcript:
  • 1. Flexibilita a Inovace Outsourcing mezd Outsourcing etnictv trny na kl Daov a ekonomick poradenstv www.e-cons.czE-Consulting Czech, s.r.o www.mzdy-zpracovani.czVclavsk nm. 793/36, 110 00 Praha - Nov Msto www.ucetnictvi-zpracovani.cz
  • 2. E-Consulting a zpracovn mezd poskytujeme mzdov outsourcing na mru nabzme 5 rznch een mzdovho outsourcingu krtkodob pevezmeme zpracovn mezd pi vpadku intern mzdov etn nabzme monost pipojit se na n server a aktivn pracovat s daji zamstnanc optimalizujeme vnitrofiremn procesy hledme nov een vedouc k sporm provdme mzdov audit jsme partnerem jedn z pednch softwarovch spolenost KS program uivatelm licence aplikace KS-mzdy poskytujeme slevu z ceny outsourcingu
  • 3. Zruka kvality dva profesionln tmy konzultant dokonal spojen softwaru a outsourcingu sofistikovan een pmo na mru pozitivn reference spokojench klient mnohalet zkuenosti
  • 4. MZDOV OUTSOURCING zkaznk aktivn vyuv funknost modulu personalistiky, pracuje bez omezen se mzdovou databz, je dritelem licence mzdovho systmu pomoc zabezpeenho vzdlenho pipojen spolen poizujeme dleit data realizujeme nap. automatick dochzky, importy vstup a vstup atd. Modul personalistika tvorba personlnch dokument do uivatelsky vytvoench ablon tvorba popis pracovnch mst a jejich provzanost na organizan strukturu plnovn vzdlvacch akc vetn sledovn erpn nklad plnovn a evidence lkaskch prohldek, sledovn periodicity hodnocen zamstnanc systemizace podniku, systemizace pracovnch mst aktivn plnovn a zen lidskch zdroj
  • 5. MZDOV OUTSOURCING zkaznk si pod pouze licence mzdovho systmu a my zajistme jeho implementaci zkaznk zstv pi internm zpracovn mezd a m monost kdykoli pejt na outsourcing, k zkaznkovi je zprovoznno aktivn pipojen navrhneme optimalizaci vnitrofiremnch proces pechod na outsourcing je dky fungujcmu aktivnmu pipojen tm okamit outsourcing mezd bez nkupu licenc mzdovho systmu vhodn pro zkaznky, kte nect aktuln potebu prce s personlnm modulem
  • 6. MZDOV OUTSOURCING aktivn outsourcing mezd bez nkupu licenc mzdovho systmu jedn se o uritou formu pronjmu naich licenc zkaznk m zzen vzdlen pstup do mzdovho systmu a limitovan pstup do modulu personalistiky kompletn aktivn outsourcing bez nkupu licenc, ve zajiuje outsourcingov partner, na jeho serveru se realizuje implementace zkaznickho een vetn personalistiky zkaznk m ve k dispozici v cen msnho outsourcingu
  • 7. SROVNN INTERNHO ZPRACOVN MEZD A ZAVEDENOUTSOURCINGUSrovnn zpracovn mezd pro 200 zamstnanc Msn Ron I. Celkov nklady intern mzdov trny 47 700 572 400 Msn nklad na intern zpracovn 1 mzdy 239 K II. Cena msnho outsourcingu mezd 39 600 475 200 Msn nklad outsourcingu na 1 zpracovanou mzdu 198 K Dosaen spora 17 % 8 100 K 97 200 KSrovnn zpracovn mezd pro 500 zamstnanc I. Celkov nklady intern mzdov trny 79 500 954 000 Msn nklad na intern zpracovn 1 mzdy 159 K II. Cena msnho outsourcingu mezd 77 000 924 000 Msn nklad outsourcingu na 1 zpracovanou mzdu 154 K Dosaen spora 3% 2 500 K 30 000 K
  • 8. KALKULTOR NKLAD NA INTERN ZPRACOVN MEZD200 ZAMSTNANCPersonln nklady intern trny Msn RonPoet zamstnanc - poet zpracovvanch mezd 200Poet mzdovch etnch 1Msn mzda mzdov etn 30 000 360 000Odvody z mezd 34% 10 200 122 400Benefity (stravenky, mobiln telefon, penzijn pipojitn, atd.) 5% 1 500 18 000Personln nklady intern trny 41 700 500 400Reijn nklady intern trny 20 % 6 000 72 000(licence, IT sprva, kolen, kancelsk msto, atd.)Celkov nklady intern trny 47 700 572 400 Msn nklad na zpracovn 1 mzdy 239 K poet pracovnch dn v roce 253 poet dn, kdy etn nepracuje z dvodu dovolen, svtku, ale dostv mzdu nebo nhradu mzdy 28 prmrn poet dn pracovn neschopnosti za rok (zdroj S) 48 etn je placena o cca 7,6 tdne vce, ne kolik skuten odpracuje Obtn vysliteln nklady a rizika fluktuace pracovnch sil a s tm spojen nklady na inzerci, personln agentury zastupitelnost v dob dovolen, nemoci, atd. ruen a odpovdnost za zpsobenou kodu utajen mezd
  • 9. KALKULTOR NKLAD NA ZAVEDENOUTSOURCINGU MEZD PRO 200 ZAMSTNANCNklady na dodavatele outsourcingu Msn RonPoet zamstnanc poet zpracovvanch mezd 200Sazba za zpracovn 1 zamstnance 180Zkladn cena celkem 36 000Ostatn souvisejc sluby (vstupy, nstupy, potvrzen; 250 K/ks); 3 600kvalifikovan odhad 10% zkladn cenyCena msnho outsourcingu mezd 39 600 475 200 Nklady outsourcingu na 1 zpracovanou mzdu 198 K Plusy zaveden outsourcingu mezd + v ppad vyuit AKTIVNHO outsourcingu - spora nklad na zpracovanou mzdu + snen nklad spojench s fluktuac inzerce, personln agentury + nen teba eit zastupitelnost v dob dovolen, nemoci, atd. + ruen a odpovdnost za zpsobenou kodu vy ne v ppad kody vymhan po zamstnanci + utajen mezd a bezpen nakldn s osobnmi daji zamstnanc
  • 10. KALKULTOR NKLAD NA INTERN ZPRACOVNMEZD PRO 500 ZAMSTNANC Personln nklady intern trny Msn Ron Poet zamstnanc - poet zpracovvanch mezd 500 Poet mzdovch etnch 2 Poet mzdovch asistentek 0Msn mzda mzdovch etnch (30000; 20000) 50 000 600 000Msn mzda mzdov asistentky 0 0Odvody z mezd 34% 17 000 204 000Benefity (stravenky, mobiln telefon, penzijn pipojitn, atd.) 5% 2 500 30 000Personln nklady intern trny 69 500 834 000Reijn nklady intern trny 20 % 10 000 120 000(licence, IT sprva, kolen, kancelsk msto, atd.)Celkov nklady intern trny 79 500 954 000 Msn nklad na zpracovn 1 mzdy 159 K poet pracovnch dn v roce 253 poet dn, kdy etn nepracuje z dvodu dovolen, svtku, ale dostv mzdu nebo nhradu mzdy 28 prmrn poet dn pracovn neschopnosti za rok (zdroj S) 48 etn je placena o cca 7,6 tdne vce, ne kolik skuten odpracuje Obtn vysliteln nklady a rizika fluktuace pracovnch sil a s tm spojen nklady na inzerci, personln agentury zastupitelnost v dob dovolen, nemoci, atd. ruen a odpovdnost za zpsobenou kodu utajen mezd
Embed Size (px)
Recommended