Home >Documents >Nrodn­ parky USA

Nrodn­ parky USA

Date post:02-Jan-2016
Category:
View:41 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Description:
Národní parky USA. MAMMOTH CAVE. se nachází ve státě Kentucky a byl založen roku 1914 představuje nejrozsáhlejší jeskynní systém dosud bylo prozkoumáno 593 km chodeb k tomuto komplexu jeskyň je do NP započítáno i 213 km 2 zalesněného území a 38 km toku řeky Green River. Jeskyně. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • Nrodn parky

  USA

 • MAMMOTH CAVE se nachz ve stt Kentucky a byl zaloen roku 1914 pedstavuje nejrozshlej jeskynn systm dosud bylo prozkoumno 593 km chodeb k tomuto komplexu jesky je do NP zapotno i 213 km2 zalesnnho zem a 38 km toku eky Green River

 • Jeskyn Veejnosti je pstupnch zhruba 19 km chodeb. Nejne poloenm mstem jeskyn Cascade Hall je eka Echo River v hloubce 110 m. Nvtvy jesky jsou v dlce dvou a ty hodin. Dti maj monost vyzkouet si prolzn zkch prchod nebo lezen po stnch jeskyn.V okol meme najt dva men jeskynn komplexy Fisher Ridge a Martin Ridge.

 • MESA VERDEse nachz v jihozpadnm Coloradunrodnm parkem byl vyhlen roku 1906rozloha je 211 km2 je proslaven neobvyklmi skalnmi obydlmi indin Anasazi, kte toho zem obydlovali v 6. a 13. stolet

 • Skaln mstaPrv kvli skalnm mstm, bylo Mesa Verde prohleno org. UNESCO za kulturn dditctv lidstva. V tomto parku je popsno na 600 obydl. Ukazuj nm pedevm architektonick vvoj nkolika stolet. Anasazi se zabvali napklad pstovnm plodin, ze kterch pot vyrbli provazy, koe a st. Byli tak zrunmi hrni, vyrbli tedy zdoben hrnce, konve a dbny. Tato umn se ddila z generace na generaci.Archeologov se domnvaj, e v roce 1276, kdy zde ilo okolo 5 000 obyvatel, oblast zashlo 23let obdob sucha, co vyhnalo kmen do rodnjch mst.

 • PETRIFIED FORESTNP najdeme v severovchodn Arizonza NP byla, pvodn nrodn prodn pamtka, vyhlena roku 1962park m rozlohu 377 km2 soust parku jsou i vykrystalizovan psen pout

 • Zkamenl kmenyPed 200 miliony let na tomto zem rostly vysok jehlinany. Dorstaly do vky a 30 m. Kdy stromy zahynuly stm, chorobami nebo pory, byly uneny ekami do zplavovch oblast. Tam byly pokrvny bahnem, psenmi naplaveninami a dalmi usazeninami. Postupem asu se zmnily v bidlice a pesliky. Voda, naskl v kmenech, obsahovala kemk a proto po jejm vypaen kemk vytvoil dokonal zkamenliny, koprujc i suky a letokruhy.Tyto kmeny byly odhaleny asi ped 70 miliony let, kdy zemsk desky zpsobily siln eroze a Coloradsk ploina byla vyzvednuta o 1,6 km. Jednm z nejvtch zkamenlch kmen je Old Faithful s prmrem 3m.

 • HAWAII VOLCANOESnajdeme na jihovchod pobe ostrova Hawaiizem bylo za NP vyhleno roku 1916 rozloha parku je 924 km2 nejvt atrakc parku jsou dva inn vulkny, lvov pou a detn les

 • SopkyJedna ze ty sopek nachzejc se na nejvtm ostrovem Havaje je Mauna Loa. Je jedna z nejvych sopek na svt, m 9 800 m od hladiny moe. Dal sopkou je Kilauea, kter je povaovna za nejaktivnj vulkn na svt. Ji od roku 1983 zde probh nepetrit sopen innost. Vulkny na Havaji vytvej vrony magmatu obl a pravideln kopce. Vznikaj tak rozshl lvov pole, kter jsou msty irok a 5 km.

 • Detn prales vs. pouDetn prales tu vznik na severnch a vchodnch svazch sopky Kilauea, kde vtinu vlhy ztrc oblanost pichzejc z Tichho ocenu. Prmrn ron hrn srek je a 3 700 mm. Na jinch svazch sopky je prmrn hrn srek jen 700 mm, kde najdeme lvov pole a pout bez jakkoli vegetace. Na Havaji najdeme mnoho ohroench druh zvat.

 • Zdroje:

  google.comNrodn parky a dal prodn pamtky USA Michael Brett

  Lucie inalov; 2. A