Home >Documents >NMI2012 - České politické stranu na Facebooku

NMI2012 - České politické stranu na Facebooku

Date post:24-May-2015
Category:
View:218 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
P
Transcript:
 • 1.
  • esk politick strany na Facebooku listopad 2011

OgilvyInteractive Pvozn 2a, 170 00 Praha 7, tel.: (420) 221 998 777, fax.: (420) 221 998 778 2. vod 01 3.

 • 8.5. 18.6.2010 (volby byly 28.-29.5.)
 • Bakalsk prce na KMS FSS MU
 • Kvalitativn i kvantitativn vzkum
 • Facebook vybrn jako s s nejvtm potem uivatel
 • Zkoumno 7 politickch stran vzorek na zklad pedvolebnch przkum a volebnch model 3 eskch vzkumnch agentur

Pvodn vzkum 4.

 • Zvil se poet uivatel s voliskm prvem: 2 077 980 -> 2 931 860
 • VV se podle pedpoklad dostaly do PS, naopak SZ a KDU-SL z n vypadly
 • Podle souasnch przkum se VV, SZ i KDU-SL pohybuj na hran volitelnosti, dn dal strana nepibyla
 • Strany se ji nevnuj pedvolebn kampani, ale kadodenn politick innosti
 • Obmna v hodnocen typu a obsahu pspvku
 • Pibyla hodnota Sdlen pspvku

Zmny oproti pvodnmu vzkumu 5.

 • Porovnn s daty ped a po volbch do PS s daty o 17 msc pozdji
 • Jak se zmnila komunikace vech zkoumanch stran
 • Jak se zmnilo jejich vnmn uivateli Facebooku

Cle novho vzkumu 6.

 • Politick okolnosti
  • Parlamentn obstrukce SSD kvli dchodov reform
  • Programov konference SSD a TOP09
  • Kauza ministra Kocourka
  • Pokraovn zdravotnick reformy vydn vyhlky ministerstva
 • Okolnosti spojen s platformou
  • Nestabilnost prosted Facebooku
  • Neustl promnlivost prosted a pspvk data jsou sbrna a zpracovvna manuln

Okolnosti ovlivujc vzkum 7. Vsledky 02 8. Zkladn data poet fanouk Strana Fanouci 2010 Fanouci 2011 Zmna SSD 659 2 327 + 253 % KDU-SL 1 181 1 397 + 18 % ODS 19 956 21 098 + 6 % SZ 5 508 6 364 + 16 % TOP09 43 070 47 313 + 10 % VV 21 068 19 885 - 6 % 9. Zkladn data prmrn poet pspvk Strana Prmr 2010 Prmr 2011 Zmna SSD 1,79 8,07 + 350 % KDU-SL 0,74 0,73 - 1,35 % ODS 0,57 0,13 - 77,19 % SZ 4,38 0,46 - 89,50 % TOP09 0,48 0,60 + 25 % VV 0,6 0,63 + 5 % Strana Poet pspvk za msc SSD 242 KDU-SL 22 ODS 4 SZ 14 TOP09 18 VV 19 10. Reakce fanouk Like a Share Strana Likes na pspvek 2010 Likes na pspvek 2011 Zmna SSD 5,45 11,88 + 117,98 % KDU-SL 15,1 1,77 - 88,28 % ODS 197,57 31,75 - 83,93 % SZ 44,38 27,43 - 38,19 % TOP09 498,75 40,72 - 91,84 % VV 74,08 0,68 -99,08 % Strana Shares na pspvek za msc SSD 0,62 KDU-SL 0,14 ODS 0,50 SZ 3,50 TOP09 2,78 VV 0,68 11. Reakce fanouk - komente Strana Emoce Koment na pspvek 2010 Koment na pspvek 2011 Zmna SSD Negativn 2,49 0,98 - 60,64 % Pozitivn 3,33 4,30 + 29,13 % Neutrln 0,39 0,14 - 64,10 % KDU-SL Negativn 0,39 0,23 - 41,03 % Pozitivn 2,87 0,09 - 96,86 % Neutrln 0,68 0,23 - 66,18 % ODS Negativn 4,96 8 + 61,29 % Pozitivn 34,67 5 - 85,58 % Neutrln 7,54 0,25 - 96,68 % SZ Negativn 0,92 1,79 + 94,57 % Pozitivn 8,76 6,36 - 37,73 % Neutrln 2,45 1,21 - 50,61 % TOP09 Negativn 9,25 8 - 13,51 % Pozitivn 77,95 10,22 - 86,89 % Neutrln 2,9 0,89 - 69,31 % VV Negativn 10,56 13,95 + 32,10 % Pozitivn 35,36 5,90 - 83,31 % Neutrln 3,12 1 - 67,95 % 12. Reakce fanouk - komente Strana Emoce Podl na komentch 2010 Podl na komentch2011 SSD Negativn 39,70 % 18,08 % Pozitivn 53,08 % 79,34 % Neutrln 6,16 % 2,58 % KDU-SL Negativn 9,60 % 41,82 % Pozitivn 71,20 % 16,36 % Neutrln 16,80 % 41,82 % ODS Negativn 10,49 % 60,37 % Pozitivn 73,37 % 37,74 % Neutrln 15,96 % 1,89 % SZ Negativn 7,20 % 19,12 % Pozitivn 68,26 % 67,95 % Neutrln 19,12 % 12,93 % TOP09 Negativn 10,20 % 41,86 % Pozitivn 85,94 % 53,48 % Neutrln 3,20 % 4,66 % VV Negativn 21,07 % 66,90 % Pozitivn 70,55 % 28,30 % Neutrln 6,23 % 4,80 % 13.

 • Nejvce pspvk jsou odkazy:
  • SSD: 83,88 %
  • KDU-SL: 100 %
  • ODS: 50 %
  • SZ: 92,86 %
  • TOP09: 61,11 %
  • VV: 78,95 %
 • Odkazy smuj pevn na weby samotnch stran
 • Dvakrt se objevila i Facebook Question
 • Statusy tvo pouze 3,13 % pspvk eskch stran

Typ pspvk 14.

 • 39,18 % pspvk tvo vyjden k politickm otzkm
 • 23,20 % pspvk tvo pspvky, kter komunikuj s fanouky, e zleitosti strany, debata s nimi, nikoliv politick otzky
 • 18,81 % pspvk tvo toky na politick protivnky
  • 83,33 % vech tonch pspvk vyprodukovala SSD

Obsah pspvk 15.

 • Pozitivn vvoj je vidt u SSD nabrala nov fanouky, zaala pravideln postovat, stouply reakce a zmnila se pozitivn jejich struktura
 • Negativn vvoj prodlvaj Vci veejn jako jedinm jim klesl poet fanouk, klesly reakce (ty pozitivn tm o 80 - 100 %), jejich struktura je nyn znan negativn
 • ODS Facebook v podstat nevyuv
 • KDU-SL a VV komunikuj na stejn rovni, TOP09 o nco vce, SZ vrazn mn
 • Pevahu pozitivnch reakc si zachovv SZ a TOP09
 • Vyprofilovala se st uivatel, kte dvaj sv politick nzory najevo nap vemi Pages

Shrnut 16. Dkuji za pozornost Jenda Perla @Perlino

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended