Home >Documents >OBEZITA A MOŽNOSTI JEJÍHO ŘEŠENÍ

OBEZITA A MOŽNOSTI JEJÍHO ŘEŠENÍ

Date post:09-Jan-2016
Category:
View:45 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Description:
Mgr.Eva Ciompová. OBEZITA A MOŽNOSTI JEJÍHO ŘEŠENÍ. Pokračujte >>. Pokračujte >>. OBEZITA. Problémy,které obezita přináší: -vysoký krevní tlak -diabetes mellitus (cukrovka) -nádorová onemocnění -pohybová omezení -společenská omezení - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • OBEZITA A MONOSTI JEJHO EENMgr.Eva CiompovPokraujte >>Pokraujte >>

 • OBEZITAProblmy,kter obezita pin: -vysok krevn tlak -diabetes mellitus (cukrovka) -ndorov onemocnn -pohybov omezen -spoleensk omezen -pracovn omezen Pokraujte >>

 • HUBNUTCo to je proces hubnut a jak probhPojmy : -termogneze -lipolza -psoben inzulnu na hypotalamus Pokraujte >>

 • TERMOGENEZEPi odbourvn sacharid a lipid vznikaj formy kofaktor NADH a FADH2.Tyto kofaktory penej elektrony a vodk do dchacho etzce.Dochz k okyselen membrny mitochondri-vznik gradient pHSyntetizuje se ATP,kter je peneem energie

  Pokraujte >>

 • LIPOLZAProces,kdy dochz k hydrolze triacylglycerol na mastn kyselinyTento proces probh v adipocytech,kde jsou triacylglyceroly uskladnny ve form tukovch kapnek jako zdroj energie.Adipicyty maj alfa i beta receptory.Stimulac beta receptor dochz k aktivaci lipolzy,alfa inhibici lipolzyPokraujte >>

 • PSOBEN INZULNU NA PJEM GLUKOZY BUKOUPro transport glukozy do buky je nutn pene GLUT4-v buce je ve form vkuinsuln se ve na receptorvek se spojuje s membrnou buky a umon prchod glukzy do bukyinsuln se uvoluje od receptorupene se vrac ve form vkuPokraujte >>

 • PSOBEN INSULNU NA HYPOTALAMUSNPY/AGRP neurony podporuj chu k jdluinsuln sniuje v hypotalamu mnostv neuropeptidu NPY a proteinu AGRP NPY/AGRP neuronechPOMC/CART neurony chutk jdlu sniujinsulin zvyuje hladinu alfa-melanocyty sniujc hormon alfa-MSH v POMC/CARD neuronech Pokraujte >>

 • EXTRAKT ZELENHO AJEHl.inn ltky-polyfenolick ltky,flavanole a flavonoleinhibuj c-o-methyltransferzu,kter rozkld NAprodluuje se inek NA a ten zvyuje termogenzi a lipolzuPokraujte >>

 • GUARANAObsahuje kofein,theobromin,theophyllinKOFEIN-inhibuje fosfodiesterazu,kter rozkld c AMP-prodluuje inek NA na beta receptory a tmto zvyuje lipolzu a termogenezi.Potlaje apetit.m siln antioxidan, antibakteriln a antimykotick inky a tm pispv k zdravmu,krsnmu a mladistvmu vzhleduPokraujte >>

 • FORSLEANRostlina Colus forskohli obsahuje ltku forskolin-diterpen,kter: zvyuje hladinu cAMP,co vede k produkci lipzy,kter spaluje tuky(probh lipolza)sniuje nadvhuaktivuje hormony ttn lzy-urychluj metabolismussniuje vysok krevn tlakzlepuje ekzmy a lupenku,dochz k omlazen kepzniv psob u hyperplazie prostatyPokraujte >>

 • COSMOPERINEObsahuje PIPERIN -navozuje termogenezi -zvyuje mru a stupe absorbce ivin do systmu Pokraujte >>

 • pro tento produkt: -je sms prodnch sloek -nplast zaruuje rovnomrn uvolovn do pokoky -nezatuje trvic soustavu -e nejen problmy s postavou, ale i zdravotn -pozitivn psob na proces strnut ke Pokraujte >>

 • Co je teba dodrovat: -CHTT S PEBYTENMI KILY NCO UDLAT! -koupit si produkt JEN FE -nalepit si kad den na istou a suchou pokoku nplast JEN FE -pitn reim Pokraujte >>

 • CO ZSKTE?

  thlou postavumladistv vzhled pokokysnen zdravotnch problm jako -krevn tlak -cukrovka -revmatick pote -ekzmy,lupenka -hyperplazie prostaty Pokraujte >>

 • V NEPOSLEDN AD...monost nov perspektivymonost finann prosperitymonost zskat nov pracovn zkuenostimonost poznn novch ptel

  Pokraujte >>

 • -zvyuje vitalitu a posiluje imunitu-l impotenci a muskou neplodnost-psob proti nav,stresu-pzniv psob pi zotavovn po vleklch nemocech

  KOREJSK ENEN(NSK,ASIJSK)

  Pokraujte >>

 • roziuje vlasenice a umouje zven prtok krve-urychluje proces hojenposiluje imunituTVA Z ALOE VERAPokraujte >>

 • pzniv ovlivuje bdlost a aktivituCITRIN(KYSLINA HYDROXICITRINOV)potlauje chu k jdluovlivuje metabolismus cukr

  TRIMETHYLXANTINPokraujte >>

 • RESVERATROLve slupkch a jaderkch modr rvy vinnm antibakteriln a antioxidan inkymobilizuje sirtuiny-ltky,kter chrn ddinou informaci ped pokozenm.Pokozen DNA stoj v pozad mnoha pznak strnut

  Pokraujte >>

 • je ve vod rozpustn extrakt dekofenizovan zelen kvyspaluje tuky ovlivnnm stevn glukosov absorbce-inhibuje glucosa-6-fosfatasy v jtrechupravuje koncentraci stevnho cukru-organismus mus erpat energii z obhovho systmu,jatervyusuje k spalovn tukSVETOLPokraujte >>

 • Sukralzaje nzkokaloricknekod zubmvhodn pro diabetiky Pokraujte >>

 • JEN FE FULL LIFE ONEDVKA 60 mlSpolupracuje s biochemi tlaingredience psob synergickydopluje tekutiny tladodv energiispaluje tukyPokraujte >>

Embed Size (px)
Recommended