Home >Documents >Obsah · PDF file 2012. 11. 27. · 2 Obsah Obsah..... 2 Úvod ..... 5

Obsah · PDF file 2012. 11. 27. · 2 Obsah Obsah..... 2 Úvod ..... 5

Date post:29-Aug-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1 –

 • 2

  Obsah

  Obsah ....................................................................................................................................................... 2

  Úvod ....................................................................................................................................................... 5

  Metodologie ........................................................................................................................................... 6

  Obsah cenové mapy .............................................................................................................................. 10

  Karty činností ......................................................................................................................................... 18

  Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora ................ 19

  Tvorba webových stránek ................................................................................................................. 20

  Vývojové internetové služby ............................................................................................................. 22

  Webdesign ......................................................................................................................................... 24

  Copywriting ....................................................................................................................................... 26

  SEO optimalizace ............................................................................................................................... 28

  Webhosting ....................................................................................................................................... 30

  Aktualizace a správa webů, technická podpora ................................................................................ 31

  Poradenství a konzultace v oblasti IT ................................................................................................ 33

  Odborné zaškolení ............................................................................................................................. 35

  Poradenské a konzultační inženýrství ................................................................................................... 36

  Komplexní zajištění nadlimitní veřejné zakázky ................................................................................ 37

  Komplexní zajištění podlimitní veřejné zakázky ............................................................................... 39

  Komplexní zajištění veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) ........................................................ 41

  Právní poradenství a konzultace v oblasti realizace veřejných zakázek ............................................ 43

  Poradenství v oblasti finančního řízení ................................................................................................. 44

  Poradenství a konzultace v přípravné fázi projektu .......................................................................... 45

  Zpracování dokumentů sloužících k finančnímu rozhodování .......................................................... 47

  Zpracování rozpočtů pro projekt dle pravidel programu a výzvy ..................................................... 50

  Nastavení účetnictví a vnitřních směrnic pro projekt dle pravidel programu a výzvy ..................... 52

  Zpracování finanční části monitorovací zprávy včetně příloh ........................................................... 54

  Kontrola čerpání rozpočtu a uznatelnosti výdajů.............................................................................. 56

  Překladatelské služby, Tlumočnické služby ........................................................................................... 58

  Běžný překlad .................................................................................................................................... 59

  Odborný překlad ................................................................................................................................ 60

 • 3

  Přímý překlad mezi cizími jazyky ....................................................................................................... 62

  Korektorské služby ............................................................................................................................ 63

  Doprovodné tlumočení ..................................................................................................................... 65

  Konsekutivní tlumočení ..................................................................................................................... 66

  Simultánní tlumočení ........................................................................................................................ 67

  Řízení jiných než stavebních projektů ................................................................................................... 69

  Audit dotačních možností a monitoring dotačních příležitostí ......................................................... 70

  Zpracování žádosti o dotaci včetně příloh ......................................................................................... 72

  Administrace projektu ....................................................................................................................... 74

  Partnerství ......................................................................................................................................... 76

  Poradenství a konzultace v oblasti realizace projektů ...................................................................... 77

  Služby v oblasti filmu a videa, Fotografické a doplňkové služby ........................................................... 78

  Příprava scénáře ................................................................................................................................ 79

  Filmová produkce .............................................................................................................................. 80

  Střih a úprava videomateriálů ........................................................................................................... 82

  Postprodukce ..................................................................................................................................... 84

  Animace ............................................................................................................................................. 86

  Služby profesionálního fotografa ...................................................................................................... 89

  Profesionální úprava fotografií .......................................................................................................... 90

  Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky .................................. 91

  Výběr a vytvoření vhodného nástroje dotazování pro potřeby průzkumu trhu .............................. 92

  Realizace průzkumu trhu kvantitativními metodami ........................................................................ 94

  Realizace průzkumu trhu kvalitativními metodami........................................................................... 96

  Realizace průzkumu veřejného mínění ............................................................................................. 98

  Zpracování a analýza dat prostřednictvím statistických postupů ................................................... 100

  Interpretace výstupů do ucelené podoby ....................................................................................... 102

  Zpracování odborných studií a analýz ............................................................................................. 104

  Odborné poradenství a konzultace ................................................................................................. 105

  Reklamní a marketingové služby ......................................................................................................... 106

  Návrh reklamní kampaně ............................................................................................................... 107

  Vytvoření jednotného vizuálního stylu............................................................................................ 109

  Grafické zpracování včetně předtiskové přípravy ........................................................................... 111

  Tisk ................................................................................................................................................... 113

  Velkoplošný tisk .............................................................................................................................. 115

 • 4

  Vazba dokumentů ........................................................................................................................... 116

  Kopírovací služby .............................................................

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended