Home >Education >Oficiální presentace SAR-DOG.CZ

Oficiální presentace SAR-DOG.CZ

Date post:29-Jun-2015
Category:
View:264 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Představení školy nejen pro psy SAR-DOG.CZ Venčení psů Celodenní hlídání psů Socializace ve školce pro štěňata Výcvik poslušnosti pro běžný život Základní ovladatelnost, pomoc s výchovou Příprava na zkoušky Příprava a případně předvedení na výstavě      Internátní výcvik Složíme s vaším psem zkoušky Přizpůsobíme se vašim individuálním potřebám Výuka základů záchranářského, stopařského a loveckého výcviku Poradenství a konzultace
Transcript:
  • 1. kola nejen pro psySAR-DOG.CZ vcvik ps a vzdlvn psovodChcete-li si rozumt se svm psem, nen teba hned na nj tkat.

2. kola nejen pro psyWWW.SAR-DOG.CZ vcvik ps a vzdlvn psovodChcete-li si rozumt se svm psem, nen teba hned na nj tkat. 3. Obsah vod Nae sluby Pile spnho vcviku Jak cvime Nai instruktoi vcviku Nae feny Pro neziskov organizace Na rok 2014 pipravujeme Chovatelsk stanice REGINACANINA Kamard strom Komunikan kanly Kontaktkola nejen pro psySAR-DOG.CZvcvik ps a vzdlvn psovod 4. vodkola nejen pro psySAR-DOG.CZvcvik ps a vzdlvn psovodPozenm psa si na sebe bereme zodpovdnost za jeho ivot a jeho ivotn podmnky. Dokonal souit doshnete jen oboustrannm porozumnm. Pokud chceme tedy zajistit psovi a vm pohodov spolen ivot je teba: stanovit mantinely co je a co u nen tolerovateln chovn provat spolen zitky zamstnvat ps mysl zajistit bezpenost pi prochzkch a tu doclme ovladatelnost psa a od toho jsme tu my, kola nejen pro psy. Pes se um uit cel ivot tak jako psovod. Tak jako kad jin odvtv lidsk innosti, tak i kynologie se rozvj rychlm tempem. Sname se dret krok s dobou a n vcvik obohacujeme o nov objeven metody. Chceme tyto novinky pedvat dl psovod prostednictvm semin s tmi nejlepmi odbornky na dan tma. Martin Brandner & Regina Samlkov 5. Nae sluby kola nejen pro psySAR-DOG.CZvcvik ps a vzdlvn psovodVenen ps Celodenn hldn ps Socializace ve kolce pro tata Vcvik poslunosti pro bn ivot Zkladn ovladatelnost, pomoc s vchovou Pprava na zkouky Pprava a ppadn pedveden na vstav Interntn vcvik Slome s vam psem zkouky Pizpsobme se vaim individulnm potebm Vuka zklad zchranskho, stopaskho a loveckho vcviku Poradenstv a konzultace 6. Pile spnho vcviku Zkladn fakta Motivace Nejdleitj je motivace Rozfzovn Nikdy necvite cel cvik najednou, kad cvik je nutn rozfzovat Dslednost Bute dsledn a to vdy Dostatek asu Nepospchejte, dejte anci zveti dozrt, kad m jin tempokola nejen pro psySAR-DOG.CZvcvik ps a vzdlvn psovod 7. Jak cvime Upednostujeme individuln pstup, chpeme, e kad pes je jedinen individualita, kter potebuje specifick pstup Cvime pomoc pozitivnch metod, chceme, aby pes cviil a plnil nae povely s radost K vcviku vyuvme tak dnes modern klikr, pomoc kterho dokete vystihnout pesn okamik doucho chovn Doporuujeme kombinovan vcvik, pi individulnm vcviku ume nov dovednosti a pilujeme pesnost a pi cvien ve skupin (v ad) se zamujeme na ruiv vlivy, pi kterch mus pes pracovat stejn tak pesn, jako by byl na cviku sm se svm pnem Cvien ve skupin je vhodn pro ty psovody, kte nemaj ambice na vy zkouky a chtj si psa pipravit na zkladn zkouky nebo do bnho ivota Individuln vcvik je vhodn pro psovody s vysokmi sportovnmi cli nebo pro ty, co potebuj vyeit njak konkrtn problm. Pi individuln lekci je dn maximln prostor een konkrtnch poadavkkola nejen pro psySAR-DOG.CZvcvik ps a vzdlvn psovod 8. Nai instruktoi vcvikuRegina Samlkovkola nejen pro psySAR-DOG.CZvcvik ps a vzdlvn psovodMartin Brandner 9. Regina Samlkovkola nejen pro psySAR-DOG.CZvcvik ps a vzdlvn psovodInstruktor vcvik ps poslunost / dovednost / zchransk, stopask a loveck vcvikMistr svta zchrannch ps 2009 Mistr esk republiky IZS v sutinch 2012 Vicemistr Slovenska 2008 a Rakouska 2010 zchrannch ps Atest MV R ve spec. vyhledvn poheovanch v ternu Atest MV R ve spec. vyhledvn osob v sutinch len zchrann jednotky pro mezinrodn operace MV G HZS R len Kynologick zchrann jednotky R od roku 1998 chovatelsk stanice Regina Canina 22 let praxe s vcvikem sluebnch i loveckch plemen sloeno pes 60 zkouek z vkonu ( zkouky poslunosti, IPO3, ZVV3, loveck zkouky terir, zkouky zchrannch ps plochy, sutina, voda, stopa, lavina) v minulch letech vcvikov specialistka Klubu anglickho bulterira spoluprce s Ps kolou Cituka Publikace odbornch lnk v kynologickch asopisech: Pes ptel lovka, Ps sportyTel: 603 929 833 E-mail: [email protected] www.sar-dog.cz 10. Regina Samlkovkola nejen pro psySAR-DOG.CZvcvik ps a vzdlvn psovodInstruktor vcvik ps poslunost / dovednost / zchransk, stopask a loveck vcvikastnk cvien USAR tmu R a instruktn metodickch zamstnn G HZS R ast na mnoha seminch o poslednch trendech ve vcviku ps a komunikaci se zvaty kurz Vcvik a chovatel sluebnch a pracovnch plemen ps + certifikt kurz - Chov cizokrajnch a oblbench zvat na ZU Praha + certifikt kurz Chov, vcvik a prava ps + certifikt Aktuln cvi s fenou Belgickho ovka Malinois Vedetta de Alphaville Bohemia (Sia) Zkouky Vestrann: FPr1-3, IPO1-3, ST1, ZPS 1, ZVV1-3 IRO: RH E, RH TA, RH TB, RH FA, RH FLA, RH FLB, RH WA, RH WB, RH LA,Tel: 603 929 833 E-mail: [email protected] www.sar-dog.cz 11. kola nejen pro psyMartin BrandnerSAR-DOG.CZvcvik ps a vzdlvn psovodInstruktor vcvik ps poslunost / dovednost / zchransk vcvikZchranskmu vcviku se vnuje od roku 2005Atest MV R ve spec. vyhledvn poheovanch v ternu 2008 a 2012 Atest MV R ve spec. vyhledvn osob v sutinch 2009 a 2012 len zchrann jednotky pro mezinrodn operace MV G HZS R len Zchrann brigdy kynolog Libereckho kraje len Psovodi SDH Hejnice len Zchrani esk Kamenice astnk cvien: DESTRUCTION 2010 Certifikace CZ Heavy USAR TEAMu 2010 HEAVY USAR CZ-Exercise MERIDIEM.2011 Cvien USAR odad OSTRAVA 2012 RESCUE PATROL 2008,2009,2012,2013 Praktick nasazen Publikace odbornch lnk v kynologickch asopisech: Rescue Report, Ps sportyTel: 721 168 030 E-mail: [email protected] www.sar-dog.cz 12. kola nejen pro psyMartin BrandnerSAR-DOG.CZvcvik ps a vzdlvn psovodInstruktor vcvik ps poslunost / dovednost / zchransk vcvik1. - 2. 7. 2006 18. - 21. 6. 2009 15. 2. 2011 16. 2. 2013 7. 12. 2013astnk semin: SEMIN TERNNHO VYHLEDVN TRPIOV - Eva eilov, Vladimr Make WILDERNESS SEMINAR 2009 - Test CARDA 16ha - Eva eilov, Vladimr Make, Kris Morgan a Chris Black Teorie en pachu Ing. Vladimr Make Pozitivn posilovn - RNDr. Frantiek usta Ph.D. Modern pstupy a metodika vcviku poslunosti s Petrou enovouTel: 721 168 030 E-mail: [email protected] www.sar-dog.cz 13. Nae fenykola nejen pro psySAR-DOG.CZvcvik ps a vzdlvn psovod 14. Vedetta de Alphaville Bohemia (Sia)kola nejen pro psyBelgick ovk Malinoisvcvik ps a vzdlvn psovodSAR-DOG.CZNar. 6. 12. 2005 RTG DKK 0/0Zkouky z vkonu28.4.2007 27.10.2007 2.12.2007 5.4.2008 19.-20.4.2008 9.5.2008 22.6.2008 18.7.2008 19.-21.9.2008 1.-2.11.2008 17.11.2008 3.3.2009 1.5.2009 24.5.2009 5.7.2009 28.9.2009 24.10.2009 21.11.2009RH-E ZVV1 RH-T A FPr 1 RH-FL A RH-FL A IPO 1 FPr 2 RH-FL B ST-1 IPO2 RH-L A RH-T A RH TA RH FLB RH WA RH FA FPr 3( 98 / 98 ) ( 79 / 96 / 90 ) ( 181 / 46 / 50 ) ( 92 ) ( 182 / 48 / 47 ) ( 191 / 49 / 49 ) ( 91/ 96 / 85 ) ( 78 ) ( 180 / 49 /46 ) ( 93 / 96 / 91 ) ( 82 / 85 / 89 ) ( 188 / 46 / 46 ) ( 186 / 49 / 48 ) ( 194 / 49 / 43 ) ( 192 / 46 / 46 ) ( 177 / 48 / 40 ) ( 161 / 46 / 42 ) ( 80 )17.4.2010 8.5.2010 14.5.2010 23.5.2010 13.8.2010 2.10.2010 16.10.2010 30.10.2010 13.11.2010 1.5.2011 23.7.2011 2.-4.9.2011 28.10.2011 20.5.2012 26.5.2012 26.8.2012 9.11.2012 28.4.2013RH TA ( 186 / 47 / 49 ) RH FLB ( 195 / 49 / 46 ) atest MV - plochy RH TB ( 166 / 46 / 40 ) RH-TB ( 180 / 46 / 48 ) ZPS 1 ( 74, 100 ) IPO 3 ( 89 / 86 / 82 ) RH-TB ( 182 / 47 / 46 ) ZVV 2 ( 97 / 95 / 94 ) RH-FA ( 195 / 46 / 48 ) RH-WB ( 194 / 49 / 43 ) RH-TB ( 194 / 47 / 49 ) ZVV3 ( 72 / 84 / 82 ) BH ( 60 ) atest MV - sutiny RH-TB ( 185 / 94 ) atest MV - plochy RH TB ( 185 / 81 ) 15. Vedetta de Alphaville Bohemia (Sia)kola nejen pro psyBelgick ovk Malinoisvcvik ps a vzdlvn psovodSAR-DOG.CZNar. 6. 12. 2005 RTG DKK 0/0Zvody28.4.2007 27.1.2008 9.-11.5.08 9.-11.5.08 17.5.2008 14.6.2008 15.-17.8.08 7.9.2008 19.-21.9.08 1.-2.11.08 18.4.2009 22.5-24.5.09 1.-5.7.09 7.-9.5.2010 22..5.2010 13.-15.8.2010 10.-12.9.2010 2.10.2010 24.-26.10.2010 30.10.2010 23.7.2011 2.-4.9.2011 20.-22.4.2012 24.-26.8.2012 14.-16.9.2012 26.5.2013 25.-29.9.2013Jarn pebor KZJ RH-E (98 /98) Memorial S.Smolky ZVV1 (93/93 ) Mez. IRO zkouky RH-FL A (191/49/49) Mez. IRO zkouky RH-T A ( 106/50/46) STANIO CUP ZVV1 bez stop (98 / 91) 8.Krlovopolsk zvod ZPU1 ( 129 z max.130 ) Mistrovstv Rakouska RH-FL B ( 127 /48 /44 ) Letn klub. zvod v posl. Tinov ZVV1 ( 96 ) Mistrovstv Slovenska RH-FL B ( 180 / 49 / 46 ) Pebor KZJ R ST-1 ( 93 /96 / 91 ) Vbrov zv. KZJ R na MS IRO RH-FL B ( 187 / 48 / 46) PC Rescue Dog Competition HU RH T A ( 194 / 49 / 43 ) Mistrovstv svta IRO 2009 RH-FL B (192 / 46 / 46 ) INTERCUP HUMANITY ( 195 / 49 / 46 ) Hostnick bh se psem - kat. Bikejoring - 4 km Mistrovstv Rakouska RH TB (180/46/48) Mistrovstv R IZS stopask zvod Zln ZPS1 (74/100 ) Mez.sout tm IRO Vbrov zvod KZJ R na MS 2011 RH-TB (182/47/46) Bohemia cup - voda RH-WB (194/49/43) Memoril Dr.Krlov RH-TB (194/47/49) Mez.sout tm IRO Memoril Dr.Krlov RH-TB (185/94) Mistrovstv IZS Intercup Humanity RH-TB (180/96) ast na MS Holandsko RH TB (120/92)1.msto 4.msto 1.msto nejlep poslunost 2. msto, nejlep poslunost 1.msto 4.msto (bez splnn limitu),nejlep poslunost 1.msto 2.msto,nejlep poslunost VICEMISTR SLOVENSKA 1. msto 1. msto 1.msto 1. Msto MISTR SVTA 2.msto ( nej. poslunost ) 5.msto 2. Msto vicemistr Rakouska 2.msto VICEMISTR R / 4.msto v drustvech 3.msto, nej.poslunost splnno na 92% a 73% 1.msto 1.msto 2.msto splnno 3.msto 1.msto-jednotlivci sutiny / 4.msto v drustvech 2.msto 16. Brakola nejen pro psySAR-DOG.CZLabradorsk retrievervcvik ps a vzdlvn psovodNar. 19. 2. 2004Kynologick atest MV plochy 2008 a 2012 Kynologick atest MV sutiny 2009 a 2012 Plon 40 akrov ( cca 16 hektar ) test dle CARDAZkouky z vkonu16. 4. 2005 17. 4. 2005 8. 10. 2005 9. 10. 2005 13. 11. 2005 21. 5. 2006 27. 5. 2006 5. 8. 2006 22. 7. 2006 16. 9. 2006 17. 9. 2006 4. 11. 2006 28. 9. 2007 21.10. 2007 8. 3. 2008 8. 3. 2009 4. 7. 2009ZZO ZOP ZZZ VZ2 ZPU1 RH-E ZZP1 ZVP1 VZ3 RH-TA ZZP2 ZZP-N ZPV-A RH-FLA ZZP-C RH-TB ZSV-A(45) (41/47) (43/45/50/48) (91min) (90/49) (94/100) (70/93/97) (80/177) (2h43min) (38/38/191) (72/79/95) (94) (44/42/splnno) (43/38/182) (111/70) (37/39/186) (41/44/splnno) 17. Brakola nejen pro psySAR-DOG.CZLabradorsk retrievervcvik ps a vzdlvn psovodNar. 19. 2. 2004ZvodyCvien13. 5. 2006 22. 7. 2006 31. 3. 2007 8. - 9. 9. 2007 3. 11. 2

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended