+ All Categories
Home > Documents > OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍMI SEMINÁŘI S ... - Insolvence 2008 · U položek „Vyživované...

OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍMI SEMINÁŘI S ... - Insolvence 2008 · U položek „Vyživované...

Date post: 19-Nov-2020
Category:
Author: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 12 /12
1 ČÍSLO 7 OBČASNÍK - 4. 12. 2014 REG. U MK ČR: MK ČR E 21014 Informační newsletter Insolvence 2008, a.s. www.insolvencnispravce.info NOVINKY V INFORMAČNÍM SYSTÉMU INSOLVENČNÍ SPRÁVCE ® OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍMI SEMINÁŘI S ODBORNÍKY V rámci dalšího rozvoje informačního systému Insolvenční správce® jsme v průběhu podzimu nasadili několik nových funkcí. Za nejvýznamnější z nich považujeme automatické načítání případů a dat z databáze ISIR a možnost odesílání nezávazných požadavků na odhady cen majetku a ocenění pohledávek. Načítání případů a dat z databáze ISIR Informační systém Insolvenční správce ® je nově úžeji propojen s insolvenčním rejstříkem a upozorňuje na nové insolvenční případy a dokumenty. Uživatel tak má možnost si všechny nebo pouze vybrané případy z databáze ISIR nechat automaticky načíst přímo do informačního systému, včetně zveřejněných termínů. V záložce Další termíny u jednotlivých případů musí uživatel vyplnit data ručně. Ke zjednodušení této práce slouží ikona PDF, pomocí které je možné otevřít dokument s Usnesením o úpadku. Systém Insolvenční správce ® tak automaticky hlídá a upozorňuje emailem na zákonem či usnesením stanovené termíny a lhůty. V případě, že by uživatel nechtěl některé z případů do systému načíst, stačí je označit a kliknout na tlačítko „Ignorovat“, případy se tak už nebudou opakovaně zobrazovat v seznamu k načtení. Znovu zobrazit nenačtené případy je možné pomocí tlačítka „Ignorované“. Ocenění a odhady snadno a rychle Insolvenční správce ® umožňuje nově svým uživatelům velmi jednoduše odesílat nezávazné požadavky na odhad cen majetku či na ocenění pohledávek. Pomocí nové funkce tak mohou uživatelé snadno komunikovat s odhadci i s obchodníky s pohledávkami. Jedním kliknutím mohou rychle a pohodlně odeslat požadavek vybranému subjektu, který jej zpracuje a zašle zpětnou vazbu. Společnost Insolvence 2008, a.s. touto cestou spolupracuje zatím pouze se firmami DC Group, spol. s r. o. a Odhadonline.cz. V rámci dosavadní spolupráce jsme si novou funkci otestovali a nyní již jednáme s dalšími potenciálními partnery. Zákazníci služby Virtuální asistentka hodnotí její kvalitu i rozsah práce, kterou odvádí naši zaměstnanci. Str. 8 Odpovědi Mgr. Rostislava Krhuta na vybrané otázky účastníků semináře, který proběhl 12. listopadu v Praze. Str. 4–5 Novinky v informačním systému Insolvenční správce®: Nová Zpráva o plnění oddlužení (ZOPO) Str. 6–7 UVNITŘ LISTU NAJDETE: Na podzim jsme pro všechny zájemce o insolvenční právo uspořádali hned čtyři zajímavé semináře s odborníky z praxe. Mohli jste slyšet přednášet soudce z krajských soudů i z Vrchního soudu v Praze. Celkem se seminářů zúčastnilo 117 zájemců z řad insolvenčních správců, jejich asistentů, advokátních koncipientů i odborné veřejnosti. Od poloviny ledna nového roku plánujeme další semináře, na které bychom Vás rádi pozvali. Ve středu 24. září přednášel v Praze pan Mgr. Luboš Dörfl, toho času soudce Vrchního soudu v Praze a současný předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem. Hlavními tématy semináře bylo společné oddlužení manželů, incidenční žaloby, určování pravosti a výše pohledávek ze spotřebitelských úvěrů a otázka kvalitního přezkumu ve vztahu k následné incidenční žalobě. Prostor byl věnován také dalším aktuálním otázkám ve vztahu k rozhodovací činnosti Vrchního soudu v Praze a dotazům účastníků. ... pokračování na str. 5
Transcript
 • 1

  ČÍSLO7

  OBČASNÍK - 4. 12. 2014REG. U MK ČR: MK ČR E 21014

  Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.www.insolvencnispravce.info

  NOVINKY V INFORMAČNÍM SYSTÉMU INSOLVENČNÍ SPRÁVCE®

  OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍMI SEMINÁŘI S ODBORNÍKY

  V rámci dalšího rozvoje informačního

  systému Insolvenční správce® jsme

  v průběhu podzimu nasadili několik

  nových funkcí. Za nejvýznamnější

  z nich považujeme automatické

  načítání případů a dat z databáze ISIR

  a možnost odesílání nezávazných

  požadavků na odhady cen majetku

  a ocenění pohledávek.

  Načítání případů a dat z databáze ISIR

  Informační systém Insolvenční

  správce® je nově úžeji propojen

  s insolvenčním rejstříkem a upozorňuje

  na nové insolvenční případy

  a dokumenty. Uživatel tak má možnost

  si všechny nebo pouze vybrané případy

  z databáze ISIR nechat automaticky

  načíst přímo do informačního systému,

  včetně zveřejněných termínů.

  V záložce Další termíny u jednotlivých

  případů musí uživatel vyplnit data

  ručně. Ke zjednodušení této práce

  slouží ikona PDF, pomocí které je

  možné otevřít dokument s Usnesením

  o úpadku. Systém Insolvenční správce®

  tak automaticky hlídá a upozorňuje

  emailem na zákonem či usnesením

  stanovené termíny a lhůty.

  V případě, že by uživatel nechtěl

  některé z případů do systému načíst,

  stačí je označit a kliknout na tlačítko

  „Ignorovat“, případy se tak už nebudou

  opakovaně zobrazovat v seznamu

  k načtení. Znovu zobrazit nenačtené

  případy je možné pomocí tlačítka

  „Ignorované“.

  Ocenění a odhady snadno a rychle

  Insolvenční správce® umožňuje nově

  svým uživatelům velmi jednoduše

  odesílat nezávazné požadavky

  na odhad cen majetku či na ocenění

  pohledávek. Pomocí nové funkce

  tak mohou uživatelé snadno

  komunikovat s odhadci i s obchodníky

  s pohledávkami. Jedním kliknutím

  mohou rychle a pohodlně odeslat

  požadavek vybranému subjektu, který

  jej zpracuje a zašle zpětnou vazbu.

  Společnost Insolvence 2008, a.s.

  touto cestou spolupracuje zatím pouze

  se firmami DC Group, spol. s r. o.

  a Odhadonline.cz. V rámci dosavadní

  spolupráce jsme si novou funkci

  otestovali a nyní již jednáme s dalšími

  potenciálními partnery.

  Zákazníci služby

  Virtuální asistentka

  hodnotí její kvalitu i rozsah

  práce, kterou odvádí naši

  zaměstnanci.Str. 8

  Odpovědi Mgr. Rostislava

  Krhuta na vybrané otázky

  účastníků semináře, který

  proběhl 12. listopadu

  v Praze.Str. 4–5

  Novinky v informačním

  systému Insolvenční

  správce®: Nová Zpráva

  o plnění oddlužení

  (ZOPO)Str. 6–7

  UVNITŘ LISTU NAJDETE:

  Na podzim jsme pro všechny zájemce

  o insolvenční právo uspořádali

  hned čtyři zajímavé semináře

  s odborníky z praxe. Mohli jste slyšet

  přednášet soudce z krajských soudů

  i z Vrchního soudu v Praze. Celkem

  se seminářů zúčastnilo 117 zájemců

  z řad insolvenčních správců, jejich

  asistentů, advokátních koncipientů

  i odborné veřejnosti. Od poloviny

  ledna nového roku plánujeme další

  semináře, na které bychom Vás rádi

  pozvali.

  Ve středu 24. září přednášel v Praze

  pan Mgr. Luboš Dörfl, toho času

  soudce Vrchního soudu v Praze

  a současný předseda Krajského

  soudu v Ústí nad Labem. Hlavními

  tématy semináře bylo společné

  oddlužení manželů, incidenční žaloby,

  určování pravosti a výše pohledávek

  ze spotřebitelských úvěrů a otázka

  kvalitního přezkumu ve vztahu

  k následné incidenční žalobě. Prostor

  byl věnován také dalším aktuálním

  otázkám ve vztahu k rozhodovací

  činnosti Vrchního soudu v Praze

  a dotazům účastníků.

  ... pokračování na str. 5

 • KABELKY OD

  990,- PENĚŽENKYOD649,-

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  reklama-kapedo-A4-CMYK-300dpi-3mm-spad.pdf 1 20.11.2014 23:12:56

 • 3

  Tomáš ValášekMgr. Tomáš Valášek

  výkonný ředitel

  Vážení

  insolvenční správci,

  v dalším čísle občasníku

  bychom Vám rádi nejen

  představili novinky v systému

  Insolvenční správce®, ale

  také se touto cestou podělili

  o další zajímavé informace

  ze světa insolvenčního práva.

  V informačním systému

  Insolvenční správce® došlo

  k nasazení nových funkcí

  a další velkou změnu

  chystáme na začátku ledna.

  Bude se jednat o zcela

  novou podobu Zprávy

  o plnění oddlužení (ZOPO),

  která bude mít i nové funkce.

  Více jsme se zaměřili také

  na vzdělávací a rozvojovou

  aktivitu naší společnosti

  a uspořádali jsme hned

  čtyři semináře s odborníky,

  které jste mohli v průběhu

  podzimu navštívit.

  I rodina insolvenčních

  správců využívajících službu

  Virtuální asistentka se stále

  rozrůstá. K dnešnímu dni

  službu plně využívá již téměř

  dvacet insolvenčních správců

  z celé republiky.

  Zároveň bych Vám chtěl

  touto cestou popřát šťastné

  a veselé Vánoce plné klidu

  a pohody. A budu se těšit

  na spolupráci v novém roce.

  Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.www.insolvencnispravce.info

  přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok

  spoLečnĚ Dokážeme více.tým insoLvence 2008, a.s.

 • 4Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.www.insolvencnispravce.info

  MGR. ROSTISLAV KRHUT ODPOVÍDAL

  NA DOTAZY ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE

  JUDr. Aleš Jirásek:

  Konkurz – pozastávka. Dlužník splnil

  ještě před insolvenčním řízením

  smlouvu o dílo, cena mu byla uhrazena

  s tím, že dle smlouvy si objednatel

  ponechal např. 10 % ceny díla jako

  pozastávku po dobu např. 6 let, která

  má krýt případné záruční vady, které

  nebudou dlužníkem odstraněny.

  Vztahuje se na takové ujednání

  smlouvy ust. § 253 IZ a může správce

  po uplynutí lhůty požadovat vyplacení

  pozastavených peněz s tím, že dlužník

  si musí hodnotu záruky přihlásit,

  anebo musí správce čekat do uplynutí

  doby sjednané ohledně pozastávky

  a nemůže požadovat dříve?

  Mgr. Rostislav Krhut:

  § 253 podle mne aplikovat nelze,

  pohledávka se nestane dříve splatnou,

  nároky ze záruky je však podle mne

  třeba přihlásit.

  JUDr. Aleš Jirásek:

  Neplatnost úkonu dlužníka konkurz.

  Pokud je správce názoru, že např.

  smlouva o převodu movité věci je

  absolutně neplatná, případně se

  dovolá rel. neplatnosti, je správný

  postup správce, který převedenou

  věc automaticky sepíše do podstaty

  a vyzve k podání vylučovací žaloby,

  nebo by měl správce nejdříve podat

  žalobu na určení neplatnosti smlouvy,

  aby bylo nejprve rozhodnuto dle ust.

  § 233 odst. 1 věta prvá, a poté teprve

  věc sepisovat do soupisu?

  Mgr. Rostislav Krhut:

  Velmi doporučuji vždy žalovat!!! A sice

  i na neúčinnost.

  Eva Kolářová:

  Jaký má dopad nehlášení zajištění

  věřitelem správci, pokud se např.

  z konkrétní zástavní smlouvy ukáže,

  že má mít zajištění k nájmu?

  Mgr. Rostislav Krhut:

  V zásadě žádný. I nájemné bude stále

  plodem zástavy.

  JUDr. Jaroslav Hrnčíř:

  Je schváleno oddlužení splátkovým

  kalendářem. Do majetkové podstaty

  je sepsán majetek, který je zajištěn

  ve prospěch zajištěného věřitele.

  Zajištěný věřitel dá pokyn k jeho

  zpeněžení později (např. po 3 letech)

  nebo jej nedá vůbec. Podle § 409

  odst. 2 věta první po středníku IZ

  by měl vykonávat dispoziční právo

  k tomuto majetku insolvenční správce.

  V jakém rozsahu má insolvenční

  správce vykonávat správu tohoto

  majetku, když zajištěný věřitel k ní nedá

  žádný pokyn? Jedná se např. o úhradu

  daně z nemovitostí, příspěvky do fondu

  oprav společenství vlastníků, zákonné

  pojištění motorového vozidla apod.

  A z jakých prostředků tyto náklady

  hradit?

  Mgr. Rostislav Krhut:

  Podle mého názoru, dokud není dán

  pokyn, spravuje věc (a tedy nese

  veškeré náklady a užívá či bere plody)

  dlužník. Citované ustanovení jen

  brání dlužníkovi věc prodat, na rozdíl

  od nezajištěných věcí, které prodat

  může.

  JUDr. Jaroslav Hrnčíř:

  Jak má insolvenční správce postupovat,

  když povinné platby spojené se

  správou zajištěné věci (např. daň z

  nemovitostí, příspěvky do fondu oprav

  společenství vlastníků a podíl bytové

  jednotky na nákladech domu, zákonné

  pojištění motorového vozidla apod.)

  převýší 4 % nákladů spojených se

  správou (§ 298 odst. 4 IZ) a zajištěný

  věřitel tyto náklady neodsouhlasí?

  Mgr. Rostislav Krhut:

  Neplatit, podle povahy eliminovat

  náklad (např. nesouhlasí-li zajištěný

  věřitel s placením povinného ručení,

  „odhlásit“ vozidlo z evidence). Nebo

  si vyžádat pokyn soudu. Podle mne,

  Ve středu 12. listopadu jsme uspořádali v Praze v prostorách

  Českého svazu vědeckotechnických společností seminář

  s panem Mgr. Rostislavem Krhutem, místopředsedou Krajského

  soudu v Ostravě. Pan magistr hovořil především o posuzování

  příjmů a jejich souběhu v oddlužení, posuzování příjmů

  podnikajícího dlužníka, zajištěném věřiteli v oddlužení a ručení

  a spoludlužnictví v oddlužení.

  Účastníci nám také zaslali řadu dotazů, na které magistr Krhut

  odpovídal. A protože řadu z nich považujeme za velmi zajímavou,

  podělíme se s Vámi o odpovědi na vybrané otázky.

 • 5

  Velkému zájmu ze strany účastníků se

  těšil seminář s panem Mgr. Rostislavem

  Krhutem, místopředsedou Krajského

  soudu v Ostravě, který se uskutečnil

  12. listopadu taktéž v Praze. Magistr

  Krhut hovořil především o posuzování

  příjmů dlužníka a o dluzích v oddlužení

  a jejich klasifikaci. Z řad účastníků

  jsme obdrželi velké množství dotazů

  na přednášejícího, k jejichž

  zodpovězení nezbylo na semináři

  příliš mnoho času. Přesto jsme

  na seminář obdrželi velmi pozitivní

  reakce od zúčastněných. Odpovědi

  magistra Krhuta na vybrané otázky

  účastníků najdete na stranách 4 a 5.

  Přednost dotazům od účastníků

  dal do velké míry Mgr. Jan Kozák,

  místopředseda brněnského krajského

  soudu, který přednášel ve čtvrtek

  13. listopadu v Brně. Svou přednášku

  zahájil právě odpovídáním na otázky,

  které nám zájemci předem zaslali,

  a na problematiku oddlužení

  podnikatelů a přezkoumávání přihlášek

  pohledávek, které byly hlavním

  tématem semináře, již mnoho času

  nezbylo. Diskuze nad dotazy ale vedla

  k živé debatě většiny zúčastněných.

  Čtyřlístek podzimních seminářů

  uzavřeli soudci Krajského soudu v Plzni

  v úterý 25. listopadu. Pánové JUDr.

  Miloš Benetka a s JUDr. Ing. Pavel

  Šašek, Ph.D. se zaměřili především

  na účinky insolvenčního řízení na jiná

  řízení a v rámci aktuálních otázek

  insolvenčního řízení pohovořili také

  o dluzích z podnikání, opakovaných

  oddlužení a společném oddlužení

  manželů. Spíše komorní atmosféra

  tohoto semináře vyvolala i vzájemnou

  diskuzi správců spolu se soudci, která

  vedla k objasnění některých sporných

  témat.

  Další semináře s odborníky

  plánujeme od poloviny ledna nového

  roku. Podrobné informace o všech

  aktuálně plánovaných seminářích

  najdete vždy na internetové stránce

  w w w. i n s o l v e n č n i s p r a v c e . i n f o /

  seminare-s-odborniky/. V případě,

  že byste měli zájem o konkrétní témata

  či mluvčí, kteří by měli dle Vašich přání

  na seminářích přednášet, čtěte více

  informací o soutěži na straně 9.

  Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.www.insolvencnispravce.info

  náklady uděleného pokynu (lhostejno,

  zda soudem či věřitelem) jsou

  automaticky odsouhlasené.

  JUDr. Jaroslav Hrnčíř:

  Podle § 108 odst. 1 poslední věta IZ

  soudy neukládají dlužníkům v případě

  návrhů na povolení oddlužení zálohu

  na náklady řízení. S ohledem na § 219

  odst. 4 IZ má být zajištěný majetek

  ( jedná se zejména o nemovitost)

  oceněn znalcem. Z jakých prostředků

  mohou být odměna a náklady znalce

  uhrazeny?

  Mgr. Rostislav Krhut:

  Pořízení posudku bude též spadat

  do sféry pokynů zajištěného věřitele.

  Tyto náklady potom nese dle § 230/3

  zajištěný věřitel. Nesloží-li zálohu, nemá

  správce povinnost pokyn provést.

  JUDr. Jaroslav Hrnčíř:

  Je schváleno oddlužení splátkovým

  kalendářem. V jakém rozsahu se

  má splácet dlužné soudně přiznané

  výživné na nezletilé dítě dlužníka,

  jehož dluh vznikl před zahájením

  insolvenčního řízení?

  Mgr. Rostislav Krhut:

  Je-li k dispozici majetek dlužníka,

  měl by splatit dlužník mimo splátkový

  kalendář. Jinak z postižitelných částek.

  Ing. Helena Štětinová, LL.M.:

  Dlužník s OSK má vedle nezajištěných

  věřitelů i zajištěný závazek, a to vlastní

  nemovitostí, v které sám žije a kterou

  odmítá vyklidit, vpouštět zájemce

  o koupi, znalce atd. Můžete doporučit

  nějaký postup, jak v takovém případě

  postupovat?

  Mgr. Rostislav Krhut:

  Popsané chování dlužníka je

  porušením jeho povinností v OSK

  (tj. odmítání součinnosti při prodeji,

  bydlet tam může až do prodeje)

  a mohlo by být důvodem pro přeměnu

  na konkurs.

  SEMINÁŘE S ODBORNÍKY

  ... pokračování ze str. 1

  Seminář s Mgr. Lubošem Dörflem, Praha 24. září 2014

 • Ke každému druhu příjmu

  v jednotlivých měsících bude také

  nově možné přidávat poznámky.

  Nové ZOPO navíc uživatelům

  umožní zadat postižitelnou částku

  dvěma způsoby. Postižitelnou částku

  bude možné nechat automaticky

  dopočítat při zadání čistého příjmu

  dlužníka nebo ji zadat ručně,

  a následně nechat dopočítat čistý

  příjem.

  U položek „Vyživované osoby“,

  „Odměna IS“ a „Výživné“ bude

  umístěna nová ikona „Vyplnit data“.

  Při kliknutí na ikonu se částka

  uvedená v daném řádku v konkrétním

  měsíci automaticky načte i do všech

  následujících neuzamčených měsíců.

  Nově se v systému objeví také

  ikona „Uložit data v měsíci“, která

  bude sloužit pro uložení zadaných dat

  v horní části tabulky. Po uložení dat

  se sloupec neuzamkne. Bude ho

  tedy možné dále upravovat. Funkce

  je určena především pro případy, kdy

  uživatelé systému očekávají ještě další

  příjmy v daném měsíci. Má tak sloužit

  především pro uložení rozpracovaného

  měsíce.

  6

  PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NOVOU

  ZPRÁVU O PLNĚNÍ ODDLUŽENÍ (ZOPO)

  Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.www.insolvencnispravce.info

  Novou verzi Zprávy o plnění oddlužení (ZOPO) jsme plánovali

  nasadit do informačního systému Insolvenční správce® již

  začátkem prosince, ale vzhledem k blížícímu se vánočnímu času

  jsme se rozhodli aktivaci nové verze odložit. Nové ZOPO tak

  můžete očekávat začátkem ledna nového roku.

  Již nyní bychom Vám ale rádi představili několik zásadních změn,

  které u nové verze nastanou. Věříme, že pro Vás bude nová

  verze přínosem a ušetří Vám zase o kousek více času i starostí.

  Na základě podnětů od uživatelů

  informačního systému Insolvenční

  správce®, upravujeme algoritmus

  výpočtu a princip vyplácení

  splátek v oddlužení pomocí ZOPO.

  Uživatelé systému získají díky

  nové verzi mnohem větší kontrolu

  nad přerozdělováním příjmů dlužníka.

  Struktura tabulky ZOPO

  Základní tabulka ZOPO je rozdělena

  na dvě části. Do horní části tabulky se

  vyplňují příjmy dlužníka a skutečnosti

  ovlivňující celkovou výši částky

  k přerozdělení mezi věřitele. V dolní

  části tabulky se zobrazují dílčí částky již

  přerozdělené mezi jednotlivé věřitele.

  Hodnoty, které uživatel do horní části

  tabulky zadá, budou zcela automaticky

  propočítávány bez nutnosti vyvolání

  požadavku. Uživatel tak už nebude

  muset klikat na tlačítko „Propočítat

  a uložit“.

  V případě, že bude mít uživatel

  v základním nastavení oddlužení

  uvedeno, že se jedná o společné

  oddlužení manželů, budou v tabulce

  ZOPO některé řádky zdvojené

  (např. čistý příjem), a to především

  pro přesnější evidenci příjmů obou

  manželů a větší přehlednost.

  U jednotlivých druhů příjmů

  dlužníka se také objeví nově tlačítko

  v podobě lupy, které umožní rozepsat

  detail daného příjmu po jednotlivých

  položkách.

  Výpočet splátek věřitelům

  Nově bude tlačítko „Propočítat

  a uložit“ pod každým vypláceným

  měsícem a kliknutí na tlačítko vyvolá

  požadavek na propočítání částky

  z horní části tabulky mezi věřitele podle

  předpisu procent pouze u konkrétního

  měsíce a následné uložení.

  V případě, že bude uživatel vyplácet

  přesně na 100 %, bude mezi věřitele

  rozdělena právě zadaná částka

  z horní části tabulky. Tento propočet

  již nebude ovlivňovat případné

  zaokrouhlení plateb předchozích

  měsíců. Vyplacené měsíce se budou

  automaticky po vygenerování příkazů

  k úhradě uzamykat, aby v nich

  nedocházelo k nevyžádaným změnám.

  Pouze uživatelé s nastavenými právy

  pro tento úkol, budou moci uzamčené

  měsíce odemknout a dodatečně v nich

  provést změny, případně částky nechat

  nově přepočítat.

  Také se v systému objeví zcela

  nová funkce pod tlačítkem „Generovat

  inventuru splátek“. Funkce umožní

  exportovat přehled vyplacených

  splátek pro vybraného věřitele

  v průběhu trvání oddlužení, včetně

  variabilního symbolu a čísla účtu,

  na který byla splátka zaslána.

  Po kliknutí na tlačítko „Generovat

  inventuru splátek“ se objeví seznam

  všech věřitelů, mezi kterými si bude

  moci uživatel vybrat, pro které

  z nich chce inventuru vygenerovat.

  Náhled detailu pro zadávání jednotlivých částí

  čistého příjmu

 • 7Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.

  www.insolvencnispravce.info

  Náhled nové verze Zprávy o plnění oddlužení (ZOPO)

  Generování zprávy ZOPO

  Po kliknutí na tlačítko „Generovat

  ZOPO“ se nově zobrazí nastavení

  exportovaných dat, kde si uživatel

  bude moci zvolit způsob výpočtu částky

  pro „Očekávané uspokojení věřitelů“.

  Do pole může být dosazen aritmetický

  průměr všech předchozích měsíců,

  po které oddlužení již běží, nebo může

  být částka stanovena podle posledního

  vyplaceného měsíce. V případě,

  že má oddlužení stále stejný průběh,

  je vhodné zvolit první metodu.

  V případě, že dojde ke změně podmínek

  na straně dlužníka a bude potřeba

  změnu zohlednit ve zprávě ZOPO, je

  vhodnější druhý postup.

  Při generování zprávy ZOPO bude

  také možné nastavit, zda se má

  ve vygenerovaných dokumentech

  zobrazovat podpis a vyjádření dlužníka.

  Automaticky bude vždy nastavené, aby

  se vyjádření dlužníka v dokumentech

  zobrazovalo. Pomocí zaškrtávacího

  pole „Generovat podpis a vyjádření

  dlužníka“ bude ale možné zobrazení

  vyjádření dlužníka zrušit.

  Další možností v nastavení

  generování zprávy ZOPO bude

  „Zobrazovat základní nezabavitelnou

  částku + normativní náklady na bydlení“.

  Uživatel si tak bude moci zvolit, zda

  tuto položku chce ve vygenerovaném

  dokumentu vyplnit nebo pole nechat

  prázdné.

  Rozdělení deponace

  V případě, že dojde k deponaci

  pohledávky nebo alespoň její části,

  bude možné ji následně rozdělit

  pomocí dvou kliknutí myši. Již nebude

  nutné rozdělení deponované částky

  zohledňovat ve více kolonkách

  v tabulce ZOPO.

  Po vytvoření tabulky ZOPO B

  uživatelem, která slouží k rozpočítávání

  částek podle nových procentuálních

  poměrů mezi uživateli, rozvítí se

  zde tlačítko „Rozdělení deponace“.

  Po kliknutí na tlačítko se zobrazí

  celková deponovaná částka, která má

  být rozdělena mezi věřitele.

  Do formuláře pro nastavení rozdělení

  deponace se načte částka k rozdělení

  a pomocí tlačítka „+“ bude možné

  přidat i další, přičemž u každé bude

  možné nastavit rozdělení mezi věřitele

  odlišně. Po kliknutí na tlačítko „Rozdělit

  deponaci“ se deponované částky

  rozdělí podle nastavení uživatele, ale

  pole bude možné editovat i ručně.

  Automaticky se také vytvoří záznam,

  jak byla deponovaná částka rozdělena.

  Aktuální informace a podrobnosti

  o nasazení nové verze Zprávy

  o plnění oddlužení (ZOPO) najdete vždy

  na www.insolvencnispravce.info/zopo/.

 • 8

  VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA SE TĚŠÍ SPOKOJENÝM ZÁKAZNÍKŮM

  Zpočátku svěřil Ing. Fara pracovníkům služby

  Virtuální asistentka ke správě pouze nová

  řízení, na kterých si systém vyzkoušel a ověřil

  jeho bezproblémové fungování. „Ukázalo se,

  že práce v systému je pro zaměstnance společnosti

  Insolvence 2008, a.s. již jakási rutina. Jedná

  se prostě o zaběhnutý systém, který funguje.

  A funguje dobře, to je pro mne podstatné,“ hodnotí

  kvalitu služby pan Fara.

  Služba Virtuální asistentka se stále

  rozrůstá o nové zákazníky a my z toho

  máme samozřejmě radost. Abychom

  ale neusli na vavřínech, zajímáme se

  o názor a spokojenost stávajících

  klientů.

  Jedním je i pan Ing. Jiří Fara, který

  službu začal využívat již v říjnu loňského

  roku. Zeptali jsme se ho proto, jak je

  s Virtuální asistentkou spokojený.

  Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.www.insolvencnispravce.info

  Na základě získané důvěry a spokojenosti

  s odvedenou prací předal Virtuální asistentce

  ke správě i některá z již běžících oddlužení.

  V současné době se tak stará panu inženýrovi

  o správu více než sto insolvenčních řízení. „Jako

  největší výhodu služby Virtuální asistentka

  hodnotím skutečnost, že se mohu spolehnout

  na kvalitu i rozsah odvedené práce v požadovaných

  termínech,“ uvedl správce.

  „Virtuální asistentka pro mne představuje

  především spolehlivost a velkou úsporu času.“

  - insolvenčních řízení Ing. Jiřího Fary

  - rok spolupráce s Virtuální asistentkou

  - již více než sto oddlužení ve správě Virtuální asistentky

  Rozsah práce, kterou pro pana

  inženýra Virtuální asistentka

  vykonává je poměrně velký.

  Automaticky vyhledává a eviduje

  nová řízení, zadává přihlášky

  do informačního systému

  Insolvenční správce®, zasílá výzvy

  na dlužníky, zadává do systému

  informace o majetku, doplňuje

  příslušné termíny a lhůty, vytváří

  první zprávu insolvenčního

  správce na soud, sestavuje

  splátkový kalendář a stará se

  o kompletní proces vyplácení,

  chystá i pravidelné zprávy

  na soud a eviduje změny, které

  u běžících oddlužení nastanou.

  „Cena služby je dle mého

  názoru přiměřená, zvláště když

  přihlédnu k rozsahu svěřených

  činností,“ dodává pan Ing. Fara.

  1601

  100

  Agenda insolvenčních řízení

  Ing. Jiřího Fary ve třech číslech:

  Službu Virtuální asistentka využívá pan inženýr

  Jiří Fara, který působí v Královehradeckém

  kraji, již déle než rok. „Celkově jsem spokojený,“

  uvedl, když jsme se ho zeptali, jak hodnotí

  vzájemnou spolupráci. „Virtuální asistentka pro

  mne představuje především spolehlivost a velkou

  úsporu času.“

 • 9

  SOUTĚŽ/ANKETA

  PŘIPRAVILI JSME NOVÁ ROZŠIŘUJÍCÍ ŠKOLENÍ ISIS

  KONKURZ A NAČÍTÁNÍ BANKOVNÍCH VÝPISŮ

  Pro pokročilé uživatele informačního

  systému Insolvenční správce®

  pořádáme nová školení věnující

  se rozšiřujícím funkcím systému.

  V průběhu podzimu proběhla školení

  věnující se správě konkurzního

  řízení a načítání bankovních výpisů.

  Po novém roce se můžete těšit také

  na školení zaměřené na nové ZOPO

  a pokročilé oddlužení.

  Tak jako je složitá sama agenda

  insolvenčního práva a správy

  insolvenčních řízení, tak i práce

  s informačním systémem Insolvenční

  správce® vyžaduje jistou znalost

  a zkušenosti, jak jednotlivé úkoly

  v procesu správy insolvenčního řízení

  pomocí systému zpracovat. Pro nové

  uživatele informačního systému

  pravidelně vypisujeme termíny

  pro základní školení ISIS v Brně

  a v Praze.

  Pro pokročilé uživatele informačního

  systému Insolvenční správce® nově

  pořádáme školení, která se věnují

  rozšiřujícím funkcím systému, které

  příliš mnoho insolvenčních správců

  nepoužívá. Abyste ale informační

  systém Insolvenční správce® mohli

  maximálně využívat a optimalizovat tak

  Váš čas věnovaný jednotlivým řízením,

  rozhodli jsme se pro organizaci zcela

  nového typu školení.

  Rozšiřující školení, která jsme

  doposud uspořádali, byla zaměřená

  na konkurzní řízení a na funkci načítání

  bankovních výpisů. Školení s názvem

  Konkurz probíhá pod odborným

  vedením insolvenčního správce

  Mgr. Lukáše Pachla, který provádí

  účastníky krok za krokem agendou

  konkurzního řízení řešenou pomocí

  informačního systému Insolvenční

  správce®. Druhé školení se věnuje

  funkci Načítání bankovních výpisů.

  Účastníci se zde mohou dovědět,

  jak snadno a efektivně pracovat

  s touto funkcí a jak je možné zamezit

  případným chybám v zadávání dat.

  O rozšiřující školení Konkurz projevili

  uživatelé informačního systému

  Insolvenční správce® velký zájem, a tak

  se školení konala celkem již ve čtyřech

  termínech, v Brně i v Praze. Dohromady

  se na školení zaměřeného na správu

  konkurzního řízení v informačním

  systému Insolvenční správce®

  přihlásilo 40 účastníků. Dověděli se,

  jak postupovat při zpeněžení

  zajištěného i nezajištěného majetku,

  při práci s věřitelskou zálohou,

  při uspokojování privilegovaných

  pohledávek i při sestavení částečného

  i konečného rozvrhu a také konečné

  zprávy.

  „Školení pro mne byla velice

  přínosná, protože jsem nováček

  a o insolvenci se stále učím,“ uvedla

  Jana Mikulková, asistentka

  insolvenčního správce Ing. Michala

  Zámečníka. „Nejvíce si cením aktivního

  přístupu přednášejících. Všechny

  dotazy byly obratem zodpovězeny,

  a pokud to bylo možné i názorně

  ukázány,“ zhodnotila školení její

  kolegyně Kateřina Zouharová.

  S nasazením nové Zprávy

  o plnění oddlužení (ZOPO) plánujeme

  také nové školení zaměřené právě

  na tuto funkci a na správu oddlužení

  pro pokročilé uživatele. Účastníci

  školení se budou moci seznámit s novou

  funkcí pod vedením projektového

  manažera služby a dovědět se, jak

  pracovat s novými prvky aktualizované

  verze ZOPO a jaké výhody jsou s nimi

  spojené. Dále bude prezentováno,

  jak zpracovat některé nestandardní

  případy pomocí informačního systému

  Insolvenční správce® a jak postupovat

  při vyplácení splátek věřitelům.

  Na další rozšiřující školení se

  můžete těšit v lednu 2015. O nově

  vypsaných termínech Vás budeme

  informovat emailem. Všechny aktuální

  informace a termíny najdete také vždy

  na internetových stránkách www.

  insolvencnispravce.info/skoleni-isis/,

  kde se můžete také přímo registrovat

  pomocí registračního formuláře.

  Budeme se těšit na Vaši účast

  a na společné setkání.

  Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.www.insolvencnispravce.info

  Insolvenční správce - Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.,Číslo: 7, ročník 2014, REG. U MK ČR: MK ČR E 21014, Vydává: Insolvence 2008, a.s., Libušina třída 826/23, Brno 602 00, IČ: 27759725, Šéfredaktor: ZuZana Vintrová, mob.: +420 778 520 598, email: [email protected]. Vychází jako občasník. ZDARMA.

  Zajímalo by nás, o jaká témata

  byste měli zájem v rámci seminářů

  s odborníky, případně kdo by měl

  na konkrétní téma v ideálním případě

  přednášet. Rádi bychom se Vás proto

  zeptali.

  Napište nám své nápady, návrhy

  či požadavky, jaká témata nebo

  kteří mluvčí by Vás na seminářích

  s odborníky zaujali, a zašlete nám je

  na adresu redakce nebo emailem

  na [email protected]

  a do předmětu napište „soutěž/anketa

  07“. Deset nejzajímavějších příspěvků

  oceníme zajímavými dárky.

  Získat můžete sim kartu

  pro mobilní internet TWIST Online

  Internet s kreditem 200 Kč nebo

  roční předplatné časopisu TÝDEN

  pro mobilní zařízení s operačním

  systémem Android.

 • 10PROKONZULTA, a.s. - Jednička na poli dražebwww.prokonzulta.cz

  DRAŽBA POMÁHÁ DOSÁHNOUT

  TRANSPARENTNÍHO ZPENĚŽENÍ

  POHLEDÁVEK I NEMOVITOSTÍ

  V závěru roku je vždy vhodné mírně bilancovat, co se

  podařilo a jak se věci vyvíjí směrem k novému roku.

  Společnost PROKONZULTA, a.s. za sebou má úspěšný

  rok spolupráce s insolvenčními správci hned v několika

  oblastech. Jako jednička na dražebním trhu se totiž naše

  firma dostává do kontaktu se správci ve všech částech naší

  republiky, se všemi typy dražeb a způsobů zpeněžování

  majetku, a narážíme tak na různé zajímavé problémy.

  Zkušenosti jsou naším přínosem pro správce

  Právě díky tomu, že se setkáváme s nejrůznějšími případy

  zpeněžování majetku anebo pohledávek, navíc napříč

  republikou, setkáváme se s různým výkladem insolvenčního

  zákona a různou aplikací dle jednotlivých soudců u různých

  krajských soudů. Velmi silným ovlivňujícím faktorem jsou

  například krajský soud v Ostravě, anebo krajský soud

  v Hradci Králové. Insolvenční správci tak mají často různé

  možnosti, o kterých občas nevědí jejich kolegové v jiných

  krajích, a nám právě tato zkušenost pomáhá nabízet

  správcům ještě lepší servis.

  Dražíme nejen věci movité anebo nemovitosti, ale máme

  dobré zkušenosti i s dražbami pohledávek. Právě v této

  oblasti se na nás správci často obracejí, jelikož konkursy

  jsou plné pohledávek, které se často velmi těžko vymáhají.

  Díky veřejné dražbě jsme však schopni oslovit velké

  množství společností, které s pohledávkami obchodují

  a v mnoha případech jsme tak díky dražbě zvýšili cenu

  souboru pohledávek o desítky procent.

  Správcům se snažíme být partnery a podáváme jim

  pomocnou ruku

  Ke každé dražbě podle zákona o veřejných dražbách

  (zák. č. 26/2000 Sb.) přistupujeme se zodpovědnou

  přípravou, dražbu intenzivně pro zadavatele propagujeme

  a zajišťujeme také perfektní právní servis. Jelikož se na

  trhu pohybujeme již více než 15 let, máme intenzivní

  kontakty na investory, obchodníky i širokou odbornou

  veřejnost, která se o předměty našich dražeb zajímá a jsme

  tak schopni nejen dražbu zorganizovat, ale také zajistit,

  aby se na dané dražbě její předmět vydražil. S insolvenčními

  správci spolupracujeme rádi, jelikož je to férové partnerství,

  které nám umožňuje kromě zajímavé spolupráce také

  pomáhat. Již mnohokráte jsme pomohli správcům prodat

  nemovitosti anebo soubory pohledávek, které byly často

  téměř neprodejné, a to hlavně proto, že díky dražbě vzniká

  zajímavé cenová soutěž, která tlačí její účastníky do licitace,

  jež končí většinou spokojeností všech stran.

  Jsme rychlejší a levnější než realitní kancelář

  Další z mnoha výhod je, že poplatek za realizaci dražby

  je často nižší, než pokud se nemovitosti prodávají

  prostřednictvím realitních kanceláří. Výhodou je dále fakt,

  že od vyhlášení veřejné dražby k její realizaci uběhne

  většinou jen několik týdnů, kdežto mnohé nemovitosti

  se přes realitní kanceláře mohou prodávat i dlouhé měsíce.

  Pro správce je nakonec také jeden z nejdůležitějších faktů

  ten, že veřejná dražba je transparentní způsob zpeněžení

  majetku a jako takový dává insolvenčním správcům

  do rukou neprůstřelné argumenty pro svůj postup,

  například před věřitelským výborem. Veřejná dražba

  má totiž své pevné náležitosti, jako je například způsob

  zveřejnění dražební vyhlášky anebo dražebního protokolu,

  které nemohou zavdat žádným pochybnostem o tom, zda-

  li byly všechny kroky realizovány v souladu se zákonem

  a se zájmy věřitelů v insolvenčním řízení.

  Správcům budeme rádi i v roce 2015 partnerem, jakým jsme

  již mnoho let, a věříme, že s námi budou spolupracovat rádi

  stejně tak, jako spolupracujeme my s nimi.

  Všem insolvenčním správcům tak přeji za naši společnost

  co nejméně komplikací a mnoho úspěšně dotažených

  insolvenčních řízení do budoucna.

  Mgr. Bc. Josef Machů

  dražebník a licitátor

  Kontaktujte nás na:

  [email protected],

  nebo přímo mne.

  Mgr. Bc. Josef Machů,

  [email protected],

  tel.: +420 605 808 600.

 • 11PROKONZULTA, a.s. - Jednička na poli dražeb

  www.prokonzulta.cz

  SPOLEČNOST PROKONZULTA, A.S. JE OPĚT V ČELE TABULKY

  Společnost PROKONZULTA, a.s. s velkou pravděpodobností

  i v tomto roce obhájí první místo v žebříčku dražebníků

  v České republice. Měsíc před konečným uzavřením

  letošních statistik zaujímá první místo s celkovým

  finančním objemem vydraženého majetku přesahujícím

  570 mil. Kč, což je o 250 mil. Kč více než v pořadí druhá

  společnost.

  Celkově jsme v letošním roce realizovali již 316 veřejných

  dražeb. Do tohoto počtu spadají jak menší dražby v podobě

  rodinných domů, bytů, lesů či pozemků, tak i ty velké

  a mediálně diskutované. K nejzajímavějším dražbám

  letošního roku pak bezesporu patří dražba prostor

  v historickém domě U Čtyř mamlasů na Náměstí Svobody

  v Brně, kdy byl vydražen majetek v celkové hodnotě

  přesahující 130 mil. Kč.

  Na starost jsme měli i přípravu dražby architektonicky

  zajímavého multifunkčního SONO centra v Brně, jehož

  odhadní cena byla znalcem stanovena na 450 mil. Kč.

  Dražba však byla na poslední chvíli odvolána ze strany

  zadavatele dražby. “K upuštění od dražby dochází pouze

  zřídka, i v tomto směru si držíme mezi dražebníky prvenství.

  Z celkového počtu dražeb došlo v tomto roce k upuštění

  pouze ve 3,5 % případů, u konkurenčních společností

  to přitom bývá běžně i 20 %,” uvádí tiskový mluvčí Pavel

  Mikulenka.

  Kromě nemovitostí se PROKONZULTA, a.s. dlouhodobě

  zabývá i dražbou pohledávek a v tomto směru úzce

  spolupracuje s desítkami insolvenčních správců. Na začátek

  prosince je například plánovaná dražba velké pohledávky

  Obvodního podniku bytového hospodářství (OPBH), jejíž

  vyvolávací cena je 66 mil. Kč.

  18. září jsme organizovali sérii dražeb nebytových prostor v historickém

  domě U Čtyř mamlasů na Náměstí Svobody v Brně.

  Připravovali jsme také dražbu architektonicky zajímavého multifunkčního

  SONO Centra.

  PROKONZULTA, A.S. JE SPOLEHLIVÝ PARTNER

  Zeptali jsme se insolvenčních správců, jak hodnotí

  spolupráci se společností PROKONZULTA, a.s.?

  „Činnost insolvenčního správce vykonávám již 5 let.

  Ze začátku jsem ke zpeněžování majetkové podstaty

  využívala především klasický prodej podle občanského

  soudního řádu, až později jsem se na doporučení kolegů

  rozhodla využít i veřejnou dražbu.

  S PROKONZULTOU jsem v této oblasti spolupracovala

  již několikrát, naposledy mi tato společnost pomohla vydražit

  rodinný dům s pozemky v Sušicích. Kromě ušetření nákladů

  na provizi realitním kancelářím oceňuji také fakt, že se

  o celý prodej nemusím téměř starat.

  PROKONZULTA sama zajistí veškeré nutné náležitosti

  a komplexně zrealizuje celou dražbu. Následné výsledky

  jsou navíc všem zveřejněny, takže je dražba zcela

  transparentní a nikdo nemůže nic zpochybnit.“

  JUDr. Eva Mlčochová, Svitavy


Recommended