+ All Categories
Home > Documents > OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍMI SEMINÁŘI S ... - Insolvence 2008 · U položek „Vyživované...

OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍMI SEMINÁŘI S ... - Insolvence 2008 · U položek „Vyživované...

Date post: 19-Nov-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 12 /12
1 ČÍSLO 7 OBČASNÍK - 4. 12. 2014 REG. U MK ČR: MK ČR E 21014 Informační newsletter Insolvence 2008, a.s. www.insolvencnispravce.info NOVINKY V INFORMAČNÍM SYSTÉMU INSOLVENČNÍ SPRÁVCE ® OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍMI SEMINÁŘI S ODBORNÍKY V rámci dalšího rozvoje informačního systému Insolvenční správce® jsme v průběhu podzimu nasadili několik nových funkcí. Za nejvýznamnější z nich považujeme automatické načítání případů a dat z databáze ISIR a možnost odesílání nezávazných požadavků na odhady cen majetku a ocenění pohledávek. Načítání případů a dat z databáze ISIR Informační systém Insolvenční správce ® je nově úžeji propojen s insolvenčním rejstříkem a upozorňuje na nové insolvenční případy a dokumenty. Uživatel tak má možnost si všechny nebo pouze vybrané případy z databáze ISIR nechat automaticky načíst přímo do informačního systému, včetně zveřejněných termínů. V záložce Další termíny u jednotlivých případů musí uživatel vyplnit data ručně. Ke zjednodušení této práce slouží ikona PDF, pomocí které je možné otevřít dokument s Usnesením o úpadku. Systém Insolvenční správce ® tak automaticky hlídá a upozorňuje emailem na zákonem či usnesením stanovené termíny a lhůty. V případě, že by uživatel nechtěl některé z případů do systému načíst, stačí je označit a kliknout na tlačítko „Ignorovat“, případy se tak už nebudou opakovaně zobrazovat v seznamu k načtení. Znovu zobrazit nenačtené případy je možné pomocí tlačítka „Ignorované“. Ocenění a odhady snadno a rychle Insolvenční správce ® umožňuje nově svým uživatelům velmi jednoduše odesílat nezávazné požadavky na odhad cen majetku či na ocenění pohledávek. Pomocí nové funkce tak mohou uživatelé snadno komunikovat s odhadci i s obchodníky s pohledávkami. Jedním kliknutím mohou rychle a pohodlně odeslat požadavek vybranému subjektu, který jej zpracuje a zašle zpětnou vazbu. Společnost Insolvence 2008, a.s. touto cestou spolupracuje zatím pouze se firmami DC Group, spol. s r. o. a Odhadonline.cz. V rámci dosavadní spolupráce jsme si novou funkci otestovali a nyní již jednáme s dalšími potenciálními partnery. Zákazníci služby Virtuální asistentka hodnotí její kvalitu i rozsah práce, kterou odvádí naši zaměstnanci. Str. 8 Odpovědi Mgr. Rostislava Krhuta na vybrané otázky účastníků semináře, který proběhl 12. listopadu v Praze. Str. 4–5 Novinky v informačním systému Insolvenční správce®: Nová Zpráva o plnění oddlužení (ZOPO) Str. 6–7 UVNITŘ LISTU NAJDETE: Na podzim jsme pro všechny zájemce o insolvenční právo uspořádali hned čtyři zajímavé semináře s odborníky z praxe. Mohli jste slyšet přednášet soudce z krajských soudů i z Vrchního soudu v Praze. Celkem se seminářů zúčastnilo 117 zájemců z řad insolvenčních správců, jejich asistentů, advokátních koncipientů i odborné veřejnosti. Od poloviny ledna nového roku plánujeme další semináře, na které bychom Vás rádi pozvali. Ve středu 24. září přednášel v Praze pan Mgr. Luboš Dörfl, toho času soudce Vrchního soudu v Praze a současný předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem. Hlavními tématy semináře bylo společné oddlužení manželů, incidenční žaloby, určování pravosti a výše pohledávek ze spotřebitelských úvěrů a otázka kvalitního přezkumu ve vztahu k následné incidenční žalobě. Prostor byl věnován také dalším aktuálním otázkám ve vztahu k rozhodovací činnosti Vrchního soudu v Praze a dotazům účastníků. ... pokračování na str. 5
Transcript
Page 1: OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍMI SEMINÁŘI S ... - Insolvence 2008 · U položek „Vyživované osoby“, „Odměna IS“ a „Výživné“ bude umístěna nová ikona „Vyplnit data“.

1

ČÍSLO7

OBČASNÍK - 4. 12. 2014REG. U MK ČR: MK ČR E 21014

Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.www.insolvencnispravce.info

NOVINKY V INFORMAČNÍM SYSTÉMU INSOLVENČNÍ SPRÁVCE®

OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍMI SEMINÁŘI S ODBORNÍKY

V rámci dalšího rozvoje informačního

systému Insolvenční správce® jsme

v průběhu podzimu nasadili několik

nových funkcí. Za nejvýznamnější

z nich považujeme automatické

načítání případů a dat z databáze ISIR

a možnost odesílání nezávazných

požadavků na odhady cen majetku

a ocenění pohledávek.

Načítání případů a dat z databáze ISIR

Informační systém Insolvenční

správce® je nově úžeji propojen

s insolvenčním rejstříkem a upozorňuje

na nové insolvenční případy

a dokumenty. Uživatel tak má možnost

si všechny nebo pouze vybrané případy

z databáze ISIR nechat automaticky

načíst přímo do informačního systému,

včetně zveřejněných termínů.

V záložce Další termíny u jednotlivých

případů musí uživatel vyplnit data

ručně. Ke zjednodušení této práce

slouží ikona PDF, pomocí které je

možné otevřít dokument s Usnesením

o úpadku. Systém Insolvenční správce®

tak automaticky hlídá a upozorňuje

emailem na zákonem či usnesením

stanovené termíny a lhůty.

V případě, že by uživatel nechtěl

některé z případů do systému načíst,

stačí je označit a kliknout na tlačítko

„Ignorovat“, případy se tak už nebudou

opakovaně zobrazovat v seznamu

k načtení. Znovu zobrazit nenačtené

případy je možné pomocí tlačítka

„Ignorované“.

Ocenění a odhady snadno a rychle

Insolvenční správce® umožňuje nově

svým uživatelům velmi jednoduše

odesílat nezávazné požadavky

na odhad cen majetku či na ocenění

pohledávek. Pomocí nové funkce

tak mohou uživatelé snadno

komunikovat s odhadci i s obchodníky

s pohledávkami. Jedním kliknutím

mohou rychle a pohodlně odeslat

požadavek vybranému subjektu, který

jej zpracuje a zašle zpětnou vazbu.

Společnost Insolvence 2008, a.s.

touto cestou spolupracuje zatím pouze

se firmami DC Group, spol. s r. o.

a Odhadonline.cz. V rámci dosavadní

spolupráce jsme si novou funkci

otestovali a nyní již jednáme s dalšími

potenciálními partnery.

Zákazníci služby

Virtuální asistentka

hodnotí její kvalitu i rozsah

práce, kterou odvádí naši

zaměstnanci.Str. 8

Odpovědi Mgr. Rostislava

Krhuta na vybrané otázky

účastníků semináře, který

proběhl 12. listopadu

v Praze.Str. 4–5

Novinky v informačním

systému Insolvenční

správce®: Nová Zpráva

o plnění oddlužení

(ZOPO)Str. 6–7

UVNITŘ LISTU NAJDETE:

Na podzim jsme pro všechny zájemce

o insolvenční právo uspořádali

hned čtyři zajímavé semináře

s odborníky z praxe. Mohli jste slyšet

přednášet soudce z krajských soudů

i z Vrchního soudu v Praze. Celkem

se seminářů zúčastnilo 117 zájemců

z řad insolvenčních správců, jejich

asistentů, advokátních koncipientů

i odborné veřejnosti. Od poloviny

ledna nového roku plánujeme další

semináře, na které bychom Vás rádi

pozvali.

Ve středu 24. září přednášel v Praze

pan Mgr. Luboš Dörfl, toho času

soudce Vrchního soudu v Praze

a současný předseda Krajského

soudu v Ústí nad Labem. Hlavními

tématy semináře bylo společné

oddlužení manželů, incidenční žaloby,

určování pravosti a výše pohledávek

ze spotřebitelských úvěrů a otázka

kvalitního přezkumu ve vztahu

k následné incidenční žalobě. Prostor

byl věnován také dalším aktuálním

otázkám ve vztahu k rozhodovací

činnosti Vrchního soudu v Praze

a dotazům účastníků.

... pokračování na str. 5

Page 2: OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍMI SEMINÁŘI S ... - Insolvence 2008 · U položek „Vyživované osoby“, „Odměna IS“ a „Výživné“ bude umístěna nová ikona „Vyplnit data“.

KABELKY OD

990,- PENĚŽENKYOD649,-

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

reklama-kapedo-A4-CMYK-300dpi-3mm-spad.pdf 1 20.11.2014 23:12:56

Page 3: OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍMI SEMINÁŘI S ... - Insolvence 2008 · U položek „Vyživované osoby“, „Odměna IS“ a „Výživné“ bude umístěna nová ikona „Vyplnit data“.

3

Tomáš ValášekMgr. Tomáš Valášek

výkonný ředitel

Vážení

insolvenční správci,

v dalším čísle občasníku

bychom Vám rádi nejen

představili novinky v systému

Insolvenční správce®, ale

také se touto cestou podělili

o další zajímavé informace

ze světa insolvenčního práva.

V informačním systému

Insolvenční správce® došlo

k nasazení nových funkcí

a další velkou změnu

chystáme na začátku ledna.

Bude se jednat o zcela

novou podobu Zprávy

o plnění oddlužení (ZOPO),

která bude mít i nové funkce.

Více jsme se zaměřili také

na vzdělávací a rozvojovou

aktivitu naší společnosti

a uspořádali jsme hned

čtyři semináře s odborníky,

které jste mohli v průběhu

podzimu navštívit.

I rodina insolvenčních

správců využívajících službu

Virtuální asistentka se stále

rozrůstá. K dnešnímu dni

službu plně využívá již téměř

dvacet insolvenčních správců

z celé republiky.

Zároveň bych Vám chtěl

touto cestou popřát šťastné

a veselé Vánoce plné klidu

a pohody. A budu se těšit

na spolupráci v novém roce.

Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.www.insolvencnispravce.info

přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok

spoLečnĚ Dokážeme více.tým insoLvence 2008, a.s.

Page 4: OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍMI SEMINÁŘI S ... - Insolvence 2008 · U položek „Vyživované osoby“, „Odměna IS“ a „Výživné“ bude umístěna nová ikona „Vyplnit data“.

4Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.www.insolvencnispravce.info

MGR. ROSTISLAV KRHUT ODPOVÍDAL

NA DOTAZY ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE

JUDr. Aleš Jirásek:

Konkurz – pozastávka. Dlužník splnil

ještě před insolvenčním řízením

smlouvu o dílo, cena mu byla uhrazena

s tím, že dle smlouvy si objednatel

ponechal např. 10 % ceny díla jako

pozastávku po dobu např. 6 let, která

má krýt případné záruční vady, které

nebudou dlužníkem odstraněny.

Vztahuje se na takové ujednání

smlouvy ust. § 253 IZ a může správce

po uplynutí lhůty požadovat vyplacení

pozastavených peněz s tím, že dlužník

si musí hodnotu záruky přihlásit,

anebo musí správce čekat do uplynutí

doby sjednané ohledně pozastávky

a nemůže požadovat dříve?

Mgr. Rostislav Krhut:

§ 253 podle mne aplikovat nelze,

pohledávka se nestane dříve splatnou,

nároky ze záruky je však podle mne

třeba přihlásit.

JUDr. Aleš Jirásek:

Neplatnost úkonu dlužníka konkurz.

Pokud je správce názoru, že např.

smlouva o převodu movité věci je

absolutně neplatná, případně se

dovolá rel. neplatnosti, je správný

postup správce, který převedenou

věc automaticky sepíše do podstaty

a vyzve k podání vylučovací žaloby,

nebo by měl správce nejdříve podat

žalobu na určení neplatnosti smlouvy,

aby bylo nejprve rozhodnuto dle ust.

§ 233 odst. 1 věta prvá, a poté teprve

věc sepisovat do soupisu?

Mgr. Rostislav Krhut:

Velmi doporučuji vždy žalovat!!! A sice

i na neúčinnost.

Eva Kolářová:

Jaký má dopad nehlášení zajištění

věřitelem správci, pokud se např.

z konkrétní zástavní smlouvy ukáže,

že má mít zajištění k nájmu?

Mgr. Rostislav Krhut:

V zásadě žádný. I nájemné bude stále

plodem zástavy.

JUDr. Jaroslav Hrnčíř:

Je schváleno oddlužení splátkovým

kalendářem. Do majetkové podstaty

je sepsán majetek, který je zajištěn

ve prospěch zajištěného věřitele.

Zajištěný věřitel dá pokyn k jeho

zpeněžení později (např. po 3 letech)

nebo jej nedá vůbec. Podle § 409

odst. 2 věta první po středníku IZ

by měl vykonávat dispoziční právo

k tomuto majetku insolvenční správce.

V jakém rozsahu má insolvenční

správce vykonávat správu tohoto

majetku, když zajištěný věřitel k ní nedá

žádný pokyn? Jedná se např. o úhradu

daně z nemovitostí, příspěvky do fondu

oprav společenství vlastníků, zákonné

pojištění motorového vozidla apod.

A z jakých prostředků tyto náklady

hradit?

Mgr. Rostislav Krhut:

Podle mého názoru, dokud není dán

pokyn, spravuje věc (a tedy nese

veškeré náklady a užívá či bere plody)

dlužník. Citované ustanovení jen

brání dlužníkovi věc prodat, na rozdíl

od nezajištěných věcí, které prodat

může.

JUDr. Jaroslav Hrnčíř:

Jak má insolvenční správce postupovat,

když povinné platby spojené se

správou zajištěné věci (např. daň z

nemovitostí, příspěvky do fondu oprav

společenství vlastníků a podíl bytové

jednotky na nákladech domu, zákonné

pojištění motorového vozidla apod.)

převýší 4 % nákladů spojených se

správou (§ 298 odst. 4 IZ) a zajištěný

věřitel tyto náklady neodsouhlasí?

Mgr. Rostislav Krhut:

Neplatit, podle povahy eliminovat

náklad (např. nesouhlasí-li zajištěný

věřitel s placením povinného ručení,

„odhlásit“ vozidlo z evidence). Nebo

si vyžádat pokyn soudu. Podle mne,

Ve středu 12. listopadu jsme uspořádali v Praze v prostorách

Českého svazu vědeckotechnických společností seminář

s panem Mgr. Rostislavem Krhutem, místopředsedou Krajského

soudu v Ostravě. Pan magistr hovořil především o posuzování

příjmů a jejich souběhu v oddlužení, posuzování příjmů

podnikajícího dlužníka, zajištěném věřiteli v oddlužení a ručení

a spoludlužnictví v oddlužení.

Účastníci nám také zaslali řadu dotazů, na které magistr Krhut

odpovídal. A protože řadu z nich považujeme za velmi zajímavou,

podělíme se s Vámi o odpovědi na vybrané otázky.

Page 5: OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍMI SEMINÁŘI S ... - Insolvence 2008 · U položek „Vyživované osoby“, „Odměna IS“ a „Výživné“ bude umístěna nová ikona „Vyplnit data“.

5

Velkému zájmu ze strany účastníků se

těšil seminář s panem Mgr. Rostislavem

Krhutem, místopředsedou Krajského

soudu v Ostravě, který se uskutečnil

12. listopadu taktéž v Praze. Magistr

Krhut hovořil především o posuzování

příjmů dlužníka a o dluzích v oddlužení

a jejich klasifikaci. Z řad účastníků

jsme obdrželi velké množství dotazů

na přednášejícího, k jejichž

zodpovězení nezbylo na semináři

příliš mnoho času. Přesto jsme

na seminář obdrželi velmi pozitivní

reakce od zúčastněných. Odpovědi

magistra Krhuta na vybrané otázky

účastníků najdete na stranách 4 a 5.

Přednost dotazům od účastníků

dal do velké míry Mgr. Jan Kozák,

místopředseda brněnského krajského

soudu, který přednášel ve čtvrtek

13. listopadu v Brně. Svou přednášku

zahájil právě odpovídáním na otázky,

které nám zájemci předem zaslali,

a na problematiku oddlužení

podnikatelů a přezkoumávání přihlášek

pohledávek, které byly hlavním

tématem semináře, již mnoho času

nezbylo. Diskuze nad dotazy ale vedla

k živé debatě většiny zúčastněných.

Čtyřlístek podzimních seminářů

uzavřeli soudci Krajského soudu v Plzni

v úterý 25. listopadu. Pánové JUDr.

Miloš Benetka a s JUDr. Ing. Pavel

Šašek, Ph.D. se zaměřili především

na účinky insolvenčního řízení na jiná

řízení a v rámci aktuálních otázek

insolvenčního řízení pohovořili také

o dluzích z podnikání, opakovaných

oddlužení a společném oddlužení

manželů. Spíše komorní atmosféra

tohoto semináře vyvolala i vzájemnou

diskuzi správců spolu se soudci, která

vedla k objasnění některých sporných

témat.

Další semináře s odborníky

plánujeme od poloviny ledna nového

roku. Podrobné informace o všech

aktuálně plánovaných seminářích

najdete vždy na internetové stránce

w w w. i n s o l v e n č n i s p r a v c e . i n f o /

seminare-s-odborniky/. V případě,

že byste měli zájem o konkrétní témata

či mluvčí, kteří by měli dle Vašich přání

na seminářích přednášet, čtěte více

informací o soutěži na straně 9.

Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.www.insolvencnispravce.info

náklady uděleného pokynu (lhostejno,

zda soudem či věřitelem) jsou

automaticky odsouhlasené.

JUDr. Jaroslav Hrnčíř:

Podle § 108 odst. 1 poslední věta IZ

soudy neukládají dlužníkům v případě

návrhů na povolení oddlužení zálohu

na náklady řízení. S ohledem na § 219

odst. 4 IZ má být zajištěný majetek

( jedná se zejména o nemovitost)

oceněn znalcem. Z jakých prostředků

mohou být odměna a náklady znalce

uhrazeny?

Mgr. Rostislav Krhut:

Pořízení posudku bude též spadat

do sféry pokynů zajištěného věřitele.

Tyto náklady potom nese dle § 230/3

zajištěný věřitel. Nesloží-li zálohu, nemá

správce povinnost pokyn provést.

JUDr. Jaroslav Hrnčíř:

Je schváleno oddlužení splátkovým

kalendářem. V jakém rozsahu se

má splácet dlužné soudně přiznané

výživné na nezletilé dítě dlužníka,

jehož dluh vznikl před zahájením

insolvenčního řízení?

Mgr. Rostislav Krhut:

Je-li k dispozici majetek dlužníka,

měl by splatit dlužník mimo splátkový

kalendář. Jinak z postižitelných částek.

Ing. Helena Štětinová, LL.M.:

Dlužník s OSK má vedle nezajištěných

věřitelů i zajištěný závazek, a to vlastní

nemovitostí, v které sám žije a kterou

odmítá vyklidit, vpouštět zájemce

o koupi, znalce atd. Můžete doporučit

nějaký postup, jak v takovém případě

postupovat?

Mgr. Rostislav Krhut:

Popsané chování dlužníka je

porušením jeho povinností v OSK

(tj. odmítání součinnosti při prodeji,

bydlet tam může až do prodeje)

a mohlo by být důvodem pro přeměnu

na konkurs.

SEMINÁŘE S ODBORNÍKY

... pokračování ze str. 1

Seminář s Mgr. Lubošem Dörflem, Praha 24. září 2014

Page 6: OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍMI SEMINÁŘI S ... - Insolvence 2008 · U položek „Vyživované osoby“, „Odměna IS“ a „Výživné“ bude umístěna nová ikona „Vyplnit data“.

Ke každému druhu příjmu

v jednotlivých měsících bude také

nově možné přidávat poznámky.

Nové ZOPO navíc uživatelům

umožní zadat postižitelnou částku

dvěma způsoby. Postižitelnou částku

bude možné nechat automaticky

dopočítat při zadání čistého příjmu

dlužníka nebo ji zadat ručně,

a následně nechat dopočítat čistý

příjem.

U položek „Vyživované osoby“,

„Odměna IS“ a „Výživné“ bude

umístěna nová ikona „Vyplnit data“.

Při kliknutí na ikonu se částka

uvedená v daném řádku v konkrétním

měsíci automaticky načte i do všech

následujících neuzamčených měsíců.

Nově se v systému objeví také

ikona „Uložit data v měsíci“, která

bude sloužit pro uložení zadaných dat

v horní části tabulky. Po uložení dat

se sloupec neuzamkne. Bude ho

tedy možné dále upravovat. Funkce

je určena především pro případy, kdy

uživatelé systému očekávají ještě další

příjmy v daném měsíci. Má tak sloužit

především pro uložení rozpracovaného

měsíce.

6

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NOVOU

ZPRÁVU O PLNĚNÍ ODDLUŽENÍ (ZOPO)

Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.www.insolvencnispravce.info

Novou verzi Zprávy o plnění oddlužení (ZOPO) jsme plánovali

nasadit do informačního systému Insolvenční správce® již

začátkem prosince, ale vzhledem k blížícímu se vánočnímu času

jsme se rozhodli aktivaci nové verze odložit. Nové ZOPO tak

můžete očekávat začátkem ledna nového roku.

Již nyní bychom Vám ale rádi představili několik zásadních změn,

které u nové verze nastanou. Věříme, že pro Vás bude nová

verze přínosem a ušetří Vám zase o kousek více času i starostí.

Na základě podnětů od uživatelů

informačního systému Insolvenční

správce®, upravujeme algoritmus

výpočtu a princip vyplácení

splátek v oddlužení pomocí ZOPO.

Uživatelé systému získají díky

nové verzi mnohem větší kontrolu

nad přerozdělováním příjmů dlužníka.

Struktura tabulky ZOPO

Základní tabulka ZOPO je rozdělena

na dvě části. Do horní části tabulky se

vyplňují příjmy dlužníka a skutečnosti

ovlivňující celkovou výši částky

k přerozdělení mezi věřitele. V dolní

části tabulky se zobrazují dílčí částky již

přerozdělené mezi jednotlivé věřitele.

Hodnoty, které uživatel do horní části

tabulky zadá, budou zcela automaticky

propočítávány bez nutnosti vyvolání

požadavku. Uživatel tak už nebude

muset klikat na tlačítko „Propočítat

a uložit“.

V případě, že bude mít uživatel

v základním nastavení oddlužení

uvedeno, že se jedná o společné

oddlužení manželů, budou v tabulce

ZOPO některé řádky zdvojené

(např. čistý příjem), a to především

pro přesnější evidenci příjmů obou

manželů a větší přehlednost.

U jednotlivých druhů příjmů

dlužníka se také objeví nově tlačítko

v podobě lupy, které umožní rozepsat

detail daného příjmu po jednotlivých

položkách.

Výpočet splátek věřitelům

Nově bude tlačítko „Propočítat

a uložit“ pod každým vypláceným

měsícem a kliknutí na tlačítko vyvolá

požadavek na propočítání částky

z horní části tabulky mezi věřitele podle

předpisu procent pouze u konkrétního

měsíce a následné uložení.

V případě, že bude uživatel vyplácet

přesně na 100 %, bude mezi věřitele

rozdělena právě zadaná částka

z horní části tabulky. Tento propočet

již nebude ovlivňovat případné

zaokrouhlení plateb předchozích

měsíců. Vyplacené měsíce se budou

automaticky po vygenerování příkazů

k úhradě uzamykat, aby v nich

nedocházelo k nevyžádaným změnám.

Pouze uživatelé s nastavenými právy

pro tento úkol, budou moci uzamčené

měsíce odemknout a dodatečně v nich

provést změny, případně částky nechat

nově přepočítat.

Také se v systému objeví zcela

nová funkce pod tlačítkem „Generovat

inventuru splátek“. Funkce umožní

exportovat přehled vyplacených

splátek pro vybraného věřitele

v průběhu trvání oddlužení, včetně

variabilního symbolu a čísla účtu,

na který byla splátka zaslána.

Po kliknutí na tlačítko „Generovat

inventuru splátek“ se objeví seznam

všech věřitelů, mezi kterými si bude

moci uživatel vybrat, pro které

z nich chce inventuru vygenerovat.

Náhled detailu pro zadávání jednotlivých částí

čistého příjmu

Page 7: OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍMI SEMINÁŘI S ... - Insolvence 2008 · U položek „Vyživované osoby“, „Odměna IS“ a „Výživné“ bude umístěna nová ikona „Vyplnit data“.

7Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.

www.insolvencnispravce.info

Náhled nové verze Zprávy o plnění oddlužení (ZOPO)

Generování zprávy ZOPO

Po kliknutí na tlačítko „Generovat

ZOPO“ se nově zobrazí nastavení

exportovaných dat, kde si uživatel

bude moci zvolit způsob výpočtu částky

pro „Očekávané uspokojení věřitelů“.

Do pole může být dosazen aritmetický

průměr všech předchozích měsíců,

po které oddlužení již běží, nebo může

být částka stanovena podle posledního

vyplaceného měsíce. V případě,

že má oddlužení stále stejný průběh,

je vhodné zvolit první metodu.

V případě, že dojde ke změně podmínek

na straně dlužníka a bude potřeba

změnu zohlednit ve zprávě ZOPO, je

vhodnější druhý postup.

Při generování zprávy ZOPO bude

také možné nastavit, zda se má

ve vygenerovaných dokumentech

zobrazovat podpis a vyjádření dlužníka.

Automaticky bude vždy nastavené, aby

se vyjádření dlužníka v dokumentech

zobrazovalo. Pomocí zaškrtávacího

pole „Generovat podpis a vyjádření

dlužníka“ bude ale možné zobrazení

vyjádření dlužníka zrušit.

Další možností v nastavení

generování zprávy ZOPO bude

„Zobrazovat základní nezabavitelnou

částku + normativní náklady na bydlení“.

Uživatel si tak bude moci zvolit, zda

tuto položku chce ve vygenerovaném

dokumentu vyplnit nebo pole nechat

prázdné.

Rozdělení deponace

V případě, že dojde k deponaci

pohledávky nebo alespoň její části,

bude možné ji následně rozdělit

pomocí dvou kliknutí myši. Již nebude

nutné rozdělení deponované částky

zohledňovat ve více kolonkách

v tabulce ZOPO.

Po vytvoření tabulky ZOPO B

uživatelem, která slouží k rozpočítávání

částek podle nových procentuálních

poměrů mezi uživateli, rozvítí se

zde tlačítko „Rozdělení deponace“.

Po kliknutí na tlačítko se zobrazí

celková deponovaná částka, která má

být rozdělena mezi věřitele.

Do formuláře pro nastavení rozdělení

deponace se načte částka k rozdělení

a pomocí tlačítka „+“ bude možné

přidat i další, přičemž u každé bude

možné nastavit rozdělení mezi věřitele

odlišně. Po kliknutí na tlačítko „Rozdělit

deponaci“ se deponované částky

rozdělí podle nastavení uživatele, ale

pole bude možné editovat i ručně.

Automaticky se také vytvoří záznam,

jak byla deponovaná částka rozdělena.

Aktuální informace a podrobnosti

o nasazení nové verze Zprávy

o plnění oddlužení (ZOPO) najdete vždy

na www.insolvencnispravce.info/zopo/.

Page 8: OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍMI SEMINÁŘI S ... - Insolvence 2008 · U položek „Vyživované osoby“, „Odměna IS“ a „Výživné“ bude umístěna nová ikona „Vyplnit data“.

8

VIRTUÁLNÍ ASISTENTKA SE TĚŠÍ SPOKOJENÝM ZÁKAZNÍKŮM

Zpočátku svěřil Ing. Fara pracovníkům služby

Virtuální asistentka ke správě pouze nová

řízení, na kterých si systém vyzkoušel a ověřil

jeho bezproblémové fungování. „Ukázalo se,

že práce v systému je pro zaměstnance společnosti

Insolvence 2008, a.s. již jakási rutina. Jedná

se prostě o zaběhnutý systém, který funguje.

A funguje dobře, to je pro mne podstatné,“ hodnotí

kvalitu služby pan Fara.

Služba Virtuální asistentka se stále

rozrůstá o nové zákazníky a my z toho

máme samozřejmě radost. Abychom

ale neusli na vavřínech, zajímáme se

o názor a spokojenost stávajících

klientů.

Jedním je i pan Ing. Jiří Fara, který

službu začal využívat již v říjnu loňského

roku. Zeptali jsme se ho proto, jak je

s Virtuální asistentkou spokojený.

Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.www.insolvencnispravce.info

Na základě získané důvěry a spokojenosti

s odvedenou prací předal Virtuální asistentce

ke správě i některá z již běžících oddlužení.

V současné době se tak stará panu inženýrovi

o správu více než sto insolvenčních řízení. „Jako

největší výhodu služby Virtuální asistentka

hodnotím skutečnost, že se mohu spolehnout

na kvalitu i rozsah odvedené práce v požadovaných

termínech,“ uvedl správce.

„Virtuální asistentka pro mne představuje

především spolehlivost a velkou úsporu času.“

- insolvenčních řízení Ing. Jiřího Fary

- rok spolupráce s Virtuální asistentkou

- již více než sto oddlužení ve správě Virtuální asistentky

Rozsah práce, kterou pro pana

inženýra Virtuální asistentka

vykonává je poměrně velký.

Automaticky vyhledává a eviduje

nová řízení, zadává přihlášky

do informačního systému

Insolvenční správce®, zasílá výzvy

na dlužníky, zadává do systému

informace o majetku, doplňuje

příslušné termíny a lhůty, vytváří

první zprávu insolvenčního

správce na soud, sestavuje

splátkový kalendář a stará se

o kompletní proces vyplácení,

chystá i pravidelné zprávy

na soud a eviduje změny, které

u běžících oddlužení nastanou.

„Cena služby je dle mého

názoru přiměřená, zvláště když

přihlédnu k rozsahu svěřených

činností,“ dodává pan Ing. Fara.

1601

100

Agenda insolvenčních řízení

Ing. Jiřího Fary ve třech číslech:

Službu Virtuální asistentka využívá pan inženýr

Jiří Fara, který působí v Královehradeckém

kraji, již déle než rok. „Celkově jsem spokojený,“

uvedl, když jsme se ho zeptali, jak hodnotí

vzájemnou spolupráci. „Virtuální asistentka pro

mne představuje především spolehlivost a velkou

úsporu času.“

Page 9: OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍMI SEMINÁŘI S ... - Insolvence 2008 · U položek „Vyživované osoby“, „Odměna IS“ a „Výživné“ bude umístěna nová ikona „Vyplnit data“.

9

SOUTĚŽ/ANKETA

PŘIPRAVILI JSME NOVÁ ROZŠIŘUJÍCÍ ŠKOLENÍ ISIS

KONKURZ A NAČÍTÁNÍ BANKOVNÍCH VÝPISŮ

Pro pokročilé uživatele informačního

systému Insolvenční správce®

pořádáme nová školení věnující

se rozšiřujícím funkcím systému.

V průběhu podzimu proběhla školení

věnující se správě konkurzního

řízení a načítání bankovních výpisů.

Po novém roce se můžete těšit také

na školení zaměřené na nové ZOPO

a pokročilé oddlužení.

Tak jako je složitá sama agenda

insolvenčního práva a správy

insolvenčních řízení, tak i práce

s informačním systémem Insolvenční

správce® vyžaduje jistou znalost

a zkušenosti, jak jednotlivé úkoly

v procesu správy insolvenčního řízení

pomocí systému zpracovat. Pro nové

uživatele informačního systému

pravidelně vypisujeme termíny

pro základní školení ISIS v Brně

a v Praze.

Pro pokročilé uživatele informačního

systému Insolvenční správce® nově

pořádáme školení, která se věnují

rozšiřujícím funkcím systému, které

příliš mnoho insolvenčních správců

nepoužívá. Abyste ale informační

systém Insolvenční správce® mohli

maximálně využívat a optimalizovat tak

Váš čas věnovaný jednotlivým řízením,

rozhodli jsme se pro organizaci zcela

nového typu školení.

Rozšiřující školení, která jsme

doposud uspořádali, byla zaměřená

na konkurzní řízení a na funkci načítání

bankovních výpisů. Školení s názvem

Konkurz probíhá pod odborným

vedením insolvenčního správce

Mgr. Lukáše Pachla, který provádí

účastníky krok za krokem agendou

konkurzního řízení řešenou pomocí

informačního systému Insolvenční

správce®. Druhé školení se věnuje

funkci Načítání bankovních výpisů.

Účastníci se zde mohou dovědět,

jak snadno a efektivně pracovat

s touto funkcí a jak je možné zamezit

případným chybám v zadávání dat.

O rozšiřující školení Konkurz projevili

uživatelé informačního systému

Insolvenční správce® velký zájem, a tak

se školení konala celkem již ve čtyřech

termínech, v Brně i v Praze. Dohromady

se na školení zaměřeného na správu

konkurzního řízení v informačním

systému Insolvenční správce®

přihlásilo 40 účastníků. Dověděli se,

jak postupovat při zpeněžení

zajištěného i nezajištěného majetku,

při práci s věřitelskou zálohou,

při uspokojování privilegovaných

pohledávek i při sestavení částečného

i konečného rozvrhu a také konečné

zprávy.

„Školení pro mne byla velice

přínosná, protože jsem nováček

a o insolvenci se stále učím,“ uvedla

Jana Mikulková, asistentka

insolvenčního správce Ing. Michala

Zámečníka. „Nejvíce si cením aktivního

přístupu přednášejících. Všechny

dotazy byly obratem zodpovězeny,

a pokud to bylo možné i názorně

ukázány,“ zhodnotila školení její

kolegyně Kateřina Zouharová.

S nasazením nové Zprávy

o plnění oddlužení (ZOPO) plánujeme

také nové školení zaměřené právě

na tuto funkci a na správu oddlužení

pro pokročilé uživatele. Účastníci

školení se budou moci seznámit s novou

funkcí pod vedením projektového

manažera služby a dovědět se, jak

pracovat s novými prvky aktualizované

verze ZOPO a jaké výhody jsou s nimi

spojené. Dále bude prezentováno,

jak zpracovat některé nestandardní

případy pomocí informačního systému

Insolvenční správce® a jak postupovat

při vyplácení splátek věřitelům.

Na další rozšiřující školení se

můžete těšit v lednu 2015. O nově

vypsaných termínech Vás budeme

informovat emailem. Všechny aktuální

informace a termíny najdete také vždy

na internetových stránkách www.

insolvencnispravce.info/skoleni-isis/,

kde se můžete také přímo registrovat

pomocí registračního formuláře.

Budeme se těšit na Vaši účast

a na společné setkání.

Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.www.insolvencnispravce.info

Insolvenční správce - Informační newsletter Insolvence 2008, a.s.,Číslo: 7, ročník 2014, REG. U MK ČR: MK ČR E 21014, Vydává: Insolvence 2008, a.s., Libušina třída 826/23, Brno 602 00, IČ: 27759725, Šéfredaktor: ZuZana Vintrová, mob.: +420 778 520 598, email: [email protected]. Vychází jako občasník. ZDARMA.

Zajímalo by nás, o jaká témata

byste měli zájem v rámci seminářů

s odborníky, případně kdo by měl

na konkrétní téma v ideálním případě

přednášet. Rádi bychom se Vás proto

zeptali.

Napište nám své nápady, návrhy

či požadavky, jaká témata nebo

kteří mluvčí by Vás na seminářích

s odborníky zaujali, a zašlete nám je

na adresu redakce nebo emailem

na [email protected]

a do předmětu napište „soutěž/anketa

07“. Deset nejzajímavějších příspěvků

oceníme zajímavými dárky.

Získat můžete sim kartu

pro mobilní internet TWIST Online

Internet s kreditem 200 Kč nebo

roční předplatné časopisu TÝDEN

pro mobilní zařízení s operačním

systémem Android.

Page 10: OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍMI SEMINÁŘI S ... - Insolvence 2008 · U položek „Vyživované osoby“, „Odměna IS“ a „Výživné“ bude umístěna nová ikona „Vyplnit data“.

10PROKONZULTA, a.s. - Jednička na poli dražebwww.prokonzulta.cz

DRAŽBA POMÁHÁ DOSÁHNOUT

TRANSPARENTNÍHO ZPENĚŽENÍ

POHLEDÁVEK I NEMOVITOSTÍ

V závěru roku je vždy vhodné mírně bilancovat, co se

podařilo a jak se věci vyvíjí směrem k novému roku.

Společnost PROKONZULTA, a.s. za sebou má úspěšný

rok spolupráce s insolvenčními správci hned v několika

oblastech. Jako jednička na dražebním trhu se totiž naše

firma dostává do kontaktu se správci ve všech částech naší

republiky, se všemi typy dražeb a způsobů zpeněžování

majetku, a narážíme tak na různé zajímavé problémy.

Zkušenosti jsou naším přínosem pro správce

Právě díky tomu, že se setkáváme s nejrůznějšími případy

zpeněžování majetku anebo pohledávek, navíc napříč

republikou, setkáváme se s různým výkladem insolvenčního

zákona a různou aplikací dle jednotlivých soudců u různých

krajských soudů. Velmi silným ovlivňujícím faktorem jsou

například krajský soud v Ostravě, anebo krajský soud

v Hradci Králové. Insolvenční správci tak mají často různé

možnosti, o kterých občas nevědí jejich kolegové v jiných

krajích, a nám právě tato zkušenost pomáhá nabízet

správcům ještě lepší servis.

Dražíme nejen věci movité anebo nemovitosti, ale máme

dobré zkušenosti i s dražbami pohledávek. Právě v této

oblasti se na nás správci často obracejí, jelikož konkursy

jsou plné pohledávek, které se často velmi těžko vymáhají.

Díky veřejné dražbě jsme však schopni oslovit velké

množství společností, které s pohledávkami obchodují

a v mnoha případech jsme tak díky dražbě zvýšili cenu

souboru pohledávek o desítky procent.

Správcům se snažíme být partnery a podáváme jim

pomocnou ruku

Ke každé dražbě podle zákona o veřejných dražbách

(zák. č. 26/2000 Sb.) přistupujeme se zodpovědnou

přípravou, dražbu intenzivně pro zadavatele propagujeme

a zajišťujeme také perfektní právní servis. Jelikož se na

trhu pohybujeme již více než 15 let, máme intenzivní

kontakty na investory, obchodníky i širokou odbornou

veřejnost, která se o předměty našich dražeb zajímá a jsme

tak schopni nejen dražbu zorganizovat, ale také zajistit,

aby se na dané dražbě její předmět vydražil. S insolvenčními

správci spolupracujeme rádi, jelikož je to férové partnerství,

které nám umožňuje kromě zajímavé spolupráce také

pomáhat. Již mnohokráte jsme pomohli správcům prodat

nemovitosti anebo soubory pohledávek, které byly často

téměř neprodejné, a to hlavně proto, že díky dražbě vzniká

zajímavé cenová soutěž, která tlačí její účastníky do licitace,

jež končí většinou spokojeností všech stran.

Jsme rychlejší a levnější než realitní kancelář

Další z mnoha výhod je, že poplatek za realizaci dražby

je často nižší, než pokud se nemovitosti prodávají

prostřednictvím realitních kanceláří. Výhodou je dále fakt,

že od vyhlášení veřejné dražby k její realizaci uběhne

většinou jen několik týdnů, kdežto mnohé nemovitosti

se přes realitní kanceláře mohou prodávat i dlouhé měsíce.

Pro správce je nakonec také jeden z nejdůležitějších faktů

ten, že veřejná dražba je transparentní způsob zpeněžení

majetku a jako takový dává insolvenčním správcům

do rukou neprůstřelné argumenty pro svůj postup,

například před věřitelským výborem. Veřejná dražba

má totiž své pevné náležitosti, jako je například způsob

zveřejnění dražební vyhlášky anebo dražebního protokolu,

které nemohou zavdat žádným pochybnostem o tom, zda-

li byly všechny kroky realizovány v souladu se zákonem

a se zájmy věřitelů v insolvenčním řízení.

Správcům budeme rádi i v roce 2015 partnerem, jakým jsme

již mnoho let, a věříme, že s námi budou spolupracovat rádi

stejně tak, jako spolupracujeme my s nimi.

Všem insolvenčním správcům tak přeji za naši společnost

co nejméně komplikací a mnoho úspěšně dotažených

insolvenčních řízení do budoucna.

Mgr. Bc. Josef Machů

dražebník a licitátor

Kontaktujte nás na:

[email protected],

nebo přímo mne.

Mgr. Bc. Josef Machů,

[email protected],

tel.: +420 605 808 600.

Page 11: OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍMI SEMINÁŘI S ... - Insolvence 2008 · U položek „Vyživované osoby“, „Odměna IS“ a „Výživné“ bude umístěna nová ikona „Vyplnit data“.

11PROKONZULTA, a.s. - Jednička na poli dražeb

www.prokonzulta.cz

SPOLEČNOST PROKONZULTA, A.S. JE OPĚT V ČELE TABULKY

Společnost PROKONZULTA, a.s. s velkou pravděpodobností

i v tomto roce obhájí první místo v žebříčku dražebníků

v České republice. Měsíc před konečným uzavřením

letošních statistik zaujímá první místo s celkovým

finančním objemem vydraženého majetku přesahujícím

570 mil. Kč, což je o 250 mil. Kč více než v pořadí druhá

společnost.

Celkově jsme v letošním roce realizovali již 316 veřejných

dražeb. Do tohoto počtu spadají jak menší dražby v podobě

rodinných domů, bytů, lesů či pozemků, tak i ty velké

a mediálně diskutované. K nejzajímavějším dražbám

letošního roku pak bezesporu patří dražba prostor

v historickém domě U Čtyř mamlasů na Náměstí Svobody

v Brně, kdy byl vydražen majetek v celkové hodnotě

přesahující 130 mil. Kč.

Na starost jsme měli i přípravu dražby architektonicky

zajímavého multifunkčního SONO centra v Brně, jehož

odhadní cena byla znalcem stanovena na 450 mil. Kč.

Dražba však byla na poslední chvíli odvolána ze strany

zadavatele dražby. “K upuštění od dražby dochází pouze

zřídka, i v tomto směru si držíme mezi dražebníky prvenství.

Z celkového počtu dražeb došlo v tomto roce k upuštění

pouze ve 3,5 % případů, u konkurenčních společností

to přitom bývá běžně i 20 %,” uvádí tiskový mluvčí Pavel

Mikulenka.

Kromě nemovitostí se PROKONZULTA, a.s. dlouhodobě

zabývá i dražbou pohledávek a v tomto směru úzce

spolupracuje s desítkami insolvenčních správců. Na začátek

prosince je například plánovaná dražba velké pohledávky

Obvodního podniku bytového hospodářství (OPBH), jejíž

vyvolávací cena je 66 mil. Kč.

18. září jsme organizovali sérii dražeb nebytových prostor v historickém

domě U Čtyř mamlasů na Náměstí Svobody v Brně.

Připravovali jsme také dražbu architektonicky zajímavého multifunkčního

SONO Centra.

PROKONZULTA, A.S. JE SPOLEHLIVÝ PARTNER

Zeptali jsme se insolvenčních správců, jak hodnotí

spolupráci se společností PROKONZULTA, a.s.?

„Činnost insolvenčního správce vykonávám již 5 let.

Ze začátku jsem ke zpeněžování majetkové podstaty

využívala především klasický prodej podle občanského

soudního řádu, až později jsem se na doporučení kolegů

rozhodla využít i veřejnou dražbu.

S PROKONZULTOU jsem v této oblasti spolupracovala

již několikrát, naposledy mi tato společnost pomohla vydražit

rodinný dům s pozemky v Sušicích. Kromě ušetření nákladů

na provizi realitním kancelářím oceňuji také fakt, že se

o celý prodej nemusím téměř starat.

PROKONZULTA sama zajistí veškeré nutné náležitosti

a komplexně zrealizuje celou dražbu. Následné výsledky

jsou navíc všem zveřejněny, takže je dražba zcela

transparentní a nikdo nemůže nic zpochybnit.“

JUDr. Eva Mlčochová, Svitavy

Page 12: OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍMI SEMINÁŘI S ... - Insolvence 2008 · U položek „Vyživované osoby“, „Odměna IS“ a „Výživné“ bude umístěna nová ikona „Vyplnit data“.

Recommended