+ All Categories
Home > Documents > Ohlédnutí za deseti lety řízení kvality na Městském úřadě Kopřivnice

Ohlédnutí za deseti lety řízení kvality na Městském úřadě Kopřivnice

Date post: 12-Jan-2016
Category:
Upload: sorena
View: 39 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Město Kopřivnice. Téma: Co bychom ne/byli bez kvality?. Ohlédnutí za deseti lety řízení kvality na Městském úřadě Kopřivnice. Ing. Miroslav Halatin Tajemník MÚ Kopřivnice. 10. Národní konference kvality ve veřejné správě 18.-19. února 2014, Hradec Králové. - PowerPoint PPT Presentation
11
Ohlédnutí za deseti lety řízení kvality na Městském úřadě Kopřivnice Ing. Miroslav Halatin Tajemník MÚ Kopřivnice VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST Spokojený občan neboli odpovědný a komunikující úřad poskytující kvalitní služby občanům. Téma: Co bychom ne/byli bez kvality? 10. Národní konference kvality ve veřejné správě 18.-19. února 2014, Hradec Králové Město Kopřivnice
Transcript
Page 1: Ohlédnutí za deseti lety řízení kvality na Městském úřadě Kopřivnice

Ohlédnutí za deseti lety řízení kvality na Městském úřadě Kopřivnice

Ing. Miroslav Halatin

Tajemník MÚ Kopřivnice

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOSTSpokojený občan neboli odpovědný a komunikující úřad poskytující kvalitní služby občanům.

Téma: Co bychom ne/byli bez kvality?

10. Národní konference kvality ve veřejné správě

18.-19. února 2014, Hradec Králové

Město Kopřivnice     

Page 2: Ohlédnutí za deseti lety řízení kvality na Městském úřadě Kopřivnice

Jak jsme začínali.

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOSTSpokojený občan neboli odpovědný a komunikující úřad poskytující kvalitní služby občanům.

CAF a místní Agenda 21 - první metody kvality v Kopřivnici.2003Od 1.1.2003 MÚ Kopřivnice jako ORP zajišťuje agendy po zaniklém okresním úřadu pro dalších 9 obcí správního obvodu.Z 23.477 obyvatel města narůstá klientela MÚ na 41.654 občanů správního obvodu ORP.Navýšení agend a jeho personální zajištění přináší i potřebu nových přístupů a metod.

2004Od 1.1.2004 vstup do NSZM - Projekt Zdravé město a místní Agenda 21.Zpracováno první sebehodnocení a AP dle modelu CAF

2005 - 2006Další rozvoj a naplňování obou metod a hledání nových.

2007 První rok naplňování Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022.

MV ČR poprvé udělilo MÚ Kopřivnice cenu za kvalitu v územní veřejné správě za rok 2006 „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ za aplikaci metody CAF a místní Agendy 21.

Page 3: Ohlédnutí za deseti lety řízení kvality na Městském úřadě Kopřivnice

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOSTSpokojený občan neboli odpovědný a komunikující úřad poskytující kvalitní služby občanům.

Varianta 2

Využití celého prostředního bloku

1. ocenění MV za kvalitu

Page 4: Ohlédnutí za deseti lety řízení kvality na Městském úřadě Kopřivnice

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOSTSpokojený občan neboli odpovědný a komunikující úřad poskytující kvalitní služby občanům.

Souběžně s MA 21 a sebehodnocením CAF probíhaly další „aktivity“.

Benchmarking

Benchlearning

Nástroje a metody řízení kvality

Procesy a KPI

Strategické plánování

Sledování velkého množství ukazatelů a kritérií

Jak jsme se rozvíjeli dál.

Page 5: Ohlédnutí za deseti lety řízení kvality na Městském úřadě Kopřivnice

Synergie výzev

Výzva 06Výzva 53Výzva 57

eGovernment

Řízení

Interoperabilita systémů

Péče o lidské zdroje

„Technologické centrum ORP Kopřivnice“ – výzva z č. 06 IOP – realizace 2009 – 2013

„Dílna kvality“- výzva č. 53 z OP LZZ – realizace 2010 – 2013

„Kompetenční přístup v řízení lidí na Městské úřadě v Kopřivnici"  - výzva č. 57 z OP LZZ – realizace 2011 - 2013

Synergie výzev

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOSTSpokojený občan neboli odpovědný a komunikující úřad poskytující kvalitní služby občanům.

Page 6: Ohlédnutí za deseti lety řízení kvality na Městském úřadě Kopřivnice

Cíle projektu

- Zřízení technologického centra obce s rozšířenou působností Kopřivnice(pořízení technologií – servery, disková pole, síťová infrastruktura, virtualizace, …)

- Upgrade elektronické spisové služby ORP Kopřivnicea řešení spisové služby příspěvkových organizací města Kopřivnicea obcí ve správním obvodu ORP Kopřivnice

- Vnitřní integrace úřadu ORP Kopřivnice (propojování agend a informačních systémů, rozhraní na Základní registry, KIVS, …)

Technologické centrum ORP Kopřivnice

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOSTSpokojený občan neboli odpovědný a komunikující úřad poskytující kvalitní služby občanům.

Page 7: Ohlédnutí za deseti lety řízení kvality na Městském úřadě Kopřivnice

Nová personální strategie MÚ Kopřivnice

1. Úprava stávajícího mzdového systému

2. Vytvoření konceptu pro práci s klíčovými lidmi úřadu

3. Standardizace procesů v personální oblasti

4. Řízení dovedností pomocí kompetenčního modelu

5. Úprava systému hodnocení zaměstnanců ve vazbě na kompetenční model, systém vzdělávání a větší výkonovou orientaci celého systému

6. Rozvoj firemní kultury, „zlepšení“ pracovní atmosféry

Projekt

„Návrh a zpracování kompetenčních modelů a vzdělávání zaměstnanců

v oblasti řízení lidských zdrojů“

pro MÚ Kopřivnice

Kompetenční modely

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOSTSpokojený občan neboli odpovědný a komunikující úřad poskytující kvalitní služby občanům.

Page 8: Ohlédnutí za deseti lety řízení kvality na Městském úřadě Kopřivnice

1. Systémový audit, znalostní báze a CAF

2. Projektové řízení, uchopení dílny kvality jako transformační projekt úřadem

3. Procesní řízení, tvorba digitálního procesního modelu

4. Transformační strategie na bázi potencionálu procesů, optimalizace ekonomických procesů

5. Rozpracování strategického plánu včetně softwarové podpory

6. Zavedení procesně- projektového rozpočetnictví, účetnictví a controllingu

Klíčové aktivity

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOSTSpokojený občan neboli odpovědný a komunikující úřad poskytující kvalitní služby občanům.

Dílna kvality

Page 9: Ohlédnutí za deseti lety řízení kvality na Městském úřadě Kopřivnice

Životní situace

Místní agenda - Zdravé městoBalanced Scorecard

KPIsKatalogy externích služeb

CAF ISO

Kompetenční modelyKatalogy interních služeb Nákladové modely procesů a služeb

Strategie města

Referenční model

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST Spokojený občan neboli odpovědný a komunikující úřad poskytující kvalitní služby občanům.

Page 10: Ohlédnutí za deseti lety řízení kvality na Městském úřadě Kopřivnice

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Spokojený občan neboli odpovědný a komunikující úřad poskytující kvalitní služby občanům.

Připravujeme aktualizaci strategického plánu rozvoje města

Strategický plán rozvoje města 2007 – 2022 – splněno nebo zahájeno 75 %

aktualizace SP, dotace OPLZZ, realizace 2013 – 2015

Dokončen projekt Dílna kvality Kopřivnice

zpracován digitální procesní model úřadu a propojen se strategickými dokumenty

sledování a vyhodnocování indikátorů BI a měření výkonnosti

postupné zavádění reportingu agend na pracovištích MÚ

v návaznosti na SP města příprava strategického plánu MÚ

přehodnocení a aktualizace systému řízení rizik

příprava softwarové integrace v rámci MÚ

aktivní spolupráce s MV na projektu PMA, s ČSSI a VŠE

Kde jsme nyní …Kde jsme nyní …

… … a co bychom ne/byli bez kvality ...a co bychom ne/byli bez kvality ...

Kam směřujeme.

Page 11: Ohlédnutí za deseti lety řízení kvality na Městském úřadě Kopřivnice

Děkuji Vám za pozornost.

Ing. Miroslav Halatin

Tajemník MÚ Kopřivnice

[email protected]

Tel: 556 879 415

… nebyli bychom mezi vítězi, nebyli bychom „na špici“.

www.koprivnice.cz

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST Spokojený občan neboli odpovědný a komunikující úřad poskytující kvalitní služby občanům.


Recommended