+ All Categories
Home > Documents > Ohlédnutí za deseti lety řízení kvality na Městském úřadě Kopřivnice

Ohlédnutí za deseti lety řízení kvality na Městském úřadě Kopřivnice

Date post: 12-Jan-2016
Category:
Author: sorena
View: 38 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Město Kopřivnice. Téma: Co bychom ne/byli bez kvality?. Ohlédnutí za deseti lety řízení kvality na Městském úřadě Kopřivnice. Ing. Miroslav Halatin Tajemník MÚ Kopřivnice. 10. Národní konference kvality ve veřejné správě 18.-19. února 2014, Hradec Králové. - PowerPoint PPT Presentation
Embed Size (px)
of 11 /11
Ohlédnutí za deseti lety řízení kvality na Městském úřadě Kopřivnice Ing. Miroslav Halatin Tajemník MÚ Kopřivnice VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST Spokojený občan neboli odpovědný a komunikující úřad poskytující kvalitní služby občanům. Téma: Co bychom ne/byli bez kvality? 10. Národní konference kvality ve veřejné správě 18.-19. února 2014, Hradec Králové Město Kopřivnice
Transcript
 • Ohldnut za deseti lety zen kvality na Mstskm ad KopivniceIng. Miroslav HalatinTajemnk M Kopivnice

  VSTCNOST PROFESIONALITA ZODPOVDNOST Spokojen oban neboli odpovdn a komunikujc ad poskytujc kvalitn sluby obanm. Tma: Co bychom ne/byli bez kvality?10. Nrodn konference kvality ve veejn sprv18.-19. nora 2014, Hradec KrlovMsto Kopivnice

 • Jak jsme zanali.VSTCNOST PROFESIONALITA ZODPOVDNOST Spokojen oban neboli odpovdn a komunikujc ad poskytujc kvalitn sluby obanm.

  CAF a mstn Agenda 21 - prvn metody kvality v Kopivnici.2003Od 1.1.2003 M Kopivnice jako ORP zajiuje agendy po zaniklm okresnm adu pro dalch 9 obc sprvnho obvodu.Z 23.477 obyvatel msta narst klientela M na 41.654 oban sprvnho obvodu ORP.Naven agend a jeho personln zajitn pin i potebu novch pstup a metod.

  2004Od 1.1.2004 vstup do NSZM - Projekt Zdrav msto a mstn Agenda 21.Zpracovno prvn sebehodnocen a AP dle modelu CAF

  2005 - 2006Dal rozvoj a naplovn obou metod a hledn novch.

  2007 Prvn rok naplovn Strategickho plnu rozvoje msta Kopivnice pro obdob 2007-2022.

  MV R poprv udlilo M Kopivnice cenu za kvalitu v zemn veejn sprv za rok 2006 Organizace zvyujc kvalitu veejn sluby za aplikaci metody CAF a mstn Agendy 21.

 • VSTCNOST PROFESIONALITA ZODPOVDNOST Spokojen oban neboli odpovdn a komunikujc ad poskytujc kvalitn sluby obanm.Varianta 2Vyuit celho prostednho bloku1. ocenn MV za kvalitu

 • VSTCNOST PROFESIONALITA ZODPOVDNOST Spokojen oban neboli odpovdn a komunikujc ad poskytujc kvalitn sluby obanm.Soubn s MA 21 a sebehodnocenm CAF probhaly dal aktivity.BenchmarkingBenchlearningNstroje a metody zen kvalityProcesy a KPIStrategick plnovn

  Sledovn velkho mnostv ukazatel a kritriJak jsme se rozvjeli dl.

 • Synergie vzevTechnologick centrum ORP Kopivnice vzva z . 06 IOP realizace 2009 2013

  Dlna kvality- vzva . 53 z OP LZZ realizace 2010 2013

  Kompetenn pstup v zen lid na Mstsk ad v Kopivnici" - vzva . 57 z OP LZZ realizace 2011 - 2013Synergie vzevVSTCNOST PROFESIONALITA ZODPOVDNOST Spokojen oban neboli odpovdn a komunikujc ad poskytujc kvalitn sluby obanm.

 • Cle projektuZzen technologickho centra obce s rozenou psobnost Kopivnice(pozen technologi servery, diskov pole, sov infrastruktura, virtualizace, )

  Upgrade elektronick spisov sluby ORP Kopivnice a een spisov sluby pspvkovch organizac msta Kopivnice a obc ve sprvnm obvodu ORP Kopivnice

  Vnitn integrace adu ORP Kopivnice (propojovn agend a informanch systm, rozhran na Zkladn registry, KIVS, )Technologick centrum ORP KopivniceVSTCNOST PROFESIONALITA ZODPOVDNOST Spokojen oban neboli odpovdn a komunikujc ad poskytujc kvalitn sluby obanm.

 • Nov personln strategie M Kopivniceprava stvajcho mzdovho systmuVytvoen konceptu pro prci s klovmi lidmi aduStandardizace proces v personln oblastizen dovednost pomoc kompetennho modeluprava systmu hodnocen zamstnanc ve vazb na kompetenn model, systm vzdlvn a vt vkonovou orientaci celho systmuRozvoj firemn kultury, zlepen pracovn atmosfryProjekt Nvrh a zpracovn kompetennch model a vzdlvn zamstnanc v oblasti zen lidskch zdroj pro M KopivniceKompetenn modelyVSTCNOST PROFESIONALITA ZODPOVDNOST Spokojen oban neboli odpovdn a komunikujc ad poskytujc kvalitn sluby obanm.

 • Systmov audit, znalostn bze a CAFProjektov zen, uchopen dlny kvality jako transforman projekt ademProcesn zen, tvorba digitlnho procesnho modelu Transforman strategie na bzi potencionlu proces, optimalizace ekonomickch procesRozpracovn strategickho plnu vetn softwarov podporyZaveden procesn- projektovho rozpoetnictv, etnictv a controllinguKlov aktivityVSTCNOST PROFESIONALITA ZODPOVDNOST Spokojen oban neboli odpovdn a komunikujc ad poskytujc kvalitn sluby obanm.

  Dlna kvality

 • ivotn situaceMstn agenda - Zdrav mstoBalanced Scorecard KPIsKatalogy externch sluebCAF ISOKompetenn modelyKatalogy internch sluebNkladov modely proces a sluebStrategie mstaReferenn model VSTCNOST PROFESIONALITA ZODPOVDNOST Spokojen oban neboli odpovdn a komunikujc ad poskytujc kvalitn sluby obanm.

 • VSTCNOST PROFESIONALITA ZODPOVDNOST Spokojen oban neboli odpovdn a komunikujc ad poskytujc kvalitn sluby obanm.

  Pipravujeme aktualizaci strategickho plnu rozvoje msta Strategick pln rozvoje msta 2007 2022 splnno nebo zahjeno 75 % aktualizace SP, dotace OPLZZ, realizace 2013 2015Dokonen projekt Dlna kvality Kopivnice zpracovn digitln procesn model adu a propojen se strategickmi dokumenty sledovn a vyhodnocovn indiktor BI a men vkonnosti postupn zavdn reportingu agend na pracovitch M v nvaznosti na SP msta pprava strategickho plnu M pehodnocen a aktualizace systmu zen rizik pprava softwarov integrace v rmci M aktivn spoluprce s MV na projektu PMA, s SSI a VE Kde jsme nyn a co bychom ne/byli bez kvality ...

  Kam smujeme.

 • Dkuji Vm za pozornost.Ing. Miroslav HalatinTajemnk M [email protected]: 556 879 415 nebyli bychom mezi vtzi, nebyli bychom na pici.www.koprivnice.cz VSTCNOST PROFESIONALITA ZODPOVDNOST Spokojen oban neboli odpovdn a komunikujc ad poskytujc kvalitn sluby obanm.


Recommended