Home >Travel >PanMedia_Western_Credentials_cz.pdf

PanMedia_Western_Credentials_cz.pdf

Date post:13-Dec-2014
Category:
View:486 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
 • 1. PEDSTAVEN AGENTURY
 • 2. MEDILN AGENTURA Mediln agentura zajiuje pro sv klienty efektivn nkup reklamnho prostoru ve vech typech mdi Nezbytnou soust efektivnho nkupu jsou pedevm: definice sprvn clov skupiny pro komunikovan produkt uren sprvn kombinace mdi pro osloven definovan clov skupiny vyjednn nejlepch monch podmnek nkupu zptn analza realizovan reklamy, vyhodnocen a doporuen pro dal komunikaci PanMedia stav mediln servis na tchto tyech pilch spnho medilnho nkupu
 • 3. SILN A STABILN PARTNER PanMedia vznikla na zatku roku 1994 jako jedna z prvnch medilnch agentur v esk republice Pat mezi 10 nejvtch agentur na trhu a pro sv klienty je silnm a spolehlivm partnerem nejen na poli medilnho plnovn Mezinrodn s PanMedia Western pat v rmci holdingu IPG, jedn z nejvtch komunikanch spolenost na svt, ke skupin LOWE WORLDWIDE Spolen s dalmi leny tto skupiny zajiuje PanMedia pro sv klienty komplexn komunikan servis jak na eskm, tak i na zahraninch trzch
 • 4. PARTNER MAGNA GLOBAL 350 RECMA Buying Billings m 300 250 200 150 100 Omnicom Group M Magna VivaKi Havas Aegis 50 0 PanMedia je spolenkem skupiny Magna Global, jedn z nejsilnjch nkupnch organizac v evropskm regionu Proto PanMedia garantuje svm klientm nejlep nkupn podmnky
 • 5. SLUBY
 • 6. KOMPLEXN EEN PanMedia Western Praha poskytuje svm klientm komplexn sluby v oblasti monitoringu, vzkumu, plnovn a nkupu mdi Jedn se o systm propojench a navzjem MEDILN SERVIS Analzy a monitoring navazujcch proces. KOMPLEXN Kad st tohoto systmu vznik Strategick plnovn samostatn. Je vak neustle ovlivovna procesy pedchzejcmi i procesy nslednmi. Implementan Finln vyhodnocen je nezbytnm podkladem a detailn plnovn pro start dalho kola medilnho plnovn. Fungujc mediln plnovn toti Nkup prochz neustlou evoluc a pro jeho sprvn fungovn je nezbytn 100% angaovanost Post-buy ze strany zamstnanc mediln agentury. analzy PanMedia Western Praha motivuje zamstnance k nejvy mon loajalit k produktm svch klient. Vyhodnocen a doporuen
 • 7. ANALZY A MONITORING Analza monitorovanch medilnch trat konkurent ve vech typech mdi: TV, Tisk, Rdio, Outdoor a Internet Pokroil analzy clovch skupin produkt z dat TGI-MML Analzy konzumace mdi v clovch skupinch Pravideln veobecn analzy medilnho trhu Aktuln informace z medilnho trhu prostednictvm elektronick poty PanMedia News Vyhotoven vstup ze vech medilnch vzkum dle poadavk klienta
 • 8. PLNOVN A NKUP Strategick plnovn mdi Vyjednvn cenovch podmnek s medilnmi zastupitelstvmi Mediln plnovn a softwarov optimalizace Nkup reklamnho prostoru v mdich Informace o technickch poadavcch na podklady a koordinace dodvn podklad do mdi Prbn monitorovn a kontrola probhajcch medilnch kampan
 • 9. PO-NKUPN ANALZY Detailn informace o prbhu a vsledcch realizovanch medilnch kampan Kontrola sprvnosti nasazen (datum, as, formt, mutace, atd.) Oven prbhu kampan podle dodavatelskch zdroj jako jsou faktury, dokladov vtisky, fotodokumentace a dal Porovnn skuten dosaench medilnch hodnot kampan jako jsou Reach, GRP, TRP, OTS s hodnotami vykzanmi v medilnch plnech Vyhodnocen a doporuen pro nsledujc komunikaci
 • 10. DATA A NSTROJE Data Televize - Men sledovanosti televize metodou TV metr - Vzkum spotebnho chovn a ivotnho stylu len TV metrovho panelu Tisk - Vzkum tenosti tiskovch titul Mediaprojekt - Oven nklady tisku ABC R Rdio - Vzkum poslechovosti rdiovch stanic Radioprojekt Internet - Men nvtvnosti internetovch strnek NetMonitor Kontinuln vzkum Media Market Lifestyle na ronm reprezentativnm vzorku 15 tisc respondent z cel esk republiky Finann a kreativn monitoring reklamy uveejnn v eskch mdich Nstroje Mamut - plnovn televiznch kampan s vyuitm TV-metrovch dat Golem - analza TV-metrovch dat Data analyzer - analza dat Mediaprojekt, Radioprojekt, MML-TGI a NetMonitor Medplan - plnovn tisku, rdia Yetti - monitoring konkurence Buying - software pro zen bhu mediln zakzky
 • 11. REFERENCE
 • 12. NEVZNAMNJ KLIENTI
 • 13. SLUBY Tesco Stores R a Tesco Stores SR ukonily spoluprci s na mediln agenturou v noru 2008. Vce ne desetilet servis poskytovan medilnmi agenturami PanMedia Western Praha a PanMedia Western Bratislava tomuto klientovi nm vak pinesl neoceniteln zkuenosti na specifickm poli plnovn a nkupu medi pro klienty z oblasti retailu: Koordinace zakzek a medilnho rozpotu mezi eskou a Slovenskou republikou spojen s detailnm przkumem spolench a rozdlnch rys konzumnho chovn mezi obyvateli tchto dvou zdnliv velice podobnch zem. Precizn regionln plnovn medilnho zsahu s drazem na minimln pekryv komunikace pro rozdln hypermarkety i obchodn domy a vyuvn mstnch medilnch kanl jako jsou napklad mstn rozhlas, informan tabule, atd. Draz na extrmn rychlou ppravu medilnch pln a vysokou flexibilitu pi potebnch dodatench pravch a ruen ji dve potvrzench kampan. Zajitn nestandardnch termn pro dodvn reklamnch podklad do mdi a samozejm pro dodatenou vmnu tchto podklad napklad pi nezbytn zmn komunikovan ceny aknch produkt. V nkolika ppadech se nm podailo prosadit kvli vmn podklad pro naeho klienta zastaven rotaek pi tisku denk jako jsou Blesk nebo denky VLP. Samozejmost je schopnost vyjednat nadstandardn cenov podmnky nkupu reklamnho prostoru.
 • 14. SERVICES S klientem Kika nbytek spolupracuje PanMedia v celm regionu stedn a vchodn Evropy, kde tento klient otevel sv poboky. Vedle esk a Slovensk republiky se jedn tak o Maarsko a Rakouskou republiku. I Kika nbytek je typickm retailovm klientem. Od roku 2005, kdy Kika otevela svj prvn obchodn dm s nbytkem v echch, v Praze estlicch, spolupracujeme na budovn obchodnho spchu tto znaky. Vedle ji dve zmnnch kvalit medilnho servisu, pro kter si ns vedouc pracovnci Kika vybrali za partnera, jako je maximln flexibilita, rychlost a pesnost een zakzek, je teba v tomto ppad zdraznit jet jeden dvod. lenov tmu PanMedia dokzali prosadit pro tohoto klienta mimodn slevy u jednotlivch mdi a to navzdory relativn nzkmu medilnmu rozpotu. I tento fakt zsadn pispl k souasnmu spchu spolenosti na naem trhu. Provident Financial spolupracuje s na mediln agenturou od roku 2000. Tato spoluprce se postupn rozrostla a v souasnosti je PanMedia Western partnerem Provident Financial i na Slovensku, v Maarsku a v Polsku. Zvltnost tto spoluprce je vytven mediln strategie s drazem na innost je
Embed Size (px)
Recommended